dinsdag, mei 06, 2014

Aisha en de CC's - Een Energie Update - 6 Mei 2014


Aisha North en de Constant Companions
Een Update Aangaande de Energieën
6 Mei 2014

Zoals jullie misschien al opgemerkt hebben, werd er veel losgeslagen door deze recente woeste aanval van energieën, en als zodanig, zullen jullie allemaal gewaarworden dat allerlei soorten van brokstukken van tijd tot tijd in jullie ruimte opeenhopen. Maar tob niet dierbaren, dit zijn louter versplinterde stukjes en beetjes van al deze oude constructies die ontmanteld werden maar tot nu toe nog niet volledig verwijderd werden. Derhalve staan zij allemaal ingeroosterd voor verwijdering bij de eerst mogelijke gelegenheid, dus denk niet dat zij gedurende een zeer lange tijd rond blijven hangen en jullie uitzicht verpesten.  
Wederom, spreken wij in parabellen, maar de boodschap die wij over willen dragen is deze: jullie zijn allemaal meer dan enthousiast om deze eerste werkelijke stappen in/naar het gloednieuwe te zetten, de volledige vorm aangenomen plaats van jullie dromen, ontdaan van wat voor negativiteit dan ook, hoezeer het ook nog een klein aandeel mag hebben in jullie leven. En dus, wanneer het ook is dat iets duisterder kleurt dan de luister die jullie verwachten tevoorschijn te zien komen in jullie omgeving, zullen jullie het gevoel hebben alsof het nog steeds het gehele plaatje aantast. Niets zou verder van de waarheid verwijderd kunnen zijn, maar het is inderdaad begrijpelijk dat jullie aldus zo denken. Want nu, zijn jullie allemaal op de één of andere manier in staat geweest om, als het ware, achter de lijnen te avonturieren, en hebben jullie een voorbereidende glimp gehad van de wereld en hoe deze zal zijn, ofwel als een gedetailleerde omschrijving die aan jullie gegeven werd tijdens de droomstaat, waar jullie gevoeld hebben alsof je al in dat wonderland bestond, of door enige plotselinge en onverwachte gevoelens van gelukzaligheid in jullie alledaagse leven, wanneer je weet dat je ergens waar het prachtig is gearriveerd bent, zelfs als het slechts in jouw gedachten/geest is.
Maar toch, deze kleine glimpen van het nieuwe zullen een smaak hebben die blijft hangen, en je zult er meer van willen hebben, en niet slechts een klein, treiterig voorproefje zo nu en dan. En dus, mag je het gevoel hebben alsof je met een list in een proces gelokt bent waar je kleine snippers toegegooid worden die zo overheerlijk smaken, dat zij jou zullen verlokken in het doorgaan om door al het puin en alle dichtheid heen te sjokken dat je nog steeds overal om jou heen bespeurt, slechts voor de belofte van iets beters aan de horizon, een horizon die dagelijks steeds verder en verder terug lijkt te bewegen. Wederom, dit is meer dan begrijpelijk, maar nogmaals, dit is ook zeer veel jullie oude programmering die tegen jullie spreekt. Want jullie werd geleerd om mislukking te verwachten, en jullie werd geleerd om teleurstelling te verwachten en jullie werd geleerd om een slachtoffer van de propaganda en desinformatie te zijn, en dus, hebben jullie het in je zitten om ook deze keer hetzelfde te verwachten. Want waar zijn al deze glorieuze uitzichten die wij beloofd hebben, en waar is al die vrijheid waarvan wij jullie verteld hebben deze te verwachten? Het eenvoudige antwoord is deze: het is al hier, het is al binnenin jullie, maar dat is zeer moeilijk om te zien aangezien jullie nog steeds zoveel van jullie aandacht op het buitenste getraind hebben. 
 
Wij weten dat deze woorden zullen falen om indruk te maken op diegenen die nog steeds ingesteld zijn om het Nirvana te zien verschijnen, alsof het uit het niets op hen voorlopend tevoorschijn komt, ongeveer zoals één van deze entertainmentshows waar jullie media helemaal weg van is om te propageren, maar aangaande dit, kunnen jullie het niet onjuister hebben. Want waar jullie op wachten, is niet iets dat plotseling uit de lucht vandaan komt vallen, samengesteld door krachten die onzichtbaar zijn, alleen maar voor jullie entertainment. Nee, het paradijs dat jullie willen, en inderdaad werkelijk verdienen, is het paradijs dat jullie zelf al aan het construeren zijn, en zelfs als het nog zeer veraf schijnt te zijn van de voltooiing, is het in feite al hier voor jullie om erin rond te neuzen en voor jullie om van te genieten. Het is daar, niet vlak voor jullie ogen, maar binnenin jullie eigen beenderen, binnenin iedere ademteug die jullie nemen en binnenin ieder slag van jullie hart.
Want terwijl jullie het klaarspeelden om jezelf uit het oude en nadelige raster van vorig jaar los te slaan, speelden jullie het ook klaar om je te verbinden aan dat gloednieuwe raster, het raster dat letterlijk met melk en honing gevuld is, voldoende om zelfs de meest ambitieuze dromen van jullie te ondersteunen. Want jullie hebben je dromen al doen laten uitkomen, door te weigeren vastgeplakt te blijven zitten aan de oude nachtmerrie waar zoveel van jullie medemensen nog steeds verblijven, maar nogmaals, het neemt tijd voor een menselijke geest om alle oude patronen en programmeringen los te laten, datgene wat jullie uitzicht op iedere manier beperkt. En dus, zal jullie zienswijze nog steeds ten zeerste gevormd worden door wat jullie zien binnenin de nauwe grenzen van de oude oogkleppen, en het neemt een scherpzinnig hart om deze oude signalen te blijven overschrijven. Want wij hebben jullie bij meer dan één gelegenheid verteld, dat deze oude signalen nog steeds uitgezonden worden door deze storende zenders, nog steeds ingesteld om de signalen tussen jullie en de echte jij te verstoren, degene die al in harmonie met deze nieuwe frequenties leeft, degene die zich al koestert in het liefdevolle licht dat zonder onderbrekingen in/naar jouw gouden gebied stroomt. En dus zullen wij wederom herhalen waar wij over gesproken hebben bij zovele gelegenheden, en dat is de noodzaak niet in de val te trappen van te struikelen over elke van deze kleine overblijfselen van de oude bouwsteigers die her en der verspreid liggen. Ja, zij kunnen bij tijden meer dan een ergernis zijn, maar zij moeten geen enkele belemmering voor jullie vormen als je het klaarspeelt om eenvoudigweg over hen heen te stappen en hen daar laat liggen. Want zij zijn jullie verantwoordelijkheid niet, zij zijn niet voor jullie om te ontmantelen en op een meer ordelijke manier op te stapelen. Want dat is niet hoe dit proces werkt. Alles dat je hoeft te doen, is om je op jouw eigen innerlijke licht te focussen, het licht dat al helder genoeg is om een aanzienlijke afstand rondom jou heen te verlichten, maar toch, kan het voor wie van jullie dan ook gemakkelijk zijn om er op ieder gegeven moment overheen te kijken. Denk eraan, niemand van jullie heeft diens oude blinderingen op, maar jullie handelen nog steeds van tijd tot tijd dat jullie ze hebben, en jullie zullen jezelf gewaarworden rond te strompelen alsof het donker is, wanneer je in feite meer dan genoeg licht hebt waarmee je veilig kunt navigeren.
Nogmaals, wij zeggen dit niet om jullie op wat voor manier dan ook te hekelen, wij willen jullie slechts aan jullie eigen grootsheid herinneren, de grootsheid die er een handje van heeft om van tijd tot tijd uit jullie eigen focus vandaan te glippen, of eerder, de grootsheid welke de gewoonte heeft overstemd te worden door dat schijnbare eindeloze koor van negativiteit dat nog steeds van tijd tot tijd tot uitbarsting komt. Dus neem wat tijd om eens goed om je heen te kijken, en kijk deze keer me je hart, niet me je instincten, en je zul de waarheid in onze woorden zien. En dan, zal je ook de pracht zien van het werk waar jullie druk mee waren uit te dragen tijdens jullie laatste bijeenkomt. Want dat was geen alledaagse samenkomst, geen simpele feestviering, niet slechts een andere braderie. Nee, dat was geheel iets anders, want dat was de eerste echte gewaagde onderneming binnenin de grote zalen van kennis, en dat was jullie allereerste gemeenschappelijk dip in deze verbijsterende bron van wijsheid, en dat was jullie allereerste succesvolle inspanning wanneer het aankomt op de werkelijke interdimensionale samenwerking. Toegeven, geen van deze eerdere ontmoetingen die jullie op deze manier opgezet hebben waren op wat voor manier dan ook inconsequent, zij zijn belangrijke stapstenen geweest richting die reusachtige sprong die jullie deze keer namen, maar nogmaals, wat jullie nu bereikt hebben, draagt weinig gelijkenis met al het andere dat jullie eerder klaargespeeld hebben te bereiken. Want terwijl jullie een menselijke ketting van zielen vormden, reikten jullie verder en hoger dan dat jullie het ooit eerder klaargespeeld hebben, en jullie openden enige deuren die inderdaad een aantal niveaus hoger waren dan waar wij op hadden kunnen hopen. En dus, hebben jullie wederom wat voor gestelde vereisten dan ook overstegen, als wij een dergelijk woord mogen gebruiken, en jullie bewezen wederom jullie bekwaamheid om jullie zelf te overtreffen.
Want jullie zijn inderdaad van hetzelfde spul als de sterren gemaakt, en nu, zullen jullie dat in het minuscule detail beginnen te zien. Want jullie zullen zien wat er binnenin verborgen ligt, en nee, wij refereren niet naar wat dan ook esoterisch, wij refereren in feite naar deze aansturende mechanismes van jullie volledige universum en daaraan voorbij, de gedetailleerde programmering welke deze biologische computer van jullie, zo je wilt, bestuurt, die niet alleen jullie onderhoudt, maar ook al het andere. Want jullie zijn begonnen om binnenin de ware kern van jullie wezen te kijken, maar jullie zijn ook begonnen om binnenin de ware kern van de Gehele Schepping te kijken, en dus, zullen jullie beginnen enige antwoorden te vinden die jullie niet alleen zullen verrassen, maar jullie ook zullen verrukken. Want jullie zullen gewaarworden dat deze schijnbare ondoordringbare ingewikkeldheid goddelijk eenvoudig is, en jullie zullen de antwoorden vinden die jullie zoeken die niet alleen jullie zienswijze volledig zal veranderen van één singulariteit naar eentje van verbondenheid op een zeer ander niveau dan voorheen, maar jullie zullen ook de antwoorden beginnen te vinden die jullie zullen helpen alles dat jullie rondom jullie heen zien te veranderen. En ja, wij bedoelen alles, aangezien wat jullie nu zien, bij tijden genoeg is om jullie hart te laten huilen van wanhoop. En dus hebben jullie het eindelijk klaargespeeld om die deur open te wrikken die jullie naar al deze antwoorden zal leiden, maar nogmaals, zij zijn er voor jullie om het uit te zoeken, zij zullen niet op een zilveren dienblad aangeboden worden, van een stempel voorzien en gereed voor jullie goedkeuring.
Want wederom herhalen wij hetzelfde oude gezegde dat het niet VOOR jullie gedaan wordt, maar DOOR jullie, en dus, hebben jullie wederom laten zien dat dit waar is. Want jullie hebben aan jezelf laten zien meer dan waardig te zijn van onze bewondering en dankbaarheid, want jullie zijn inderdaad wijzer dan dat jullie denken, en jullie zijn inderdaad helderder dan dat jullie denken, en nu, zullen jullie een manier vinden om dit ook voor jullie zelf te beseffen. En wanneer dit alles samenkomt, zullen jullie geen enkele tijd meer hebben om nog naar problemen te kijken./te zoeken, want dan, zullen jullie alleen de oplossingen zien, ongeacht waar jullie je ogen op vestigen. En dan, zal jullie verstand wie van jullie dan ook niet langer beperken, en al jullie diepgewortelde krachten zullen in volle bloei naar buiten komen, en hiermee, zal de wereld van jullie dromen ophouden een waanvoorstelling te zijn en beginnen om eenvoudig te ZIJN.
The Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten