dinsdag, april 29, 2014

Welkom Pas Ontwaakten - 28 April 2014 / Brenda Hoffman


Welkom Pas Ontwaakten
28 April 2014 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
De channeling van deze week is voor de pas ontwaakten die nog niet vastgesteld hebben, wie jullie zijn of wat er met jullie en diegenen rondom jullie heen aan het gebeuren is. Misschien voelen jullie je angstig, moe of heroverzien kwesties waar jullie nog nooit eerder op teruggeblikt hebben. Alles maakt deel uit van jullie Nieuwe Aarde overgang.
Daar zijn diegenen onder jullie die deze plaats maanden of jaren geleden gepasseerd zijn. Een dergelijke verklaring is niet voor jullie om te geloven dat zij wijzer dan jullie zijn - zij zijn slechts anders met andere rollen. De rol van deze verkenningsmeesters was om het pad te creëren dat jullie nu bezig zijn te ontdekken. Verderop in de tijd, zullen jullie van dat pad afwijken, net zoals diegenen die op jullie voor liggen nu afwijken van het pad dat zij voor jullie creëerden.
Jullie zijn niet alleen in jullie angsten of jullie ontwaking. Diegenen die jullie voorgegaan zijn kunnen getuigen dat jullie je pad naar vreugde en liefde zullen vinden - net zoals dat het geval zou zijn als je een speciaal evenement bij zou wonen - jullie zullen wensen jezelf te reinigen van deze stukjes die jullie aanmoedigen of forceren om in de 3D gedachte en actie te blijven, die jullie niet toestaan om te sprankelen.
Uiteindelijk, zullen jullie gewaarwordingen verschuiven. Jullie innerlijke cirkel van vrienden en familie zullen waarschijnlijk veranderen. En jullie wezen zal minder pijn en veel meer vreugde ervaren. Maar dat is nochtans in jullie toekomst. Wij houden jullie slechts de wortel voor net zoals wij dat deden voor diegenen die dit pad al bereisd hebben.
Vele van de verkenningsmeesters, die het algemene pad ontdekten en opruimden, aldus jullie ervaring gemakkelijker en sneller zou zijn, zijn bezorgd omdat jullie hun wijsheid nog niet hebben. Waar zij niet aan gedacht hebben is dat diegenen van de andere dimensies deze informatie en ondersteuning aan jullie, de pas ontwaakten, zullen verstrekken, net zoals dat voor hen maanden of jaren geleden het geval was.

Niemand is ooit alleen.
Jullie die pas ontwaakt zijn hebben ook gemakkelijk toegang tot de rijkdom aan informatie welke gecreëerd werd door de verkenningsmeesters via het Internet, boeken en andere materialen.
Het is voor jullie niet passend om een leraar te verwachten vanuit het verkenningsmeester niveau. Want jullie eerste neiging zal zijn om je naar diegenen in jullie cirkel te wenden die jullie voorgegaan zijn. En hoewel verkenningsmeesters vertrouwd zijn met de gevoelens en de ervaringen die jullie nu hebben, omvat hun pad zeer waarschijnlijk niet te vertragen of te stoppen om jullie te helpen.
Misschien lijkt die gedachte een beetje koud - en is zeer ongelijk aan jullie 3D wereld. Want in jullie 3D wereld, ZOUDEN allen bereid MOETEN zijn om te helpen. 'Zouden moetens' zijn niet langer meer van toepassing. Als je diegenen in de voorlinie aanmoedigt om langzamer te gaan of te stoppen om jou te helpen, zullen stukjes van dit verbazingwekkende Nieuwe Aarde tapijtwerk niet voltooid worden.

Jullie zijn volledig in staat om door alles heen te gaan waar jullie doorheen wensen te gaan, zoals diegenen die jullie voorgingen kunnen getuigen. Zij hebben niet alleen voor jullie belangrijke informatie achtergelaten om te overleven, maar ook om te gedijen, te floreren - zoals zij nu beginnen te doen.  
Eisen dat zij hun nieuwe unieke pad in de steek laten om jullie te helpen is om jullie beide van jullie paden af te halen. Want jullie beginnen met die van jullie - het algemene reinigende pad die allen bereizen voordat zij hun unieke pad ontdekken. Zij kunnen het niet voor jullie reinigen. In waarheid, kunnen zij niet veel voor jullie doen anders dan hun medeleven betuigen over hoe oncomfortabel jullie zouden kunnen zijn. En die herinnering is aan het vervagen terwijl zij verder gaan in/naar hun unieke pad van vreugde.
Jij bent een belangrijk deel van de Nieuwe Aarde, van het Universele tapijtwerk. Maar voordat je een volwaardig Universeel wezen wordt, moet jij jezelf reinigen van jouw 3D overtuigingen en pijn - net zoals diegenen die jullie voorgingen dat deden. Zij zijn niet jullie opzichters/bewakers - zij zijn louter de scheppers van paden. Zij hebben de rol voltooid die zij voorafgaand aan de geboorte op de Aarde in deze tijd accepteerden. Nu creëren zij de Nieuwe Wereld die jullie zullen bewonen en verfijnen wanneer jullie eenmaal jullie reiniging voltooid hebben.
De reiniging is niet iets waar velen van genieten. Denk aan hoe oncomfortabel jullie geliefde hond zich voelt als jullie proberen het te baden. Het 3D reinigen is niet meer levensbedreigend voor jullie dan dat dit het geval voor jullie hond was.
Jullie kunnen niet in/naar de Nieuwe Aarde verhuizen met 3D gedachten en overtuigingen. Aldus is het dat het tijd is om jezelf te reinigen - zelfs als je dat niet wilt, zelfs als je angstig bent.
Je zult het overleven en meer sprankelen met iedere persoonlijke reiniging, wetend - zoals diegene die jullie voorgingen dat wisten - dat je op ieder moment het proces kunt stoppen of vertragen.
Misschien wens je om de Nieuwe Aarde niet te bewonen - stop dan het proces. Of voel jij je overweldigd - vertraag dan. Net zoals dit waar was voor diegenen die jullie voorgingen, het proces past zich aan jouw wezen aan.
Dit is geen Universele verschuiving waar jullie aan deel moeten nemen. Maar is in plaats daarvan een Universele verschuiving waar jullie welkom bij zijn om aan deel te nemen.
Jullie eindproduct is een sprankelend wezen van liefde en vreugde met de angst aanzienlijk vermindert. En vanwege de toewijding van de verkenningsmeesters, zullen jullie je reiniging veel sneller en gemakkelijker volbrengen dan dat waar was voor diegenen die jullie voorgingen.
Jullie en diegenen die jullie voorgingen creëerden dit Nieuwe Tijdperk. Nu hebben jullie dezelfde keuzes die zij hadden. Want jullie voltooiden allemaal jullie belangrijke rol in dit leven door het Nieuwe Tijdperk te creëren.
Als je wenst om in dat Nieuwe Tijdperk te leven in jou huidige fysieke lichaam, zal jij jouw 3D reiniging volbrengen. Als je dat niet wenst, bedanken wij jou voor jouw deelname bij de creatie van dit glorieuze Tijdperk en moedigen wij je aan om geen hulp te vragen van diegenen die nieuwe rollen hebben om te spelen.
Zo zij het. Amen. 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2014, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten