dinsdag, april 15, 2014

Terug in Gaia's Kern - Kaa-ah en De Vogel Zwerm van Mu - 13 April 2014 / Dr. Suzanne Lie


Terug in Gaia's Kern
Kaa-ah en De Vogel Zwerm van Mu
13 April 2014 / Dr. Suzanne Lie

Sandy Spreekt:
Toen ik naar de kern van Gaia flitste werd ik mezelf gewaar binnenin het collectief van Mytrian (ikzelf, Jason, Mytria, Mytre en de Arcturiaan) samengekomen met Laturnius recht voor Gaia's Centrale Kern Kristal. Laturnius, de hogere expressie van onze eerste Lemuriaanse vriend, gaf ons enige belangrijke informatie over patronen van Licht en Gaia's holografische matrix.
"Jullie onwankelbare geheugen van menselijke, fysieke incarnaties," instrueerde Laturnius telepathisch, "heeft jullie bewustzijn beperkt naar de gewoonte van het alleen de derde dimensionale patronen van licht te ontvangen. Vandaar dat, expressies van jullie zelf die gekalibreerd zijn met de hogere dimensionale rasters van de holografische matrix van de Aarde voor jullie fysieke besef verloren zijn.
"Jullie langdurige gewoonte van het plaatsen van jullie aandacht op de lagere trilingsrasters van de holografische matrix van de Aarde intensiveert de sensaties, gewaarwordingen en ervaringen van jullie fysieke zelf. Daarom, overschrijft jullie gewoontegetrouwe gehechtheid aan de derde dimensionale rasters jullie verbinding met de hogere frequentie rasters en zorgen ervoor dat jullie geloven dat alleen de fysieke wereld ECHT is.
"Vanwege deze kleine, lagere frequentie inzichtelijke gebieden, zijn jullie hogere dimensionale Sirische, Pleiadische en/of Arcturiaanse expressies van ZELF, die in vele van jullie fysieke aardse voertuigen geprojecteerd zijn, zichtbaar voor jullie 3D gewaarwordingen. Om jullie volledige bereik van Licht te ervaren, moeten jullie je multidimensionale bewustzijn aan de hogere frequentie rasters van Gaia's multidimensionale matrix hechten.  
"De eerste uitdaging waar jullie mee geconfronteerd worden is om je te herinneren dat JULLIE een multidimensionaal wezen zijn. Omdat jij, Mytrian, deze uitdaging volbracht hebt kan je de ervaringen van jouw uitgebreide bewustzijn aan/op Gaia's hogere frequentie holografische rasters "redden".
"Wanneer jullie je interdimensionale ervaringen op Gaia's holografische matrix redden, sluiten jullie je aan bij andere aardebewoners die gelijkaardige ervaringen hebben gehad. Als deze groepsenergie "gered" is kunnen anderen zich met dit energiegebied verbinden om het interdimensionaal reizen meer "normaal" te maken. Ook, als meer van jullie je interdimensionale ervaringen in jullie dagelijkse levens ervaren, verbindt jullie geheugen de hogere frequentie rasters aan Gaia's derde/vierde dimensionale rasters.
"Al het leven op de Aarde is aan Gaia's holografische matrix verbonden. Het is door de gedeelde ervaring van deze matrix dat Gaia's bewoners voorbij de beperkingen van het derde dimensionale bewustzijn en in/naar de hogere frequenties van werkelijkheid verhuizen. Eerst worden deze ervaringen gelabeld als "dromen" of "slechts de verbeelding".

"Echter, wanneer deze dromen en deze fantasieën met anderen gecommuniceerd worden via de gedeelde rasters, worden zij meer normaal. Als het "nieuwe normale" zich uitbreidt, zal steeds meer van de mensheid zich voldoende veilig voelen om openlijk hun ervaringen te delen. Gelukkig, leven de dieren, planten en elementale koninkrijken in eenheidsbewustzijn met Gaia en omhelzen Haar terugkeer naar de multidimensionaliteit op natuurlijke wijze.
Verzeker je ervan om jullie hogere gewaarwordingen/ervaringen op alle frequentie rasters van het hologram te aarden/op te slaan. Dan zal het veel gemakkelijker voor jullie zijn om jullie interdimensionale ervaringen in jullie dagelijkse leven te herinneren. Met andere woorden, jullie slaan jullie interdimensional ervaringen op zowel de "harde schijf" van de planetaire matrix ALS in de "software" van jullie fysieke brein op.
"Een groot nadeel van de software van jullie menselijke brein is dat het slechts één leven en één dimensie omvat. Om toegang te verkrijgen tot alle dimensies en levens van jullie volledige ZELF, zullen jullie toegang moeten verkrijgen tot de "harde schijf" van Gaia's Matrix. Gaia"s Matrix lijkt veel op een transporteur, in die zin dat het de DNA codes van iedere bewoner draagt die op/naar Haar planeet transporteert/bi-lokaliseert.
"Daarom, door de "transporteur bestanden" van Gaia, zullen jullie in staat zijn om alle levens te vinden waarin jullie Gaia's evolutie binnenkwamen, jullie punt van oorsprong voor die entree en wanneer jullie in- en uitlogden van die incarnatie. Zeer belangrijk voor jullie tijdlijn, zullen jullie in staat zijn om de bestanden van al jullie incarnaties op de Aarde terug te krijgen.
"Op deze manier, kunnen jullie alles consolideren dat jullie in jullie vele incarnaties op Gaia geleerd hebben om alle informatie te verzamelen welke jullie verzameld hebben over wat jullie geleerd hebben over planetaire ascentie. Wanneer jullie bewustzijn eenmaal volledig verbonden is met de multidimensionale matrix van de Aarde, zullen jullie het licht van Gaia's informatie ervaren dat onophoudelijk vanuit Haar planetaire Lichtlichaam naar jullie persoonlijke Lichtlichaam stroomt.
"Om jullie aan een Aardse expressie te herinneren waarin jullie in volledige eenheid en onvoorwaardelijke liefde leefden, zal ik het component van Gaia's matrix activeren waarin wij elkaar voor het eerst ontmoeten in de vroegste periodes van Lemuria. Om toegang te verkrijgen tot deze lichtcode, vraag ik dat wij ons bewustzijn en onze focus verenigen aan de basis van Gaia's Kern Kristal."
We verzamelden allemaal recht voor Gaia's enorme grote Kern Kristal en focusten onze aandacht op de basis van het Kristal. Langzaam begonnen wij een gevoel te voelen van planetair bewustzijn dat noch Jason noch Ik ooit ervaren hadden. Eerst kwamen er vele beelden van ontelbare werkelijkheden ons besef binnen toen, plotseling, ervoeren wij twee werkelijkheden tegelijkertijd.
We waren in de kern van Gaia en staarden in het kristal, terwijl we tegelijkertijd een gigantische grote vogel van oneindig licht en oneindige wijsheid waren. Wij verschoven instinctief onze aandacht naar de vogel die ons verhaal meedeelde over ons leven in de pas gecreëerde werkelijkheid van Lemuria.
Ogenblikkelijk, voelden wij de vreugde van het vliegen boven een land dat leek te bestaan uit nuances van oker en goud. De sensatie van het vliegen was voorbij woorden fantastisch, en de zuiverheid en liefde van die werkelijkheid was maagdelijk en levend met zuiver potentieel. We luisterden, terwijl we het ook leefden, naar het verhaal van Kaa-ah.
"Lieve Mytrian, Ik Ben Kaa-ah van de Vogel Zwerm van Mu. Je kunt waarschijnlijk mijn naam niet juist uitspreken, noch zou ik jouw naam kunnen uitspreken, want wij spraken alleen in tonen en melodieën. Echter, ik ben in staat om me telepathisch met jullie te verbinden. Ik deel met jullie de visioen van mijn meest geliefde herinnering van het vliegen in onze gouden stad in het centrum van Mu. Natuurlijk, resoneerde onze volledige wereld met de nuances van oker, goud, brons en kristal.
"Wij van het oude Mu zijn de eersten in deze omwenteling van de Grote Galactische Cyclus om met de vorm te experimenteren. Er waren vele andere werkelijkheden die in vroegere cyclussen bestonden, maar zij zijn onbekend voor ons tijdens deze incarnatie. Wij zijn de eersten om met de incarnatie in een gepolariseerde werkelijkheid te experimenteren.
"Wij zijn vanuit de ENE gekomen om te helpen bij het creëren van een werkelijkheid van dualiteit en zijn vreugdevol om met jullie te communiceren. Als ik in jullie geest kijk zie ik dat de term "wij" velen betekent, maar voor onze geesten betekent de term "wij" de ENE. Wij hebben geen benaming voor individualiteit. Wij zijn een zwerm.
"Een ieder van ons zorgt net zoveel voor de zwerm als voor het hart dat binnenin onze eigen borst klopt. Misschien dat wij ons zo voelen omdat wij allemaal kloppen met het hart van het Heilige Ei. Wij, de Vogel Zwerm van Mu, zijn de Opzichters van het Heilige Ei. Het hart/de kern van ons leven binnenin deze holografische projectie van Moeder Aarde is de zwangerschap van het Heilige Ei.
"Mu, dat voor ons de volledige planeet is, ademt voortdurend Haar heilige kracht van creatie in/naar ons Heilige Ei. Het is deze kracht van creatie welke gebruikt wordt door alle burgers van Mu. Niet al onze burgers zijn van de Vogel Stam. Voordat wij deze werkelijkheid binnenkwamen, experimenteerden wij met vele vormen. Het concept van de vorm is nieuw voor ons, want in ons ware Thuis in de hogere trillingen van Licht, zijn wij zuiver bewustzijn.
"Wij, de burgers van Mu, kwamen naar Moeder Aarde om een groots experiment van het leven niet alleen in een vorm te initiëren. Wij sloten ons bij deze werkelijkheid aan wetende dat deze polariteiten in toenemende mate extreem zullen worden. Wij weten ook dat deze polariteiten uiteindelijk een verschijning van afscheiding zullen creëren. Binnen ons experiment, zal het Licht geleidelijk opgesplitst worden in goed/licht en slecht/donker en de vorm zou gesplitst worden in de geslachten van man en vrouw.
"In de voormalige cyclussen van het vertoeven van de Moeder rondom de Centrale Zon, zijn er vele andere bezoekers geweest. Moeder Aarde heeft lang een formaat aangeboden voor vele verschillende levensvormen om ervaringen te leven en te verzamelen. Op deze manier heeft de Aarde zichZELF voorbereid op haar Definitieve Initiatie, de Initiatie van Onvoorwaardelijke Liefde.
"Onvoorwaardelijke liefde is samenhangende kracht van het Multiversum en de macht van creatie. Binnenin, de ENE, is alleen onvoorwaardelijke liefde en goddelijke creatie bekend. Wanneer wij niet langer onze manifestatie nodig zijn, trekken wij eenvoudig onze aandacht en intentie terug zodat de creatie geleidelijk aan kan ophouden te bestaan.
"Wij zijn lang bewust geweest van de ontelbare kronkelende golven van multidimensionaal licht en dat onvoorwaardelijke liefde het multiversum bereist. Met de kracht van aandacht, observatie en intentie roepen wij deze golven op om in/naar deeltjes van creatief potentieel uiteen te breken. Dan met onze kracht binnenin van onvoorwaardelijke liefde, creëren wij de manifestatie van ons verlangen door het ruwe potentieel van deze deeltjes van Licht, Liefde en potentieel te gebruiken.
"Deze 'nieuwe' ontdekkingen van kronkelende golven in jullie "moderne dag" is algemene kennis in ons land van Mu. Het is op deze manier dat wij voor ons bewustzijn vormen creëren. Wij hebben groot plezier met het experimenteren van het aannemen van vele verschillende vormen. Net zoals jullie experimenteren door het dragen van verschillende kleding aan jullie lichaam, experimenteren wij met het dragen van ander vormen aan ons bewustzijn.
"Het Heilige Ei, hetgeen de krachtbron voor onze planeet is, is ver verwijdert van de onderbrekingen van de psychische energie van de andere bewoners van Mu. In de hoogste toren van onze hoogste berg, waarvan wij weinig hebben, leeft het Heilige Ei van de Moeder in voortdurende communicatie met de partner van de Moeder, de Vader van het Licht.
"Op deze manier, blijft het Ei van Moeder Aarde haar creatieve potentieel eeuwig gekoesterd in de onvoorwaardelijke liefde van Haar Goddelijke Aanvulling, Vader Licht. Deze constante verbinding tussen Licht/Spirit en Materie/Vorm geeft ons de kracht/macht om bewust onze vormen te creëren en onze behoeften te vervullen.
"Wij, de beschermers van het Heilige Ei, hadden een vorm nodig die kon vliegen, aangezien wij de afgezanten waren tussen de Moeder in de Centrale berg en Haar buitenste landen en oceanen. Toen wij voor het eerst ons experiment van het leven in een gepolariseerde vorm begonnen, kon ieder wezen gemakkelijk de berg opdrijven en in/naar de Grote Tempel van Voltooiing.
"Echter, terwijl de Moeder steeds meer gepolariseerd raakte moesten wij kiezen om binnenin een vorm van één van Haar vier elementen te leven, dat van aarde, lucht, vuur of water. Sommigen van ons kozen ervoor om op het land te lopen, anderen kozen ervoor om door de lucht te vliegen of in de zee te zwemmen, en anderen kozen ervoor om in vormeloos licht te blijven zodat zij het element vuur zouden kunnen dienen.
"Geleidelijk aan, konden de waterwezens niet lang genoeg uit het water zijn om de grote afstand de berg op te reizen, de vuurwezens kozen ervoor om hun flikkerende altijd veranderende vormen van licht te behouden en diegenen die het land bewandelden konden niet langer meer de tijd nemen om naar de Tempel te reizen.
"Vandaar dat het de schepselen van de lucht waren die de "Opzichters van het Heilige Ei" werden. Wij konden gemakkelijk van de bergtop, over de wateren en naar het land vliegen. Wij konden ook met de vuur schepselen converseren. Alle wezens van de vier elementen zijn zich volledig bewust van hun vorm en kunnen gemakkelijk communiceren met alle andere wezens via telepathie en empathie.
"Als de Opzichters van het Heilige Ei, creëerden wij nesten rondom de top van de berg, net onder de Tempel, om daar onze eigen eieren te leggen en uit te broeden. Wij creëren alleen een ei wanneer we gereed zijn om onze ervaring als een lid van de werkelijkheid van Mu te voltooien. Wanneer we beginnen te verlangen om naar Huis naar de ENE terug te keren, om onze familie van de Geest te bezoeken, bouwen wij ons nest en leggen ons ei.
"Wanneer wij eenmaal ons ei gelegd hebben is het onmiddellijk bevrucht door de Stroom van de Grote Vader Geest die iedere molecule van onze berg penetreert. Wij zitten geduldig op ons ei totdat een wezen van licht wenst om onze vorm van licht te ervaren. Wanneer dit wezen eenmaal ons ei binnengaat, delen wij volledig ons bewustzijn.
"Via ons gezamenlijke bewustzijn, reist onze potentiële vervanger door Mu om te leren over de ervaringen en verantwoordelijkheden van onze Vogel Zwerm. Als het Lichtwezen beslist om een vorm op Mu aan te nemen, komt het uit in diens vogelvorm. De moeder vogel handhaaft haar eigen vorm totdat haar vervanging gereed is om haar verantwoordelijkheden zelfstandig uit te voeren.
"Op dit punt, flitst het licht van de Moeder Vogel uit haar vorm vandaan, de vorm verdwijnt en het licht keert terug naar de eenheid van Thuis. Begrijp alsjeblieft dat er geen 'geboorte' of 'dood' in onze werkelijkheid is. Geboorte betekent ons licht omringen met een vorm, en dood betekent die vorm vrijgeven aan diens elementen en terugkeren naar het licht.
"Leven en dood zijn hetzelfde in jullie dag, hetgeen voor onze gewaarwording in hetzelfde kosmische NU gebeurd als onze werkelijkheid op Mu. In onze werkelijkheid "eten" wij alleen licht. Vandaar dat, er nooit een behoefte aan voedsel is of wat voor eliminatie of afvalproducten dan ook. Alle vormen zijn gevuld met leven en alle vormen communiceren met elkaar, alsook met onze spirit zelf van licht.
"Wij van Lemuria begonnen de cyclus welke jullie nu afsluiten. Wij zijn in/naar jullie besef gekomen om jullie te helpen met het inzaaien van de Kern en Hoeksteen Kristallen van de Moeder. Wij zijn in/naar jullie gekomen want wij zijn jullie. Wij representeren de geboorte van deze cyclus en jullie representeren de transmutatie van deze cyclus in/naar diens hogere expressie. Voordat wij de kristallen gaan herijken, verwelkomen wij een communicatie van de wezens van licht die bij jullie bekend zijn als de Arcturianen."
Terwijl Kaa-ah uit ons bewustzijn vandaan glipte, zei Laturnius, "Volg mij alsjeblieft naar ons dorp. Daar zijn velen die ervan zouden houden om weer met jullie te communiceren. Zij hebben ter ere van jullie een ceremonie gecreëerd, en ik weet dat ook zij aanzienlijk zouden genieten van de Arcturiaanse boodschappen."
We waren blij om te rusten en ons te ontspannen. Ook, was ik meer dan gelukkig om meer informatie te verzamelen voordat we verder gingen met zo een belangrijke taak. Ik hoorde telepathisch dat Jason het met me eens was. We volgden Laturnius in dezelfde stromende beweging zoals wij hem lang geleden gevold waren toen ons avontuur voor het eerst een aanvang kreeg.
Terwijl wij achter Laturnius aan zweefden, dachten Jason en ik na over het concept van de Arcturiaan zijnde binnenin ons collectief van Mytrian terwijl Het ook resoneerde op een veel hogere frequentie welke niemand van ons zich kon herinneren. Hoe konden wij het gewicht van deze immense verantwoordelijkheid dragen wanneer we nog steeds zoveel vragen hadden?

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

2 opmerkingen:

 1. Lieve Cobie,
  Ik heb net bovenstaand vervolg van het verhaal van Sandy en Jason gelezen,Het meeste ervan was nieuwe kennis voor me en ik vond het echt heel, heel interessant.
  Wat een werk weer om dat allemaal te vertalen, dus opnieuw hartelijk dank daarvoor, en voor al het andere.
  Veel Licht en LIefde gewenst.
  Minie

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank je wel Minie,

   De hele reis van Mytria en Mytre t/m Jason en Sandy is een bijzondere boeiende cyclus die door Suzanne Lie gechanneld is. Het is dan in een verhaalvorm 'gegoten' maar het is het Ascentieverhaal van de 'hoofdrolspelers' zoals zij dat ervaren hebben, en er schuilt in de hele serie een wereld aan leringen waar wij beslist veel aan kunnen en zullen hebben...

   Ik was met de vertalingen begonnen op een andere site, en ik heb er nu eigenlijk nog steeds een beetje spijt van dat ik de allereerst vertalingen niet hier op DMJH gezet heb. Dat Mytre en Mytria elkaar ontmoeten en dat zij op een bijzondere manier 'klaargestoomd' werden voor de Ascentie van hun thuiswereld... Ik heb de vertalingen nog wel, maar ik denk niet dat ik dat hele begin nu nog moet gaan plaatsen....

   Het was boeiend en het is nog steeds boeiend.... ;-)

   Verwijderen