woensdag, mei 28, 2014

Aartsengel Metatron - Waarom Gebeurt Dit of Waarom Gebeurt dit Niet? - 27 Mei 2014


Aartsengel Metatron
"Waarom Gebeurt Dit of Waarom Gebeurt dit Niet?"
27 Mei 2014 / Méline Portia Lafont
Dank je wel aan Alexander D.S voor dit plaatje

Méline: Dit is een boodschap van AE Metatron over het je verbinden met je gidsen. Dit kwam door nadat een dierbare zuster van het Licht in haar lezing aan mijn gevraagd had, hoe te "zien" en hoe zich duidelijker met onze geliefde lichtfamilie te verbinden, aangezien dit in haar geblokkeerd lijkt te zijn? Dit is een uittreksel van haar lezing met Aartsengel Metatron die ik met jullie allemaal deel aangezien het jullie allemaal tot voordeel mag zijn.
Dank je wel Katerina Z. dat je mij toestaat om dit gedeelte van jouw lezing te delen ♥
Aartsengel Metatron: 
Bij tijden in jouw huidige incarnatie, en maar al te vaak, heb jij je afgevraagd, … "Waarom gebeurt dit of waarom gebeurt dit niet?" Nietwaar, geliefde? Wel, het is hiervoor dat ik naar jou toekom om je tot hulp te zijn met duidelijkheid over deze processen als tot het waarom de dingen blijven gebeuren in jouw leven, of andersom, niet in jouw leven gebeuren.
Het gaat allemaal over vertrouwen, mijn lieve. Aangezien je een zuiver kanaal van bewustzijn bent, straal je uit wat je denkt terwijl je wordt wat je denkt. Dus accepteer genadig je eigen Goddelijkheid binnenin jou zodat je het kanaal en de zuivere belichaming hiervan wordt, lief hart. Het is de enige ware reden, als tot het waarom je ons niet duidelijker kunt zien; omdat je denkt dat wij jou niet zijn! (afscheiding in plaats van Eenheid) Of beter gezegd, denk jij en geloof je zelfs dat wij ver voorbij jouw werkelijkheid van bestaan zijn en dat je een lange weg moet gaan voordat je kunt komen waar wij zijn.
Allereerst, is er geen wij zijnde "daarbuiten" en geen jij zijnde hierbinnen. Wij zijn allen één in bewustzijn en aldus is het dat allen in het hier en nu zijn. Zoals velen zeggen: er is geen "daarbuiten" daarbuiten en dat is inderdaad waarheid, want wij zijn allemaal één in bewustzijn door ons eigen wezen. Zie en weet dat je precies bent waar wij ook zijn, als een eenheid, als de Goddelijkheid binnenin jou. Zie en begin het feit te omhelzen en te accepteren dat je bent waar je precies nu moet zijn, en dat thuis is waar het hart is.


Jouw hart definieert waar jouw thuis is aangezien het de staat van bewustzijn is, de staat van zijn welke jouw thuis is en welke met jou uitlijnt met jouw ware aard door alle uiteenlopende expressies van jouw ware en essentiële Wezen heen.
Want zie, je bent in waarheid feitelijk altijd met ons verbonden omdat je ook een deel van ons bewustzijn bent, eenheid zijnde met allen, je neemt het derhalve anders waar vanwege de illusie welke in deze tijd in jullie externe werkelijkheid heerst.
Langzaam maar zeer toegewijd transcendeer jij jezelf uit deze illusie vandaan dat gedurende zo'n lange tijd geheerst heeft en daarom begint je de waarheid te ervaren door de verlichting over jouw eigen God Zelf wezen. Als jij jezelf accepteert, begin je de dingen te zien zoals ze zijn want deze zijn jouw waarheden. Overal om je heen is een reflectie van jou, want dat is jouw innerlijke werkelijkheid en waarheid.
Dus wanneer de dingen in jouw externe werkelijkheid niet overeenkomen met dat wat je in het innerlijke hart voelt, is het voor jou een teken om meer nauwkeurig in je Zelf waar te nemen, om dat deel van jou te vinden dat nog steeds overeenkomt met die frequentie, welke deze creatie veroorzaakt om te manifesteren in jouw externe wereld.
Dus in jouw geval, mijn lief hart, is het het Zelfvertrouwen dat ook hier in gebreke blijft om diens rol van frequentie in jouw externe werkelijkheid uit te voeren. Zie jezelf als zijnde één met ons allemaal en je zult het veel gemakkelijker hebben om onze energieën met het innerlijke oog te ontmoeten terwijl jouw hart zich uitlijnt met het bewustzijn van eenheid waar alles is en waar alles elkaar ontmoet - het hart!
Neem enige tijd om ons allemaal te visualiseren zijnde in de hartruimte bij jou. Het is niet van belang hoe wij er uit zouden mogen zien, het is de intentie vanuit het hart dat telt en je mag onze namen noemen om het zelfs steviger af te kondigen. Hiermee zal je beginnen om patronen van ons energiebewustzijn te creëren om op een tastbare manier in jouw innerlijke hart en in jouw persoonlijke werkelijkheid bij jou te zijn. Je creëert dan jouw werkelijkheid om zo te zijn en dit zal ook in jouw externe fysieke werkelijkheid reflecteren.
Maar ben je ervan bewust dat alles eerst van het Zelf moet komen: Zelfliefde, Zelfacceptatie en Zelfvertrouwen en dat de laatste uitleg aan jou gegeven is als een gereedschap om dit alles te helpen bij het visualiseren, maar het ene kan niet zonder het andere voort komen.
Het is de Bron van Alles Dat Is dat jou voorziet van de overvloed dat door jou heen gegeven, door jou gecreëerd en vanuit jou geboren wordt.
Allen zijn spiegels voor jou, om jou de gelegenheid te laten zien om iets te transcenderen en om er een les uit te krijgen. Een ware herinnering van jouw oneindige Zelf welke vol van overvloed is en welke de overvloed creëert dat in jouw leven zal Zijn.
Met Liefde,
Aartsengel Metatron

Vertaling: Cobie de Haan http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Méline Lafont 2012 – 2014, permission is given to share freely in its entirety and unaltered Website Méline : http://melinelafont.com and blog Méline:http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten