maandag, mei 26, 2014

Celia Fenn - Tijdreizen 102… De Tijdlijnen Navigeren - 26 Mei 2014


Celia Fenn
Tijdreizen 102…
 De Tijdlijnen Navigeren
26 Mei 2014
image by Jean-Luc Bozzoli at www.eyewithin.com
Het leven op het Tijdschip Aarde is opmerkelijk gespannen en intens geweest de laatste paar weken. Verrassend genoeg is de Zonne activiteit relatief laag geweest, dus is het veilig om te zeggen dat deze intensiteit vanuit een andere bron komt. Deze bron is onze nieuwe relatie met de Tijd en ons werk als de "bemanning" op het Tijdschip Aarde. In de laatste paar weken is de Tijd een aanzienlijke bron van onenigheid geworden terwijl het Collectieve Bewustzijn van de Aarde besluit of het "reverse engineered" zal worden terug in de tijd door Tijdlijn manipulatie, of dat we voorwaarts zullen gaan en in/naar een Hogere Spiraal van Bewuste Evolutie welke ons uitlijnt met het Goddelijke Plan en de Goddelijke Creatieve Intelligentie.
Aangezien wij geascendeerd zijn in/naar het Vijfde Dimensionale Bewustzijn, is het belangrijk geworden dat wij ook de Vierde Dimensie van Tijd begrijpen en de manier waarop wij op de Nieuwe Aarde Rasters manifesteren en creëren. Diegenen die meesters zijn van deze vaardigheid zijn bekend als Tijdlijn Ingenieurs/probleemoplossers. Deze Tijdlijn Ingenieurs zijn zich ervan bewust dat de tijd niet lineair is en niet in één richting gaat. Zij weten dat de tijd vloeibaar is en dat het in vele richtingen gaat, inclusief voorwaarts en achterwaarts. Een persoon die de Kwantum aard van de Werkelijkheid begrijpt, kan dan de Tijd en de Creatie manipuleren om hun eigen doel te dienen als zij dat aldus wensen. Een Bewuste Schepper die het Licht dient zal werken met de stroom van de Goddelijke Intelligentie en de opwaartse stromingen van Bewustzijn en Manifestatie. Dit is een gemakkelijk proces dat Vreugde en Lichtheid brengt, aangezien je eenvoudig de Stroom van Goddelijk Licht vindt, of het Diamanten Licht, en jezelf toestaat om een deel van die stroom te zijn.
Maar, op dit punt in onze huidige werkelijkheid, zijn er velen die ernaar streven om tegen de Goddelijke Stroom in te werken voor hun eigen interesses, en zij gebruiken hun vaardigheid om te proberen om het Tijdschip Aarde tegen te houden van het voorwaarts gaan, en in feite streven zij ernaar om de tijd achterwaarts te reverse engineeren zodat de Toekomst in feite het Verleden wordt, en wij in een omwenteling gehouden worden waar wij eenvoudigweg het verleden steeds maar weer opnieuw moet blijven herleven. Dit heeft geen Tijdmachine nodig, wij zijn al in een Tijdmachine. Alles dat het nodig heeft is de controle over het bewustzijn en de bekwaamheid om een Tijdlijn of een verhaal/vertelling in het massa bewustzijn rond te laten draaien.
Je mag onlangs vele verwijzingen in de massa media opgemerkt hebben, naar de her-opkomst van de 'Koude Oorlog' tussen Rusland en de USA en Europa, aangezien de media probeert om ons bewustzijn terug te dirigeren naar de 70er jaren en om er bij ons op aan te dringen om verhalen en emoties op te pikken die deel van het verleden uitmaakten. Dan is daar ook de her-opkomst van het "fascisme" terwijl wij terug gedirigeerd worden naar de Tweede Wereldoorlog en de gevoelens en emoties van die periode, vaak zonder enig echt historisch begrip, slechts eenvoudig retoriek en emoties. Dit is hoe reverse engineering bereikt wordt. Een "ongeëindigde" Tijdlijn kan opnieuw geactiveerd worden met nieuwe emoties en gevoelens, en het Collectieve Bewustzijn kan opnieuw weg gedirigeerd worden van een voorwaarts en opwaarts gaande stroom van de tijd, en in/naar een teruggaande en circulaire stroom van de tijd.


Dit type van reverse engineering van de Tijd dient de doelstellingen van diegenen die niet voorwaarts willen gaan, en die geen echte toekomst voor zichzelf en hun manier van leven zien in een wereld die niet door angst, onenigheid en gebrek gedomineerd wordt. Dus zij herleiden de aandacht achterwaarts in de tijd naar plaatsen waar dergelijke angst en onenigheid en gebrek zeer ogenschijnlijk waren. Dus, in feite, gidst de media ons terug in/naar de angst en de verontrusting en het conflict van het verleden, hoewel het merendeels illusie is.
Dit resulteert in de opkomst van intense innerlijke verontrusting en stress in het Collectief, in diegenen die zich onbewust zijn dat zij in feite gemanipuleerd worden. Diegenen die niet ontwaakt zijn veronderstellen dat de Tijd lineair is en hebben geen echt inzicht van hoe Tijdlijnen en Tijd Spiralen gemanipuleerd kunnen worden om controle over het massa bewustzijn te creëren en evenementen te besturen waar de "Ingenieurs" willen dat zij naartoe geleid worden.
Dus, in deze tijd, hebben veel mensen ook te maken met gevoelens die naar boven komen die relateren met het verleden en angsten die bij het verleden horen. Dit heeft ook weer het effect van het naar boven brengen van emoties en gevoelens van de persoonlijke vroegere geschiedenis, aangezien Tijdlijn reverse engineering ook het effect heeft van het herleiden van je persoonlijke leven terug in/naar het verleden, zodat jij je opnieuw zult verbinden met oude angsten en bezorgdheden en trauma's die relateren naar angst en gebrek.
Dus, je mag het gevoel hebben alsof je in cirkels rondgaat, omdat je dat misschien ook gedaan hebt!

Tijdlijn Breuken en de Fysieke, Emotionele en Mentale Effecten
Recentelijk heb ik met Aartsengel Michael gewerkt aan de informatie van hoe Tijd een belangrijk onderdeel van de Schepping is en van het zijn van een Bewuste Schepper. Meer recentelijk, hebben de Sirische Meesters zichzelf bekend gemaakt, met het verzoek dat ik de mensen help meer duidelijk de relatie tussen Tijd en Creatie op de Aarde te begrijpen. Zij dringen er bij ons op aan om te begrijpen dat in de vijfde Dimensie van Bewustzijn, tijd een integraal deel is van alles dat wij creëren. We kunnen het ons niet langer meer veroorloven om in dit opzicht naïef te zijn, maar wij moeten ons bewust zijn van hoe ons bewustzijn en onze creativiteit door anderen gedirigeerd kunnen worden als wij onszelf toestaan een deel uit te gaan maken van een reverse engineered verhaal/vertelsel dat ons zal tegenhouden van het voorwaarts gaan en ons terug zal leiden in/naar het verleden en de re-creatie van de vroegere ervaringen.
Op het moment, zijn wij in een situatie waar onze Tijdlijn in het proces is van stukgebroken en versplinterd te worden. Velen van ons zijn nog steeds gefocust op de ascenderende spiraal van de evolutie en creatie, terwijl anderen nu achterwaarts beginnen te focussen richting de gemanipuleerde tijdlijn. Dit betekent dat in termen van tijd-creatie, er verwarring en stress en spanning is als de twee verhalen, voorwaarts en achterwaarts, tegen elkaar opgezet worden.
In de Kwantum Werkelijkheid verschijnt dit als twee spiralen van lichtenergie die aan het "wedijveren" zijn voor dezelfde ruimte. Stel je de turbulentie en chaos voor als deze twee spiralen met elkaar in botsing komen. Het creëert tumult en chaos op alle niveaus. Maar deze spiralen omvatten ook de Elementale energieën, want wij creëren niet alleen op de Aarde, De Elementalen maken ook deel van het proces uit.
Dus, we zijn een periode van tumult binnengegaan waar zelfs de Elementale energieën gevangen geraakt zijn in deze chaotische botsing van Tijdspiralen terwijl wij besluiten of we voorwaarts en bovenwaarts of achterwaarts en alsmaar rond zullen gaan. Het is om deze reden dat wij zoveel chaos en onbalans in de Natuur alsook in onze eigen levens zien in deze tijd.
Het meest overduidelijke effect op ons fysieke lichaam van Tijdlijn breuken  is uitputting, aangezien je tussen de twee 'richtingen' van tijd creatie heen en weer getrokken wordt. Dit voert energie af en ook creëert het verontrusting en depressie. Je mag slaapproblemen ervaren, terwijl jouw lichaam gespannen en gestrest aan mag voelen. Je mag je, natuurlijk, geblokkeerd voelen en alsof je niet in staat bent om voorwaarts te gaan, want dat is wat er in feite wat er gebeurd. Op het persoonlijke niveau, mag je te maken hebben met oude angsten en ongerustheden die weer terug schijnen te komen.
En natuurlijk, voor diegene die jonger zijn en zich de Koude Oorlog of de Tweede Wereldoorlog en hun nasleep niet herinneren, zal er verwarring zijn omdat zij niet echt zullen begrijpen wat er met de energieën "daarbuiten" gebeurd.
Dus, natuurlijk, is het je bewust worden van wat Tijdlijn Engineering omvat en hoe het aanvoelt de eerste stap in het terugnemen van je kracht en bewust te creëren in overeenstemming met de Stroom van Goddelijke Creatieve Intelligentie.

Spiraalsgewijs Opwaarts in/naar het Licht gaan: Voorwaarts Creëren in/naar de Nieuwe Aarde
De 'natuurlijke' stroom van tijd is opwaarts, met licht en energie welke spiraalsgewijs opwaarts gaan richting het Goddelijke Licht. De Licht Codes die de impuls en informatie bevatten die ons online zullen houden als Mede-Scheppers met de Goddelijkheid worden onophoudelijk gestimuleerd vanuit het Goddelijke Kosmische Hart en via het Galactische Centrum naar onze zon. De Licht Codes worden dan naar ons aangespoord en uit het Hogere Bewustzijn toegestaan om ons Lichaam en Lichtlichaam uit te lijnen met de voortdurende opwaartse Stroom van Goddelijk Licht en Evolutie.
Deze opwaartse beweging kan onderbroken worden door een "neergaande" beweging die ons in de tegenovergestelde richting neemt en weg van het Goddelijke Licht en de Evolutie. En, in dit geval, kunnen we op een bepaald niveau vastgehouden worden, wat betekent dat wij slechts steeds maar weer op hetzelfde niveau rond zullen draaien, noch voorwaarts noch achterwaarts gaand, maar vastgehouden worden in een soort van oponthoud op hetzelfde punt van de tijd, het slechts steeds maar weer opnieuw creërend.
Ik ben er zeker van dat niemand van ons dit voor ons leven of onze Aarde wil. Wij willen blijven stromen met de Goddelijke Creatieve Intelligentie en opwaarts gaan richting het licht van Mededogen en Goddelijke Liefde. Om dit te doen moeten wij verzekeren dat wij uitgelijnd blijven en resonant zijn met die Goddelijke Stroom. We moeten onze Intenties en onze Creaties gefocust houden op de Nieuwe Aarde en de Creatie van de Nieuwe Aarde.
De Nieuwe Aarde is de expressie van de Goddelijke Wil voor de Aarde. Het is een Creatie van Licht en Mededogen waar alle Wezens samen in Liefde en Harmonie leven. Het is een Creatie waar de Mensheid en de Natuur samen in Harmonie en Liefde leeft. Het bestaat in de Toekomst en wordt gecreëerd in het Huidige Moment door ons als de Licht Strijders en de Lichtwerker Teams.
Om die Toekomst te Manifesteren moeten wij onze Intentie en onze Focus op deze richting van creatie houden. We moeten ook onze gedachten en onze emoties en onze acties in de gaten houden. We moeten ons ervan verzekeren dat wij in het huidige moment leven, en dat wij niet worden reverse ge-engineered in/naar de één of andere vroegere energie welke gemanipuleerd kan worden in/naar oorlog en onenigheid.
Aartsengel Michael spreekt vaak over het "Nieuwe Sjamanisme" of 21ste Eeuw Sjamanisme. Dit is waar Lichtwerkers zich bewust worden van de noodzaak voor een inniger verbinding met de Aarde, met de Natuur en met de Elementen. Wanneer je in harmonie met de Natuur manifesteert en creëert, zal je niet in en naar Tijdlijnen getrokken worden die gecreëerd en gedomineerd worden door diegenen die ernaar streven om alleen de natuur voor hun eigen financiële winst te gebruiken en te controleren. De Elementalen en de Natuur Spirits staan gereed en wachten erop om ons te helpen bij het creëren van een wereld van Overvloed en Meer Dan Genoeg hier en nu. Het is aan ons om te beginnen te luisteren en met hen te werken, waar het ook is dat we zijn op dit moment in de tijd, en als we Tijd en Harmonie met de Goddelijke Wil creëren.
Wanneer gesproken wordt met mensen en zelfs met Lichtwerkers, schijnt het grootste probleem te vaak wanhoop en apathie te zijn. "Hoe kan ik echt een verschil maken?" Wel, we moeten echt beginnen om onze eigen Tijd Spiralen te initiëren die een inniger relatie met de natuur manifesteert en een dieper besef van hoe onze levens floreren en gedijen wanneer wij de natuur in de equatie meetellen.
Aartsengel Michael dringt er bij jullie op aan om over dit onderwerp te mediteren en te beginnen te voelen en te zien hoe jij jouw eigen leven een onderdeel kunt maken van de opwaarts gaande spiraal van het Goddelijke Licht, ongeacht waar je leeft. Denk eraan, dat als een Bewuste Schepper je er niet ingetrokken of erin verwikkeld hoeft te raken met de tijdlijn die gecreëerd is door de "Ingenieurs" die jou/jullie in dezelfde ruimte willen houden. Je kunt voorwaarts gaan in/naar een zeer andere creatie en de Nieuwe Aarde beginnen te ervaren. Herinner je dat de Indigo en Kristal kinderen, en de Nieuwe Diamant Kristal Kinderen, meesters zijn van het Tijdreizen, en dat zij hier zijn om ons te helpen om door de reverse engineering heen te breken en opnieuw uit te lijnen met de Goddelijke Stroom van Licht.  
Hier zijn enige beelden van Transformatie om je te helpen de Nieuwe Aarde te zien Ontvouwen…. Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© 2014-15 Celia Fenn and Starchild Global
This work is licensed under a
Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten