vrijdag, mei 16, 2014

De Raad van Negen - "Over Liefde" - 11 Mei 2014 / Elizabeth Ayres Escher


De Raad van Negen
"Over Liefde"
11 Mei 2014 / Elizabeth Ayres Escher
Groeten … wij zijn de Raad van Negen. Wij komen vandaag naar jullie toe met het doel van het bespreken van Liefde.
Op jullie wereld, is Liefde een controversieel onderwerp. Dit vinden wij merkwaardig aangezien Liefde de schering en inslag is waar jullie van gemaakt zijn, het werkelijke weefsel van de schepping. Derhalve, hebben jullie in jullie geesten een grote wereld gecreëerd van willen, moeten en verlangens allen aaneen geknoopt naar de één of andere vage impressie van wat Liefde is. Wij zouden jullie willen informeren, zachtjes; dat, in de meeste gevallen wat velen van jullie feitelijk ervaren hebben is wat Liefde niet is.
Liefde kan groot en ontvlambaar zijn. Liefde kan zacht en vriendelijk zijn. Liefde kan moeilijk zijn. Liefde kan alles binnenin jouw wezen dat niet van jou is wegschuren zoals een woestijnwind. Liefde kan je hart tot overstromen aan toe vullen met een uitbreidend verlangen.
Je kunt voelen wat jij gelooft dat Liefde voor een ander menselijke wezen is, zij het een man of een vrouw of een kind. Het is een indruk of gevoel van willen zorgen voor en een verlangen om te beschermen. Nochtans is dit nog steeds niet de volledigheid van Liefde.
Velen maken de fout om lust voor Liefde aan te zien en vallen ervoor, om dagen of maanden later te ontwaken en zich af te vragen wie die persoon is waar zij momenteel mee verbonden of zelfs mee getrouwd zijn.
Liefde is. Het is echt zo eenvoudig als dat en nochtans veel ingewikkelder.


Een ieder van jullie, of jij je er nu bewust van bent of niet, hunkert ernaar om de volledigheid van Liefde te ervaren, onvoorwaardelijke Liefde zoals ontvangen van een ander, zeer specifiek van diegenen waar jij je zeer innig mee voelt, je echtnoot/echtgenote, je familie en soms, je vrienden.
Voor het overgrote deel, is de liefde zoals jullie deze in jullie wereld begrijpen voorwaardelijk geweest, afhankelijk van wat de andere persoon (of personen) op diens beurt bereid was om jou te geven voor jouw "liefde", respect of bescherming.
Hoe kan je werkelijk van een ander houden als je voortdurend condities op die "liefde" plaatst? Als je met deze condities werkt, bouw je onbewust obstakels voor jouw eigen bekwaamheid om in staat te zijn om echte Liefde, onvoorwaardelijke Liefde, te ontvangen en te beantwoorden.
Wat is onvoorwaardelijke Liefde en waarom is het zo ongrijpbaar voor velen? Dit is een Liefde welke niet oordeelt, verdedigt of onderscheid maakt tussen wat voor levend wezen dan ook dat in/naar diens omgeving mag treden. Het is een Liefde welke de gehele schepping omvat want het straalt uit het hart van Vader/Moeder God vandaan, vanuit de Bron van de Schepping, vanuit dat wat de materie creëerde en het in/naar de duistere materie van het uitbreidende Universum plaatste.
Onvoorwaardelijke Liefde is voorbij het begrip van het kleine verstand dat het in zou pakken en verdelen, kwalificeren en categoriseren. Onvoorwaardelijke Liefde is de liefde welke voorbij gaat aan ieder begrip en eenvoudig van zichzelf is, zuiver, heel en onbezoedeld. Het is de essentie van je Hogere Zelf. Het is de ware essentie van jezelf, ontdaan van alles dat niet Zelf is.
Velen beginnen te ontwaken en beseffen dat zij van zichzelf moeten houden. Dit is een moeilijk iets voor sommigen, want lange tijd hebben zij in de schaduwen van zelftwijfel en zelfhaat rondgedwaald, vaak niet de kernkwesties of redenen voor dergelijke gevoelens begrijpend.
In/naar zelfliefde of respect voor zelf komen is louter een stap op het pad naar zelfmeesterschap. Als jij het gevoel hebt dat jij nog niet van jezelf kunt houden, leer dan om jezelf zoals je bent te accepteren en je zult jouw toekomstige zelf bevrijden om lief te hebben.
Liefde stroomt vanuit het hart van de Schepping, maar je kunt deze verbinding of stroming met de Bron niet voelen totdat jij je verbonden hebt met de bron van Liefde binnenin jouw eigen hartcentrum.
Je hebt meer dan één hart. Je hebt een hart dat ritmisch slaat, een wonderbaarlijke organische pomp dat zuurstofrijk bloed door het gehele cardiovasculaire systeem beweegt om de cellen te voeden en om het gebruikte bloed en het cellulaire afval via het lymfatische systeem en de longen te verwijderen. Jullie lichamen zijn een fantastische creatie en zijn opgemaakt uit deeltjes van Liefde, gezegend door de elementalen en engelachtige wezens die jouw iedere ademteug, jouw iedere gedachte, jouw iedere hartslag ondersteunen.
Je tweede hart, de zetel van de ziel, rust binnenin jouw etherische lichaam, welke de goddelijke blauwdruk is voor het lichaam dat je iedere dag draagt. Het hoger hart is boven en binnenin de thymusklier gesitueerd. Dit hartcentrum is verzegeld in diegenen die nog niet ontwaakt zijn, om de schat welke binnenin ligt te beschermen. Het opent zich als reactie op je inspanningen om jouw energiecentrum te openen en uit te lijnen.
Diegenen die op deze planeet incarneerden voor het doel om de mensheid te helpen te evolueren tijdens deze huidige overgangscyclus zijn sommigen van de eersten die het eerst het etherische of hogere hart openden. Velen zullen spreken over momenten, uren of zelfs dagen dat zij in gelukzaligheid doorgebracht hebben terwijl de ontvlambare energieën van Liefde hun wezens vulde. Voor de meesten is de terugkeer naar de Aarde, naar de "werkelijkheid" pijnlijk … echter, om in/naar iets hogers en meer verfijnd te evolueren is het nodig een eb en vloed voor jullie voortgang te zijn. Gelukzaligheid kan niet eeuwig gehandhaafd blijven; anders zou je niet voorwaarts gaan maar in plaats daarvan wensen om waar je momenteel bent te blijven.
Je mag naar gelukzaligheid verlangen en de trillingsfrequentie van wat jullie achten de hogere vlaktes te zijn, maar in werkelijkheid, is het Aardse vlak degene waar jullie het verst en het snelst op jullie zielreis voortgaan. Waarom zou je voortgang willen maken? Wel, vanwege de Liefde welke je bent, als een natuurlijke reactie op de Wil van je Schepper, die voor jou de volledigheid wenst van wat je kunt ervaren en zijn.
De Aarde is een klaslokaal en is iets dergelijks voor een zeer lange tijd geweest. Het is een moeilijk klaslokaal, eentje waarin de meeste mensen geen grote hoeveelheid aan Liefde ervaren hebben, van anderen of voor zichzelf. Dat is nu in het proces van verandering. In de toekomst van jullie planeet, zal de kans om te ervaren wat echt liefde is voor iedereen aanwezig en beschikbaar zijn die ervoor kozen of uitgekozen werden om hier te zijn.
Je mag vergeten zijn dat de kans om hier in deze specifieke cyclus van de schepping te incarneren beperkt was. Alleen diegenen die de sterkeren en dapperen waren konden solliciteren en geaccepteerd worden. Jullie zijn hier omdat jullie een plaats verdiend hebben. Jullie zijn hier omdat jullie gaven/geschenken en grote wijsheid binnenin opgeslagen hebben, verzameld vanuit jullie ervaringen en levensspannen welke doorgebracht werden op niet alleen dit planetaire lichaam, maar ook op andere werelden. Het is aan een ieder van jullie om de sleutel te vinden om de schat die binnenin ligt te openen. De sleutel is zelfliefde.
Welnu, velen van jullie wereldculturen achten zelfliefde een egoïstische manier van bestaan te zijn. Van jullie wordt verwacht te gehoorzamen en te kijken naar familie leiders, leiders van de gemeenschap en van landen, experts op ieder gebied, religieuze mentoren en leraren … om overal te kijken behalve binnenin voor begeleiding en advies. Als je echter bedoeld bent om vooruitgang te maken op jouw spirituele reis, om de weg te nemen die minder bereisd wordt, moet je bereid zijn om alle zelfkritiek te laten vallen en jezelf onder ogen te komen, om in je eigen ogen en hart te kijken en te zien wat er werkelijk in jouw kern is. Als jij jezelf toestaat om zonder oordeel of verwachting te kijken mag jij jezelf verrassen en ontdekken dat in jouw kern … je Liefde bent en dat aldus altijd geweest bent.
Het idee om binnenin jezelf te kijken jaagt velen angst aan. Zij vrezen wat zij zouden kunnen zien of voelen. Soms lijkt het dat deze angsten gegrond zijn, maar weet dat als je leert om jezelf te accepteren zoals je bent en geweest bent, je naar een plaats toe zult gaan waar jij met zekerheid in/naar zelfvergiffenis kunt gaan. In het kort, je kunt alles loslaten dat je bij je gedragen hebt, in termen van schuldgevoel en schaamte; je kunt alles loslaten dat niet jij is en dat ook nooit geweest is. Jullie allemaal hebben langdurig de be/veroordelingen van anderen binnenin met je meegedragen, be/veroordelingen die overhandigd werden iedere keer dat je tekort kwam aan de verwachtingen van familie, vrienden, de gemeenschap en andere sociale organisaties. Terwijl de meeste relaties voor lange tijd voorwaardelijk van nature waren, is er een grote opeenstapeling van gerelateerd schuldgevoel en gerelateerde schaamte, uitgelijnd met de angst om ontdekt te worden. Iedereen draagt geheimen binnenin met zich mee, soms geheimen waarvan de persoon die hen draagt geen weet van heeft, en die onvermijdelijk geopenbaard zullen worden wanneer de ziel een zuivering ter voorbereiding ondergaat voor een verhoging in de trillingsfrequentie.
Een dergelijke cyclus van zuivering is wat jullie allemaal zeer intens ervaren hebben gedurende de laatste twintig jaren. Dit afgelopen jaar en in/naar de huidige maand, deze cyclus van zuivering en loslaten is naar een intensiteit gekomen welke velen snakkend naar adem en zoekend naar de werkelijkheid achtergelaten heeft. Oude wegwijzers en oude manieren van zijn/bestaan resoneren niet en kunnen niet gevonden worden en als een resultaat, gaan velen in/naar de paniek modus, uithalend naar anderen in hun verwarring.  
Het is nu geen tijd om in paniek te raken, maar om die innerlijke vreedzaamheid die binnenin ligt te zoeken, zoals een vijver van gesmolten goud, verblijvend in jouw eigen hogere hart. Sta jezelf toe om zachtjes met zelf te zijn, om te leren om jezelf te accepteren zoals je bent en geweest bent, zodat je in staat zou kunnen zijn om meer uit te breiden en te ervaren van wat je werkelijk bent, een goddelijk lichtwezen, ondertussen nog steeds belichaamd.
Deze cyclus is een zeldzame kans om de Hemel naar de Aarde te brengen. De term "Ascentie" wordt groots onjuist begrepen aangezien het Liefde en Licht is. Sommigen van de pas ontwaakten voelen de wanhopige behoefte om aan deze wereld te ontsnappen en dus wanneer zij het potentieel om gelukzaligheid en Licht en Liefde ontdekken, gaan zij daar naartoe en blijven daar en gaan niet verder op het pad vooruit. Velen, zelfs diegenen die zichzelf als Lichtwerkers zien, blijven vast zitten omdat zij niet bereid zijn om het werk te doen, om het oude los te laten, om hun mannelijke en vrouwelijke essentie binnenin hun eigen wezen te integreren, om de schaduw te integreren, om in/naar hun fysieke wezen de hoogste essenties van hun multidimensionale zelven binnen te brengen en te integreren.
Ascentie in deze cyclus gaat waarlijk over 'Decentie' of het brengen van jouw hoogste essentie in/naar het wakende bewustzijn. Je bent bedoeld om een volledig bewust wezen te zijn. Dit betekent volledig bewust te zijn van jouw vele zelven die op andere werelden leven, op/in andere tijdlijnen en dimensies dan het fysieke wezen waarin een deel van "Jou" momenteel verblijft. Om zelfs op het punt van erkenning aan te komen dat je een multidimensionaal wezen bent vereist dat je in/naar een ruimte stapt van diepgaande zelfacceptatie en zelfliefde.
Binnenin deze zelfacceptatie, zal je in staat zijn om de kleine muggenziftende zorgen los te laten dat je niet zult slagen als je dit of dat niet doet. Je zult leren om met jouw intuïtie, die zekere begeleiding die van binnenuit jouw eigen commandopost uitstraalt, jouw hogere hart te volgen. Het is via het hogere hart dat jouw Ziel en Monade of spirituele familie met jou kunnen communiceren en jouw voortgang voorwaarts begeleiden, maar je moet bereid zijn om te luisteren.
De kunst van het luisteren binnenin vereist dat je wat voor angsten dan ook loslaat die blokkades creëren, handelend als stenen in een grot, iedere voorwaarts gaande beweging belemmerend. Verwijder de stenen, ruim de grot uit en vind de gouden deuren die naar de heilige tempel binnenin ieder menselijk wezen leiden. Jouw Gechristende Zelf verblijft binnenin de kristallen grot, binnenin de heilige voorterreinen van de tempel binnenin en het is hier dat je één op één kunt communiceren met de Ene die waarlijk onvoorwaardelijk van jou houdt.
Deze Ene, de Christus, de gezalfde, is jouw spirituele zelf … maar slechts een deel van dat schitterende Wezen is wie jij bent. Voorbij de Christus liggen vele lagen van werkelijkheid en vlakken van bestaan. Een ieder van jullie is in waarheid veel meer dan dat jullie lagere geest/verstand kan bevatten en dus zal de kennis van deze andere delen van jou langzaam en geleidelijk in/naar jouw besef komen als je gereed bent om de kennis van eenzelfde te ontvangen.
Jullie zijn Liefde. Jullie werden gemaakt in Liefde door de heilige eenheid van Vader/Moeder God. Jullie werden als vonken van Licht in/naar een Universum uitgestuurd om de verste bereiken te verkennen en aldus zijn jullie naar de plaats gekomen waar jullie Vader/Moeder God jullie nu oproepen om terug naar Huis te keren. Velen hebben de oproep nog niet gehoord in hun externe wakende bewustzijn, maar nochtans voelen zij het, want het is onweerstaanbaar. De ziel welke binnenin jouw hogere hart verblijft, hoort de oproep en het moet antwoorden en handelen en aldus vindt het manieren om jouw slapende bewustzijn wakker te maken, wederom.
Ieder persoon moet de eerste stappen van terugkeer zetten, eerst door de schaduwen van de angst en twijfel heengaan en dan definitief tevoorschijn komend uit de wolken van de wanhoop in/naar een atmosfeer van lichtere en hogere frequentie. Hoewel jij je alleen en verward mag voelen, ontvang je nog steeds begeleiding bij iedere stap op de weg. Dit is de weg van Liefde waar jouw ziel op reageert. Zoals een bloem die zich voor de warmte van de zon opent, reageert jouw ziel op de Liefde welke voort gestraald wordt vanuit het Hart van het Universum, de Grote Kosmische Zon, en de 'woning' van jullie Vader/Moeder God.
In de volledigheid van de tijd, komt deze innerlijke hunkering tevoorschijn in jouw wakende bewustzijn en plotseling voel je een gigantische ontevredenheid met alles dat er binnenin jouw wereld bestaat. Je hoeft het waarom of waarvoor niet te weten, maar je begint te zoeken en te midden van jouw zoektocht, "struikel" je over stukjes en beetjes van informatie die op de vreemdste plaatsen begraven zijn, in films, boeken, de commentaren van vrienden, in video's, in heilige en niet zo heilige boeken, in de schoonheid en de uitgebreidheid van de natuur, binnenin jouw eigen hart vlam.
Langzaam, langzaam begin je de Liefde te beantwoorden welke naar jou toe gestuurd wordt via de grote zonne- en kosmische stralen, op deze stralen die je nog niet kunt zien maar die je binnenin de kern van jouw wezen voelt. En je begint te hunkeren om je uit te breiden en om iets te worden dat je nog niet helemaal kunt bevatten, iets dat je gelijktijdig vreest en waar je naar verlangd. Je hunkert ernaar de Liefde die je bent te voelen en te zijn. Je keert je ervan af en keert weer terug, verward en verbouwereerd door je eigen aarzeling. Je gaat voorwaarts en je struikelt. Je raakt hoogtes van groot begrip en laagtes van tegenspoed. Je ziel is aan het schiften; jouw menselijke ziel wordt gereinigd en gezuiverd van alles dat het niet met zich mee kan nemen op de reis van terugkeer. Want je kunt alleen als Licht terugkeren. Alleen als Liefde kan je met de Meesters wandelen en diegenen die op jouw terugkeer naar de hogere vlaktes wachten.
Jullie allemaal hebben een plaats aan de tafel. Jullie allemaal behoren tot de hogere dimensies en in de volledigheid van de uitbreiding van jullie besef, met de terugkeer van geblokkeerde herinneringen, zullen jullie je met deze delen van jullie beginnen te herinneren en te identificeren die jullie je in het nu moment alleen kunnen verbeelden. Jullie zijn Liefde en het is naar de Liefde dat jullie terugkeren. Jullie zijn in het proces, misschien jullie eerste wankele stappen zettend voor de reis terug naar de Zon, naar het Thuis welke jullie zo lang geleden en slechts een moment verlieten, aangezien tijd en ruimte op de hogere vlaktes zeer anders word ervaren.
Echter, nu breng je ook de hoogst mogelijke essentie in/naar jullie fysieke wezen zodat je de frequentie niveaus van de gehele mensheid en dat van het planetaire lichaam zou kunnen verheffen. Wat jij voor jezelf doet, doe je ook voor het collectief. Want als Liefde ben je verbonden met al het andere dat Liefde is … wat het volledige Universum is, gezien en ongezien. Liefde is de donkere materie welke elektronen en neutronen in een eeuwige dans aan elkaar verbindt. Je bent opgemaakt uit deeltjes van donkere materie ingebed met het licht van de innerlijke en uiterlijke Zonnen. Jij bent het kind van jouw ouders, Vader/Moeder God, en zij houden van je met de volledigheid van hun wezen.
Twijfel er nooit aan dat je geliefd bent, dat jij Liefde bent, dat je Liefde waardig bent, en dat je in staat bent om lief te hebben, want het is de volledigheid van wat je bent. Jij bent Liefde en Liefde is.
Dus, op deze dag, wanneer sommigen de liefde voor hun moeders vieren, vieren wij onze liefde voor een ieder van jullie. Met het Broederschap en Zusterschap van Licht, staan wij om jullie onze Liefde te lenen totdat jullie je verbinden met dat wat van binnenuit uitstraalt.
Wij zijn hier om te helpen en te begeleiden terwijl jullie deze eerste aarzelende stappen nemen en zullen terzijde van jullie staan bij iedere stap op de weg naar huis. Jullie zijn nooit alleen, dierbaren, en altijd geliefd.
Namasté.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright© Elizabeth Ayres Escher – All Rights Reserved. Unauthorized use and/or duplication of any material on this website without express and written permission from its author and owner is strictly prohibited. Excerpts may be used, provided that full and clear credit is given to Elizabeth Ayres Escher and http://www.bluedragonjournal.com with appropriate and specific direction to the original content.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten