maandag, mei 12, 2014

De Arcturiaanse Groep - Liefde en de Essentie van Spirituele Groei - 11 Mei 2014 / Marilyn Rafaelle


De Arcturiaanse Groep
Liefde en de Essentie van Spirituele Groei
11 Mei 2014 / Marilyn Rafaelle

Groeten dierbaren, we komen wederom om jullie op wat voor manieren dan ook dat wij kunnen te begeleiden, maar jullie moeten je altijd herinneren dat verlichting jullie missie is, jullie reis en jullie keus. Er zijn nog steeds enigen die ervoor kiezen om niets te doen terwijl zij in afwachting zijn van een redder in de vorm van een man, een boek, gereedschap, evenement of galactisch. Dit reflecteert een oud geloofsysteem -- afscheiding van de Bron en de behoefte voor iets buiten zichzelf om "gered" te worden.
Jullie redder is binnenin jullie, dierbaren -- is dat altijd geweest en zal dat altijd zijn -- het is wat jullie al zijn. Jullie Redder heeft rustig binnenin gerust, in afwachting van her/erkenning, levensspanne na levensspanne door de goede en niet zo goede ervaringen van het leven heen, geleefd in de dualiteit en de afscheiding. Er komt een punt in ieders spirituele reis wanneer zij eindelijk ontwikkeld genoeg zijn om de waarheid over zichzelf te her/erkennen en te omhelzen. Kwesties van het leven die belangrijk schijnen te zijn beginnen dan te vervagen in/naar het niets dat zij zijn en het individu voelt niet langer de behoefte om buiten Zichzelf te kijken. Hij/zij begint binnenin diens eigen Goddelijke essentie naar begeleiding te zoeken en ontdekt dat hij/zij dat is waar hij/zij naar gezocht heeft -- het lange verborgen geheim, dierbaren.
De Arcturiaanse Groep wenst te spreken over Liefde en de essentie van spirituele groei. Liefde is de realisatie van en de activiteiten die vanuit een verkregen besef van de ENE stromen waarin alles en iedereen bestaat. In het derde dimensionale geloofsysteem van de dualiteit en afscheiding, wordt Liefde (Eenheid/Eensgezindheid) altijd op een persoonlijke manier geïnterpreteerd wat afhankelijk is van de individuele staat van bewustzijn -- de energetische verbinding van eenheid tussen mensen is aldus soms goed en soms slecht. Liefde is de Universele Eenheid/Eensgezindheid van alles binnenin een Alomvertegenwoordigd Goddelijk Bewustzijn Zichzelf immer tot uitdrukking brengend in oneindige vormen en verscheidenheden.
Als het besef van eenheid binnenin een individu ontwaakt, begint het tevoorschijn te komen in het externe als vreedzaamheid, vreugde, begrip en samenwerking, in die kwaliteiten die het leven aangenaam maken -- de activiteiten van velen binnenin de ENE. Als je een wereld van strijd en oorlog observeert, weet dat wat je ziet de manifestatie is van onpersoonlijk universeel dualiteit/afscheidend bewustzijn wat geen Goddelijke wet heeft om wat dan ook hiervan op diens plaats te houden.

Illusie is hoe de wereld gezien en geïnterpreteerd werd. De Aarde (Gaia) is geen illusie zoals velen gedacht hebben, maar een levende Ziel. Alles dat je kunt zien, horen, proeven, aanraken of ruiken is een materiële interpretatie van diens spirituele werkelijkheid. Je mag zeggen; "Is oorlog een spirituele werkelijkheid?" Oorlog is de externe manifestatie van het bewustzijn van afscheiding wat zal veranderen als meer en meer ontwaken in het besef van eenheid/eensgezindheid. Het spirituele Licht van een ontwakende wereld brengt naar de oppervlakte en verlicht veel dat tot dusverre in de schaduwen verborgen werd gehouden. Het mag toeschijnen te zijn dat de dingen persoonlijk en wereldwijd slechter zijn, maar alles dat oud en afgelopen is wordt door jullie Licht blootgelegd dierbaren, zodat het opgeruimd en losgelaten mag worden. Jullie veranderen het wereldbewustzijn eenvoudig door te leven in, te verhuizen naar en jullie wezen te hebben in de waarheid van wie jullie werkelijk zijn. Als het individuele en wereldwijde Bewustzijn van eenheid/eensgezindheid (liefde) groeit, transformeert het automatisch de verschijningsvormen van disharmonie in/naar medewerkzaamheid en vrede, of het nu in familie relaties of in de wereld is.
Het is belangrijk om te begrijpen dat jullie eenheid met het Goddelijke Bewustzijn jullie eenheid met volledigheid presenteert -- jullie goede. Dit mag zich buitenwaarts manifesteren als afsluiting voor die zaken waar je niet langer meer mee resoneert -- mensen, levensstijlen of activiteiten. Alles dat niet langer meer met jouw energie resoneert, mag ophouden een deel van jouw leven uit te maken omdat het niet de volledigheid voor jou representeert. Dit is waarom wij er bij jullie op aandringen niet te proberen en je vast te houden aan alles dat afgelopen is, ongeacht hoe goed het jou ook in het verleden gediend heeft. Allen verhuizen in/naar nieuwe plaatsen van energie en verlichting welke op hun beurt buitenwaarts in nieuwe vormen zullen manifesteren. Wees voorbereid op verandering, want evolutie zal zich altijd als verandering manifesteren.
Terwijl je ziet en wisselwerkt met alle andere levensvormen, wisselwerk je met jezelf want er is alleen de Ene, Ene, Ene, en daarom datgene wat je voor een ander doet, tegen een ander zegt, aan een ander geeft doe je voor jezelf, zie? Dit is de oorsprong van Karma en is hoe het werkt totdat een individu in staat is te verhuizen in/naar een meer geëvolueerde staat van bewustzijn waar hij/zij niet langer de moeilijke en pijnlijke lessen van karma nodig heeft maar in plaats daarvan in staat is om van binnenuit onderwezen te worden.
Deze boodschap van Eenheid/Eensgezindheid werd door meesters door de tijd heen gegeven, maar raakte altijd verloren door de onjuiste interpretatie van onverlichte volgers die anderen hun beperkte en minder ontwikkelde concepten van de originele boodschap zouden leren. Dit heeft zich gereflecteerd in de vele "heilige oorlogen" door de geschiedenis heen, en zelfs nu. Wanneer het ook is dat zuivere leringen georganiseerd zijn, de diepere waarheden raken altijd verloren door de handelingen van diegenen die zich erbij aansluiten en ermee beginnen om hun eigen concepten van de oorspronkelijke leringen te presenteren. Het geloof dat iemand iets of iemand anders nodig heeft, de één of andere organisatie, of een gereedschap om spiritueel te groeien is onjuist en ouderwets en zal je opgesloten houden in de afscheiding. Jullie kerk is binnenin jullie, dierbaren.
Eenheid (liefde) is de wet, de werkelijkheid, en de waarheid, maar dit besef mag verwarring veroorzaken voor diegenen die comfortabel zijn binnenin hun gevestigde geloofsysteem. De waarheid kan geaccepteerd en geleefd worden, of niet, maar de waarheid zelf verandert niet. Er zijn velen die spiritueel gereed zijn en in weerstand leven -- die op de harde manier voorwaarts gaan door het krijgen van "wakker worden belletjes". Anderen "snappen het" ineens, en hadden zich in voorafgaande levens voorbereid. Daar zijn ook diegenen die volledig ontwaakt waren in andere levensspannen en er nu voor kiezen om op de Aarde te zijn om een ontwakende wereld te helpen.
Het is een tijd van grote verandering voor allen. Iedereen, of zij zich er nu wel of niet bewust van zijn, voelen fysiek, emotioneel en mentaal de krachtige energie die op de Aarde neer gutst, en dat het in vrijheid stellen van alles dat persoonlijk en wereldwijd afgelopen is met zich meebrengt. De nieuwe en hogere energieën van Licht veroorzaken bij velen om hun overtuigingen opnieuw te overdenken en sommigen die zonder het begrip zijn van wat er aan het plaatsvinden is, zijn in de verleiding om in paniek te raken.
Jullie kunnen diegenen die verleid worden om angstig en in paniek te zijn helpen zich open te stellen voor het grotere plaatje -- NIET dat jullie "missionarissen" worden, maar dat jullie eenvoudig zaden van waarheid naar buiten gooien naar diegenen die ontvankelijk zijn. Forceer nooit de waarheden van de diepere waarheden bij een ander, denkende dat je hen helpt want zij mogen nog niet gereed zijn en jouw acties kunnen gemakkelijk uitoefeningen van het persoonlijke ego worden -- de vergissing die velen in het verleden gemaakt hebben en nog steeds maken.  
Als je de inspanningen observeert van diegenen die de wereld in gebrek, chaos en oorlog zouden willen houden, weet dat er geen wet is om deze verschijningsvormen te ondersteunen en in stand te houden en dat zij allen in en van de Ene zijn, hoewel zij zich er niet bewust van zijn. Hoe vaak bidden jullie voor jullie vijanden, dierbaren, of bidden jullie alleen voor de "slachtoffers"?
Daar is alleen de ENE en dit besef is Liefde en het geheim van het leven waar jullie zolang naar gezocht hebben, levensspanne na levensspanne, gesymboliseerd als het zoeken naar de Heilige Graal. Jullie zijn nu gereed om dit Goddelijke geheim te bevatten en te leven, en door dat aldus te doen zullen jullie de verandering zien die jullie wensen.
Ben het Licht, ben de weg, ben de waarheid -- een werkelijkheid welke niet alleen naar één man van 2000 jaren geleden refereert.
Dit is hoe de wereld zal ontwaken.
Wij zijn de Arcturiaanse Groep 5/11/14 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten