woensdag, mei 14, 2014

Boodschap van GOD - 13 Mei 2014 / Karen Dover


Boodschap van GOD
13 Mei 2014 / Karen Dover

Groeten geliefden Ik Ben de energieën die wenst om in de context van GOD geplaatst te worden en Ik Ben hier bij jullie terwijl jullie nu de definitieve voorbereidingen van jullie ZIEL in WAARHEID ondernemen. Want de menselijke levenservaring is nu uitbreiding en deze uitbreiding zal nu uit jullie ZIEL door jullie menselijke voertuig heen en in/naar de externe wakende werkelijkheid uitstralen dat jullie ieder moment van ieder moment CREËREN. Ik ben hier bij JULLIE ALLEMAAL terwijl jullie voorbij de beperkingen reiken die VOOR JULLIE GECREËERD werden en de uitgebreidheid en uniekheid van jullie waarachtige Wezen op een zeer menselijk bewust wakend geestesniveau begrijpen.
Wereldgebeurtenissen zullen nu de VERANKERING van de Nieuwe Aarde in WAARHEID reflecteren en ik vraag dat jullie op een zeer menselijk bewust wakend geestesniveau loslaten, de tijd om ADEM TE HALEN en te ZIJN is NU geliefden. Jullie werden tegengehouden van het ademhalen van binnenuit de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid en ONDERWEZEN dat jullie moeten worstelen om te overleven, nu worden jullie daaraan voorbij opgetild en in de liefdevolle omhelzing van het AL vastgehouden, want de nachtmerrie ONTBINDT nu in WAARHEID. De uitstroming van alles dat jullie op je plaats gehouden heeft mag iets toeschijnen te zijn dat het niet is, maar dit is verschuldigd aan de conditionering welke nog steeds binnenin jullie menselijke voertuig mag lopen. De invoer van de hogere dimensionale energieën streven er nu naar om ALLES dat niet van WAARHEID is naar het oppervlak van jullie Wezen te trekken zodat jullie de lagere dimensionale frequenties mogen her/erkennen en hen toestaan om te ontbinden.

STREEF ER NIET NAAR om jullie menselijke levenservaring aan de voeten van diegenen rondom jullie heen te plaatsen, want JULLIE doen nu de karmische dimensionale frequenties TENIET welke jullie op jullie plaats gehouden hebben, laat hen gaan en sta de AARTSENGELACHTIGE energieën toe die nu op, rondom en binnenin de planeet stromen om jullie in een stevige omhelzing te houden.
Wij streven ernaar om IEDEREEN in deze tijd te helpen, want ALLEN ZIJN ÉÉN en ALLES IS GEWOON.
Laat los en BEN want JULLIE ZIJN.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 
(c) Karen Dover, all rights reserved
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and this article remains intact and in its original format which is written. NO permission is given to change the format and this article must remain FREE to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen