zondag, april 06, 2014

Karen Dover - Volledig in WAARHEID in/naar Uitbreiding en Multidimensionaliteit Verhuizen


Karen Dover
Volledig in WAARHEID in/naar Uitbreiding en Multidimensionaliteit Verhuizen
5 Maart 2014 

Velen van jullie in deze tijd mogen de enorme grote stromingen van energie voelen die nu diepgaand aan jullie trekken en jullie mogen je afvragen waarom je dergelijke intense "energetische duwen" voelt om jouw leven in/naar de uitbreiding te verhuizen. Het moet opgemerkt worden dat multidimensionaliteit jullie NATUURLIJKE VORM is, het is in de waarachtige kern van jullie Wezen en pusht nu voor jullie acceptatie op een zeer wakend menselijk bewust geestesniveau. Het is niet langer meer passend om te proberen vast te houden aan het 'fineer' hetgeen jullie geleerd werd om rondom jullie heen te plaatsen in dit jullie menselijke levenservaring. Het is nu tijd om in het LICHT van de WAARHEID te staan en dit manifesteert zich als gevoelens van kwetsbaarheid.
Laat mij een voorbeeld gebruiken om te helpen dit verder te belichten. Voor de menselijke vrouw kan dit gerelateerd worden aan het zeer fysieke opdoen van "make-up". Ik zou jullie er vriendelijk aan willen herinneren dat de GEHELE menselijke taal indammend is, maar het reflecteert ook dat wat er plaatsvindt. "Make up" (in het Engels) kan gelezen worden als dat je iets verzint of dat je iets goedmaakt, zelfs de namen van de uiteenlopende types van make up kunnen een aanwijzing geven, met het basisprincipe van make up zijnde de "funderende" crème, dit wordt aangebracht voordat het "canvas" erop getrokken wordt. Voor velen in de menselijke vrouwelijke vorm wordt make-up een wapen, voor anderen wordt het een toevlucht, ergens waar zij zich verbergen en natuurlijk wordt dit herbekrachtigd door de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid welke "foutloos" bij iedere mogelijkheid promoot. Voor de menselijke man mag dit verwarrend schijnen te zijn hoewel de reclame-industrie nu begonnen is om zich op mannen te richten met hun eigen "verzorgingsproducten". Allen worden uiteraard verkocht met de manipulatie van de menselijke emoties, dit zal nu beginnen om volledig te ontbinden want het is geen WAARHEID.
Toen je de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid binnenkwam werd je naakt geboren en vanaf dat precieze moment werd je toen GELEERD om jezelf te bedekken, en ik bedoel niet slechts door het dragen van kleding of het opdoen van make-up. Gestaag werd jou gedurende ieder moment van jouw menselijke levenservaring geleerd om jouw werkelijke gedaante te verbergen, of dit nu was met het gebruik van make-up, kleding, banen, relaties, de lijst is eindeloos. Op alle momenten van alle momenten streeft de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid ernaar om jou te leren dat jij niet "genoeg" bent. Dit verlicht zich nu voor velen van jullie en dit fineer/vernis vraagt nu om volledig op ALLE niveaus van jouw menselijke levenservaring ontbonden te worden aangezien het geen WAARHEID is en op geen enkel niveau in de Nieuwe Aarde werkelijkheid ondersteund wordt.

 
De leringen zijn zeer diep ten opzichte van iedere menselijke gestalte, dat zijn de menselijke man en de menselijke vrouw, met iedere menselijke gestalte ONDERWEZEN waar de andere gestalte "naar zoekt" maar dit is hoogst vervormd. De oude 3D Aarde is scheidend en verdelend door de voortdurende verwijzing naar de menselijke gestalte alleen en niets anders. Net zoals er geen verschil is tussen de menselijke man en de menselijke vrouw (terzijde van de anatomische verschillen in het menselijke voertuig) is er in WAARHEID geen verschil tussen jullie ENERGIE en jullie menselijk gestalte. Dit is te zeggen dat jullie GELEERD werd om jullie energie van jullie menselijke gestalte te verdelen. Dit vraagt er nu om om gereïntegreerd te worden om de heelheid toe te staan hetgeen dan voor uitbreiding toestaat, je kunt niets uitbreiden dat allereerst niet heel en compleet is. Probeer een cirkel te tekenen maar maak de cirkel niet volledig, probeer het dan steeds groter te tekenen terwijl je de gehele tijd nooit de cirkel sluit, je zult ontdekken dat de vorm vervormd raakt. Hoe groter de cirkel hoe groter de vervorming en dit verwijst in WAARHEID naar jullie ENERGIE binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid.
Binnenin het spirituele gebied werd jullie geleerd om jullie energie in/naar energiecentrums, lagen en het feitelijke menselijke voertuig zelf te scheiden, dit verankert en triggert de verdeling die zich voordoet binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid verder. JIJ BENT JIJ, het menselijke voertuig waar jij in geïncarneerd bent probeert in WAARHEID om de SPIEGEL te zijn van jouw energie, maar jou werd binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid GELEERD om je te ontkoppelen van jouw menselijke gestalte aldus voornoemde spiegel en diens reflectie vervormend. Wanneer jij je verbindt met een ander menselijk voertuig reageer jij op hun ENERGIE HANDTEKENING en niet op hun menselijke gestalte, dit is waarom je soms mensen zult ontmoeten en je onmiddellijk een aversie tegen hen inneemt, het is niet het menselijke voertuig waar jij een "hekel" aan hebt, het is de frequentie die lopende is binnenin hun energie handtekening. Echter, aangezien je niet fysiek hun energie handtekening kunt ZIEN en zoals jou GELEERD werd binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid om alles naar een zeer menselijk niveau te verwijzen, zal je dan AANNEMEN dat het het menselijke voertuig is waar jij een hekel aan hebt.
Neem nu dit voorbeeld en gebruik het in relatie tot jezelf en JIJ kijkend in de spiegel en zie je eigen reflectie. Veel mensen zijn zeer oncomfortabel met het kijken naar zichzelf in de spiegel, wanneer zij naar hun reflectie kijken zien zij niet een werkelijke reflectie van hun menselijke voertuig, het menselijke oog zal FILTEREN om de reflectie overeen te laten komen met de frequentie die je lopende hebt. Daarom, als je gevoelens van onwaardigheid enzovoorts verankerd hebt, is dit de filter welke jouw menselijke ogen zullen gebruiken en wat JIJ in de spiegel ZIET is NIET wat anderen zullen zien, want ook zij gebruiken filters totdat zij uit de oude 3d Aarde leringen verhuizen en de energie in WAARHEID toestaan om de reflectie in WAARHEID te zijn.
ALLES IS GEWOON en JIJ BENT op ZIEL niveau, jij bent de LIEFDE welke in WAARHEID IS, jou werd slechts geleerd om dit op een zeer menselijk bewust wakend geestesniveau binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid te vergeten. Dit streeft er nu naar om te ontbinden en aan jou wordt nu gevraagd om jouw reflectie in WAARHEID te bekijken. Er zijn ongeveer 7 miljard menselijke voertuigen geïncarneerd op en binnenin de planeet Aarde, een ieder is een reflectie van de LIEFDE welke in WAARHEID IS. Er is niet één reflectie die "mooier" is dan de ander, want ALLES IS GEWOON en JIJ BENT. Jou wordt nu gevraagd om de schoonheid die je in WAARHEID bent te accepteren en te erkennen, om de reflectie in de spiegel toe te staan de WAARHEID te tonen en niet verborgen te blijven onder het fineer van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid.
Schoonheid is niet slechts de oppervlakte, het menselijke voertuig is de reflectie van jouw ZIEL, dit vraag nu om te verschuiven en uit te breiden. Allereerst moet je accepteren dat JIJ de LIEFDE welke in WAARHEID IS BENT, nu wordt jou gevraagd om dit op een menselijk bewust wakend geestesniveau te accepteren, en het universum zal scenario's en mensen en gebeurtenissen in jouw externe wakende werkelijkheid plaatsen om de vervormingen te onderstrepen die je momenteel toestaat diep binnenin jouw energie handtekening te laten lopen.
LIEFDE IS GEWOON en JIJ BENT, omhels de reflectie in de spiegel, dit begint door jouw hart te openen en te accepteren dat jij de LIEFDE welke IS bent en dat je net zoals de sterren aan de hemel HELDER, PRACHTIG EN EEUWIG STRAALT. Als je dit doet, zal dan het fineer dat jouw geleerd werd om rondom jouw menselijke gestalte heen te plaatsen beginnen te scheuren en te breken, sta dit toe en sta de uitbreiding toe, want dit is waarom je in een menselijke gestalte op deze planeet incarneerde. Om de Hemel op Aarde te creëren en te laten zien dat ALLEN PRACHTIG ZIJN, WANT ALLEN ZIJN in WAARHEID ÉÉN.
Binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid werd jou geleerd om dat te verbergen wat jou uniek maakt, nu wordt aan jou gevraagd om jou aan JOU te openbaren en het werkelijke geschenk te begrijpen dat uniekheid is, het is in WAARHEID jouw sleutel naar de vrijheid.
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
http://truthcodes.wordpress.com/            
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen