vrijdag, mei 30, 2014

Aartsengel Adrigon - Jullie Zijn Hier Uit Liefde - 17 Mei 2014 / Elizabeth Ayres Escher


Aartsengel Adrigon
"Jullie Zijn Hier Uit Liefde"
17 Mei 2014 / Elizabeth Ayres Escher
IK BEN Heer Adrigon. Ik geef leiding aan de Pleiadische Hoge Raad en dien met de andere Aartsengelen die misschien meer vertrouwd voor velen van jullie zijn. Aartsengel Zadkiel is mijn broeder. Wij zijn wat jullie zouden noemen Pleiadische Engelachtigen en wij kunnen door vele dimensies reizen en op vele plaatsen tegelijkertijd zijn. Mijn grote moederschip, De Witte Winden, is in jullie zonnesysteem gestationeerd, geparkeerd voor jullie zuster planeet, lieflijke Venus. De Witte Winden is slechts één van vele moederschepen die vlakbij gestationeerd zijn, niettemin één van de grootste, zijnde enige 4830km in doorsnee.
Op dit moment, ik en mijn broeders en zusters Aartsengelen, staan de drie golven van Lichtwerkers bij zoals dit via het werk van Dolores Cannon, een waar pionier, geïdentificeerd werd.
Velen van de eerste golvers hebben de planeet al verlaten en velen zullen in de volgende paar jaren vertrekken, wat afhankelijk is van de focus van hun missie hier. Het is een goed uitgevoerde taak door dezen … en toch, zijn er velen van deze groep die nog niet voldoende ontwaakt zijn om te beseffen dat zij een Lichtwerker zijn. Dezen hebben er weinig begrip van dat door slechts hier te zijn, zij de wereld met hun Licht begenadigd hebben. Wij begrijpen dat om te leren dat jullie weldra zullen vertrekken zelfs meer "dingen" naar boven kan brengen dan dat jullie al ervaren hebben, nochtans betekent vertrekken niet dat jullie lichaam noodzakelijkerwijs zal "sterven".
Het concept van "walk-ins" (zielen die de plaats van een andere ziel in het lichaam overnemen, of delen) is een omstreden concept, zelfs in de Lichtwerker cirkels. Niettemin, heeft onze schrijfster persoonlijk twee walk-ins in haar leven ontmoet en weet van verscheidene andere. Zij ontdekte slechts recentelijk dat zij, ook, een walk-in was, haar huidige lichaam op de tedere leeftijd van drie jaren oud betredend.
Dus voor welk doel zou een hoger dimensionaal Lichtwezen naar de planeet komen, ofwel door het proces van binnen-lopen of door geboren te worden? Zoals wij ergens anders aangehaald hebben, was het uit Liefde. Deze wezens hebben een groot gevoel van plicht en mededogen voor al het leven. Zij houden van de planeet en al diens bewoners, niemand uitgezonderd … zelfs de donkersten van het duister. Zij weten dat zelfs de duisteren het heilige zaad van bewustzijn binnenin dragen; anders zouden zij niet in staat zijn om te functioneren in een fysiek lichaam. Het is de ziel die het lichaam activeert, tenzij het een kloon is en dat is inderdaad een zielloos schepsel.


Wanneer een Verlichte het aardse voertuig binnenkomt door het walk-in proces, is er een overeenkomst om het karma van degene die vertrokken is op zich te nemen. Dit voegt veel aan het Lichtwezen toe om mee te werken, aangezien zij ook gewend moeten raken aan de zware dichtheid van dit gebied. Het is een uitdaging voor deze zielen geweest en zij zijn vermoeid en uitgepunt geraakt van het onderhouden van het bestaan hier. En hun missies waar zij voor kwamen zijn in de meeste gevallen alles behalve volbracht.
Er zijn zielcontracten tussen diegenen die een lichaam delen. Het proces van eruit-lopen (walking-out) kan zich plotseling voordoen, tijdens een verlengde ziekte of verschuldigd aan een ongeluk, Bijna Dood Ervaring, tijdens een operatie waarbij de persoon "sterft" en vele andere manieren. Altijd, is er een overeenkomst of de belichaamde ziel bereid is om te vertrekken, wil vertrekken of het lichaam toestaat te sterven, zij "stappen-eruit" en vertrekken, en de nieuwe ziel extensie, "stapt-erin".
Het proces kan veel langer duren, als twee zielen met elkaar vervlechten gedurende een periode van maanden of zelfs jaren. De ene die vertrekt zal meer tijd "weg" sturen terwijl andere planeten van bestaan bezocht worden, terwijl de walk-in het lichaam zal bezetten, gewend raakt aan diens omgevingen en zich aanpast aan het "mens" zijn. Gedurende een tijd na de walk-out, zal degene die vertrok nog steeds enig lichaamsbewustzijn van het zijn "hier" op de planeet Aarde behouden, een feit dat niet goed bekend is onder de Lichtwerkers.
Op het één of andere punt, zal de walk-out overgaan en verder naar de hogere werelden gaan, diens plichten op zich nemend die achtergelaten werden toen hij eruit liep (uit het Lichtlichaam). Dit is eerst een geleidelijk proces, en voelt zeer droomachtig aan totdat de ziel zich aanpast of heraanpast aan de nieuwe omgeving. De hogere zintuigen komen geleidelijk aan online terwijl de ziel met het Lichtlichaam van diens Hogere Zelf integreert waar het zo lang geleden uit vandaan liep.
Natuurlijk, de interpretatie van tijd verschilt aanzienlijk in de hogere werelden. Jullie zullen allemaal ontdekken hoe anders wanneer jullie allemaal volledig in 5D leven. Onze levens zijn extreem lang in termen van de aardegebonden jaren.
Wij wensen nu de focus een beetje te veranderen. Velen van de Lichtwerkers hebben zeer moeilijke opdrachten in dit huidige leven op zich genomen, evenals anderen, afhankelijk van de focus van de missie. Om het karma voor één persoon te balanceren kan moeilijk genoeg zijn; om het voor twee te balanceren is een formidabele belasting. En het is niet alleen dat, het is ook duidelijk dat de meeste Lichtwerkers er ook mee ingestemd hebben om karma te balanceren en verkeerde creaties op te ruimen die terug door generatie heen uitstrekken. Het is een waanzinnige lading om te dragen geweest, maar zoals jullie allemaal kunnen zien, werd er veel verandering op de Aarde gewrocht sinds het einde van de laatste wereldoorlog.  
Waarlijk, nu is de tijd voor de tweede golf van Lichterwerkers om hun posities als leiders en verhuizers in te nemen, met de energieën te werken, licht te brengen naar alle duistere agenda's die uitgespeeld werden, de misdaden bloot te leggen en transformatie toe te staan plaats te vinden. Ook, is een zeer jonge generatie van Lichtwerkers, de derde golf, al bezig hun stempel op de wereld te drukken, aangezien velen wonderkinderen zijn in hun gekozen werkgebied of gebied van expressie. Ik vraag me af wanneer het woord "wonderkinderen" van toepassing zal zijn op ieder kind dat in/naar deze wereld geboren wordt.
Voor diegenen van jullie die enige bewuste herinneringen van moeilijke vroegere levensspannen hebben of die in dit leven aanzienlijk geleden hebben, hebben wij dit te zeggen … laat het Nu Los.
Geef jullie lasten over aan het Licht. Vergeef jezelf voor wat er zich voorgedaan heeft. Vergeef al diegenen die deelnamen aan het voorval en sta de Violette Vlam toe om de overblijvende oncomfortabele energieën te transmuteren.
Ontbind bewust iedere en alle voorafgaande ziel-overeenkomsten met deze personen aan wie je niet langer gehecht hoeft of wilt blijven. Vergeef hen en stuur Liefde naar jezelf in de vorm van de Roze Straal om de achtergelaten gaten op te vullen nadat de Violette Vlam diens werk gedaan heeft. Leer over de kwaliteiten van de Zeven Stralen van God zodat je comfortabel bent met het werken met ongeziene maar gevoelde energieën. Als jouw derde oog zich geopend heeft, zoveel te beter, als je met de grote Stralen, die kwaliteiten zijn welke jij binnenin jouw eigen grote wezen bezit, speelt en hen gebruikt. Sta vreugde toe om jouw hart tot overstromen toe te vullen.
Als je de herinneringen en lasten draagt van een grote calamiteit in jouw leven, begrijp dat je gecontracteerd mag hebben om nochtans zo een ervaring te ondergaan, alles voor het doel van het leren van mededogen. Om met de mensheid te werken, moesten jullie in de schoenen van andere mensen door jullie eigen ervaringen "lopen". Het heeft jullie toegestaan om een grotere diepte van mededogen en vriendelijkheid te ontwikkelden dan mogelijk zou zijn door het slechts observeren van de derde dimensie vanuit de hogere gebieden. Het mag je verrassen te beseffen dat door "mens" te zijn je een kans gehad hebt om een meer ingewikkeld emotioneel lichaam op te bouwen dan waar de meeste galactische rassen zich op kunnen beroemen. Jullie zijn waarlijk unieke wezens en diegenen van jullie die de mensheid helpen bij diens evolutie zijn waarlijk gezegend, of jullie je dit nu realiseren of niet.  
Ik, zelf, heb de planeet bezocht. Ik kwam hier tijdens de dagen van Lemuria. De Aartsengelen en Meesters van het Licht waren gedwongen om zich terug te trekken van de planeet toen de eerste catastrofes insloegen op Lemuria en Atlantis. Hoewel, lang voorafgaand aan die tijden, het frequentie niveau van de planeet gestadig aan achteruit gegaan was, wat verschuldigd was aan de plunderingen van de Zonen van Belial. Nu is de cyclus van duisternis op deze planeet tot een einde gekomen en is het de tijd voor het Licht om naar voren te treden. Er is veel om voor te bereiden, te repareren en te doen voordat de vijfdimensionale wereld volledig verankert en de etherische steden voor jullie ogen tevoorschijn komen.  
Dit ascentieproces is de komende volwassenheid voor het menselijke ras. Jullie werden door vele sterrenrassen gecreëerd, in de verkeerde overtuiging dat wij een superras konden creëren om onmiddellijk volledig aanwezig in diens Lichtlichamen op een fysieke planeet te leven. Echter, de plunderingen van de duisteren schenen jullie, als een menselijke collectief, van jullie koers af te halen door het paradijs van jullie af te pikken, nu zien wij hoe deze tijd jullie toegestaan heeft te volgroeien en in de richting te groeien van het worden van de Lichtwezens die jullie bedoeld zijn om te zijn. En jullie hebben dit verdiend door jullie eigen lijden en pijn, door jullie voornemen om te zijn, te leren, aan te passen en te groeien.
Zoals een machtige boom, zijn jullie nu volledig in de aarde van jullie geliefde planeet verankerd en reiken jullie met jullie armen uitgestrekt naar de sterren, de aanwezigheid van jullie sterrenfamilie verwelkomend. En jullie leren om jullie eigen soevereiniteit en heerschappij over zelf en jullie eigen creaties te waarderen. Wij zouden dit niet voor jullie kunnen doen, dierbaren; het was jullie taak en jullie hebben het goed gedaan en doen het …
Wij zullen komen wanneer jullie gereed zijn. Dat moment is hier nog niet helemaal en jullie zullen het in jullie hart van harten weten wanneer het nadert. Het kan niet te vroeg zijn aangezien wij jullie persoonlijke en collectieve soevereiniteit zouden compromitteren. Jullie karma, jullie problemen zijn van jullie om te transmuteren, te transformeren en om samen te werken om op te lossen. Jullie kunnen dit doen want jullie zijn gezegend met voortreffelijke genen en grotere wijsheid, hetgeen aan jullie beschikbaar gemaakt zal worden als jullie in/naar een besef van jullie zelf komen als multidimensionale wezens.
Wij kunnen niet jullie wereld "redden", dierbaren. Dat is jullie taak. En diegenen onder jullie die Lichtwerkers zijn, diegenen die vertrokken zijn en diegenen die weldra deze kusten zullen verlaten, zullen terugkomen om te bezoeken en om te onderwijzen, afhankelijk van hun opdrachten … wanneer de tijd geschikt is en de Nieuwe Wereld volledig gemanifesteerd is.
Misschien hebben wij een paar ogen geopend met deze woorden, hebben enige vragen aangespoord, en hebben slechts een paar sceptisch achtergelaten met wat wij meegedeeld hebben. Wij zullen jullie dit vertellen; er is veel dat jullie NIET weten van de hogere gebieden van het bestaan. Wij leven, trouwen, krijgen kinderen, eten voedsel, kleden ons in kostuums in overeenstemming met de rang, leven in woningen, hebben ingewikkelde culturen en vereren in tempels. Wij onderwijzen onze kinderen, wij verkennen het Universum; wij hebben diplomatieke en culturele relaties met andere galactische sterrennaties. Wij trouwen zelfs in andere rassen en culturen om sterkere banden van liefde en vriendschap te creëren. Er is veel te leren, dierbaren, en mettertijd, hebben wij de bedoeling om via onze geliefde schrijfster deze dingen en meer,  mee te delen.  
Vele zegeningen, dierbaren; weet dat jullie groots geëerd worden voor jullie werk hier, voor het hier zijn, en bereid te zijn om anderen te helpen zich te bevrijden uit de verouderde matrix van de Machten die Waren. De cyclus is verder gegaan; sta jezelf toe om uit alles vandaan te glippen dat niet Jij is en ga met de cyclus voorwaarts in/naar het Licht dat jullie begroet met de komst van de nieuwe dageraad.
Namasté.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © by Elizabeth Ayres Escher. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered from its written form, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://bluedragonjournal.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten