donderdag, mei 29, 2014

Aartsengel Michael - De Verbindende Kracht van de Ziel - 28 Mei 2014 / Natalie Glasson


Aartsengel Michael
De Verbindende Kracht van de Ziel
28 Mei 2014 / Natalie Glasson

Het is met Liefde en een diepe trilling van vreedzaamheid dat ik naar voren kom om jullie in het engelachtige en Scheppers Licht te omhelzen. Ik ben hier om een dispensatie van Licht voort te brengen aan diegenen die gereed zijn om hetzelfde binnenin hun wezens te ontvangen en te ontwaken. Er zijn vele wezens, engelen en meesters die door de Schepper gevraagd worden om in deze tijd lichttrillingen en frequenties in/naar de Aarde te channelen, maar specifiek in/naar de zielen die binnenin de fysieke lichamen op de Aarde bestaan. In deze tijd van grote evolutie van de Aarde en de mensheid is er een noodzaak om jezelf toe te staan een staat van ontvangen binnen te gaan, dit staat jou toe om open te zijn voor alles dat de Schepper is, het is verwant aan het alles overgeven dat je bent aan de Schepper om passende activeringen van het Scheppers-bewustzijn en de Scheppers-kwaliteiten toe te staan binnenin jouw wezen tevoorschijn te komen. Lichtdispensaties zullen van vele gidsen en wezens van licht voort komen aangezien wij allemaal, zelfs op de innerlijke vlakten, bewust alles dat wij weten en onszelf erkennen te zijn aan de Schepper overgeven om de trillingen van de Schepper te ontvangen welke innerlijke activeringen bijstaan. Heel veel van deze activeringen van de ziel binnenin jullie fysieke lichaam zijn niet tevoorschijn gekomen of aanwezig geweest bij jullie terwijl jullie bewust op de Aarde zijn. Dit betekent dat jullie allemaal nieuwe stadiums van jullie zelf en jullie besef binnengaan; het is de tijd van de zielontwaking op een diepe en een geavanceerde manier.
Weet dat ook aan jou gevraagd mag worden om lichtdispensaties tijdens jouw stille tijd voort te brengen, energie en Licht vanuit en door jouw wezen heen te laten stromen als je handelt als een anker voor anderen op de Aarde en bewust alles dat de Schepper is deelt, zelfs als het zonder enig begrip hierover is. Ieder wezen speelt diens rol in dit ascentieproces. Velen van jullie geloven niet dat jullie je doel op de Aarde al aan het uitspelen zijn, jullie achten de dingen die jullie doen en concentreren je erop als zijnde ontoereikend, maar ieder wezen verleent diens energie aan het ascentieproces, en maakt een belangrijke bijdrage terwijl onze inspanningen zich samen verenigen om de noodzakelijke verschuivingen en veranderingen te maken.  
De lichtdispensatie die ik voortbreng vanuit de Schepper, via het Engelen Koninkrijk en in/naar mijn wezen is een trilling en een golf van Licht welke ik rechtstreeks in/naar de zielen van de mensheid wens te channelen. Het is een nieuwe golf, licht en bewustzijn gefocust op kracht en bekrachtiging gericht op de ziel. In het Nieuwe Tijdperk van Liefde, waar Liefde in/naar jullie wezen en werkelijkheid gutst, en dat erom vraagt om tot uitdrukking gebracht en ervaren te worden, wordt vergroot en gezuiverd. De ziel wordt opgeroepen om naar voren te treden en het fysieke wezen te belichamen om in de nieuwe trilling van Liefde te ervaren en te creëren. Jullie ziel is een wijze en bewuste energie geboren vanuit de Schepper, diens liefdevolle en verlichte aanwezigheid is nu op de Aarde nodig met het oog op het sturen en begeleiden van ervaringen en situaties voor jullie zelf, anderen en de mensheid, aldus een nieuwe werkelijkheid op de Aarde creërend welke geboren wordt vanuit de prachtige en harmoniserende trillingen van de ziel. Iedere ziel, op het één of andere niveau binnenin ieder fysiek wezen op de Aarde, treedt naar voren met de kennis van het bereiken, manifesteren en creëren van een nieuwe werkelijkheid.

Het is een krachtige tijd terwijl ieder persoon zal beginnen vanuit de ziel te creëren, vanuit de zuiverheid van de Schepper, aldus de Schepper in staat stellend op de Aarde te bestaan, heel veel mensen mogen zelfs niet beseffen dat dit aan het gebeuren is maar wanneer zij op zichzelf terug kijken zullen zij opmerken dat er zich een overgang voorgedaan heeft. Zij mogen bij zichzelf opmerken, gelukkiger, vriendelijker, omringd door meer mensen te zijn, zelfs meer succesvol te zijn maar voornamelijk zullen zij de aanwezigheid en de invloed van Liefde binnenin hun wezens en werkelijkheid her/erkennen.
Heb vertrouwen/geloof dat de werkelijkheid die je ervaart uitgelijnd is en zal zijn met Liefde, jouw ziel raakt steeds meer aanwezig in ieder moment, jij en ieder wezen op de Aarde verhuist in/naar een ruimte van Liefde. Het is onvermijdelijk in dit stadium van de Ascentie, dus weet dat de wreedheid en de pijn die je in jezelf en anderen ziet aan het ontbinden is om de eeuwige aanwezigheid van Liefde te openbaren.
Mijn lichtdispensatie in deze tijd brengt de energie en het bewustzijn van macht en kracht voort om in/naar jouw ziel en iedere ziel op de Aarde verankert te worden. Mijn lichtdispensatie bekrachtigt de ziel en biedt de ziel de moed en uitvergroting aan die het nodig heeft om tevoorschijn te komen en om diens zuiverheid en creaties vanuit het fysieke lichaam te projecteren. Als ik Licht in jouw wezen channel, focus ik me uitsluitend op jouw ziel, omring het met de allerhoogste Liefde en kracht om een activering binnenin jouw ziel te creëren om diens diepere naar boven komen binnenin jouw fysieke wezen en werkelijkheid aan te moedigen, alsook om jouw grotere her/erkenning van jouw ziel aan te moedigen. Mijn Licht opent en ontwaakt ook vele kanalen binnenin jouw wezen en fysieke lichaam om de verhogende golf en stroom van jouw ziel te ondersteunen. Doe alsjeblieft een beroep op mij om bij jou aanwezig te zijn en om mijn dispensatie van Licht met jouw ziel te delen, als jij je daartoe gegidst voelt in deze tijd.
"Aartsengel Michael, ik roep jouw aanwezigheid, bewustzijn en Liefde op om mij nu te omringen en te omhelzen, sta mij alsjeblieft toe om harmonieus met jou in eenheid en waarheid te bestaan. Aartsengel Michael, als het door de wil van mijn ziel begeleid wordt, nodig ik u uit om uw dispensatie van Licht met mij en in/naar mijn ziel te delen en te channelen. Laat mijn ziel uw lichtdispensatie ontvangen en de zuivere trillingen van kracht, moed, bekrachtiging en macht ervaren om de ontwaking van hetzelfde te helpen vanuit de zuiverste ruimte van mijn ziel om mijn ziel aan te moedigen om volledig aanwezig te zijn binnenin mijn fysieke werkelijkheid en wezen. In een gebaar van Liefde en vertrouwen geef ik mijn ziel ook toestemming om het Tijdperk van Liefde door mijn wezen heen tot uitdrukking te brengen, te ervaren en te creëren terwijl ik harmonieus besta als de waarheid van alles dat mijn ziel en de Schepper is. Ik sta mezelf en mijn ziel toe om nu te ontvangen, passend te activeren om mij te begeleiden en mijn ziel toe te staan om een krachtige liefdevolle aanwezigheid te zijn. Dank u wel."
Sta jezelf eenvoudig toe om in vreedzaamheid en stilte te zitten, en stel jezelf voor dat Ik, Aartsengel Michael, achter jou sta en dat mijn Licht zich aan jouw wezen verbindt en door jouw wezen heen stroomt, en zich ook in/naar de Aarde vestigt/aard. Stel je voor, voel of erken dat ik de dispensatie van Licht voortbreng om macht en kracht naar jouw ziel te brengen. Een krachtige golf van Licht stroomt in/naar jouw wezen en omringd jouw ziel terwijl het zich geleidelijk met jouw ziel vermengd. Laat de integratie zich voordoen en voel te trilling van kracht, macht, bekrachtiging en moed activeren van binnenuit jouw ziel. Zit met jouw ziel en observeer diens groei en bekrachtiging terwijl Ik, Aartsengel Michael, jou ondersteun.
Met ieder persoon diens ziel zijnde bekrachtigd, of zij zich daar nu wel of niet bewust van zijn, zullen zielen op de Aarde een krachtige band van verbinding creëren. Als iedere ziel bekrachtigd is zullen zij zich op een dieper niveau verbinden met alle zielen op de Aarde, aldus een netwerk van verbindingen creërend welke toe zal staan voor een echte gronding van het zielniveau van de Schepper op de Aarde. Het is verwant aan zielen binnenin fysieke wezens die elkanders handen vasthouden, elkaar erkennen met een groot besef en hun energie en bewustzijn openlijk en gemakkelijk delen. Dit zal een krachtig netwerk van Licht op de Aarde creëren, en het zal ook betekenen dat nieuwe niveaus van eenheidsbewustzijn gemanifesteerd zullen worden aangezien mensen het gemakkelijker vinden om zich te verbinden, te accepteren, te tolereren en elkaar onvoorwaardelijk over de gehele wereld heen gemakkelijker lief zullen hebben. Jullie zullen werkelijk beginnen om de kracht van verbinding op de Aarde op te merken en te beseffen, en jullie gaan herkennen dat jullie verbonden zijn met alles en de Schepper en die verbinding kan nooit weer gereduceerd worden. De verbinding van alles zal ook gemakkelijker herkend worden.
Met de bevordering van de kracht/macht van jouw ziel zal je opmerken dat jouw bescherming ook bekrachtigd is, en jou toestaat om je, door jou dag heen, meer zeker en veilig te voelen.
Met liefdevolle eeuwige ondersteuning,
Aartsengel Michael

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Natalie Glasson © - Website : www.omna.org

Geen opmerkingen:

Een reactie posten