maandag, mei 26, 2014

De Arcturiaanse Groep - Iedere Activiteit van het Dagelijkse Leven is een Facet van Liefde… - 25 Mei 2014


De Arcturiaanse Groep
Iedere Activiteit van het Dagelijkse Leven is een Facet van Liefde…
25 Mei 2014 / Marilyn Rafaelle

Groeten mensen van dierbare planeet Gaia. Wij observeren dat het Licht immer meer helder straalt terwijl steeds meer ontwaken tot de nieuwe manieren van het zien van de wereld en hun plaats daarin. Dit is evolutie dierbaren -- de veranderingen -- de opening naar nieuwe ideeën en de hogere wegen van het begrijpen van de normale alledaagse levenskwesties.
Spirituele ascentie is normaliter geen plotselinge verblindende flits welke jou geascendeerd achterlaat (hoewel dit voor een paar individuen gebeurd is die dit bewustzijn in een ander leven al bereikt hadden). Ascentie is een staat van bewustzijn dat bereikt wordt door de ontelbare ervaringen van vele geleefde levensspannen in de energieën van de dualiteit en afscheiding. Van deze ervaringen, leert en groeit de ziel totdat op het één of andere punt hij/zij voorbij gaat aan het moeten leren op deze manier en van binnenuit onderwezen begint te worden. Jullie zijn nu op die plaats dierbaren.
Neem jullie zoektocht naar antwoorden in/naar de meditatie en stel jullie vragen daar. Vraag om meer Licht, meer begrip en meer besef maar voorkom het vragen om "dingen" omdat wanneer je om "dingen" vraagt je automatisch verklaard dat je het "niet hebt" en het "niet hebt" creëert.
Antwoorden mogen direct in de meditatie komen voor diegenen die afgestemd zijn op het horen van de "stille, kleine stem", maar gewoonlijk ontvouwd het zich naderhand en zijn de "vruchten" van de meditatie. Antwoorden zullen op alledaagse manieren komen die begrepen kunnen worden en waarnaar gerelateerd kan worden. Bijvoorbeeld, jouw antwoord mag als een boek verschijnen dat op de één of andere manier naar jou toekomt, of het mag gehoord worden in een toevallige verklaring die iemand anders maakt. Frequent zullen antwoorden en ideeën in je hoofd naar boven mogen komen terwijl je iets gewoons zoals de afwas aan het doen bent, want vaak is dat de enige tijd dat de geest voldoende rustig is om de innerlijke stem te horen.
Als je wenst het te horen, is het belangrijk om jezelf vrij van onophoudelijke herrie en verwarring te houden. Velen zijn niet in staat om de oplossingen te herkennen of te horen waar zij om gevraagd hebben omdat zij zichzelf in een staat van voortdurende herrie en afleiding houden en zich dan afvragen waarom zij geen antwoorden krijgen. Als je de "stille, kleine stem" zou willen horen, dan moet je op een rustige en gecentreerde manier leven en met je werk omgaan, één oor altijd open om te "horen". Dit betekent niet dat je geen plezier kunt hebben, mensen bezoeken, dansen en het leven te leven, maar wij spreken over diegenen die ervoor kiezen om door ieder wakend moment heen te gaan met oortelefoontjes in, die aan het teksten zijn, en over het algemeen volledig buiten zichzelf leven.


Want zie dierbaren, spirituele verbindingen worden vaak in jullie media geportretteerd als krachtige psychische evenementen met heel veel toeters en bellen. Spirituele verbindingen worden bijna altijd ervaren in rustige en schijnbaar alledaagse manieren welke degene die spiritueel alert is zal herkennen, maar tezelfdertijd veroorzaken deze verwachte toeters en bellen dat zij op de één of andere manier gefaald hebben.
Als je oprecht bent met jouw zoeken naar meer Licht aangaande wat voor onderwerp dan ook, zullen de antwoorden en ideeën altijd komen en zullen op een manier komen die je kunt begrijpen. De kunstenaar zal geen nieuwe en creatieve ideeën ontvangen in de vorm van een wetenschappelijke doorbraak, noch zal de chirurg die naar een nieuwe techniek zoekt het idee voor een nieuw schilderij ontvangen. Het verstand zal jouw antwoord in vormen vertalen (Goddelijke volledigheid) die resoneren met jouw individualiteit. Er mogen lessen zijn die voltooiing nodig zijn of oude overtuigingen die losgelaten moeten worden voordat dat wat je zoekt gemanifesteerd kan worden, maar jouw keuzes en intenties worden altijd gehoord -- want je zoekt vanuit jouw Hogere Zelf -- JIJ.
De Arcturiaanse Groep wenst te spreken over de facetten van Liefde. Iedere activiteit van het dagelijkse leven is een facet van Liefde sinds Liefde in diens meest ware betekenis de energetische verbinding is tussen de velen binnenin de Ene. Individuele acties variëren overeenkomstig met de interesses, gekozen lessen, en staat van bewustzijn van het individu. Alle acties voor of aan zelf en anderen -- mededogen, vergiffenis, begrip, dienstverlening, en alle vormen van werk en zaken doen zijn in werkelijkheid facetten van Liefde vanwege de onderlinge verbondenheid van alles binnenin de ENE. Dankbaarheid is de terugkerende stroom van Liefde tot uitdrukking gebracht. Iedere activiteit van het leven ervaren in de derde dimensie op de Aarde is in werkelijkheid de materiële betekenis van de spirituele werkelijkheid. Alle activiteiten tussen de levensvormen reflecteren de energetische verbinding in en van de Ene -- er is niets anders.
De acties van onderlinge verbondenheid worden "niet Liefde" in de gewoonlijke betekenis wanneer geïnterpreteerd en in daden omgezet door wereldwijde en persoonlijke staten van bewustzijn die volledig ondergedompeld zijn in overtuigingen van de dualiteit en afscheiding. De energetische verbinding van iedere ziel voor iedere andere ziel binnenin de Ene kan nooit veranderen, maar wanneer deze waarheid onjuist geïnterpreteerd wordt door diegenen die geloven dat alle levensvormen afgescheiden zijn, manifesteert het zich op manieren die dit geloof reflecteren -- verkrachting, misbruik, dierlijke wreedheid, oorlog, enzovoorts. Wanneer een individu zich ontwikkelt in/naar diens ware identiteit en zich de onderlinge verbondenheid van al het leven begint te beseffen, resoneert hij niet langer meer met de activiteiten van de onontwaakte lagere dichtheden -- activiteiten die gefundeerd zijn in afscheiding.
Als jij jezelf verheft, verhef je de wereld, dierbaren, want echte waarheid gekend en geïntegreerd voegt meer Licht toe aan het universele menselijke bewustzijn dat ieder idee van geloof van de mensheid bevat, ongeacht hoe absurd. Het Licht door jou heen, ontbindt automatisch de schaduwen -- driedimensionale gedachtevormen en overtuigingen welke in werkelijkheid geen wet hebben die hen ondersteund, maar door het geloof in hen, de mensheid in het knechtschap gehouden heeft.
Gedachten en ideeën die in/naar jouw denken drijven vanuit het universele wereldbewustzijn zijn altijd onpersoonlijk -- eis hen nooit op als zijnde van jou, zelfs als zij van binnen uit jou vandaan schijnen te komen. Ieder individu is meer ontvankelijk voor bepaalde types van onpersoonlijke overtuigingen vanwege vroegere levenservaringen. Sommigen mogen bij zichzelf gewaarworden meer ontvankelijk te zijn voor de universele concepten van gezondheid en ziekte, terwijl anderen meer ontvankelijk mogen zijn voor overtuigingen over relaties. Overweldigende angsten zoals de angst voor water of voor hoogtes geven ook aan dat energie nog steeds in het cellulaire geheugen vastgehouden wordt van de één of andere vroegere levenservaring dat veroorzaakt dat zij meer ontvankelijk zijn voor alle overtuigingen die ronddrijven betreffende deze kwesties. Wanneer deze onpersoonlijke overtuigingen een thuis vinden in het individuele bewustzijn, zullen zij zich buitenwaarts manifesteren, want jullie zijn scheppers. Externe manifestaties zijn jullie wegwijzers dierbaren, zij geven aan jou de indicatie waarnaar gekeken moet worden en dat losgelaten moet worden binnenin jouw geloofsysteem. Probeer niet om deze gedachten te voeden, maar gebruik hen als gereedschappen.
De spirituele reis gaat over het terugnemen van de kracht die je onwetend gegeven hebt aan alles buiten jezelf; zij het woorden, gedachten, mensen, boeken, overtuigingen, dingen, tradities, leringen, of alles ongeacht van hoe het jou in het verleden van dienst geweest mag zijn. Het betekent niet dat je deze dingen niet zult hebben, maar het betekent dat je de kracht voor goed of slecht van hen verwijderd hebt. Kennis en evolutie mogen DOOR deze dingen komen, maar niet UIT hen.  
Acties ondernomen in dat verleden wanneer je onwetend van de waarheid was hebben alleen de macht die je hen geeft, dus begin om alle negatieve emoties van schuldgevoel, kwaadheid, spijt enzovoorts los te laten, welke hun opkomst in het driedimensionale geloofsysteem hebben. Als er iemand is die je moet vergeven of die jou moet vergeven, doe dat dan binnenwaart of buitenwaarts en ga verder. Nu is het voor eens en voor altijd de tijd van het opruimen van alle lagere resonerende energieën die je nog steeds vast mag houden, zodat je in/naar de hogere frequenties van Licht en Liefde kunt verhuizen.
Jij bent alleen met jouw God en dat besef is alle kracht welke je ooit nodig zult hebben. Je op de Aarde ontwikkelen is moeilijk geweest, omdat leven na leven geleefd werd in een energie van dualiteit en afscheiding, maar denk eraan dat jij het koos omdat het een goed geaard en krachtig wezen is dat vanuit het vuur tevoorschijn komt. Je bent nu gereed om in/naar vertrouwen en een besef van eenheid/eensgezindheid te verhuizen. Het is een loslaten, en dit kan moeilijk en beangstigend zijn. Herinner je altijd dat niets -- geen persoon, geen gebeurtenis, geen activiteit, of zelfs de dood jou kan scheiden van wat je bent en altijd geweest bent ongeacht van wat voor verschijningsvormen dan ook.
Het is alleen maar Liefde, dierbaren, leef gewoon altijd in de erkenning dat allen in en van de ENE zijn en dit besef zal jullie iedere actie gidsen. Laat de behoefte los om alles te regelen en te plannen en sta jullie innerlijke zelf toe jou zachtjes minuut na minuut, dag na dag, activiteit na activiteit te gidsen. Wanneer jij je bewust wordt van de activiteiten van de on-ontwaakten, visualiseer dat piepkleine vlammetje in hun harten waar zij zichzelf niet bewust van zijn, neem wat voor menselijke voetstappen dan ook waar je tot toe gegidst mag worden om te nemen, en ga dan verder.  
Dit is Liefde -- de activiteit die vanuit een her/erkenning stroomt van ieders ware identiteit.
Wij zijn de Arcturiaanse Groep 5/25/14

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten