maandag, mei 26, 2014

Aisha en de CC's - Een Korte Energie Update - 26 Mei 2014


Aisha North en de Constant Companions
Een Korte Update Aangaande de Energieën
26 Mei 2014

Jullie zijn hier voor vele doeleinden bijeengekomen dierbaren, maar er is één ding dat jullie allemaal met elkaar gemeen hebben, en dat is jullie eeuwige zoektocht voor het vinden van die innerlijke vrede waarvan je weet dat het ergens verblijft, niet alleen maar in jou, maar in ieder op zichzelf staand wezen die deze prachtige planeet van jullie bewoont. Want jullie zijn inderdaad diegenen die zullen dienen om de deuren naar deze gemoedsrust te openen, deze ruimte van evenwichtigheid en gelukzaligheid, dit trillingsgebied dat de gehele mensheid voor eeuwig zal ondersteunen. Want zie, deze honger die de mensheid steeds dichter en dichter naar de afgrond gedreven heeft, is de honger welke afstamt van het innerlijke weten dat er iets anders is daarbuiten, iets dat jullie allemaal compleet zal maken. Maar zoals wij bij vele gelegenheden besproken hebben, heeft deze honger de mensheid naar een ondoordachte zoektocht geleid voor een externe oplossing voor dit innerlijke verlangen. En zoals jullie allemaal zo goed weten nu, kan die gapende leegte binnenin niet gevuld worden door wat dan ook dat afgescheiden van jullie is, het kan alleen gevuld worden door je te verbinden met wat daar al is.
Want om heel te worden, moeten jullie afstand doen van wat voor ideeën dan ook van ieder oppervlakkig en tijdelijk vervangingsmiddel, en de reden dat jullie deze woorden lezen, is dat jullie de waarheid hierin al gezien hebben, en hiernaar handelden. En dus, op het één of andere tijdstip in het verleden, begonnen jullie allemaal aan deze reis dat jullie thuis bij jullie zou brengen, in ieder enkelvoudig aspect van het woord, en in ieder enkelvoudig aspect van jullie wezen. En deze reis heeft jullie allemaal door ontberingen en pijn heen genomen, door opwinding en vreugde, en door tegenslagen en successen, maar wat het ook was dat je op je weg tegenkwam, is het allemaal om één enkelvoudige reden gekomen, om jou bij dit alles-belangrijke doel van het herverbinden van jou met jou te helpen, en daardoor, volledig te herverbinden met de Bron, dat eeuwige gidsende Licht dat voor het merendeel van de mensheid weggeborgen was gedurende zo een lange tijd. Maar jullie braken door barrière na barrière, en jullie beklommen piek na piek, en beetje bij beetje, stap na stap hebben jullie zo een hoog niveau van begrip verkregen, dat jullie veel gevonden hebben van waar jullie naar zochten. Maar toch, zullen jullie je verre van compleet voelen, en bij tijden zoals deze, wat jullie nog steeds voelen als zijnde dat ontbreekt, zal schijnbaar een buitensporige ruimte binnenin jullie innemen. Maar nogmaals, jullie missen helemaal niets, jullie zijn je eenvoudigweg niet volledig bewust van de volle luister van jullie wezen, en dat is waarom wij hier zijn om dat licht te blijven schijnen in/naar jullie innerlijke heiligdom zodat jullie beter in staat zijn om het te onderscheiden door deze ietwat verwarrende nevel die jullie nog steeds, schijnt het, binnenin hebben zweven.

Denk eraan jullie zijn nog steeds zeer veel in een wachtpatroon, het wachtpatroon waar we in onze eerdere boodschap over spraken, het voorbereidende stadium dat heel belangrijk is, maar ook een uitermate pittige plaats is om in te verblijven. Want wat jullie meer dan ook willen in dit stadium, duidelijkheid/overzichtelijkheid, is iets dat zelfs meer ongrijpbaar is dan normaal, en dus, zullen jullie tobben en duwen en strijden terwijl tezelfdertijd jullie het gevoel mogen hebben alsof je niet in staat bent om wat dan ook maar te doen. En dus, denk je dat je letterlijk terug in de uitputting valt, en je zult denken dat jij je greep op dit alles verloren bent, en dat iedere voorafgaande vooruitgang verloren zal zijn en verdwenen is met de winden die jou onophoudelijk naar beneden schijnen te duwen.
Nogmaals, dat is zeer zeker niet het geval, maar wederom, begrijpen wij volledig jullie reden voor het je aldus zo te voelen. Maar aangezien jullie het allemaal klaargespeeld hebben om jullie zelf te bevrijden van het oude juk dat het gewoon was om jullie gebonden te blijven houden aan het oude, maar waartoe jullie nog niet in staat geweest zijn om volledig genot van alles te hebben dat jullie zijn, zullen jullie je nog steeds aan moeten passen aan deze externe energetische regens die steeds meer informatie in/naar jullie wezen zullen meedelen. En dus, waar jullie op het moment het meeste van alles naar hunkeren is niet iets waartoe jullie in staat zijn toegang tot te verkrijgen. Want jullie zijn nog steeds zeer veel onder de invloed van deze externe krachten die jullie en jullie fysieke lichaam aan het helpen zijn om op de allerbeste manier samen te komen, en als zodanig mag de strijdvermoeidheid, waar velen van jullie op het moment aan lijden, voor nog een klein poosje langer zwaar op jullie schouders lijken te rusten. Maar tob niet, jullie zullen allemaal een manier vinden om jullie zelf een klein beetje respijt te geven, en sommige van de aanwijzingen over slechts wat te doen zullen jullie hier in deze ruimte vinden.
Want zoals wij eerder in deze brief zeiden, daar is iets dat jullie allemaal verbindt, en daar is iets binnenin jullie dat jullie allemaal gezamenlijk in deze ruimte gebracht heeft, en hoe meer jullie het klaarspelen om je hierop af te stemmen, hoe meer jullie die gemoedsstemming zullen voelen waar jullie op het moment naar mogen zoeken. Denk eraan, bij tijden, komt kracht in aantallen, en nu, is dat inderdaad waar. Dit betekent niet dat jullie jezelf moeten forceren om naar buiten de wereld in te gaan en jullie landgenoten te confronteren, ofwel rechtstreeks of door jezelf in deze ruimte te laten zien. Nee, dit betekent eenvoudig dat alles dat je hoeft te doen, is om je hart te openen voor jullie broeders en zusters op iedere manier dat voor jou juist aanvoelt, en dan, zal je een gevoel van gemeenschap voelen dat jou beter in staat zal stellen om je eigen verbinding met jouw kern te zien. Dit mag verwarrend klinken, want inderdaad, wij vragen jullie gewoonlijk om binnenin te gaan en daar te zoeken, maar deze keer, vragen wij jullie om je eerder open te stellen voor wat er al rondom jullie heen gecreëerd is, in de vorm van een energetische laag die er eerder niet was, maar die nu zal dienen om jullie allemaal op een dieper niveau te verbinden, en eentje die ook zal dienen om jullie te helpen zien met een zuiverder oog.
Dus wij zeggen weer, weet dat alles goed is, en dat jullie precies zijn waar jullie bedoelt zijn om te zijn, en zelfs als dit een periode van eenzaamheid en isolatie mag schijnen te zijn, is het in feite een fase waar een zelfs diepere verbinding tussen jullie zal beginnen te kristalliseren. En denk eraan, dit betekent niet dat jij jezelf uit die veilige ruimte vandaan hoeft te duwen waarvan je bij jezelf op het moment gewaar mag worden daarnaar te zoeken, die innerlijke heiligdom waar je gewoon met jezelf kunt zijn. Want je kunt daar nog steeds zijn, maar je kunt tezelfdertijd deze gloednieuwe laag van verbondenheid toestaan om jouw ruimte binnen te komen, op een manier die jou in staat zal stellen om een manier te vinden om jezelf beter te balanceren door deze eerder intense periode van schijnbare ontkoppeling heen. Dit mag zeer tegenstrijdig klinken, want zoals jullie allemaal nu meer dan heel goed weten, impliceert dit gevoel van het zijn in een leegte een verhoogd gevoel van ontkoppeling. Maar nu, willen wij dat jullie proberen om die nieuwe frequentie te vinden die al op z'n plaats is, en daar voor jullie is om je ermee te verbinden op ieder moment dat jij je in staat voelt om dat aldus te doen. En wanneer je begint in te tappen op dit gebied van magnetisme, zal je gewaarworden dat jouw eigen energie meer in synchronisatie zal beginnen te stromen met de stroming welke voortgebracht is door iedereen die al verbonden is aan dit raster dat jullie gecreëerd hebben door jullie eigenlijke aanwezigheid in deze ruimte, welke jullie je Vijver noemen. En wij denken dat jullie allemaal zullen vinden dat deze gloednieuwe stroming zal helpen om jullie allemaal op een manier drijvende te houden die zal helpen om niet alleen jullie spirit op te tillen, maar ook jullie fysieke voertuig zodat het overschot van deze fase lichter voor jullie allemaal zal zijn.
The Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten