zaterdag, april 12, 2014

Sandra Walter - Observaties over deze Profetische Passage - 11 April 2014


Sandra Walter
Observaties over deze Profetische Passage  
11 April 2014

Zegeningen Geliefde Licht Stam,
We zijn in de drie-dagen-voor het verankeren van de eerste golf van de Terugkeer van het Christus Licht, met het punt van de toegangspoort op Maandag 14 April tijdens de maansverduistering. (Voor Nederland/België/Frankrijk op 15 april 2014, 09:46 en is voor ons niet zichtbaar) Het is een gestage stroom van nieuw licht, activeringen en uitbalanceren geweest sinds de Equinox. IK BEN er zeker van dat de Licht Stam de intensiteit hiervan kan voelen opbouwen, opbouwen en opbouwen. April is bezaaid met kosmische triggers en deze specifieke passage kan ook emoties triggeren. Het is met opzet op deze manier ontworpen; we hebben kansen voor een diepere innerlijke groei en zelfbekrachtiging als we dit licht en diens goddelijke beïnvloeding eren.

Poortopzichter Observaties
IK BEN gezegend en dankbaar om een 5D/6D Poortopzichter te zijn. Ik kom ertoe te delen wanneer nieuwe golven van licht aan de planeet verankerd zullen worden, ik krijg Hogere Rijk creaties (Hemel) en Meester onderkomens te zien, en ga om met diegenen die ons helpen tijdens de Verschuiving in het bewustzijn. Om eerlijk te zijn, zou ik al mijn dagen aan het poortwerk kunnen besteden. Het is fascinerend om te helpen met het binnenbrengen van iets gloednieuws naar deze werkelijkheid, en dan getuige te zijn van de effecten dat het heeft op de Verschuiving. In mijn ervaring, is deze huidige golf van de Terugkeer van de Zonne Kosmische Christus de meest diepgaande golf sinds de 12-12-12.
Wanneer binnenkomende energieën en toegangspoorten uitlijnen, gebruik maken van kosmische evenementen of triggers om de dimensionale Verschuiving te intensiveren, wordt het zeer fysiek. Sinds de dagen voorafgaand aan de Equinox een paar weken geleden, heb ik de diepe slaperigheid van een zeer sterke toegangspoort. Dit is een lang traject geweest - een paar weken in plaats van dagen - en er zijn vele momenten wanneer ik geen keuze heb anders dan te gaan liggen. Ik begrijp dat heel veel mensen dit precies nu ervaren, omdat deze specifieke golf diepe re-sets aan het fysieke verstrekt. Ik heb vele nachten doorgebracht in die diepe bewusteloze slaap gedurende 8 tot 12 uren per keer. Ik voel dat er meer rust in volledige eenzaamheid in aantocht is - een diepe herschrijving welke een onverdeelde aandacht vereist.  

Het Briljante Licht van Jou
Terzijde van de typische helderder-met-de-ogen-gesloten-dan-met-de-ogen-open ervaring, ontbindt deze terugkeer van de Christus van het licht de sluiers tussen het Lagere Zelf en het Hogere Zelf. Het beeld van mijn Hogere Zelf welke in mijn besef geprojecteerd werd gedurende de laatste paar jaren is zeer behulpzaam geweest bij onze herverbinding. Mijn Hogere Zelf is als een Lichtwezen verschenen, soms verscheen het als het reusachtige Galactische Zelf ter benadrukking, hoewel wanneer er een nauwkeurige instructie nodig is projecteert mijn Hogere Zelf zich in een dicht-in-de-buurt-van-een-geaarde-MENSelijke omvang. Het Hogere Zelf komt te voorschijn als een coach, en laat me zien dit is hoe jij je handen moet houden, of dit is het symbool dat wij op dit moment gebruiken, of ga hier, ga daar, dit is wat wij binnen brengen enzovoorts.
Sinds mijn grote Equinox activering, verschijnt mijn Hogere Zelf als het Gechristende Zelf en laat mij de intensiteit van diens uitstraling zien. Terwijl ik de versmelting verwelkom, kan het licht in meditatie verblindend zijn. Mijn Goddelijke Team is ook helderder. Het begint eruit te zien als de uitstraling die ik in de Hemel of in de woning van een Meester hier op ons Aardse vlak ervaar - iedere dag. Dit is het effect van het Zonne Kosmische Christus licht op onze gewaarwording; wij passen ons aan aan de uitstraling van onze ware Zelf en de Hogere Rijken alsook de werkelijkheid van het Geascendeerde planetaire bewustzijn. Gaia is lichtgevend, en wij aldus ook.
Een paar zouden deze trillingsstralen van glans onjuist kunnen interpreteren als iets buiten henzelf. Als jij bewust ascendeert, ben JIJ het die zich eindelijk met jouw goddelijke aspecten herenigt. Wij moeten dit leren als de onjuiste gewaarwording van afscheiding die tot een einde komt. Het mag voor mensen een tijdje duren om hun eigen goddelijkheid te accepteren, hun eigen macht/kracht. Met Ascentie komt verantwoordelijkheid, en dat kan voor sommigen moeilijk zijn. Het is een lange weg geweest van buiten-zelf hulp, alsof we geen directe verbinding hadden met onze persoonlijke goddelijkheid. Die illusie is voorbij, en hoe sneller we het Werkelijke Zelf belichamen - het Gechristende Zelf voor sommigen van ons - hoe helderder deze collectieve werkelijkheid zal worden. De energieën van april zijn gefocust op het neergooien van het oude kruis en de verbintenis aan te gaan met de goddelijke uitlijning. Van vervorming naar Kosmische volmaaktheid, als we die ervaring kiezen.
Deze Terugkeer van het Christus licht verandert de manier waarop ik met mijn Hogere Zelf omga. Ik kies er bewust voor om mijn Gechristende Zelf voort te verwelkomen (en onderwijs dit in mijn Cursus), hetgeen de wezenlijkheid is die ik koos op me te nemen voorafgaand aan de 12-12-12. Dit is waarom velen zich bewust zijn dat wij al geascendeerd zijn, en wij stemmen onze gewaarwording af in de tijd-ruimte bedekking van dichtheid voor die waarheid. Vanwege onze keuzes en verbintenis met het Ascentieproces, versmelten wij met die hogere expressie. Voor mij persoonlijk, ervaar ik dat delen van mijn bewustzijn verdwijnen/versmelten omhoog in/naar die hogere wezenlijkheid tijdens belangrijke toegangspoorten. Iedere keer vraag ik me af, hoe zullen we functioneren terwijl wij aldus bewust in beide werelden wandelen? Maar dat maakt nu allemaal deel uit van de Meesterschapreis. Behandel het als zodanig - blijf gefascineerd met de uniekheid van deze ervaring - en je zult een veel gemakkelijkere tijd ervan hebben.
Helaas wordt de verdeeldheid van werkelijkheden op de grond breder, en dit zal waarschijnlijk onze grootste Meesterschap uitdaging worden wanneer de dimensionale energieën in Juni verschuiven. Ondanks hoe fysiek de activeringen zijn, ondanks onze gigantische ervaringen, is het nog steeds niet zichtbaar voor het ongetrainde oog. Dit is niet onbekend, het is iets dat iedere Meester moest doorstaan. Het is wat het is.

Hartcentrum activiteit
De Zonne Kosmische Christus activering welke ik tijdens de Equinox ontving gaat door extreem fysiek te zijn. De voortdurende dramatische beweging, het licht, de verschuivingen, de pijn, het ploppen, trillen en de uitbreiding in mijn hartcentrum is bij tijden overweldigend. Er is overvloedig veel gaande daar. Ik troost/bemoedig het lichaam vaak en stop met alles terwijl ik door sommige van de meer dramatische uitbreidingen heen ga. Wanneer het intens wordt, herinner ik me wat de belichamingen van het kristallijne bewustzijn zullen doen voor de Verschuiving.

Wederopstanding en Openbaring
In de Ascentie Cursus gebruiken wij commando's en decreten om de lagere niveaus om te scholen. De meeste Meesterschap programma's doen dit, het is gedurende een lange tijd in omloop geweest. Commando's en decreten helpen het lagere verstand om andere patronen van gedachten en goddelijke macht in overweging te nemen, en zich uiteindelijk met hen uit te lijnen. Momenteel gebruikt het nieuwe licht zinsneden zoals IK BEN de Wederopstanding en het leven om openbaringen te verstrekken van de Kosmische Gechristende staat.
Terwijl we het residu van de religie van ons bewustzijn afspoelen, beginnen wij de zuivere essentie van deze zinsneden te ervaren. We commanderen geen nieuwe identiteit om op onze persoonlijke identiteit opgelegd te worden. Het is niet persoonlijk; er is geen identiteit geassocieerd met de IK BEN staat. Ik ben het niet, noch jij, nog welk ander wezen of Meester dan ook in die verklaring van, IK BEN de Wederopstanding. Het is eerder zuiver Bron Licht - de zuivere Aanwezigheid van de Bron - door het kanaal van onze levensstroom heen stromend zonder remming, oordeel, waardigheidskwesties, of een egoïstische belichaming. Het is een volledig goddelijk creatie sjabloon - een zuivere staat van de Bron-in-carnatie. Wanneer wij het wachten op de goddelijke interventie in de steek laten, en ons focussen op een verplichting om te dienen als een kanaal van de goddelijkheid, stralen wij Goddelijke Liefde, Goddelijke Wil en Goddelijk Licht op een krachtige manier uit.
Als deze terugkeer van de Christus energie binnenkomt, is er grote ondersteuning voor een punt van openbaring, waar je de gehechtheid aan jouw identiteit voelt vertrekken; een overgave aan de Goddelijkheid. Zo gehecht als wij allemaal zijn aan de visioenen die wij van onze Hogere Zelven of onze multidimensionale expressies gezien hebben, heb ik het gevoel dat het voor het moment het beste is om het allemaal los te laten. Ik weet dat ik dit afgelopen Zomer gezegd heb, dat wij onze identificatie met de galactische, Meester of engelachtige zelven of titels/overtuigingen van het verleden los moeten laten.
Velen raken uitgedaagd door wat zij dachten of voelden dat zij zouden gaan doen, waar zij op afstevenden, of hoe dit alles zich zal gaan ontvouwen. Het eerste contact kan afleidend zijn; voel je vrij om het een standje omlaag te brengen als je de terugkeer van de Christus energieën hier en nu wilt verkennen. Wezens en sterrenfamilie laten zich nu zien vanwege de frequentieverschuiving en omdat het absoluut fascinerend is om ons te zien transformeren. Zij willen hun ondersteuning tonen, hetgeen liefdevol is maar soms wensen wij om in de ervaring van het moment te zijn. Er is een niveau van openbaring die voor ons beschikbaar is welke ons begrip van wat het Zonne Christus bewustzijn werkelijk betekent zal verdiepen. Niet slechts voor jou persoonlijk, maar diens aanwezigheid op de planeet in deze tijd. Voel hierin; het is niet iets dat ik op het moment eervol kan beschrijven.

Hoe krachtig wil jij dat jouw zelfbekrachtiging zal zijn?
Ik handhaaf/onderhoud een hoger perspectief aangaande de dag-tot-dag uitdagingen sinds ik mijn gelofte maakte tijdens de Equinox. Terwijl mijn binnenshuis onderverhuur tot een einde komt, was er een grote verleiding om heel veel werk gedaan te krijgen en tijd zoekende naar een nieuwe plaats door te brengen. Echter, de gelofte voor deze belichaming en de Toegangspoort overwint het verstandelijke geklets. In alle eerlijkheid, zelfs met een fysieke noodzaak voor comfort tijdens deze passage, is er nog steeds een groot verlangen om op de berg te zijn door de zonnewende in juni heen. Ik laat het maar omdat ik beschikbaar wil zijn voor het nieuwe en onbekende, en van de hoogste dienstverlening wil zijn. Ik push de huidige limieten van mijn prestaties op mijn eigen reis om de goddelijke wil en verantwoordelijke creatie te leren.

Afsluiting: Kruisigingprogramma's beëindigen
Deze passage verstrekt kansen voor afsluiting aangaande alle oude overtuigingen, gewoontes, oordelen en controle. De macht-over-anderen programma's waren onze overeenkomst en zijn nu onze verantwoordelijkheid om te deactiveren en te deprogrammeren. De fotonische eis voor orde vereist van ieder individu om het oordeel van alles dat zich hier voorgedaan heeft los te laten, dus zal het niet door wie van ons dan ook nog langer gecocreëerd worden. Het is honderdduizenden aan jaren van collectieve ervaring geweest. Het is voorbij en iedereen is gevrijwaard van beschuldigingen. Ga van het kruis af.
Deze frequentie van wederopstanding herkent en eert de Bron Intelligentie die terugkeert naar je besef na een lange afwezigheid. Het treuzelt niet in het verleden en hercreëert wat was, dus is er geen punt met het herkauwen over wat er gebeurd is. Wij versmelten met Spirit - Alles Dat IS, niet alles dat was. Spiritualiteit raakt geïntegreerd; het is niet iets dat wij op de Zaterdagen, Zondagen, tijdens een ochtend meditatie, weekend workshop of activeringsoproep doen. Spiritualiteit wordt jou - jouw levensstroom brengt consequent liefde, harmonie, balans, vreedzaamheid, goddelijk licht, goddelijke wil, moment na moment tot uitdrukking. Wij herscholen onszelf om Aanwezig te zijn.
Overgave omvat het binnenin gewaarworden en voelen van de Bron aanwezigheid. De goddelijke terugkeer kent consequent goddelijke liefde en streeft ernaar het te verhogen, het voort te stralen in iedere wisselwerking. De conversatie als een expressie van de liefde van de Bron, voedsel ingenomen als een expressie van de liefde van de Bron, de wisselwerking met het water, de planten, de koninkrijken als expressies van de liefde van de Bron, jouw aanwezigheid hier als een expressie van goddelijke liefde. Toen ik terug in 2012 schreef dat Zelf-liefde de schaakmat beweging in het eindspel was, was dit het wat ik bedoelde. Zelf-liefde is een expressie van de liefde van de Bron zelf, en zal toenemen als wij het bewust in ieder moment voort verwelkomen. Niets kan die trilling controleren of penetreren. Het is De Wederopstanding van het Leven. Het is geen persoon, niet een individuele expressie, het is de zuivere kracht van Bron bewustzijn. Om het bewust te versterken en het zo goed als we kunnen tot uitdrukking te brengen - en het vergt welzeker oefening - is onze grootste handeling van dienstverlening. Iedereen heeft rollen om te spelen en andere missies, maar ons doel is Eenheid met Alles Dat Is.

Licht Gebieden en Activering
Het nieuwe licht ondersteunt het gewaarworden van de waarheid. Velen van ons hebben onze Sterrenfamilie of gidsen gezien door de sluiers heen te pushen om ogen, gezichten, handen, volledige lichamen in onze fysieke, ogen-open ruimte te ontsluieren. Sommige van deze activeringen mogen als een muur van licht of een gebied van energie verschijnen hetgeen dichterbij komt totdat het je omringt/overweldigt. Je mag naderhand onmiddellijk in slaap vallen (of als het naderbij komt). Persoonlijk vind ik het bewusteloos gaan (in slaap vallen) comfortabeler. Voor het overgrote deel kan ik me niet herinneren wat er gebeurt terwijl ik bewusteloos/slapende ben tijdens deze 2 tot 3 uren periodes nadat die energie door mijn heen gespoeld is. Ik vertrouw iedere centimeter van deze reis omdat dat deel uitmaakt van mijn eigen Meesterschap uitdaging: geen angst, twijfel of disharmonie. Hier in de hyper-geladen passage van April 2014, is het de volmaakte tijd om alles van het oude geestesniveau 'Ik moet alles volledig begrijpen' spel tot een einde te brengen.

Huilen met dankbaarheid
Iedere keer dat het verstand een bezorgdheid vast wil houden, of dat de emoties een frustratie of twijfel opnieuw samen willen laten komen, val ik in mijn hartruimte en voel de waarheid binnenin stralen. Ik voel de goddelijke liefde door deze planeet heen stromen, door mij zelf, en Alles Dat Is, en ik houd absoluut van de ervaring hiervan. Alles ervan keert zich naar liefde. Alles ervan is van het spirituele ego gescheiden, dat valse gevoel van bekrachtiging welke van oordeel komt in plaats van de zuiverheid van aanwezigheid. Zelfs wanneer ik me overweldigd voel met alles dat deze passage bevat: de Toegangspoorten, de Terugkeer van de Christus frequenties, de Zonne Hart activeringen, de openbaringen, de wederopstanding, het eerste contact, muren van licht, de slaperigheid, de levende situatie, de fysieke intensiteit, de druk op het collectief … het wordt allemaal overwonnen door diepe dankbaarheid voor deze ervaring van transformatie. Tranen van dank/gratie/genade verwelkomen deze goddelijke terugkeer.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten