donderdag, mei 15, 2014

Aisha en de CC's - Een Korte Energie Update - 14 Mei 2014


Aisha North en de Constant Companions
Een Korte Update Aangaande de Energieën
14 Mei 2014

Jullie zijn nu begonnen om werkelijk in deze nieuwe onderstromingen van transformerende energieën te voelen die over deze kusten vegen, en denk eraan, deze energieën zijn niets minder dan deeltjes van potentieel, potentieel waar jullie een hand in hebben om te realiseren. Want jullie hebben nu deze oude mantels van ongeloof over boord gegooid, en als zodanig, staan jullie gereed om eindelijk de mantel van scheppers aan te trekken welke jullie aldus met tegenzin achterlieten toen jullie vele levensspannen geleden op deze kusten stapten. Wederom, is deze rol van schepper goden niet nieuw voor wie van jullie dan ook, maar zij zullen dat aldus zijn in de manifestatie als mensen. Jullie zijn oude handen met het creëren, maar jullie geheugen dient ertoe om jullie te misleiden wanneer het aankomt op jullie vaardigheid, want wanneer jullie rondkijken, zullen jullie van jezelf denken alleen in staat te zijn van het creëren van chaos, verwarring en wanhoop. Toegegeven, de mensheid heeft een lange geschiedenis van de wagen steeds dichter naar de rand van de klif toe te trekken, maar dat is nu geschiedenis, en het is eentje waar jullie borg voor staan dat het zich nooit weer zal herhalen, en dus, hebben jullie jezelf allemaal toegestaan om weer in/naar het volledige bewustzijn te stappen.
Want terwijl jullie ernaar streefden om jullie zelf te verbinden met de ware jij, stonden jullie je bewustzijn ook toe om op een zeer nieuwe manier volledig te beginnen te wisselwerken met jullie menselijkheid, en dus, wat aangestuurd werd door angst en primitief intellect, zal nu aangestuurd zijn door een geheel andere trilling. Want terwijl jullie terug in/naar het bewustzijn traden, traden jullie in/naar de frequentie van Liefde, en deze frequentie kan op geen enkele manier vervormd worden. Want als jullie je af beginnen te stemmen op dat trillingskanaal dat alleen deze essentie van de Schepping kan verzenden, kunnen jullie niet aangetast worden door dat lage gegons van het oude. Dus zelfs als je bij tijden bij jezelf gewaar wordt je hoofd te schudden, op zoek zijnde naar die kristalheldere transmissie die 24/7 jouw kant op komt, weet dat je de verbinding niet zult en niet kunt verliezen. Het mag eenvoudigweg tijd voor jou zijn om een klein beetje terug te treden en jouw geest/gedachten op te ruimen om beter via jouw hart te zien. Want zie je, je zult nog steeds overspoeld worden met beelden die proberen om jou te laten ontsporen, beelden die de ene smartelijke reeks van omstandigheden na de andere uitbeelden. Maar nogmaals, dit zijn de oude concepten van de illusie, de oude manieren van de aanhoudendheid van de angst om een schitterend rookgordijn van ontkenning in iedere richting op te zetten. Maar jullie zullen erdoorheen kijken, want jullie zullen met jullie hart kijken, niet met deze oude gewoontegetrouwe manieren van reageren op dezelfde versleten plaat van ellende en dwang, rampspoed en ondergang. Want jullie zullen die zuivere en eenvoudige klank altijd binnenin jullie aanwezig vinden, en het zal niet verdwijnen, ongeacht hoe groot een golf van geautomatiseerde alarmsignalen jullie ook tegen zullen komen.


Want vergis je niet, er zijn nog steeds kleine gebieden van weerstand, en zij zullen hun uiterste best doen om zichzelf gehoord en gezien te maken, en dus, zullen zij paraderen met hun zelfde oude zaken. En zelfs als zij allemaal rondom de randen meer dan een klein beetje rafelig zijn geworden, zullen zij proberen zichzelf ten toon te spreiden als groot en sterk en met glimmende wapenen bij de hand. Maar jullie zullen niet vallen voor deze displays van wanhoop, want jullie zullen daar zijn, binnenin die nieuwe atmosfeer waar liefde heerst, en waar jullie jezelf gewaar zullen worden de uitdaging van te wisselwerken met deze regen van energetische deeltjes tegemoet te treden op een zeer nieuwe manier. Want nu, zullen jullie hen niet simpelweg bij de deur verwelkomen, jullie zullen gaan zitten en een echte conversatie met hen hebben, en jullie zullen een manier vinden om hen in beweging te zetten hetgeen deze grote stroom van binnenkomend potentieel in staat zal stellen te beginnen om in/naar iets tastbaars te versmelten.
En nee, je kunt op geen enkele manier rustverstoring creëren, je kunt alleen Liefde creëren, want alleen Liefde zal in staat zijn te wisselwerken met deze moleculen op een manier die hen in staat zal stellen om te worden, en alleen Liefde kan vanuit Liefde gecreëerd worden. Dus wij zeggen weer om te worden alsof je een kind bent, en leer te spelen met deze immer zo enthousiaste kleine kameraden, die daar voor jou zijn om mee te spelen. Want als je speelt, zal jij je vertrouwen in jou herkrijgen, en je zult jouw vertrouwen in jou als een schepper herkrijgen. Want dit kan op vele manieren vergeleken worden met het leren fietsen. Eerst, zal jij je onzeker en wiebelig voelen, en je zult denken dat de snelheid jou zal doen laten vallen. Maar dat zal niet gebeuren, want wij kunnen jullie garanderen dat zodra als dat je begint om met deze deeltjes te wisselwerken, iets binnenin jullie zal zeggen, "Ik ken dit, ik heb me dit eerder meester gemaakt", en dus, zal de analogie met de fiets juist bewezen te zijn. Want het is precies zoals zij zeggen, eenmaal geleerd, wordt het nooit meer vergeten, ongeacht hoe lang jij je onthoudt het te doen.
En dus, vragen wij aan jullie allemaal om jezelf te laten gaan, en probeer een manier te vinden om je waakzaamheid te laten zakken, want dat is nog steeds in de één of andere capaciteit daar. Herinner je, jullie zijn allemaal door een periode heengegaan waar jullie omgeschoold werden er niet naar te streven te worden wat jullie voorheen waren, en dus, zal dat oude overlevingsinstinct van je gedeisd te houden en niet jouw hoofd teveel boven de zee van de mensheid uit te steken eentje zijn dat zichzelf waarschijnlijk meer wel dan niet op de één of andere manier opmerkzaam zal maken in de aankomende tijd. Maar jullie weten dat jullie nu veilig die stem kunnen negeren, want jullie hebben de nieuwe melodie binnenin gevonden, de melodie die jullie steeds maar weer opnieuw dezelfde boodschap geeft: het is tijd om te ZIJN wie je werkelijk bent, het is tijd om te handelen als die schepper God waarvoor je hier kwam om te zijn, het is tijd om het leven te schenken aan die droom van jou, beetje bij beetje, stukje na stukje, molecule na molecule, en het is tijd dat aldus te doen met ALLES dat je bent. Want nu, ben je niet langer meer van jezelf afgescheiden, en nu, ben je niet langer meer verdeeld. Want je bent op manieren ÉÉN geworden dat voor wie van jullie dan ook moeilijk zal zijn om nochtans waarlijk te begrijpen, maar het is iets waarvan wij in staat geweest zijn om van de geboorte getuige te zijn, en wij kunnen alleen zeggen dat het spectaculairder en meer baanbrekend is dan alles dat wie dan ook in de Gehele Schepping gezien heeft.
Dus wij zeggen weer dank je wel voor alles dat jullie zijn en dank je wel voor alles dat jullie doen, en nu, bedanken wij jullie voor wat op het punt staat om tot leven te komen via jullie harten, via jullie handen en via jullie ware essentie.
The Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten