vrijdag, mei 30, 2014

Aartsengel Zadkiel - Jij Bent een Krachtig Centrum van Energie - Juni 2014 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
“Jij Bent een Krachtig Centrum van Energie"

Juni 2014 / Linda Robinson


Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Heilige Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie, en wij begroeten jullie in Liefde en Licht. Vandaag wensen wij het krachtige centrum van energie te bespreken dat jullie zijn en hoe jullie dit kunnen gebruiken voor het hoogste goed.
Jij bent een krachtig centrum van energie. Je hebt binnenin jouw Wezen een grote kracht van energetisch potentieel. Je straalt in concentrische cirkels energetische trillingsgolven uit waar het ook is dat je bent. Je straalt deze energie uit wanneer je stil zit alsook wanneer je in een menigte rondwandelt.
Je bent een onophoudelijke bron van stromende energie dat jouw innerlijke staat van zijn reflecteert.
Jouw innerlijke Wezen handelt als een transformator die de golven van energie intoomt en hen met jouw eigen persoonlijke handtekening indrukt voordat deze energetische golven uit jou vandaan stromen waar het ook is dat je gaat.
Daarom, handel je als de uitvoerder van jouw eigen persoonlijke krachtcentrale. De energie op zichzelf is neutraal, en jij bepaalt diens kwaliteit als het uit jou vandaan stroomt. Wat het ook is dat jij in jouw hart en gedachten hebt zal bepalen wat je uitstuurt. De trillingen die uit jou vandaan stromen veranderen voortdurend wat afhankelijk is van jouw eigen innerlijk staat van zijn.


Het is gelijkaardig aan de golven die uitstralen van een kiezelsteen die in een vijver gegooid wordt. Als de kiezelsteen met kwaadheid en grote kracht gegooid wordt, zullen de golven groter en gewelddadiger zijn. Echter, als de kiezelsteen zachtjes in het water valt, zullen de golven op een langzame en vreedzame manier uitrimpelen.
Hetzelfde principe is van toepassing op de trillingen die je met jouw eigen innerlijke energie creëert. Wanneer je Liefde in je hart voelt, bestempel jij de energie met jouw Liefde. Echter, als je kwaad of overstuur bent, zal jouw energie deze trilling dragen. Daarom, heb je de keuze als tot wat voor type van energie je uitstraalt.
Heel vaak mag je een energetisch patroon opgebouwd hebben door herhaalde gedachten of emoties van een bepaald type. Deze gedachten en emoties mogen zo ingeworteld geraakt zijn dat zij als een standaard patroon van energie zijn waar je zeer gemakkelijk op intapt. Dit kan zeer bruikbaar zijn wanneer je bewust gewerkt hebt om jouw energie te bestempelen met wat je uit wenst te stralen.
Bijvoorbeeld, als je een trilling van Liefde en Vreedzaamheid wenst te dragen en uit te stralen, kan dit ingesteld worden door na te denken over jouw vele zegeningen en de gevoelens van dankbaarheid voor hen. Je mag liefde voelen als je over je familie, vrienden of huisdieren nadenkt. Je mag een prachtige zonsopgang of de geluiden van de natuur waarderen en je dankbaar voelen dat je in staat bent om de schoonheid rondom jou heen te ervaren. Deze gevoelens van Liefde en dankbaarheid kunnen naar een vreedzame staat binnenin jouw centrum van energie leiden.
Als je nadenkt over deze dingen en dankbaarheid voelt, groeit de Liefde in jouw hartcentrum. Iedere keer dat je Liefde en dankbaarheid voelt, maak je een energetische storting in/naar dit type van trilling binnenin jouw Wezen. Daarom, ben je in staat om de kwaliteit, hoeveelheid en kracht van jouw energetische account van Liefde en Vreedzaamheid te bepalen.
Hoe meer aandacht je kunt schenken aan wat je in het moment voelt, hoe meer je in staat bent om jouw energie in te prenten met het type van trilling dat je wenst te ervaren. Waar jij je op focust breidt zich uit.
Door aanwezig te zijn in het moment, kan je gemakkelijker het type energetische handtekening opbouwen en handhaven/onderhouden die je uit wilt stralen. Je bent in staat wat voor gedachten of gevoelens dan ook op te merken die niet consistent zijn met jouw gewenste trilling van Liefde en Vreedzaamheid. Dan kan je hen transmuteren met de Violette Vlam en de energie transformeren door je te focussen op iets dat jouw vrede geeft.
Bijvoorbeeld, je mag je concentreren op jouw Goddelijke Vonk binnenin en de Liefde voelen. Je kunt deze concentratie uitbreiden naar de Goddelijke Vonk binnenin een ander persoon als een herinnering dat jullie beide van dezelfde Schepper kwamen en de verbondenheid en eenheid van de gehele mensheid voelen.
Iedere keer dat je wat voor disharmonische gedachten en gevoelens in/naar Liefde en Vreedzaamheid transmuteert en transformeert, vestig je een patroon voor dit proces, en wordt het automatisch. Je laat de disharmonische energie niet langer ontwikkelen in/naar iets groters omdat jouw nieuwe patroon is om alles dat disharmonieus is op te merken en onmiddellijk te transmuteren. Je bent in staat jouw eigen centrum van energie te controleren. Jij bepaald wat het zal zijn en wat je toe zult staan om erin te verblijven.
Wanneer je een focus op Liefde, Vreedzaamheid en het hoogste goed onderhoud/handhaaft, straal je deze trilling uit waar het ook is dat je bent. Jij bent vreedzaam binnenin jouw eigen Wezen, en dit stroomt uit naar de mensheid, de planeet, het zonnesysteem, het universum en daaraan voorbij.
Geliefden, wij zijn partners met jullie in uitstralende Liefde en Vreedzaamheid voor het hoogste goed, en wij eren jullie voor het gebruiken van jullie krachtige centrum van energie voor Liefde, Vreedzaamheid en het hoogste goed.
Weet dat er groots van jullie gehouden wordt. 

WIJ ZIJN Aartsengel Zadkiel en Lady Amethyst, …en Wij omringen jullie met Liefde
 En zo zij het.   

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
All Rights Reserved Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com
Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship, including my name and website, is given. Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten