zondag, mei 11, 2014

De Hoge Raad van Orion - "Stilte" - 10 Mei 2014


De Hoge Raad van Orion
"Stilte" 

10 Mei 2014 / Holly Hawkins Marwood

Groeten Dierbaren.
Wij zijn de Hoge Raad van Orion.
Stilte is het onderwerp van vandaag. We gaan het belang bespreken van het vinden van momenten van stilte in je leven om je een groter niveau van overzichtelijkheid te geven, een groter besef van jouw pad richting actie, zelfs jouw besef in jouw pad richting het nietsdoen, hetgeen bij tijden passend is.
Hoe vaak breng je elke en iedere dag het besef van stilte in/naar jouw leven? Stilte kan zijn in termen van jouw geest/gedachten. Het kan zijn in termen van jouw lichaam. Het kan zijn in termen van jouw emoties of iedere andere plaats waar je het in tot uitdrukking wilt brengen in jouw leven of dat jij je met de energie van stilte in jouw leven verbindt. Het is een zeer belangrijke kwaliteit om te beginnen om je bewust van te zijn en dan te belichamen als je in jouw leven voorwaarts gaat.
Er wordt op jullie planeet veel gesproken over hoe snel de tijd gaat en hoe snel de dingen schijnen te gebeuren, hetgeen heel veel van wat wij zouden willen noemen, energetische statische herrie" creëert, wat het vaak moeilijk maakt om uit te vogelen wat vervolgens te doen. Het houdt je uit balans in termen van nooit zeker te zijn over wat er als volgt gaat gebeuren. Het voelt moeilijk om het tempo van het leven, de hoeveelheid aan informatie en de dingen waar je op moet reageren bij te houden. Het omhelzen van momenten van stilte is zeer belangrijk voor duidelijkheid/overzichtelijkheid, voor het besef, voor een verschuiving in jouw energetica en zelfs in jouw fysiologie.
Een vanzelfsprekende manier van het je verbinden met stilte is door wat jullie noemen "meditatie', echter, zoals velen van jullie weten zou je kunnen mediteren of dat het lijkt dat je "mediteert", doch tezelfdertijd behoorlijk druk bent in je hoofd met het maken van de boodschappenlijst of de planning wat je vandaag gaat doen of je denkt na over alle voorbije grieven in je leven of wat het ook is dat het zou kunnen zijn! Soms kan je het lichaam verstillen, doch de geest is nog steeds behoorlijk actief.

Dus stilte is niet zozeer een actie alswel een staat van zijn. Je zou in de rij kunnen staan bij een levensmiddelenwinkel of je zou op een drukke plaats kunnen zijn, en je geest, je besef, naar een plaats van stilte kunnen brengen welke dat rustige moment is waar alles oké is, waar alles rondom jou heen dat in het moment gaande is, op de één of andere manier, vervaagt en je een stiltepunt voor jezelf wordt.
De gemakkelijkste manier om je te verbinden met stilte is om je er bewust van te worden en jezelf er een moment van toe te staan. Het heeft niet veel ritueel nodig. Het heeft niet veel voorbereiding nodig. Het betekent gewoon dat je op ieder gegeven moment kunt stoppen met wat je aan het doen bent en om die ademteug voor jezelf te nemen, zoals wij zo vaak zeggen, en om je besef naar jouw huidige moment te brengen, in dat moment, en niets anders. Voel gewoon de stilte. Herinner jezelf er slechts aan, "Hoe kan ik me in dit moment stil voelen? Laat mij stilte voelen." Misschien heb je een gewaarwording of een gevoel of een verbinding met stilte gedurende 10 of 15 seconden of zelfs 30 seconden, en dan nemen jouw gedachten je mee naar de volgende kwestie of de telefoon gaat over of iets anders vereist jouw aandacht, en dat is oké. Het is in feite prachtig!
Soms zou het het autorijden kunnen zijn, aankomend bij je bestemming en voordat je uit jouw auto stapt om naar de volgende plaats te rennen, om jezelf dat moment van het besef van stilte te geven. Op een plaats van stilte heeft jouw geest geen specifieke uitkomst nodig. Je hoeft niet op een beslissingsmakende plaats te zijn. Als jij deze momenten van stilte in je leven toestaat, waar het ook is dat je hen in het moment kunt passen, voor hoelang dan ook dat jij je met hen vervindt, wat je dan aan het doen bent is het creëren van enige energetische ruimte in je leven dat jou op één of andere manier buiten de tijd en ruimte werkelijkheid brengt, tot de één of andere graad, waar je in leeft om jou toe te staan om een ander gezichtspunt te hebben, om nieuwe informatie toe te staan binnen te komen, om een niveau van vreedzaamheid toe te staan dat jij je lichaam (jouw fysiologische mechanisme in jouw lichaam) en deze momenten van stilte voelt en belichaamt. Je vertraagt de machine van het brein dat jou de gehele tijd energetisch geactiveerd houdt. Terwijl jij je verbindt met deze momenten van stilte open jij jouw gebied van energie. Je opent jouw gebied van besef om een andere energetische resonantie binnenin jou toe te staan, welke jou soms toestaat om een ander gezichtspunt te zien, om nieuwe informatie toe te staan binnen te komen, om een verandering in richting toe te staan, als dat noodzakelijk is.
Zovelen van jullie reageren op deze intensiteit van energieën door sneller voorwaarts te denderen alsof je een zeer snelle trein op een spoor bent. Een snelle trein op een spoor kan niet zeer gemakkelijk van richting veranderen. Het dendert gewoon voort op diens spoor en alles dat in de weg ligt wordt terstond terzijde geblazen. Een snelle trein op het spoor staat niet open voor nieuwe gezichtspunten over de richting of zelfs het landschap te zien dat voorbij glijdt. Als jij jezelf deze momenten van stilte op de dag toestaat, alsof je over een pad heen wandelt in plaats van een hoge snelheidstrein die over het spoor heen dendert, heb je een kans om een ander pad te kiezen, van het pad af te gaan, je zelfs bewust te zijn van het pad en gewoon langzamer en gemakkelijker te gaan omdat je niet op dezelfde manier door het leven heen dendert. Je verbinden met deze plaatsen van stilte kan jou toestaan je te verbinden met een groter niveau van vreedzaamheid in jouw alledaagse leven dat dan uitrimpelt in/naar alle verschillende aspecten van wie jij bent in je relaties, op jouw werk, bij het kijken naar keuzes die je zou kunnen moeten maken, want aan velen van jullie wordt hier en nu gevraagd om keuzes en beslissingen te maken.
Als je in een plaats ben van echt het gevoel te hebben dat er een verandering in jouw leven plaats moet vinden, kunnen deze momenten van stilte je het besef geven van welke richting te nemen om de antwoorden te vinden aangaande de veranderingen waarvan je voelt dat zij in jouw leven aanstaande zijn. Als je niet zeker bent over hoe je met stilte te verbinden als je slechts gedurende een moment gaat zitten, zeer rustig, zonder de noodzaak te beslissen dat het een meditatie is, zonder de noodzaak te beslissen dat het gedurende een half uur moet gebeuren, zonder de noodzaak te beslissen dat het op een voorgeschreven manier moet gebeuren die iemand anders jou verteld heeft, en slechts letterlijk voor jezelf aanwezig te zijn en adem te halen in alle rust. Denk dan gewoon aan het woord rustigheid, denk aan stilte. Denk aan het huidige moment van besef. Trek jouw aandacht naar deze plaats van jouw lichaam en voel de ruimte die gecreëerd is met dat moment van zelfs slechts na te denken over het woord stilte, rustigheid, vreedzaamheid. Als jij je besef hier naartoe trekt vergroot je die stilte. Eer jezelf of het nu 10 seconden of 30 seconden of zelfs 10 minuten is.
Vanuit deze plaats van stilte zal jij je met een grotere waarheid over wie jij bent verbinden, je verbinden met een groter besef over wat te doen en wat niet te doen in je leven. Stilte verlaagd het volume van het externe gekwebbel dat aldus groot wordt in zovele mensen hun levens. Wij nodigen je uit om met dit idee van stilte te spelen, deze tijdelijke vreedzaamheid dat zichzelf in jou kan bezielen door de uitoefening van stilte.
Ben Gezegend.
Wij zijn de Hoge Raad van Orion. 

 Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© 2014 Copyright Holly Hawkins Marwood
This channeled message may be reproduced in it’s entirety provided it is kept in it’s original form and not altered or changed in any way, with the Author and a link to www.AkashaHealingStudio.com clearly displayed as shown below.
Channel: Holly Hawkins Marwood           www.AkashaHealingStudio.com

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen