dinsdag, mei 20, 2014

Bid voor en Vraag hulp aan Jezelf - 18 Mei 2014 / Brenda Hoffman


Bid voor en Vraag hulp aan Jezelf
18 Mei 2014 / Brenda Hoffman
Dierbaren,
Jullie DNA breidt uit om alles dat jullie verschoven hebben te omvatten.
Kenmerkend doen jullie verschuivingen zich als volgt voor: spiritueel, emotioneel en uiteindelijk, fysiek. Aldus is het dat jullie DNA zich ontwikkelt om jullie nieuwe fysieke wezen tegemoet te komen.
Voor de meesten, was de emotionele reiniging het meest moeilijk. Misschien dat jij, zoals velen, het labelde als de "duistere nacht van jouw ziel" omdat je jouw werkelijke emoties gedurende zo een lange tijd voor jezelf verborgen had.
Om op Aarde te leven, volgde je de regels en het beleid van diegenen die je labelde als wijzer of belangrijker dan jij. En door dat aldus te doen, verdoofde jij je gevoelens van liefde voor jezelf en anderen. Want jezelf liefhebben betekent impliciet jezelf vertrouwen.
Waarom veronderstel je dat je gewillig de woorden volgde van diegenen die je als wijzer en dapperder achtte dan jezelf, inclusief Jezus, Mohammed, Boeddha, en diegenen van andere dimensies of plaatsen en zovele anderen?


Geloofde je niet dat zij alwetend waren, dat zij geen hulp hoefden te vragen aan anderen? Je geloofde dat aldus omdat zij in de ethers waren en dus wijzer dan jou moesten zijn.
Iets dergelijks was nooit waar, maar omdat je getraind was om anderen te volgen, vertrouwde jij jezelf niet voldoende om jezelf om de informatie, de hulp of richting te vragen.
Aldus is het dat je door jouw "duistere nacht van de ziel" heenging - jezelf reinigend van deze overtuigingen - om jouw ware kracht te accepteren.
Diegenen in andere dimensies weten enorm veel. Maar omdat allen één zijn en allen hun informatie opslaan, zo jullie willen, in een centrale bank van informatie - sommigen zouden het de Akashic archieven kunnen noemen - hebben jullie dezelfde informatie als diegenen die jullie in grote achting houden. Je hoeft jezelf louter toe te staan om die informatie te benaderen.
Velen geloven niet dat iets dergelijks waar is - aldus is het dat niet. Maar jullie hebben welzeker toegang tot dezelfde informatie als iedere God, Aartsengel, en wezens vanuit andere dimensies of iedere plaats die jij visualiseert.
Hoewel je waarschijnlijk nog niet gelooft dat iets dergelijks waar is, zal je dat. Misschien niet vandaag, maar zoals het waar is voor diegenen die de meeste zelf-verslaande overtuigingen opgeruimd hebben, hetgeen vereist was om op de Aarde te blijven in eerdere levensspannen - zullen jullie het uiteindelijk WETEN.
Net zoals dat waar is voor het Internet, zullen jullie het geloven omdat de ervaring jullie geleerd heeft dat jullie toegang kunnen verkrijgen tot de Internet informatie die jullie wensen, wanneer jullie het wensen.
Het is niet dat het bidden voor anderen verkeerd of slecht is, louter een indirecte route naar de informatie of hulp die je nodig bent. Een geschikte vergelijking is dat in het verleden, jullie je locale bibliotheek bezochten voor informatie of daarover telefoneerden. Nu zetten jullie slechts jullie computer op ieder tijdstip van wat voor dag dan ook aan.
Vertrouw jezelf. Je bent wijzer en veel krachtiger dan dat jij je inbeeld. Jullie zijn waarlijk goden en godinnen van de Universums - net zoals dat waar is voor allen waar je voor bidt - en, wat dat betreft, alles waar je niet van houdt.
De enige beperkingen die je in welk Aards leven dan ook had waren diegenen die je om jezelf heen plaatste om volledig angst te ervaren. Die les is nu voorbij. Het is voor jullie tijd om hoog te vliegen en te schitteren - zoals jullie dat altijd hebben gedaan in levens tussen levens op Aarde in.
Jij bent een ster God van de hoogste magnitude. Vertrouw jezelf om te zijn en te weten. Hoewel het soms vreugdevol is om informatie te delen of om aan anderen informatie te vragen om jouw kennis te bevestigen, is zoiets niet langer meer nodig want je accepteert eindelijk jouw ware wezen.
Zo zij het. Amen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2014, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten