dinsdag, april 22, 2014

Mytre en Mytria - Transmissies van Thuis - Pleiadische Ascentie (Delen 16, 17 en 18)


Mytre en Mytria - Transmissies van Thuis
Pleiadische Ascentie
Jouw Werkelijkheid Creëren
15 Augustus 2012 / Dr. Suzanne Lie

Mytre Spreekt:
Ik ga door met mijn verhaal ten tijde toen onze Pleiadische Ascentie dezelfde ascentie fase binnenging als jullie Aarde. Deze fase is het proces van het integreren van het hogere frequentielicht in jouw aardse voertuig, emoties en neurale synapsen van gedachten en handelingen. Deze integratie stelt jou in staat je bewust te worden van jouw innerlijk potentieel om de schepper van jouw werkelijkheid te zijn.
Terwijl je in je fysieke lichaam bent onderzoek je jouw creativiteit via kunst, muziek, wetenschap en vele andere expressies. Nu, met jouw Multidimensionale Opererende Systeem online, integreer je geleidelijk jouw Multidimensionale Systeem in jouw fysieke brein en herinner jij je om hoe de schepper van jouw werkelijkheid te zijn.
Toen Mytria en ik onze tijd samen met de Moeder doorbrachten, werden wij geïnstrueerd om de escalerende elektromagnetische velden van licht die onze planeet bombardeerden volledig te omhelzen. Deze energieën activeerden synapsen in onze hersenen, welke ons toestonden om nieuwe informatie in ons op te nemen. Vandaar, dat Mytria in staat was het Portaal in de Kern van de planeet te openen, en ik in staat was het Sterrenschip met mijn gedachten te besturen.
Om in deze initiaties te kunnen komen, moesten wij AL onze oude patronen aan gedachten en emoties loslaten. Bevrijd van deze beperkende patronen van gedachten en energie, konden wij ons overgeven aan het onbekende en de chaos van immense verandering binnengaan. Jullie, onze ascenderende vrienden op Aarde, worden NU opgeroepen om datzelfde proces te ondergaan door: Beperkingen Los te Laten, Je Over Te Geven aan het Onbekende, de Chaos Binnen te gaan en te Handelen op een Nieuwe Manier.

Loslaten van Beperkingen
Wanneer jij je realiseert dat je oude patronen van beperkingen los moet laten word je geconfronteerd met het besef dat JIJ de schepper van jouw leven bent. Omdat je NIET weet hoe je het beste keuzen kunt maken, erken je dat alles dat je kunt doen is je over te geven aan de chaos van extreme veranderingen.
Wanneer jouw patronen van beperkingen zijn doorbroken, word je voortgestuwd in grote evolutionaire sprongen van bewustzijn. Door dit hogere bewustzijn kan je gemakkelijker het hogere licht integreren en een Meester van Energie worden.

Toen ik Mytria moest verlaten op het moment dat onze dochter geboren moest worden, was mijn hart gebroken en mijn geest verkeerde in volledige chaos. Ik werd met een onmogelijke situatie geconfronteerd. Ik moest bij mijn vrouw en de geboorte van ons kind zijn, maar ik moest ook hun werkelijkheid veilig maken. Toen was ik in staat, toen ons Ruimteschip aangevallen werd en de besturing uitgevallen was, om me te verbinden met een innerlijk vermogen waar ik nooit iets vanaf geweten had hoe ik met mijn geest het Schip moest bewegen en besturen.
We speelden het klaar om bij het dichtstbijzijnde Arcturiaanse Sterrenschip te komen, maar ook maar net. Gelukkig, hadden zij het signaal van ons naderende gewonde schip opgevangen en kwamen ons hulpvaardig tegemoet. Wij werden onmiddellijk naar hun Herstelkamer gebracht. In deze Kamer te zijn herstelde niet alleen mijn vroegere gezondheid, maar het stabiliseerde ook de nieuwe neurale synapsen die ik geactiveerd had toen ik het Schip in beweging had gezet.
Mijn Laatste Initiatie van het mijzelf bi-localiseren (gelijktijdig op twee verschillende plaatsen aanwezig zijn) om Mytria te bezoeken en te helpen tijdens haar Laatste Initiatie van het Openen van het Portaal bewoog ons beide in een hogere frequentie van expressie. Vanuit deze hogere frequentie van expressie, kunnen wij jou beter assisteren om jou je innerlijke vermogens te laten herinneren die je gedurende je lange verblijf in de derde dimensie vergeten bent. Net zoals de Arcturianen het mij zo vaak vertelden, het is belangrijk dat je weet dat je NIETS leert. Je HERINNERT het je.
Leren kan een angst veroorzaken voor mislukking en twijfel over het wel of niet dat je het kunt leren. Aan de andere kant, het herinneren, alhoewel dit soms frustrerend kan zijn, dwingt jou je hogere expressies van ZELF te erkennen, die een groot tegengif voor welke angst dan ook zijn. Nochtans, zijn er vele emoties die je zult moeten omarmen en loslaten tijdens jouw diepgaande communicaties met jouw ware ZELF.

Overgeven aan het Onbekende
Het aardse voertuig dat je draagt werd gecreëerd vanuit de derde dimensionale elementen en de vierde dimensionale Elementalen die jouw vorm doen opleven. Nochtans, de Aarde verhoogt Haar resonantie. Sinds het in overeenstemming brengen van de resonantie met een gegeven werkelijkheid is hoe jij je tot die wereld verhoudt, moet jij jouw resonantie met de ascenderende Aarde overeenstemmen om door te kunnen gaan met jouw persoonlijke ascentie.
Met andere woorden, om verbonden te blijven met de Matrix van de Ascenderende Aarde, moet jij je overgeven aan het onbekende om in wisselwerking met de frequentie van Gaia's Aarde te blijven. De wisselwerking is het oefenen van jouw hersengolven om deze overeen te stemmen met een verlangde frequentie waarmee jij en andere schommelende systemen op elkaar kunnen inwerken om dezelfde frequentie van expressie aan te nemen.
Daarom, wanneer jij jouw energiegebied overeenstemt met het elektromagnetische veld van de Aarde, zal haar verhoging in frequentie jou in Haar kielzog met zich meetrekken. Op dezelfde manier, assisteert jouw persoonlijke ascentie energie de planetaire ascentie. Via de wisselwerking, veranderen de hogere frequenties van licht die de Aarde bombarderen niet alleen de Aarde, maar ook al Haar bewoners. 
De resonerende frequentie van welke werkelijkheid dan ook moet overeenstemmen, uitgewisseld worden, zodat jij de frequentie van die werkelijkheid kunt ervaren. Velen van jullie zijn aan jullie interdimensionale onderzoeken begonnen en ontdekken dat dit feit waar is. Wat je nog niet kunt hebben ontdekt, is dat je alles KUNT doen waar jij je aandacht op plaatst en het met onvoorwaardelijke liefde kunt vullen.
Jouw gedachten zijn jouw persoonlijke lichtsynapsen die jouw denken uitwisselt met de verschillende frequenties van jouw mentale lichtmatrix. Verder, kan jij jouw mentale matrix uitwisselen met welke mogelijke werkelijkheid dan ook door onvoorwaardelijke liefde op/in die matrix te projecteren.
De onvoorwaardelijke liefde opent zowel het Portaal naar die werkelijkheid en verbindt jou aan die werkelijkheid. Helaas, is een vergeten programma een ongebruikt programma. Daarom, zijn heel veel van jouw hogere mentale frequentie programma's vergeten. Gelukkig, is het tijdens deze fase van ascentie dat jouw multidimensionale geheugen terugkeert. 

De Chaos Omhelzen
Zoals ik aan het begin van mijn bericht vertelde, bevindt jullie werkelijkheid zich in dezelfde fase van ascentie waarin onze werkelijkheid zich bevond toen ik mijn geest opende tot mijn innerlijke vermogens. Er zijn vele extreme veranderingen die gemaakt moeten worden tijdens deze fase van ascentie omdat de oude, derde/vierde-dimensionale patronen naast elkaar geplaatst zijn met de binnenkomende, vijfdimensionale energiepatronen. Deze conflicterende energiepatronen creëren de chaos die voorafgaat aan grote veranderingen. 
Om jouw energie met de vijfde dimensionale energie uit te wisselen, moet je al jouw derde dimensionale denken, emoties, gewoonten en gedragingen loslaten. Als je kiest om dat wat er zich om jou heen afspeelt te negeren in plaats van je over te geven aan de chaos van radicale veranderingen, zal je in uitwisseling blijven met de derde dimensie en zal je niet in uitwisseling blijven met de vijfde dimensionale energieën van de ascenderende Aarde.
Wanneer jij je aan moet passen om te overleven en/of op de koers van ascentie te blijven, vind je de moed om de chaos tegemoet te treden. Gelukkig, staat het verlaten van het bekende je toe om de activering van lang vergeten matrixen binnenin jouw brein te beginnen. En ook gelukkig, wanneer je geconfronteerd wordt met een nieuwe uitdaging, vind je de moed om het onbekende met een open geest tegemoet te treden.
Het is de open geest die zo belangrijk is. Als je een mogelijke verschuiving in jou denken veroordeelt, zal je die deur sluiten en vast blijven zitten in patronen van gedachten die verouderd zijn geworden. Jullie ascenderenden bevinden je in dezelfde situatie waarin ik op het Schip zat. Als je geen manier weet te vinden om jouw vergeten bronnen aan te boren, zal je niet in staat zijn de lang verwachtte "start" in nieuwe gebieden van werkelijkheid te ervaren.
Als het je bewegen in het onbekende jou angstig maakt, denk dan aan hoe bang je zult zijn als je dit moment mist. Angst is erg onlogisch en kan ingedamd worden door logisch denken. Zodra jij tegen jouw angst spreekt, bevind jij je in een superieure positie tot die emotie. Dit is wat ik moest doen op het Schip toen ik bang was dat ik het Schip niet met mijn geest zou weten te bewegen.
Eerst, moest ik mijn angst kalmeren door het te vertellen, "Dank je voor het delen dat wij in een gevaarlijke situatie verkeren. Luister naar mij Angst, Ik moet je NU kalmeren zodat ik de leiding over deze situatie kan nemen." Wanneer je eenmaal op een autoritaire manier tegen je angst spreekt, stijgt jouw bewustzijn voorbij het onderbewustzijn van Vechten/Vluchten en gaat over in het bewustzijn van meesterschap van jouw energie.
Ook, als je continu jouw gedachten volgt die je toestaat in jouw bewustzijn te blijven en de emoties die je toestaat jouw lichaam te vullen, wordt je al de autoriteit over het energieveld dat je in je lichaam bezit en naar buiten in jouw wereld projecteert. In feite, het worden van de Meester van jouw Energie is de basis van het activeren van jouw multidimensionale waarnemingen en vermogens.

Handelen op een Nieuwe Manier
Deze chaos forceert jou je aan te passen door je bezig te houden met diepgaande introspectie zodat je vergeten bronnen op kunt roepen. Door deze diepe innerlijke inspectie zal jij je opnieuw met jouw multidimensionale denken verbinden. Jouw multidimensionale denken is gecodeerd om de Licht Taal van de hogere frequenties van werkelijkheid te ontvangen. Dan, via Licht Taal, zal je alle ondersteuning ontvangen die je nodig bent om op een nieuwe manier te handelen.
Jouw eerste nieuwe manier zal zijn om jouw bewustzijn in de Kern van ieder persoon, iedere plaats of ding te projecteren waarmee je een uitwisseling hebt. Om jouw geest in de Kern van dat waarmee je een uitwisseling aan wilt gaan of veranderen te projecteren, moet je eerst in de Kern van jouw ZELF gaan.
Het is via jouw eigen Kern dat je het NU binnengaat. Jouw Multidimensionale ZELF leeft in het NU, en staat in constante verbinding met jouw derde/vierde dimensionale expressie dienend als een anker in de Aarde. TIJD is jouw anker in het fysieke gebied. Tijd, zoals jij dat kent, bestaat alleen in de derde/vierde dimensie. Het is jouw verbondenheid met de tijd die jou UIT het NU van de ENE vandaan trekt.
Binnenin het NU, ben je ook binnenin de ENE. Wanneer je ÉÉN bent met al het leven, kan je met ieder deeltje van werkelijkheid communiceren en het vragen in te stemmen om jouw verzoek te volgen. Met andere woorden, de inspanning van het Schip met mijn geest te gidsen was, hoofdzakelijk, de inspanning die het van mij vroeg om mijn angsten te kalmeren en het NU binnen te gaan.
Toen ik eenmaal in het NU was, was ik ÉÉN met de multidimensionale matrix van het Schip. Daarom, kon ik de delen van het Schip negeren die niet werkten en de vierde dimensionale matrix activeren, welke voorbij enige fysieke vernieling was.
Binnenin het NU van de ENE, welke het beste betreden kan worden via jouw eigen Kern, kan je in verbinding komen met de hogere frequentie matrix van welke manifestatie dan ook om die matrix te repareren, activeren en/of binnen te gaan. Ook, ben je binnenin het NU vrij van tijd en kan je gemakkelijk langs het tijdspectrum gaan om veranderingen in de matrix te maken.
In feite, is het binnengaan van de tijdmatrix van de Aarde vaak gebruikt om een koers van mogelijke vernietiging te corrigeren. Helaas, kan deze vaardigheid, en dat is ook gebeurd, misbruikt worden om te controleren en te domineren. Dit misbruik van de planetaire tijdlijn matrix van de Aarde is een hoofdzakelijke reden waarom aan ons, de Galactics, toestemming gegeven is om een planeet van vrije wil te ondersteunen.
Ik zal spoedig terugkeren om het proces van Geest over Materie diepgaander te bespreken.
Mytre van het Ashtar commando

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

*****
Mytre's Spontane Ontwaking

Mytre vertelt verder:
Tot aan dit punt in jullie Persoonlijke/Planetaire Ascentieproces, hebben steeds meer van jullie Spontane Ontwakingen. Deze ontwakingen gebeuren vaak na een lange periode van depressie, bezorgdheid, ziekte of 'geen geluk hebben'. Deze ontwakingen doen zich voor omdat het multidimensionale licht dat jullie planeet bombardeert zo intens is dat het lichtquotiënt van de mensheid aan het opstijgen is naar een Kritieke Massa. Lichtquotiënt is niet hetzelfde als een meerderheid van mensen.
Op dit punt, worstelt de meerderheid van de mensen nog steeds door de derde/vierde dimensie heen. Nochtans, is het licht van de ontwaakte/bewuste mens dermate intens dat het de duisternis over-schijnt van diegenen die verloren zijn in het doornige gebied van derde dimensionale onrust. In feite, bezit een ontwaakt/bewust persoon tien keer meer licht dan hun niet ontwaakte/onbewuste kameraden.
De verschillen tussen de twee expressies van menselijk bewustzijn creëert chaotische energievelden omdat de naast elkaar plaatsing van de derde/vierde en vijfde dimensionale parallelle werkelijkheden een paradigma verschuiving in jullie wereld veroorzaakt. Het was hetzelfde op mijn wereld toen wij de fase van ascentie binnengingen.
Jullie, de ontwaakte/bewuste mensen kunnen jullie zelf niet langer in jullie eigen illusies verbergen. Dus, moet je de chaos van de vele veranderingen die zich voordoen tegemoet treden en onder ogen zien binnenin het NU van jullie werkelijkheid. Het is de verschuiving van de waargenomen veiligheid van een vertrouwde en duidelijk geordende wereld die de Spontane Ontwakingen veroorzaakt.
De leugens die aan jullie verteld zijn, en die je tegen jezelf verteld hebt om het leven 'goed genoeg' te maken werken niet langer om jouw/jullie ontgoocheling achter te verbergen. De 'dingen' die je koopt geven je niet langer hetzelfde plezier, die belangrijke mensen waarmee je bevriend bent zijn niet langer interessant, die baan waarmee je zoveel eer inlegde is een holle overwinning geworden, en het geld waarvoor je zo hard gewerkt hebt is verdwenen voordat je ervan kunt genieten. "Waar gaat het nu allemaal om?"vraag jij jezelf af.
Wat je niet zou kunnen weten is dat jouw hogere expressie van ZELF jou overziet en op deze eigenlijke kans wacht om jouw comfortabele ontkenning in botsing te doen laten komen. Jouw Multidimensionale ZELF geeft jouw dromen, ideeën, kansen voor verandering en spreekt achterin jouw hoofd onophoudelijk met jou.
"Wat is dat voor een zeurende stem?"vraag jij je af. "Mijn leven is GEWOON GOED,"zeg je, een klein beetje te luid. Maar zoveel als je de groeiende golf van transformatie wegduwt, breidt de chaos van verandering zich meer en meer uit totdat je overweldigd raakt. Maar waarmee raak je overweldigd? Je weet het niet. Je kunt het niet begrijpen. Jouw leven is net zoals het was toen je dacht dat het geweldig was. Waarom voel jij jezelf dan ineens zo miserabel? 
Het is het Licht. De hogere frequenties van licht poetsen de derde dimensionale indoctrinaties weg en vervangen hen met het Multidimensionale Opererende Systeem. Met de download van het nieuwe opererende systeem, kan jouw biologische computerbrein niet langer informatie berekenen op dezelfde logische, opeenvolgende manier. Heel veel multidimensionale boodschappen dwarrelen door jouw brein heen en veranderen jouw neurologische schakelingen. Deze getijden van hoog frequentielicht creëren plotselinge ineenstortingen van oude mentale berekeningen.
"Verlies ik mijn verstand?"vraag jij je af. Nee, je bent slechts een nieuw mentaal systeem aan het uploaden, en op dit moment bevind jij je tussen het oude berekeningssysteem en het nieuwe systeem van Stromen met het Licht in. De vele opeenvolgende details die jouw brein zijn binnengekomen bevinden zich loodrecht op de circulaire stroming van de Licht Taal die ingebed is in het hogere frequentielicht.
Sommigen van jullie weten dat je aan het ontwaken bent, en sommigen van jullie zijn al geruime tijd wakker. Het zijn deze ontwaakte/bewuste mensen die zich met elkaar en met de net ontwaakten moeten verbinden. Op deze manier, kunnen diegenen die ontwaakt zijn leren om vijf dimensionale leiders te worden en de pas ontwaakten kunnen de assistentie van diegenen verkrijgen die het proces afgerond hebben dat zij net begonnen zijn.
Met een kerngroep van de mensheid die openlijk zegt dat er een reden is voor dat wat er gebeurd, wordt de angst voor mentale ineenstorting vervangen met een honger naar verandering. Het is op dit punt dat jouw spirituele ontwaking begint, want angst heeft die drempel verlaten. Veel mensen kunnen je beschimpen, maar wanneer je eenmaal door jouw cyclus van weerstand heen bent gegaan, begin je de onvoorwaardelijke liefde te voelen die zoveel sterker is dan extern oordeel.
Je herinnert je nu dat er belangrijk werk is te doen. Je bent hier om jouw planeet te ondersteunen, wat je alleen kunt begrijpen wanneer je eenmaal jouw verslaving aan de derde dimensionale illusies hebt losgelaten. Door de steeds dunner wordende sluier van illusie heen kan je het nieuwe paradigma van werkelijkheid waarnemen en binnengaan. In het derde dimensionale paradigma, was het ECHT samengesteld uit derde/vierde dimensionale moleculen georganiseerd in een fysieke vorm.
Je wist dat deze vorm echt was omdat het weerstand bood aan jouw aanraking. Je kon het met jouw fysieke ogen zien en het horen met jouw fysieke oren. Deze vorm had harde randen en bekende hoeken. Nochtans, jouw nieuwe mentale opererende systeem neemt energiepatronen waar die voor jou levendig aanvoelen. Je weet niet wat voor energieën dit zijn, maar je hebt een gevoel dat zij een andere werkelijkheid zijn, een levensvorm of, misschien, een Hoger Wezen.
Jouw 'gevoelens' veranderen tegelijkertijd met jouw gedachten. Je vertrouwt 'voelend' tot emoties en jouw gevoel van aanraking. Nu zijn jouw gevoelens gelijk aan een nieuw soort van waarneming die je via jouw geest ervaart. Verder, realiseer jij je dat jouw geest niet slechts in jouw lichaam is. In feite, zowel jouw denken als jouw emoties lijken van boven jou afkomstig te zijn. Dit boven is niet boven in de ruimte, maar boven in frequentie.
Diegenen van jullie die lang genoeg wakker/bewust zijn om bekend te raken met de nieuwe versie van jouw ZELF, horen een oproep om alles dat je weet in gebruik te nemen. Je raakt vermoeid van het je stil houden zodat 'zij' jou niet zullen veroordelen. Je wilt praten over wat er in jou lichaam en wat er in jouw leven gebeurd. Je wilt jouw nieuwe wereld met andere mensen delen die dezelfde dingen ervaren.
Met andere woorden, nu dat jouw Multidimensionale Opererende Systeem volledig geïntegreerd is in jouw derde/vierde dimensionale brein, hart en lichaam, WEET je dat je niet terug kunt gaan. Je weet niet precies waar je naartoe gaat, maar je ZULT het uitvinden. Helaas, weet je niet zeker hoe je dit zult uitvinden omdat jij je nog steeds "tussen" degene "in" bevindt die je was en die je aan het worden bent.
Nochtans, jouw altijd uitbreidende Eenheidsbewustzijn verteld jou dat je aan alles en iedereen verbonden bent. Je bent ook aan de Planeet verbonden. In feite, BEN jij de planeet. Het is het begrip dat je de planeet bent dat jou toestaat je te herinneren dat je ook de Hogere Wezens bent die je hoort, ziet, aanraakt en het onbekende binnen volgt.
Je weet niet waar je naartoe gaat, maar je hebt je herinnerd om het gevoel van onvoorwaardelijke liefde te volgen. Hoe je weg gekomen bent uit de angstaanjagende, gedesillusioneerde persoon die je was om nu de Stroming van onvoorwaardelijke liefde te volgen? Je kunt het je niet herinneren, en je kijkt niet terug om dat uit te vinden.
Gefeliciteerd lieve Aarde Vrienden. Jullie ascenderen NU!
Mytre
Ashtar Commando

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
*****
Het Portaal naar Mogelijke Werkelijkheden
19 Augustus 2012/ Dr. Suzanne Lie

Mytre vertelt verder:
Je komt nu in een topfase van jouw ascentieproces waarin jij je zult realiseren dat alles dat je geworden bent slechts een introductie is naar de expressie van het ZELF dat je spoedig zult gaan tonen. In al jouw levens heb je naar dit moment toe gewerkt van het zijn van een wereldleider.
Het zijn van een wereldleider betekent niet dat je een regeringsleider moet zijn, want regeringen zullen heel erg anders zijn in jullie nieuwe wereld. In plaats daarvan, betekent het zijn van een wereldleider dat jij je onder diegenen bevindt die de leiders zijn via de portalen in de vele werelden van de Nieuwe Aarde. Van nu af aan, zal je een leider in een Nieuwe Wereld zijn.
Het portaal naar de Nieuwe Aarde wordt niet waargenomen door jouw fysieke zintuigen want het is geen fysiek portaal. Het is een portaal van de vijfde dimensie en kan alleen waargenomen worden door jouw multidimensionale bewustzijn. In feite, is dit portaal binnenin het NU van de ENE. Daarom, is het binnenin jouw Hoger Hart.
In jouw derde dimensionale werkelijkheid ben je het gewoon om de werkelijkheid aan de buitenzijde van je lichaam te erkennen. Nochtans, in de vijfde dimensionale werkelijkheid zal je de werkelijkheid binnenin jezelf waarnemen. Als jouw bewustzijn doorgaat met zich uit te breiden, zal jij je herinneren hoe je alle werkelijkheden vanuit het innerlijke perspectief van jouw Hoger Hart waar kunt nemen.
Velen van jullie beginnen de frequentie van welke werkelijkheid dan ook te voelen zodat je kunt kiezen of je wel of niet met die mogelijke of waarschijnlijke werkelijkheid een uitwisseling aan wilt gaan. Een mogelijke werkelijkheid is er één waar je wel of niet voor kiest om te ervaren, terwijl een waarschijnlijke werkelijkheid er één is die je al ervaren hebt in de één of andere frequentie van jouw multidimensionale ZELF.
Als je vast kunt stellen dat het binnen jouw bestemming is om een uitwisseling met welke wereld dan ook aan te gaan, kan je het Portaal van jouw Hoger Hart openen door naar binnen in jouw ZELF te gaan om een bezoek aan deze werkelijkheid te brengen.
Aan de andere kant, kan je ervoor kiezen om geen uitwisseling met die werkelijkheid aan te gaan. En dan, zal jij het portaal gesloten houden. Nochtans, kan je ervoor kiezen om onvoorwaardelijke liefde in die werkelijkheid te projecteren.
Uiteindelijk, zou je niet aangetrokken kunnen zijn tot die werkelijkheid. In dat geval, kan je eenvoudig die werkelijkheid negeren en jouw bewustzijn er stromend aan voorbij laten gaan.
Je kiest al voor welke derde dimensionale ervaringen/werkelijkheden je wenst te ervaren. Er zijn veel dagelijkse ervaringen waarvan je wenst deze aan te gaan of te negeren. Nochtans, terwijl je doorgaat in de hogere frequenties van de Multidimensionale Aarde te stromen, ga je het energieveld binnen waarin de Aarde aan het transmuteren is in Haar Hogere Frequenties van expressie.
Aangezien Gaia de multidimensionale wereld van de vijfde dimensie binnengaat, 'probeert' zij ontelbare verschillende versies van haar Planetaire ZELF 'uit'. Terwijl de fysieke Aarde alleen één concrete, statische en tijdsgebonden versie kon hebben, wordt de multidimensionale Nieuwe Aarde tot uitdrukking gebracht in ontelbare frequenties en subfrequenties expressies van werkelijkheid.
Vanwege de vele mogelijke werkelijkheden van de Nieuwe Aarde, kunnen meer mensen uit de derde/vierde dimensionale Aarde ascenderen en in de altijd escalerende mogelijkheden van de vijfde dimensionale Aarde gaan. Net zoals je vele huizen bezoekt voordat je naar een nieuwe woning verhuist, bezoekt Gaia vele expressies van Haar Nieuwe Aarde. Nochtans, de Gaia woningen zijn op verschillende frequenties in plaats van op verschillende plaatsen.
Tegelijkertijd, heeft de Nieuwe Aarde altijd bestaan binnenin het NU van de ENE. Het concept van verschillende typen van werkelijkheid die op hetzelfde moment bestaan lijkt onmogelijk voor jouw driedimensionale denken. Nochtans, dat wat onmogelijk te begrijpen is met lineair, driedimensionaal denken is behoorlijk normaal binnenin het NU van jouw multidimensionale denken.
Om je te helpen met het omzetten van jouw opeenvolgende, driedimensionale denken in jouw voorstellingsvermogende, multidimensionale denken, stel jezelf voor dat je naar boven drijft vanaf de bodem van de oceaan. Je bevindt je naast een onderwater klif waarop heel veel landingsplaatsen zijn. Je zoekt naar de landingsplaats die het meest comfortabel aanvoelt omdat het overeenkomt met jouw frequentie van expressie.
Voor jouw driedimensionale zelf, zou je over deze landingsplaatsen gedacht kunnen hebben als dat zij zich voordoen in verschillende tijden en plaatsen. Nochtans, sinds er alleen het HIER en NU is in de vijfde dimensie, zijn deze landingsplaatsen op verschillende frequenties. Net zoals sommige landingsplaatsen te hoog kunnen zijn voor jouw fysieke zelf om te bezoeken, kunnen sommige landingsplaatsen ook nog steeds te hoog zijn voor jouw ascenderende ZELF om te bezoeken.
Nochtans, zijn er nog steeds heel veel mogelijke werkelijkheden die binnenin jouw waarneming zijn. Dus, kan je wensen om een bepaalde mogelijke of waarschijnlijke werkelijkheid te bezoeken, of je kunt ervoor kiezen om meteen in de werkelijkheid van jouw keuze te gaan en aan de slag te gaan om een nieuw leven te creëren.
Het verschil tussen een mogelijke en een waarschijnlijke werkelijkheid is dat een mogelijke werkelijkheid één is die je wel of niet wenst te ervaren. Aan de andere kant, een waarschijnlijke werkelijkheid is er één die je al ervaart in de één of andere frequentie van jouw multidimensionale ZELF. Hoe hoger jouw bewustzijn, hoe meer keuzes je zult hebben, aangezien je in staat zult zijn om meer multidimensionale werkelijkheden waar te nemen. In feite, hoe hoger jouw bewustzijn, hoe meer werkelijkheden je tegelijkertijd kunt bezoeken en/of bewonen.
Je hebt je hele leven op dit moment gewacht en bent NU klaar te leven wat je in jouw innerlijke wereld ervaren hebt. Je zult dit doen omdat jouw innerlijke wereld jouw echte wereld zal zijn. Met echt, bedoel ik dat jouw innerlijke wereld, welke een vertrouwelijke plaats is geweest waarin je een uitwisseling kon hebben met de hogere frequenties van leven, spoedig jouw primaire werkelijkheid zal zijn.
Tot nu toe heb je de werkelijkheid ervaren als iets dat rondom jouw fysieke vorm was. Nu, zal je de werkelijkheid ervaren als iets dat binnenin jouw fysieke vorm is. Sta mij toe hierover uit te wijden. Wat jij beschouwd echt te zijn werd gebaseerd op jouw driedimensionale waarnemingen van jouw externe wereld. Daarom, ervoer jij de werkelijkheid door de filter van jouw vijf fysieke zintuigen.
Nu, dat jouw Multidimensionale Opererende Systeem online komt en integreert met jouw Derde Dimensionale Opererende Systeem, beginnen jouw waarnemingen langzaam, en/of snel, te veranderen. Jouw zicht wordt uitgebreid in helderziendheid. Jouw gehoor wordt uitgebreid in helderhorendheid, jouw 'gevoelens' in heldervoelendheid, jouw communicatie in telepathie en jouw emotionele communicaties in empathie.
Ook, omdat je voorbij de tijd beweegt, wordt je meer helderziend en leer je het onderscheid te maken tussen een mogelijke en een waarschijnlijke werkelijkheid. Om sommige van jouw multidimensionale waarnemingen te oefenen, sluit je fysieke ogen om jouw huidige omgeving door jouw geopende Derde Oog waar te nemen.
Voordat je deze oefening begint, sta je bewustzijn toe zich uit te breiden in de Kern van Gaia. Dan, trek Gaia's energie in de Kern van jouw aardse voertuig en omhoog in de hogere frequenties van werkelijkheid. NU:
Haal het dak van jouw op waarneming gebaseerde wereld af….
Verbeeld je dat jij de 'hoed' van jouw hoofd afhaalt…..
Nu kan jij je pijnappelklier toestaan zich volledig te openen…..
Voel de hogere frequenties van licht als zij jouw Pijnappelklier binnengaan….
Projecteer de lichtbeelden op het innerlijke, geestscherm van jouw Derde Oog….
Eerst kan dit scherm blank zijn.
Vanaf hier, verbeeld jezelf dat je door een telescoop van een oude onderzeeër kijkt….
De telescoop leidt naar boven voorbij de onderzeeër (jouw aardse voertuig)….
Door het water dat je omringt (jouw huidige werkelijkheid)….
En omhoog in de lucht boven het water (jouw hogere expressie van ZELF)….
Kalibreer jouw aandacht op het beeld dat door jouw Derde Oog gezien wordt…..
Zwenk jouw Derde Oog Portaal rond in een cirkel om die volledige hogere werkelijkheid te bekijken…..
Je ontmoet eerst het beeld van een hogere expressie van jouw ZELF….
Je kunt bezocht worden door verscheidene expressies van jouw Multidimensionale ZELF….
Zie jouw ZELVEN verzameld rondom jouw telescoop/Derde Oog…

VOEL de onvoorwaardelijke liefde van deze energetische begroeting…
Open jouw Hoger Hart om de Stroom van onvoorwaardelijke liefde te accepteren….
Sta de onvoorwaardelijke liefde toe jou aan deze hogere werkelijkheid van jouw ZELF te verbinden….
VOEL jouw Hoger Hart aan jouw ZELF verbinden….
Geef je over aan de onvoorwaardelijke liefde als het in jouw Hoger Hart stroomt….
Sta deze onvoorwaardelijke liefde toe jou door jouw fysieke leven heen te gidsen…..
Als je gewend bent geraakt aan het gevoel geleid te worden door onvoorwaardelijke liefde, kan je beginnen te herkennen dat je voorbij ontelbare mogelijke werkelijkheden Stroomt. Je zult deze werkelijkheden door jouw uitgebreide waarnemingen observeren die het meest ontwikkelt of innerlijk krachtig zijn. Daarom, zullen sommigen van jullie deze werkelijkheden via jullie helderziendheid zien, anderen zullen hen horen via hun helderhorendheid, en anderen zullen hen voelen via hun heldervoelendheid.
Wanneer je een mogelijke werkelijkheid via jouw heldervoelendheid waarneemt, zal je het op je huid, binnenin jouw aura en via jouw Essentie voelen. Aanvankelijk, kunnen alle drie van deze waarnemingen aanvoelen alsof je de frequentie van een werkelijkheid via jouw fysieke huid voelt. Wanneer dit zich voordoet, breid jouw bewustzijn uit om deze sensatie via jouw aura te voelen. Trek dan jouw bewustzijn naar binnen om deze werkelijkheid waar te nemen met jouw Essentie binnenin jouw Kern.
Het waarnemen van een werkelijkheid via jouw Kern Essentie is behoorlijk uitdagend omdat je getraind bent te geloven dat de werkelijkheid buiten jouw fysieke lichaam is. Op dezelfde manier, is jouw helderziendheid gebaseerd op het zien van binnenuit en jouw helderhorendheid gebaseerd op het horen van binnenuit.
Wanneer je ziet van binnenuit, lijkt het vaak dat je denkt dat je het ziet, maar is het alleen een vage overtrek van de fysieke wereld. Het horen van binnenuit wordt vaak eerst ervaren als een plotselinge gedachte die uit context lijkt te zijn. Iedere keer dat je op jouw innerlijk gevoel, zicht en het gehoor vertrouwd worden jouw uitgebreide waarnemingen sterker.
Verder, als je deze innerlijke waarnemingen in jouw fysieke wereld beweegt, zal jij jouw EIGEN immense creatieve vermogen bezitten. Bijvoorbeeld, wanneer je schrijft, tekent, zingt, danst of jouw innerlijke waarnemingen volgt, sta jij jouw innerlijke leven toe de koers uit te zetten voor jouw fysieke werkelijkheid. Op deze manier, zal jij je steeds dieper in de kunst van het meesterschap van jouw multidimensionale waarnemingen begeven.
Net zoals jij jouw driedimensionale werkelijkheid kunt zien, horen en voelen, zal je uiteindelijk in staat zijn om mogelijke of waarschijnlijke vijfdimensionale werkelijkheden via jouw uitgebreide waarnemingen te identificeren.
Als je kiest om met welke werkelijkheid dan ook een uitwisseling aan te gaan, open het Portaal van jouw Hoger Hart in die werkelijkheid en verbind je ermee via jouw onvoorwaardelijke liefde. Wanneer jij je eenmaal met deze werkelijkheid verbonden hebt, zal je met de leden van die wereld via jouw telepathie en empathie communiceren.
Vanwege deze uitwisseling, wordt deze mogelijke werkelijkheid een waarschijnlijke werkelijkheid omdat je ervaart door een gegeven frequentie van jouw Multidimensionale ZELF.
Samengevat, jij gaat in de Kern van jouw derde dimensionale expressie van ZELF om uit te kijken naar een waarneembare werkelijkheid van binnenuit jou zelf. Je kunt vele multidimensionale werelden zien door via de lens van jouw innerlijke Derde Oog te kijken.
Jouw Derde Oog is gelijk aan de telescoop in jouw onderzeeër zodat het van binnenuit naar buiten je lichaam kan kijken, dan omhoog door jouw huidige werkelijkheid heen en direct in de hogere expressies van jouw ZELF. Als je in de hogere expressies van jouw ZELF kijkt, zal je de immense onvoorwaardelijk liefde vanuit de hogere dimensies voelen.
Als je kiest een uitwisseling aan te gaan met die werkelijkheid, zal je het Portaal van jouw Hoger Hart naar die werkelijkheid openen, en jouw onvoorwaardelijke liefde gebruiken om een band te smeden (je te verbinden) met die wereld. Van hieruit, ben je een mogelijke werkelijkheid binnengegaan, en een waarschijnlijke werkelijkheid makend die een expressie van jouw Multidimensionale ZELF heeft gekozen om zich bij aan te sluiten.
Je hebt vele opwindende avonturen te ervaren als je in jouw Multidimensionale ZELF beweegt. Denk eraan, tijd en ruimte zijn derde/vierde dimensionale illusies. Daarom, zal je niet 'in tijdsnood' komen te zitten, of 'verloren' raken, aangezien JIJ altijd in het HIER en NU bent.
Ik zal terugkeren met mijn beste vrienden de Arcturianen,
Mytre
Ashtar Commando

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 

Het verhaal wordt vervolgd in boek twee "Mytre en de Arcturianen"
Vind hier de delen 1, 2 en 3 en vanaf dat punt kan het verhaal verder op de Blog gevolgd worden in de 'Bibliotheek' onder het 'kopje' "De Arcturianen - Mytre en de Arcturianen via Dr. Suzanne Lie"

1 opmerking:

  1. Geweldig Coby! Ik heb genoten van dit eerste boek! Gauw op naar het vervolg :-) Dankjewel!

    BeantwoordenVerwijderen