dinsdag, april 22, 2014

Saint Germain - "Jij Bent Ascentie" - 20 April 2014 / Méline Lafont


Saint Germain
"Jij Bent Ascentie"
20 April 2014 / Méline Lafont

Méline: Ik was een paar dagen geleden aan het schrijven over Ascentie vanuit mijn IK BEN Aanwezigheid toen na een paar regels ik mijn mannelijke Zelf door voelde komen. En aldus heeft Saint Germain gesproken.

Groeten mijn dierbare vrienden,
Weet alsjeblieft dat Ascentie geen evenement is dat op een bepaalde dag of een specifieke datum gebeurt, zoals bijvoorbeeld een verjaardagsfeest die plaatsvindt op een bepaalde datum en dat, als je te laat bent op dit feest, dat je niet deel kunt nemen aan diens vreugde van het moment, of dat als het zelfs mogelijk is dat je er helemaal te laat voor bent.
Ascentie is geen evenement welke uitgesteld kan worden of iets dat niet door zou kunnen gaan, want het is een doorgaand proces dat iedere enkelvoudige dag plaatsvindt, iedere enkelvoudige seconde van je bestaan. Het is in jouw cellen, jouw wezen, jouw ieder nu moment van verandering en integratie, realisatie, groei en inzichten.
Ascentie vindt plaats binnenin jouw ieder nu moment van jouw bestaan, het is in het gelach, het is in de vreugde, het is in gelukzaligheid, het is in liefde, het is in de meditatie, de deelname in Liefde, het is Zelf Liefde, acceptatie, toestaan, innerlijk weten, wijsheid, vrijheid, uitbreiding, het is alle schoonheid binnenin jou gereflecteerd in het externe van de wereld. Het is de wetenschap van, en het besef dat je God BENT, dat je Goddelijk bent, dat je bewustzijn bent, dat je Alles Dat Is bent. Het is de omhelzing van al jouw veelzijdige karakteristieken en het weten dat je in het nu en in jouw gehele bestaan bent.
Ascentie is vrijheid, respect, jouw innerlijke tempel en zon in/naar dit bestaan. Het is alles waar je over gedroomd en naar gehunkerd hebt en JIJ bent het. Dus als JIJ ieder dag bent, ieder nu moment in dit bestaan, als jij het bestaan en het bewustzijn BENT … ben JIJ het waar je vanuit het hart naar hunkert en dus maakt dat jouw Ascentie in diens volledige wezen. BEN jouw Ascentie door te ZIJN, en Ascentie zal ieder Nu moment zijn. Het zal nooit te laat zijn noch zal het ooit uitgesteld noch afgezegd worden. want het is altijd JIJ aangezien JIJ oneindig en bestaand bent. Als je ziet dat Ascentie jij is, ben je al vrij.

Bevrijd jezelf van de slavernij van gedachten en beperkingen die jullie voor jezelf ingesteld hebben en daar zal je jouw Ascentie ontmoeten en tot het besef komen dat je altijd aan het ascenderen was, ieder enkelvoudig nu moment. Jullie willen het te snel, jullie willen het tastbaar met bewijs; het is een externe bevestiging wat je op dezelfde manier bevestigd buiten jezelf te zijn want je zoekt het niet binnenin jezelf. Hoe kunnen wij bewijzen dat iets zo is, als alles waar je naar zoekt te zijn al IS?! Het is al in jou en het jij bent het! Hoe moeten wij dit bewijzen te Zijn als jij het bent en jij een levend wezen van bewustzijn bent?! Bewijst dat niet genoeg mijn vrienden?! Dat jullie bestaan en dat als jullie bestaan, Ascentie bestaat?
Laat jezelf niet afleiden door de wachtpositie van anderen om te komen en het voor jou te doen. Iets dergelijks is er niet mijn vrienden. Er is alleen het zijn en al het andere dat niet komt vanuit het zijn is een afleiding, is afscheiding en leert door fractals en ervaring, hetgeen actie en afscheiding is. Actie splitst de kern in/naar een fractal om de stroom van deze actie te ervaren, hetgeen wij een expressie en ervaring noemen. Wat prima is, natuurlijk. Het is daar om jullie te onderwijzen en om jullie terug te brengen waar jullie in de eerste plaats vandaan kwamen.
Mijn vrienden, sta de kern van jullie wezen toe om dat te zijn wat het is dat jullie nastreven. Geef het je liefde en de aandacht die je nodig bent, want het is allemaal daar binnenin en nergens anders. Alle schoonheid op de Aarde en de externe werkelijkheid zijn prachtige leraren en verstrekken ervaringen. Geniet hiervan maar raak niet verstrikt in hen of je wordt hen. Kijk door de spiegel van jezelf heen wat het is dat ervoor zorgt dat jij degene bent die je in het nu bent, wat het is waar jij zo geestdriftig naar zoekt en het antwoord zal jou de weg wijzen naar het punt waar je op een geheel andere manier opnieuw moet beginnen, om er vanuit een ander perspectief naar te kijken. Leer en onderwijs, weet en BEN. 
We zitten middenin de Ascentie en het is een doorgaande stroom, niet een gebeurtenis van één dag of iets dergelijks. Het is de stroom van jouw groei en Zijn/Bestaan dus sta toe, leun achterover op jouw eigen rit en vertrouw jouw innerlijke Zelf van ganser harte. Je groeit iedere dag en dit is wat ervoor zorgt dat Ascentie dus tastbaar is in jouw werkelijkheid. Niemand kan het voor jou doen aangezien jij de ENIGE bent die jouw eigen Ascentieproces kan aanstichten en leiden. 
Het is mijn oprechte wens om wederom het feit te benadrukken dat het gaat over Zelfmeesterschap van de jij binnenin jou en dat het diegenen van ons zijn die jullie noemen, de Geascendeerde Meesters, de Galactische familie, de Aartsengelen en zo verder, die zullen helpen bij wat jullie van binnenuit voortbrengen en creëren: vanuit het wezen dat jullie zijn. Aangezien er zonder jullie eigen wezenlijkheid en creatie geen verandering is of hulp om gedaan te worden vanaf onze zijde in de Hemelse rijken. Jullie zijn het die de veranderingen van binnenuit brengen door te zijn en wij zijn het die jullie helpen bij de realisatie van wat jullie voortbrengen.
Je kunt het bekijken als een Magische spreuk die je voorbrengt nadat jij je Tovenaars vaardigheden eigen gemaakt en geleerd hebt, en wij zijn het die het magische poeder sprenkelen om het zelfs sterker te laten gebeuren nadat jij jouw toverspreuk uitgesproken hebt. Het magische poeder kan vergeleken worden met alle portaal activeringen, zonne sjabloon activeringen, kosmisch licht en coderingen, Zonnevlammen, kosmische evenementen door uitlijningen en verschuivingen, allen met ons/door ons georkestreerd en door de Bron van Alles Dat Is. Verandering is binnenin jou aangezien het vanuit jou begint en vanuit nergens anders. Ga niet zitten en wacht op de evenementen om plaats te vinden en neem de zaken in jouw eigen handen door de Meester te zijn die je BENT.
Het kwantum bewustzijn is een belangrijke sleutel in dit alles en het is gereed voor diegenen die een bepaald niveau van Zelfmeesterschap bereikt hebben, hetgeen een bepaald bewustzijn en een wetenschap impliceert van "Isheid". Wanneer je het gevoel hebt dat Ascentie niet aan het gebeuren is, betekent het dat je niet binnenin jezelf ziet en aldus bespeur je dit niet en ziet het zeer zeker niet in jouw externe werkelijkheid gereflecteerd.
Kijk meer in/naar dat gebied van jezelf en denk erover na; is het werkelijk een andere externe Bron die JOUW ascentieproces tegenhoudt? Laat ons het laten bij deze laatste woorden, het zal al een genoeg hectische rit voor velen zijn en mijn oprechte Liefde en mededogen voor jullie allemaal is wat ik wens aan jullie allemaal over te dragen, want het is vanwege de immense Liefde dat ik deze boodschap naar jullie toe breng. Ik wens voor jullie om dit nu te zien en om dieper binnenin jezelf te kijken.
Mijn Liefde, Gratie en oneindige mededogen, Saint Germain

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Méline Lafont 2012 – 2014, permission is given to share freely in its entirety and unaltered Website Méline : http://melinelafont.com and blog Méline:http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten