zaterdag, mei 17, 2014

Blossom Goodchild en de Federatie van Licht - 16 Mei 2014


Blossom Goodchild en de Federatie van Licht - 16 Mei 2014
KEN LIEFDE … in al diens Glorieuze Aspecten. Dan, en Alleen dan, zullen jullie jezelf KENNEN.
Blossom: HALLO. Lang niet gesproken! Ik heb deze sessies gemist. Dus laten we maar meteen beginnen met een vraag. Onze Kroatische vertaler zond mij een intrigerende foto die hij had gemaakt. Toen hij ‘afdrukte’ was hij slechts een foto aan het maken van de avonddrukte op straat. Tot zijn verrassing verscheen er iets in de eigenlijke foto en ik vroeg mij af of jullie misschien kunnen vertellen wat het is? (Zie beneden)
Federatie van Licht: Groeten aan jou, vriendin en compadre. Wij zijn al die tijd bij jou gebleven; daardoor kon jouw Energie … door ons … niet worden gemist. Maar inderdaad, het is geweldig om weer op deze manier met jou te kunnen praten.
Wat betreft de foto, waarover jij spreekt. Wij zien hierin het ‘staartgedeelte’ van een van ‘onze vaartuigen’. Het had die dag gewoon verborgen moeten blijven … maar als gevolg van de atmosferische storingen … werd dit deel meer zichtbaar voor het oog.
Maar … het was niet te zien toen de foto werd genomen.
Het komt regelmatig voor dat ‘onzichtbare’ elementen op deze manier worden opgemerkt. Het menselijk oog heeft soms niet het vermogen om te ‘visualiseren’ wat vlak voor hem staat.
Jij denkt aan … ‘Menselijk oog … of derde oog?’ … Klopt dat?
Inderdaad.
Wij kunnen zeggen dat deze twee onderling verbonden zijn. Want als het derde oog geopend is … afhankelijk van de mate waarin … kan ‘door’ het menselijk oog veel worden onthuld.
Wat deed dat vaartuig daar? Het leek erg dichtbij.


Lieverd … zeggen we niet altijd … hoe dichtbij wij wel niet zijn? Dat wat je hier zag was absoluut op observatie …
We kunnen het woord niet vinden, hè? Het ligt op het puntje van mijn tong en aan de spits van mijn denkpatroon van jullie … Da’s grappig! … laten we het nog eens proberen.
Dat wat je zag was op een observatie … laten we zeggen … missie.
Laten we dat doen! Wat observeerde het eigenlijk?
Het protocol van hoe men doet wat men doet.
Waarom interesseert jullie dat? Het lijkt een gewone dag in welke stad dan ook.
En toch … kunnen we zoveel waarnemen. Zoals we al eerder zeiden … Wij ‘voelen/pikken’ ENERGIE op.
Ja, dat begrijp ik … maar hoe wordt dat overgebracht naar een database … en waarom?
Omdat het voor ons essentieel is om het Energieniveau te weten van welke plek ook op jullie planeet. Dit is zeer belangrijk.
Eigenlijk zeggen jullie dus dat de Energie van bijvoorbeeld Kroatië … anders kan zijn dan dat van … zeg ‘Engeland’? Dat is eigenlijk wel logisch.
Wij begrijpen wat jij begrijpt van de Energie in verschillende landen … erg afhankelijk van hoe dat land wordt geregeerd en zijn regels, enz. We pikken niet alleen de Energie op van de mensen die daar wonen … we meten het niveau van dat wat diep in de AARDE huist.
Mensen binnenin de Aarde of de feitelijke ‘Aarde’ zelf?
Allebei.
Hebben jullie meer contact met diegenen onder de oppervlakte? Is het niet zo dat zij meer ontwikkeld zijn en zich daardoor meer bewust zijn van jullie bezoek?
Inderdaad. Maar toch … hoeven we niet dicht bij de hand te zijn om met hen ‘in contact’ te staan. Velen die … in DEZE tijd … ondergronds verblijven … doen dat tijdelijk. Veel van deze zielen zijn inderdaad … ‘Dienstbaren’ … en helpen bij al het werk dat in de diepten binnenin jullie planeet plaatsvindt. Deze ‘werkzaamheden’ betreffen grotendeels het helpen van degenen die boven hen zijn om op de juiste plaats te komen. Er wordt veel tijd gestoken in meditatie … Licht sturend naar waar het nodig is, naar verschillende delen van jullie planeet. De stoten Energie die zij uitsturen … komen de Heling van jullie Moeder Aarde heel erg ten goede.
Bedankt. Is er nog meer dat jullie over de ‘foto’ willen zeggen?
Alleen dat het een mooi voorbeeld is van WAARHEID.
Absoluut. Denk je eens in … het leek erg groot … is dat nodig voor een observatiemissie?
Nee. Ze keken omdat zij daar voorbij kwamen …
Grapje zeker?
Een beetje. Liefste vriendin … onze voertuigen kunnen in een oogwenk overal zijn waar wij hen wensen. Ongeacht de afmetingen. Deze, die zijn staart uitstak … is verre van groot … vergeleken met onze ‘Reishavens’.
Ik heb moeite met het woord ‘havens’. Maar dat doet me denken aan de andere foto die deze mijnheer stuurde, waaraan ik, om eerlijk te zijn, lang niet zoveel aandacht besteedde. Ik heb het net geopend en zal het onder de andere posten …
Het doet ons deugd dat je dit oppikte. Want inderdaad kan dit tweede ‘kiekje’ van ‘wat is’ duidelijk worden gezien … als men er goed ‘naar wil kijken’ … als wat wij een haven/gat noemen.
Natuurlijk, intelligente wezens die jullie zijn!. Jullie bedoelen een portaal?
[L: De uitspraak van het Engelse ‘porthole’ en ‘portal’ licht dicht bij elkaar.]
Met alle respect, wij bedoelden wat we zeiden. Edoch … het is één en hetzelfde. Laat ons dat uitleggen. Wanneer een schip op jullie wereld naar de kust toe vaart … heet dat ‘de haven binnenvaren’. Dat is voor ons nagenoeg hetzelfde. Het verschil is dat wij, om in die ‘oogwenk’ op onze bestemming aan te komen … door een gat reizen … en aankomen in de volgende haven waarop wij zijn ‘afgestemd’. Daarom heet het … havengat!
[L: Voor porthole is geen goed Nederlands woord te vinden. Letterlijk betekent het patrijspoort, maar dat wordt hier niet bedoeld. Het gaat hier om de ‘haven’ bij een wormhole of wormgat. ]
Deze ‘laan’ van verplaatsing blijft niet permanent op die bepaalde plaats (Wij weten wat je denkt). Het is voor dat moment ‘gecreëerd’ … Een ‘gat’ [‘hole’] voor het gemak van het ‘geheel’ [‘whole’]. 
Verbazingwekkend! Onze technologie loopt wel héél erg achter.
Niet echt. Het is er allemaal al. Het wacht op de tijd dat het er ‘mag’ ZIJN.
Met respect gezegd … er zijn op jullie planeet veel mensen die niet ‘volwassen’ genoeg zijn om dit soort technologie te gebruiken. Wij bedoelen dit in de zin van het geven van een kettingzaag aan een zuigeling. Er zou veel schade van kunnen komen … als dit in de verkeerde handen werd gelegd!
Ja, dat snap ik.
We kunnen zeggen … dat hoe meer verlicht het Wezen is … des te waarschijnlijker het is dat men kan ‘intunen’ op de wonderen van het reizen, enz.
Bedoelen jullie … dat we het verdienen?
Dat klinkt niet juist. Maar in zeker opzicht … wel!
Alle dingen die JULLIE ZIJN … alle dingen die NAAR JULLIE TOEKOMEN … hangen heel erg af van hoe JULLIE VERKIEZEN TE ZIJN!
Het is zo simpel als wat!
Velen jammeren en kermen dat zij dit niet hebben … en dat niet hebben.
HOUDING! HOUDING! HOUDING! … TEGENOVER ALLES DAT BESTAAT!
DAT is hoe ALLE DINGEN naar jullie toekomen … Door jullie HOUDING tegenover ALLES.
Zo simpel is het!
Hoe meer LIEFDE jullie GEVEN, hoe meer jullie het ONTVANGEN.
Het is de Wet van het Universum.
Wel … JULLIE ZIJN LIEFDE …
Ofschoon … het aan jullie is om je WEZEN toe te staan het te VOELEN. Hoeveel LIEFDE je VERKIEST te VOELEN, hangt af van hoeveel LIEFDE je verkiest te GEVEN. Beide draaien rond op dezelfde cirkel.
Dierbaren … KEN LIEFDE … in al zijn glorieuze aspecten. Dan, en alleen dan, zullen jullie jezelf KENNEN.
Wederom bedankt. Verder, nu jullie hier zijn en nog tijd hebben. Een vriend van me is nogal ‘ontstemd’ … zoals velen … over de informatie die door jullie en veel anderen doorgegeven wordt. Vanuit het gezichtspunt van ‘gebrek aan continuïteit’. Ik hoef niet in detail te treden, aangezien het voor zichzelf spreekt. Aan jullie het woord!
Het hangt af van het perspectief van iedere ziel. Sommigen lezen de informatie waarvan zij WETEN dat het WAAR is en gaan tevreden door met het leven te leven vanuit het WETEN  … dat op DE VOORZEGDE TIJD … ALLES waarover gesproken werd … uit zal komen. Anderen verwachten dat deze dingen al bij de volgende ademhaling zullen gebeuren … en dit is geen gezonde wijze van ademhalen!
Maar … soms, krijgen we vijf channelings op rij over DE GEBEURTENIS die gauw zal komen … en dan maandenlang  ‘Niets … Nada’. Gaan we weer op en neer in een achtbaan. Kunnen jullie dat zien vanuit ons gezichtspunt?
Dan doen we al, meer en meer. Maar het is niet hetzelfde, vanuit onze positie. Want, zoals we al eerder zeiden … waar wij zijn is ‘geen tijd’. Alleen maar de Energie van een situatie.
De opgebouwde Energie met betrekking tot deze GEBEURTENIS is groter dan toen we er de laatste keer over spraken. Daarom kunnen we zeggen … dat het steeds meer dichterbij komt … omdat dat zo is! Wij verkeren niet in de positie om de exacte datum te geven … want dat weten wij niet. Het hangt ervan af wanneer de Energie, die wij zo intens onderzoeken … een zeker ‘percentage’ bereikt. En dan zullen we klaar staan voor HET AF!
Wanneer we jullie met zulke woorden moed inspreken … helpen WIJ/JULLIE bij het laten stijgen van ditzelfde Energieniveau … want de hoop en de trillingen zijn Hoog.
Maar, heeft het wel zin? Want diezelfde Energie heeft voor velen de neiging naar beneden te gaan … wanneer de teleurstelling komt als gevolg van het feit dat er niets gebeurt … OOIT! Dan zakt iemands ‘geloof in alles’ naar de bodem van de put!
Maar dat doet het niet!
Probeer eens een mens te zijn!
Dat is niet voor ons weggelegd. Het staat niet in ‘ons contract’. Bedenk alsjeblieft, met alle respect … wat we zo vaak hebben gezegd.
JULLIE HEBBEN ERVOOR GEKOZEN OM HIER TE ZIJN!
JULLIE VROEGEN EROM HIER TE KUNNEN ZIJN! … HELEMAAL WETEND WAT DIT BEHELSTE.
JULLIE WAREN ALLEEN VERGETEN WAT HET BEHELSTE.
Goed gedaan … anders zou dit een behoorlijk lege planeet geweest zijn!
Aan de andere kant … aan de Lichtere kant … de Zonnige kant … waren jullie niet vergeten hoe je met ‘THUIS’ verbinding kon krijgen. Dat denken jullie alleen maar … en als ‘THUIS’ zo ver weg VOELT … zeggen jullie dat jullie niet kunnen mediteren … of er niet erg goed in bent … en verzinnen jullie allerlei excuses om ‘er niet te zijn’.
Het is zo simpel als wat. Wanneer jullie een reis gaan maken naar een andere plek op jullie wereld … hebben jullie binnenin jullie … ‘herinneringen’ van thuis. Hoe je slaapkamer eruit ziet, je tuin, je ligbank, enz. Alles wat jullie Vrede en comfort biedt. Alles wat je hoeft te doen is ze in jullie hart te VOELEN.
Dat geldt ook voor jullie WARE THUIS.
Alles wat je hoeft te doen is LIEFDE VOELEN ALS JE DIEP ADEMHAALT EN AAN NIETS ANDERS DENKEN DAN AAN DIE ADEMHALING.
Dan zal THUIS bij jou zijn … Je zult THUIS zijn … Want … THUIS IS WAAR HET HART IS.
Dit is een WAARHEID … en wanneer jullie dit volledig begrijpen … zal het een groot verschil uitmaken in jullie GEHELE bestaan.
WIJ HOUDEN VAN JULLIE.
En WIJ HOUDEN VAN JULLIE! Dank jullie wel. Het was leuk. Misschien kan ik jullie nog eens vangen voor ik weer ga reizen … maar het ziet er niet erg veelbelovend uit. Dus zeg ik maar … dat ik jullie zal vangen, wanneer ik jullie de volgende keer vang! In Liefde en dank!
DE FOTO’S

***

Boodschap van de fotograaf.
De foto is genomen in het centrum van Zagreb, Kroatië, Europa, in de late middag/vroege avond, terwijl er een storm aankwam op (waarschijnlijk) 14 april (het probleem is dat ik de foto pas een paar dagen later opende en me toen realiseerde dat de wolken niet de enige waren in de lucht ). De enige verandering die ik in de originele foto maakte, was dat ik de contrastfunctie vergroot heb. Ook ben ik naar de bewuste locatie teruggegaan om uit te zoeken of er spelingen van het licht zouden kunnen zijn die iets als dit in de lens teweeg zouden hebben kunnen brengen, maar ik kon niets vinden.
En natuurlijk zag ik tijdens het (foto's) schieten niets anders dan wolken.

2 opmerkingen:

  1. Naar mijn idee zijn dit twee manifestaties van één en hetzelfde Lichtschip (UFO). Lichtschepen of ook wel 'Moederschepen' komen in veel verschijningsvormen voor. Waaronder ook in 'wolkenmanifestaties' of in bepaalde 'Lichtmanifestaties' aan het firmament. Deze 'Merkaba's' van 'buitenaardsen', worden veel waargenomen en gefotografeerd. Exact zo'n vorm als op de bovenste foto staat ook weergegeven in het boek van 'UFO's bestaan gewoon', van Coen Vermeeren. Maar op soortgelijke wijze ook in het boek 'UFO's en de Ruimtemensen, van Gerard Aartsen. Het verschijnsel op de onderste foto komt ongeveer overeen met mijn eigen ervaring in Limburg. Waarover ik een verhaal heb geschreven op mijn eigen Blog, Hugoweetbeter. blogspot. nl. Dat is een verhaal van 31 maart 2014, waarin ik ook een dergelijke foto als boven in mijn verhaal heb opgenomen.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. dank je wel Hugo!
    het is fijn om in je blognaam, de spaties te verwijderen, dan is het makkelijker te vinden,

    en natuurlijk , Cobie, dank je wel ♥

    BeantwoordenVerwijderen