donderdag, april 03, 2014

Michael voor de Raden van Jullie Hogere Zelven via Ron Head - 31 Maart 2014


Michael voor de Raden van Jullie Hogere Zelven
…Weet dat Jullie Niets Ongedaan Gelaten Hebben.
31 Maart 2014 / Ron Head

In onze laatste boodschap hebben wij gesproken over manieren, methoden, om jullie frequenties te verhogen. Wij zullen sommigen van hen vandaag naar voren brengen. Laat ons op voorhand verklaren dat wij niets aan jullie gaan geven dat nieuw is. Want welbeschouwd, zijn jullie gedurende duizenden aan jaren op dit pad geweest en vele manieren van hoe dit te doen werden ontwikkeld. Jullie waren degenen die hen ontwikkelden. Dus zullen wij jullie geheugen opfrissen. Wij zouden jullie een gedachte of twee over hen kunnen geven welke andere manieren van denken mogen zijn die jullie niet in overweging genomen hebben, maar de oefeningen zijn zeer, zeer oud. Zij werden goed gebruikt. Op de manier van het gebruiken van een pad door een bos, hetgeen deel uitmaakt van hun doeltreffendheid, is er geen noodzaak om het wiel opnieuw uit te vinden, is er geen noodzaak om een nieuw spoor te banen.
Wij zullen over Licht spreken, hetgeen hoge frequentie energie is. Wij zullen over aarding spreken. Wij zullen over jullie gewaarwordingen en begrip spreken. Wij zullen aanraden dat jullie een dagelijkse oefening beginnen als je er momenteel niet eentje hebt. We raden ook aan dat jullie jezelf er niet van langs geven voor het niet hebben van eentje of voor het missen van een dag in jullie dagelijkse oefening als je er wel eentje hebt. Denk eraan, de gehele doelstelling is om jullie frequentie te verhogen, en jezelf ervan langs geven zal dat zeker niet helpen. Laat ons beginnen.
We noemden Licht als een frequentie van energie. Wij zouden jullie er nu aan willen herinneren dat wij onlangs over alle energie gesproken hebben als zijnde een volledig spectrum en wat jullie als Licht gewaarworden als zijnde een portie van dat spectrum, net zoals geluid dat is, warmte, enzovoorts. Maar voor het doel van deze discussie, laten we de dingen vereenvoudigen door te refereren naar Licht, Energie, Liefde, en het "fundament van alle bestaan" als zijnde synoniem. Wij zullen de termen verwisselbaar maken.

Het wordt door vele bronnen gezegd, en correct, dat jullie in een proces zijn van het verhogen van de capaciteit van jullie lichamen om steeds hogere frequenties vast te houden en hoeveelheden van dat Licht welke we net gedefinieerd hebben. Als je in deze tijd op deze planeet bent, heb je het al klaargespeeld om hiervan een tamelijke hoeveelheid te doen. Sommigen doen het tamelijk goed en pijnloos. Voor sommigen is het problematisch. Wij zijn tot uitersten gegaan om frequent de gebruiken te vermelden van acceptatie, dankbaarheid, intentie, aarding enzovoorts als manieren om de effecten hiervan op jullie mentale en fysieke zelven te minimaliseren. Sommigen die problemen hebben vermoeden zelfs niets van wat wij bespreken. Anderen, in hun haast om hun doel te voltooien hebben "meer afgebeten dan dat zij kunnen kauwen", zoals jullie het graag uitdrukken. Het is mogelijk om bij te komen, en het is mogelijk om de intensiteit terug te draaien. Deze zijn dingen waar wij jullie mee kunnen helpen.
Wij noemden ook de aarding. De voordelen hiervan kunnen nauwelijks overschat worden. Er zijn vele manieren dat dit nu gepromoot wordt, van de eenvoudigheid van het blootsvoet lopen op jullie Aarde, naar de relatief dure "aarding" beweging en diens producten. Al deze dingen zijn tamelijk heilzaam. Wat wij nu wensen aan te halen is dat jullie jezelf in jullie harten moeten centreren en dan een verbinding moeten visualiseren tussen jullie/jou en jullie planeet zo vaak als je kunt.
Terugkerend naar het onderwerp van de universele energie zelf, wensen wij op de ene plaats concepten uit te leggen die de laatste tijd eerder genoemd werden om begrip te verstevigen en het een beetje uit te breiden. Het Licht, de energie, genezing, onvoorwaardelijke Liefde, enzovoorts wat een groot aantal van jullie dagelijks aanroepen is een eensgezindheid. Het is, in diens volledigheid, de IK BEN. Het is bewust. Het is intelligent. En jullie, op de variërende manieren van het aan te roepen, verhogen de frequentie handtekening van alles rondom jullie heen terwijl jullie je eigen frequenties verhogen. Sta ons toe dat te herhalen, terwijl jullie je eigen frequenties verhogen.
Je mag, natuurlijk het Licht dat je aanroept richten op alles of wie dan ook die je kiest, maar jouw eenvoudige aanroeping alleen zal jou veranderen en al het andere ook. Je mag het aanroepen, je erin koesteren, en vreedzaam zijn, en weten dat je niets ongedaan gelaten hebt. Het zal, echter, zoals goed bekend is, jouw intentie volgen. Je mag concentraties ervan naar delen van jouw eigen fysieke wezen sturen, naar emoties, naar situaties, andere plaatsen, andere mensen, andere dingen, of zelfs situaties. Wat je niet kunt doen is uitkomsten specificeren die in tegenstelling zijn jegens de vrije wil van anderen of dat het hun gekozen paden en contracten zou schenden. Het zou veel beter voor jouw eigen vooruitgang zijn om het Licht zelf uit te laten vogelen wat er nodig is, en dat is het punt die wij bedoelden te maken met deze volledige paragraaf.
Ook, begrijp alsjeblieft dat wanneer je tijd terzijde zet om deze dingen te doen, breng jij niet zozeer jouw gidsen, leraren, en wat voor term je persoonlijk ook hebt voor de Godheid dichterbij, aangezien je jouw besef in uitlijning brengt met wat al rondom jou heen en een deel van jou is. Nogmaals, laat ons onszelf herhalen. Het is een deel van jou. Het is nooit ergens anders. Het gaat nooit weg. We horen jullie nooit niet. Wij weten nooit niet hoe jij je voelt. En je wordt NIET be/veroordeeld, behalve, zoals wij jullie eerder verteld hebben, door jezelf.
Als je begon dit te lezen, ben je zeer waarschijnlijk één van diegenen die op jullie reis van ascentie zijn. Aangezien je tot hier aan toe dit gelezen hebt, zijn wij er zeker van dat je dat bent. Dus laat ons nu onze diepe dankbaarheid tot uitdrukking brengen voor jullie dienstverlening aan het Al, en jullie verzekeren dat jullie in liefde en grote waardering vastgehouden worden. Wij zullen ons onderhoud op een andere dag voortzetten.
Goedendag.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://oraclesandhealers.wordpress.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten