donderdag, mei 01, 2014

De God en Godin Schepper Vibraties via Natalie Glasson - 30 April 2014


De God en Godin Schepper Vibraties
Cocreatie Voorbij de Illusie en Afscheiding
30 April 2014 / Natalie Glasson

Geliefde aanwezige en belichaamde Schepper wezens op de Aarde, de energie die naar jullie voort stroomt en van binnenuit jullie wezen tevoorschijn komt is dat van de gebalanceerde en geharmoniseerde God en Godin Schepper Vibraties. Als een heilig aspect en heilige expressie van de Schepper stromen wij voort om met jullie in speciale gebieden van jullie werkelijkheid en het ascentieproces te werken. Wij spreken eenvoudig als een bewustzijn en bron van Licht vanuit de dimensie binnenin het kosmische niveau van de geharmoniseerde God en Godin Schepper Vibraties. Als een trilling en bewustzijn van de Schepper moedigen wij diepe genezing, ontwaking en eenheid binnenin jullie wezen aan, de energieën van afscheiding en illusies ontbindend die van binnenuit jullie wezen verschijnen en in/naar jullie werkelijkheden projecteren om jullie aan te moedigen om de energetische patronen van de lagere dimensies af te danken. Er is een noodzaak om vele verschillende vormen, overtuigingen en perspectieven van afscheiding en illusie te ontbinden voor de manifestatie van het Nieuwe Tijdperk en de Nieuwe Aarde van Liefde, dan zal de waarheid van Liefde met gemak en volmaaktheid ervaren worden. Wij wensen nu om met jullie een werkelijkheid te co-creëren welke voorbij de afscheiding en illusie is.
Je mag wensen te beginnen door hardop of binnenin jouw geest te zeggen;
"Geliefde God en Godin Schepper Vibraties, ondersteun mij nu om de waarheid en goddelijkheid van mijn wezen, energie, vorm en aanwezigheid te zien, te voelen en te her/erkennen."
Deze eenvoudige intentie zal ons toestaan om met jouw energieën te werken om alle illusie en afscheiding te ontbinden om aldus aan jou een groter besef en grotere verantwoordelijkheid van jouw spirituele ascentie te schenken. Om de aanwezigheid van de Essentie van de Schepper binnenin jouw wezen te verankeren en te realiseren, mag je wensen om met deze intentie te werken;
"Geliefde God en Godin Schepper Vibraties, Ik roep jullie voort om te activeren vanuit de zuiverste essentie van mijn wezen om met heilige balans in/naar de goddelijke bloei en expressie te stromen. Help mij bij het toegang te verkrijgen, het her/erkennen en het realiseren van de essentie van de Schepper van dit huidige moment van ascentie van binnenuit mijn wezen. Laat mijn Schepper essentie binnenin mij evolueren om uit te lijnen met de ascentie vibraties van het Scheppers Universum. Help mij om ontwaakt, waakzaam, bewust en waarnemend te zijn van mijn eigen energieën, verschuivingen, betrokkenheid en de aldus overvloedige goddelijke Schepper essentie binnenin mijn wezen. Laat mijn fysieke lichaam en energetische lichamen gecodeerd zijn met de volledige ontwaakte Schepper essentie van de huidige dag, hetgeen zich volledig manifesteert met besef en inspiratie binnenin mijn wezen. Mijn lichamen verschuiven nu om als één te zijn met de Schepper essentie, wat betekent dat ik besta op de snelste Schepper Vibratie die voor mij in deze tijd beschikbaar is. Ik sta mijn lichamen toe om te transformeren."

Wij wensen om jullie te helpen bij het bewust zijn van de afscheiding en illusie aangezien dit jullie de kans geeft om jezelf te herinneren aan de ruimte van vreedzaamheid, liefde en vreugde dat al binnenin jullie is, aldus jullie niet langer meer verweven zijn met perspectieven die jullie her/erkenning van de Schepper binnenin jullie wezen belemmeren en blokkeren. Jullie mogen wensen om met de hieronder staande intentie te werken;
"Geliefde God en Godin Schepper Vibraties, penetreer alsjeblieft mijn wezen en wis alle energetische motieven van afscheiding en illusie uit. Verhoog mijn energetische trilling naar de zuiverste Scheppers Liefde frequentie aldus ik me altijd bewust van de afscheiding mag zijn, er recht doorheen kijkend met helderheid en de illusies van alle vormen van afscheiding begrijpend. Ik beloof nu om niet langer meer gedachtepatronen van afscheiding of illusie te creëren, ik kies alleen om positieve creatieve liefdevolle gedachten en energetische patronen binnenin mijn werkelijkheid te stimuleren. Ik vraag de God en Godin Schepper Vibraties om al het lijden en de pijn uit te wissen dat in mijn wezen en lichamen verbonden zijn met het lijden in de illusie. Ik erken, voel en begrijp mezelf onvoorwaardelijk om volledig en absoluut verenigd te worden met de Schepper, de eeuwige Liefde van de Schepper ervarend. Eenheid, geluk en tevredenheid vervangen nu alle vormen van afscheiding en illusie die ik voorheen als de waarheid van mijn wezen erkend mag hebben. Ik erken mezelf nu als zijnde vrij van de afscheiding en illusie. Mij gekozen energie en focus is nu dankbaarheid."
Met jouw besef en erkenning van de Schepper ontwaking, stelt jouw volledige wezen zich open zoals een eierschaal dat opengebroken wordt, dit kan gevoelens van extreme gevoeligheid en zelfs pijn veroorzaken met gecreëerde ervaringen binnenin jouw werkelijkheid. Wanneer je genezing en voeding nodig bent, wat verschuldigd is aan een pijnlijke of kwetsende ervaring in jouw werkelijkheid, mag je wensen een beroep te doen op de God en Godin Schepper Vibraties om je ten dienste te staan.
"Geliefde God en Godin Schepper Vibraties, ik doe een beroep op jullie energieën om mijn energetische trilling en patronen, mijn emotionele, mentale en fysieke lichamen schoon te wissen van de negativiteit die ik net ervaren heb. Ik wens om de ervaring niet langer binnenin mijn wezen te behouden of binnenin mijn ziels geheugen te verzamelen. Mijn goddelijke wens is om een diepe en absolute reiniging op alle niveaus van mijn wezen te ervaren, een diepgaande krachtige dispensatie van zuivere liefde vanuit de hartchakra van de Schepper te ervaren om volledig in mij belichaamd te zijn. Ik erken mezelf als gezuiverd, en alle bewijs van mijn ervaring uit mijn wezen ontbonden terwijl ik nu een krachtige en zuivere Liefde uitstraal. Deze krachtige en zuivere Liefde is onverzettelijk, ongenaakbaar en ondoordringbaar; het verblijft eeuwig als een sterke aanwezigheid van Liefde binnenin mij. Ik ben genezen, gereinigd en gezuiverd, Ik Ben Liefde."
Met grote nadruk geplaatst op de eenheid binnenin de innerlijke vlaktes van het universum van de Schepper, keren alle aspecten van jouw ziel, specifiek de talrijke incarnaties van jouw ziel, terug naar het aspect van jouw ziel en de belichaming, wensend om genezing, waarheid, liefde te verkrijgen en om wederom in Liefde verbonden te worden. Sommige van jouw zielaspecten mogen jouw wezen beïnvloeden en zijn er de oorzaak van dat oude energetische patronen of pijn naar boven komen; wij kunnen je helpen bij de genezing en de zuivering van alles aspecten van jouw ziel en een diepe en zuivere belichaming binnenin jouw wezen te helpen.
"Geliefde God en Godin Schepper Vibraties, ik vraag jullie om mijn ziel te zuiveren en mijn ziels belichaming binnenin mijn fysieke aanwezige wezen te verbeteren. Alsjeblieft, wis van mijn ziel de herinneringen, littekenvorming en alle vormen van negativiteit uit waar mijn ziel en de vele incarnaties van mijn ziel zich aan vast wensen te houden. Zuiver, reinig en genees mijn ziel, ondertussen de zuivere en wijze energetische motieven van mijn ziel aanmoedigend om volledig gevormd en aanwezig te zijn binnenin mijn fysieke lichaam, chakra's en auragebied. Ik accepteer nu een groter of vollediger aspect van mijn ziel als volledig belichaamd en volledig gerealiseerd binnenin mijn wezen. Ik ben mijn ziel in deze belichaming."
Jouw ziel heeft talrijke redenen op de Aarde, maar één van de natuurlijke focussen van jouw ziel is om de ervaring van de Hemel of de gelukzaligheid van de Schepper naar de Aarde te brengen voor iedereen om van te genieten en te ervaren. De Hemel van de Schepper kan alleen voort gebracht worden door de projectie van de erkenning van de Hemel van binnenuit iedere ziel. Wanneer de afscheiding en de illusie ontbonden zijn dan is het gemakkelijker om je met de Hemel van de Schepper op de Aarde te verbinden, te manifesteren, te belichamen en te ervaren.
"Geliefde God en Godin Schepper Vibraties, het is mijn intentie om de Hemel, de gelukzaligheid en diepgaande vreugde van de Schepper binnenin mijn wezen, perspectieven en werkelijkheid te manifesteren, ondertussen ook de mensheid en de Aarde ondersteunend. Mijn intentie is om de sluier van afscheiding te ontbinden welke velen bekrachtigen, inclusief ikzelf, tussen de Hemel van de Schepper en de Aarde. Met de erkenning van de Hemel van de Schepper zijn dus alle ervaren afscheidingen tussen mezelf en de mensheid en de goddelijkheid van de Schepper uitgewist. Ik en de gehele mensheid accepteren nu ons goddelijke recht en erkennen onszelf als goddelijke heilige scheppers op de Aarde die eeuwig verbonden zijn met de Schepper, en vruchtbare overvloedige werkelijkheden geboren uit Liefde ervaren."
Onze grootste wens is om jullie in deze tijd van formidabele krachtige ontwakingen en verschuivingen van ascentie van dienst te zijn
God en Godin Schepper Vibraties 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Natalie Glasson © - Website : www.omna.org

Geen opmerkingen:

Een reactie posten