woensdag, mei 14, 2014

Aartsengel Chamuel - Jullie Zijn Vrij van het Lijden! - 13 Mei 2014 / Ute


Aartsengel Chamuel
"Jullie Zijn Vrij van het Lijden!"
13 Mei 2014 / Ute Posegga-Rudel


Geliefde Mensheid!
Neem alsjeblieft jullie Ware Staat in Beschouwing!
In Waarheid zijn JULLIE, ZIJN jullie vrij van het lijden.

Herinner je alsjeblieft dat lijden niet in jullie Ware Hart gebeurt. Maar wat jullie wel lijden is inderdaad een dode spiegelwereld, een kunstmatige gecreëerde wereld van gebroken licht, een wereld welke niet van het Ene Goddelijke Licht is, en welke daarom niet een ware uitstraling van Goddelijke Creatie is.
Het heeft te maken met de gespleten geest. Deze foutieve wereld kwam naar boven omdat jullie de ware zetel verlieten van het Leven van het Goddelijke Bewustzijn door een bewustzijn te creëren welke afgescheiden is van jullie Werkelijke Goddelijkheid, zichzelf steeds maar weer herhalend.
Als je gevangen zit in de foutieve droom en de foutieve en dode werelden van afscheiding, dan projecteer je natuurlijk een foutieve identiteit, iets uitwendigs van jullie werkelijke Goddelijke staat. Het is een val uit de Levende Heelheid van Gods Geest vandaan.
Maar dit is de tijd waar jullie niet langer meer hoeven te bestaan in deze foutieve wereld, waar jullie niet langer meer deze per abuis gedane projectie hoeven te onderhouden. Dit is de tijd waar Gratie/Genade gegeven is om naar de Waarheid terug te keren; om de waarachtige aard van de werelden van schaduw, dwaling en misleiding te her/erkennen en te begrijpen en terug te keren naar de Waarheid van jullie Goddelijke Hart, om jullie Ware Thuis, jullie Ware Essentie te erkennen, en het als zodanig te aanvaarden.


Begrijp alsjeblieft dat de schaduw werelden niets anders dan een doorlopende re-creatie zijn van jullie afgescheiden geest, een misvatting, een misleidend paradigma, een misleidend geloof. Door millenniums heen nu is het een diep gewortelde overtuiging en identificatie geworden met iets dat jullie niet zijn.
Mensheid, nu is de tijd gekomen om onderscheid te gebruiken, om te onderscheiden, om het onderscheidingsvermogen uit te oefenen tussen deze twee:
De foutieve projectie, de schaduwen, welke afscheiding veroorzaakten en opwekten vanuit jullie eigen Waarheid - en de Levende Wereld, de Wereld van Glans, de Wereld van Liefde, de Wereld van Vreugde en Hart-Vervulling. Het is de Wereld van het loutere Goddelijke Wezen, jullie eigen Goddelijke Levendigheid, jullie ingewortelde Volledigheid, jullie Geluk, het Heilige Leven dat jullie herkennen in de ware diepte van jullie Hart en dat is niets anders dan Levende Waarheid en Heelheid en Goddelijke Extase.
Jullie, geliefde mensheid, zijn nu bij het punt aanbeland waar jullie je Goddelijkheid herinneren. En daarom zijn jullie in staat om terug te treden uit de foutieve creaties en te begrijpen dat zij creaties zijn die niet in de Goddelijke Geest gebeurden maar dat zij inderdaad de creaties zijn van jullie eigen gespleten geest, vergeetachtig van Gods Hart.
Herinner je dat jullie God Levend zijn/jij God Levend bent en als jullie God zijn/jij God bent, jullie van Licht zijn/jij van Licht bent, en jullie van Liefde zijn/jij van Liefde bent, en als zodanig een God die nu het Hart-leven leeft van Levende Liefde en Levend Goddelijk Licht.
Observeer wat het ook is dat er nog steeds verborgen is in jouw Stralende Hart, wat er zich nog steeds voordoet voor jouw besef en gevoel, wat er in jouw gedachten naar boven komt, in jouw bewustzijn, hetgeen niet van deze levende heelheid is, van deze zoetheid, van deze Liefde. Begrijp dat het nog steeds deel uitmaakt van de oude misleidende schaduw wereld. Maar maak je geen zorgen. Het heeft geen inhoud, hoewel het dat voor jou zou kunnen schijnen te zijn vanwege de herhaling.
Weet alleen dat je moet doorgaan om jouw hart te openen, ongeacht wat, en vraag de Dienaren van het Goddelijke Licht om erdoorheen te stralen, om het te zuiveren. Vergeef jezelf, en sta het toe om te verdwijnen in de Levende Luister van het Goddelijke Hart.
Dit zou - in jullie termen - tijd kunnen nemen, mijn Geliefden, maar weet dat het op zal houden en dat het op zal houden om voor altijd te bestaan. De Stralende Zon van jullie Hart en de Liefde ervan, en het Licht ervan, en de Vreugde ervan, zijn de middelen om alle kwetsuren te genezen, gecreëerd door de schaduwen in de illusionaire wereld, om alle duistere herinneringen te genezen, alle pijn, al het lijden.
Dus ben niet bezorgd, als het niet onmiddellijk gebeurt vandaag. Er is Goddelijke Gratie/Genade, en er is Goddelijke Vergiffenis.
En dit omvat de gehele mensheid, jullie allemaal. Omdat Goddelijk Leven eeuwig Levend is.
Ik houd van jullie en ik zegen jullie.
De Nieuwe Wereld, de Nieuwe Mensheid, de Oorspronkelijke Goddelijke Mensheid is hier al.
IK BEN Aartsengel Chamuel

Boodschap doorgegeven via Ute

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://radiantlyhappy.blogspot.com.au/2014/05/archangel-chamuel-way-of-heart.html
_____________________________________________________________________________________
Copyright© 2014. All rights reserved: Ute Posegga-Rudel, http://radiantlyhappy.blogspot.com  Please post your comments on my blog so that I can be aware of them.
Please share this message only together with this information and without changes, including the title. If you have questions, please contact me via
transformation33@gmail.com. Thank you.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen