maandag, april 28, 2014

Sandra Walter - De Voornaamste Triggers en Zelf-Creatie - 27.04.2014


Sandra Walter
De Voornaamste Triggers en Zelf-Creatie  
27 April 2014

Zegeningen Geliefde Licht Stam,
Kosmische triggers, of Oorspronkelijke tijdlijnen, zijn iets dat niet vermeden kan worden. Zij zijn vooraf gearrangeerde gebeurtenissen die gebruik maken van de kosmische krachten, op hun plaats gezet door schepper wezens en ons, in ons hogere galactische bewustzijn, om omstandigheden en verschuivingen te creëren. Sommigen gebruiken de uitlijning van de planeten en sterren om sluizen van energieën vanuit andere systemen, galaxies en de Bron zelf te openen. Denk eraan wij creëren kansen/mogelijkheden in de toekomst, gaan dan terug en ervaren het in de dichtheid alsof het aan het ontvouwen is met een verleden, heden en toekomst. Eén van de sleutels om een (goed-gemanierde) helderziende (precog) te zijn is om de ervaring van krachtige passages in de nu ruimte in ere te houden en niet verstrikt te raken in de wat gaat er vervolgens gebeuren.
Als een collectief, zijn wij in staat om de ervaring van kosmische triggers te veranderen door onze vrije-wil keuzes van angst of liefde, chaos of vrede te gebruiken. Met de terugkeer van het Christus Licht dat volledig verankerd is en diens werk doet, worden de vaardigheden van de Lichtdienaren versterkt om het nieuwe Licht van zuivere Liefde op de planeet te verhogen (om technisch bij te blijven of vast te houden). Deze vaardigheden werden tijdens het Grote Kruis geopenbaard. Als je het gemist hebt, de energie stroomt door de volgende week heen om voor zelf-onderzoek te gebruiken. Kijk naar wat er zich voor jou voordeed vanaf de Equinox doorgaand naar de verduistering van 28 April (Cobie - voor ons is dat op 29 April rond de klok van 07:29 en is voor ons niet zichtbaar) De informatie is doelgericht/opzettelijk; zet je Shaman's pet op, focus je op jouw creatie en wat je binnengetrokken hebt, en schenk aandacht aan de AHA momenten.
De tweede verduistering van April markeert een volgende frequentiesprong, IK BEN er zeker van dat jullie het al kunnen voelen. Houd het alsjeblieft in ere met een heilige intentie, en verwelkom de uitbreiding.

Het Kosmische Schuifelen
Terwijl de energieën intensiveren wordt het balanceren een precisiewerk, precies tot aan de individuele Lichtdienaren. Velen in de dienstverlening zijn in beweging, veranderen van standplaats of nemen missies op zich waarbij in Mei/Juni reizen betrokken is. Het is niet de afstand die van belang is, het is de bekwaamheid om naar de intuïtie of de begeleiding te luisteren.  
Waarom het schuifelen te midden van deze intensieve veranderingen? Daar zijn een paar redenen voor: De balans van het missiewerk terwijl het nieuwe licht tevoorschijn komt vanuit de rasters (merk op dat het werk bezig is te veranderen, blijf open voor nieuwe begeleiding); laatste moment aanpassingen aan het raster van de MENSelijke harten voor het best-mogelijke-scenario in de Mei-Juni Toegangspoort; uitwisseling van codes tussen de Lichtdienaar en de planetaire portalen; Dienaar-naar-Dienaar uitwisselingen als je bij toeval de paden met mensen kruist (vele ongelooflijke Lichtdienaren reisden door Shasta in de afgelopen twee weken); en Poortopzichter voorbereidingen voor het op een hoger peil brengen van de MENSheid. Het is een actieve passage, en wij bespeuren de omvang hiervan; het verstand kan het niet begrijpen, vertrouw op liefde en op de dienstverlening.
In mijn persoonlijke reis, moet ik lachen over hoe de woningsituatie toegespitst kan worden. Mijn onderverhuur was ingesteld af te lopen voorafgaand aan de Equinox, toen werd het op magische wijze verlengd naar de tweede verduistering. Mij werd verteld te wachten tot aan 24 april voor een nieuwe ruimte, slechts enkele dagen voordat mijn onderverhuur afliep. Zoals de perfectie het zou willen hebben, manifesteerde een ruimte zich op de 24ste. Het volgende woning-springen begint letterlijk uren voorafgaand aan de verduistering van morgen en eindigt op 22 Mei. De dag voorafgaand aan de volgende grote/belangrijke Toegangspoort (23 Mei). Het voelt op het moment doelbewust/opzettelijk aan om uit het centrum van een stad vandaan getrokken te worden, en dat is alles dat ik voor nu erover kan meedelen.

Spanning in de rasters
Het nieuwe Licht is een ZEER hoge trillingsfrequentie. Het is bedoeld voor een 5D/6D planeet, ik hoop dat de mensen dit begrijpen. Nu dat de coderingen voor het Christus bewustzijn de rastersystemen geïnfiltreerd hebben, zitten wij in een versnelling van de Verschuiving. Fotonisch Licht brengt intense uitbreiding van het bewustzijn. Velen van ons voelen alsof onze lichamen of harten zullen gaan exploderen (en soms ons verstand) als het Licht bereid binnenkomt en de kristallijne structuren binnenin ons opent. Het is zeer fysiek. Ieder lichamelijk voertuig zal anders reageren als de versmelting van het Hogere en Lagere Zelf sterker wordt. Zoals jullie weten, is het praten over de symptomen niet mijn prioriteit tenzij het zeer ongewoon en dramatisch wordt.
Over het algemeen, houden mensen niet van verandering totdat het externe hen forceert om te veranderen. Het idee van verandering creëert verontrusting, zoals de enorme focus op het Grote Kruis van de afgelopen week. Dit creëert spanning, en extra werk voor diegenen die op het moment het magnetisme balanceren. Voor de goede orde, het balanceren omvat geen intenties voor absoluut-geen-schade-aan-wie dan ook. Onze taak is niet om de platen tegen te houden te verschuiven of de winden tegen te houden om te huilen. Er is zoveel druk binnenin de planeet momenteel dat het een wonder is dat we nog geen breuklijn hebben laten knallen. Je kunt dit in jouw persoonlijk gedeelte van Gaia voelen (jouw lichaam).
Als systeem-krakers, neem een tegenwerkende benadering en help met het balanceren. Ga rennen, ga fietsen, zing vanaf een heuveltop, ben de gastheer van een collectieve loslaat sessie, ga in de regen kickboksen, maak het schreeuwend, fysiek, authentiek voor jou. Breng het dan terug naar een gecentreerde kalmte. Intensiveer vreedzaamheid en overvloed als het collectief getriggerd raakt door angsten over schaarste; mensen neigen ernaar om samen te trekken wanneer zij denken dat het bankensysteem ineen zal storten. Ga en koop iets, een nieuw paradigma om de samentrekking tegen te werken en voorzie de nieuwe energie van brandstof.

Grote Kruis Openbaringen: het Creëren van het Nieuwe Ware Zelf
Het Grote Kruis stripte ons helemaal, omlaag naar de kern van onze intenties. Kijk terug op wat er werd geopenbaard tijdens deze verduisterings-sandwich rondom het Kardinale kruis: Wat ontdekte je over jouw intenties, integriteit, de kern-van-jou, jouw creatie? Als je weerhoudend bent om te veranderen wat er veranderd moet worden om zo helder als mogelijk is te stralen, doe het collectief een dienst en kom de draak onder ogen, hier en nu. De wervelwind van frequentie van April zal niet afnemen, we snellen nu op de verschuiving van Juni af. Neem een adempauze als je er één in midden Mei kunt vinden. Voor diegenen op het versnelde pad, ben je bewust van de diepe drie-dagen herschrijving in de volgende paar maanden. Het gewoon even onder aandacht brengend; je weet wanneer het inslaat, het is niet iets dat je op jouw reis kunt forceren.

Een Galactische Verschuiving Opmerking
Dit is een opmerking voor de Galactische Stam; een beetje uitzonderlijk voor de meesten, maar het moet meegedeeld worden. De laatste IK BEN boodschap (niet vertaald) vertelde over de opruiming van een galactisch karmisch vastmaken aan Maia - een ster in de Pleiaden welke zeer betrokken is geweest bij onze ervaring hier. In het kort, wat bedoeld was om bereikt te worden werd voltooid. Ik vind het zeer zinvol dat deze bevestiging doorkwam tijdens het Grote Kruis en voorafgaand aan de verschuiving in Juni (de Juni intel is van de Pleiadische-Sirische alliantie). Het betekend dat de Toegangsoort van mei wijd open is voor nieuwe mogelijkheden/kansen en zuivere creatie dat door ONS wordt gedirigeerd, de stoutmoedige lieden die hier incarneerden, zonder de doorbloeding bagage van wat er hier bereikt werd, en de vrijheid waarin het voorziet. Meer tranen van dankbaarheid stromen.
Zegeningen aan ons allemaal! Diepe dankbaarheid aan diegenen die verantwoordelijke creatie, vreedzame intenties en de belichaming van het hoogst mogelijke Licht in ere houden.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright © 2014 Creative Evolution, All rights reserved.
The writing and materials on this site may be shared under the guidelines of this Creative Commons License. If you would like to use any of the work on this website, in whole or in part, you must attribute Copyright to Sandra Walter and link back to sandrawalter.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten