dinsdag, mei 20, 2014

Aartsengel Michael - "Bekom" Met je Intentie en Gedachtekracht Je Nieuwe Toekomst - Rita Pulmans


Aartsengel Michael
"Bekom" Met je Intentie en Gedachtekracht Je Nieuwe Toekomst.
Mei 2014 / Rita Pulmans 


"Bekom" je Lichtlichaam zoals Vader/Moeder God dit voor je bedoeld heeft.
"Bekom" het Hogere Weten en het inzicht in de Heilige Wetten der natuur. "Bekom" het Hogere Weten en het inzicht in de Heilige Wetten in/van jezelf.


Geliefde Aartsengel Michael,

Zijn er nog zaken, die je ons wenst te vertellen, die we dienen te weten en/of waar we rekening mee dienen te houden? Dit in verband met onze transformatie en Moeder Aarde.
Welke lessen zijn er nog te integreren in onszelf ter ondersteuning?
Kan je ons nog je goede raad brengen, over inzichten en doelstellingen?
Graag dan!
Ik dank u geliefde Michael
***
Geliefden,
Ik Aartsengel Michael heb jullie reeds vele lessen aan raadgevingen geschonken in verband met jullie transformatie en de transformatie van Moeder Aarde. Het is nu noodzakelijk geliefden om deze lessen na te lezen en te beoefenen.
Het is niet meer raadzaam om telkens nieuwe lessen te willen ontvangen als de oude niet geïntegreerd worden. Het is daarentegen zeer raadzaam om de gegeven lessen, in het verleden door de goddelijke wereld gegeven, te lezen en na te lezen en vervolgens te bedrijven.
Wat bedoel ik Aartsengel Michael hier mee te zeggen. Dat jullie geliefden nu gebruik mogen en kunnen maken van deze nuttige informatie.
Kijk deze vele “channelings” na en breng ze in de praktijk. Zet ze om naar de werkelijkheid van de dag. Integreer ze ook in de “onwerkelijkheid” van de nacht. Daarmee tracht ik Aartsengel Michael aan te geven, dat jullie tijdens je slaap in jullie persoonlijke lichtpiramide kunnen verblijven. Dit met de nodige intenties en vragen naar de goddelijke wereld toe.

Kijk geliefden, ontelbare Meesters en engelen staan jullie ter beschikking. Schik dan ook.
Beschik dan geliefden over dit grote aanbod en bied aan! Ik Aartsengel Michael zeg jullie bied je aan en bied je vragen aan de goddelijke wereld aan. Vraag en je zult verkrijgen staat in jullie heilige boek.
Maar kijk geliefden, als jullie steeds in de twijfel gaan en in je onmacht, hoe kunnen wij jullie dan helpen. Jullie hebben een vrije wil gekregen en deze respecteren wij. Daarom vraag ons, vraag hulp, vraag inzicht, of wat dan ook.
Ga in je Kracht geliefde harten, en weet dat ik Aartsengel Michael geen "fairy tales"(sprookjes) aan jullie vertel. Maar ik vertel jullie waarheden die "tot op het bot" werken. (R.:zeer grondig, diep doorwerken)
Ik vertel jullie waarheden die jullie zullen bijstaan in jullie snel "veranderende lichtlichamen".
Ik vertel jullie waarheden die jullie doen inzien en doen begrijpen dat jullie zelf verantwoordelijk zijn voor jullie daden en acties.
Jullie geliefden zijn verantwoordelijk voor de bijdragen aan het algehele, algemene, geheel.
Jullie geliefden zijn verantwoordelijk voor het welslagen van jullie eigen transformatie.
Kijk geliefde zielen, breng in de praktijk wat ik Aartsengel Michael jullie reeds jaren verkondig en bij breng.
- Ga geliefden in je daadkracht en plaats jezelf dagelijks in je heilige piramide.
- Ga geliefden in je geloof en vertrouwen en vraag ons de engelen, aartsengelen en Meesters om begeleiding.
- Ga geliefden in je liefde naar Moeder Aarde toe, help in haar helingsproces. Ondersteun haar op alle mogelijke manieren. Onderzoek dewelke deze zijn, of kunnen zijn.
- Wees goed naar jezelf toe, dit kan je doen door o.a. inzichten te "integreren". Deze inzichten zullen doorwerken tot in jullie diepere lagen, alsook in je cellen.
- Door inzichten en coderingen te integreren.
- Door coderingen te verwijderen, die jou niet langer meer dienen.
Leer buigzaam te zijn en het ego-wenslichaam te negeren en ook in te schatten en te voelen hoe het somtijds de draak met jullie steekt.
Laat het verleden los geliefden, en voel, voel, voel de reeds vernieuwende aquariuswind die over de Aarde waait. Ze brengt de verkoeling met zich mee om de vuurhaarden van negatieve krachten te ontkrachten.
Los nu de negativiteit in jezelf op, zodat ze geen verbinding meer maken met deze krachten! Niet langer zal door ons de goddelijke garde nog toegestaan kunnen worden, dat jullie (lichtwerkers) een haar gekrenkt zal worden door deze negatieve krachten. Wij, de Aartsengelen en de lichtengelen van mijn leger, zullen jullie omstralen en bijstaan in deze toch wel hachelijke of moeilijke tijden.
Geliefden ik Aartsengel Michael zeg jullie telkens weer; zie en begrijp dat jullie Meesters zijn.
Dat jullie met je intentie en gedachtekracht alles kunnen bekomen. BEKOM!
-Bekom het lichtlichaam zoals Vader/Moeder God dit voor je bedoeld heeft.
-Bekom het weten en inzicht in de heilige wetten der natuur.
-Bekom het weten en inzicht in de heilige wetten van jezelf.
Jij geliefde BENT deze heilige berg die betreden zal kunnen worden.
Ga naar je diepste dalen om daar je angsten te “onder-delven”.(R: het onderste op te delven, omhoog halen)
Om daar je on-krachten, wat deze ook mogen zijn, te "onder-spitten" (R: op te spitten vanuit je diepste punt) om deze zo naar boven te brengen en te verwijderen.
Geliefden doe dit door:

-A) zelfonderzoek
-B) inzicht in materie en celstructuur. (R; al het stoffelijke, de stoffelijke vorm)
-C) kunde van het heilige DNA profiel.
-D) wissen en herprogrammeren van codes.
-E) werken aan je meerdere lichamen zoals, je etherische, fysieke en causale lichamen.
-F) het wegspoelen van karma door mantras en gebed.
-G) dispensatie van karma. (R: vragen via de goddelijke wereld, zoals aan Quan yin)
-H) jezelf leren liefhebben is het eerste vereiste wat je te doen staat. 
- I) de lessen door ons aangedragen, in de praktijk te brengen.
Geliefden de tijd gaat snel, waardoor er weer steeds andere lessen worden doorgegeven. Blijf voelen welke voor jou van toepassing zijn en voel in je dagelijkse leven wat er nog dient te veranderen, opgelost dient te worden. Blijf voelen geliefden.
Naar de stilte gaan, kan ook één van de toepassingen zijn om verder te transformeren. Het is voor ieder individu anders, afhankelijk van wat jouw transformatieproces is. Van wat jou weg hierin is die jij wenst te nemen.
Geliefden weet dat er geen stilstand mogelijk is maar enkel een vooruitgang bij wijze van spreken.
Ga in je rust, je kalmte en je gelatenheid en zie dat alles goed is. Laat het aan de wil van Vader/Moeder God over in overgave. Door deze woorden volledig te begrijpen: Uw wil geschiede op de Aarde als in de Hemelen.
Weet dan ook geliefden dat jullie naar binnen mogen gaan bij deze woorden en God vinden in jezelf. Geef je over aan de goddelijkheid in jezelf. Aan Je Hogere ZIJN. Aan Jij Bent die IS.
Ik Aartsengel Michael heb gesproken.
 

Channeling van Rita Pulmans. 
© Copyright Rita Pulmans 
Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst. De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be
Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten