woensdag, april 16, 2014

Karen Dover - Referentiepunten in WAARHEID Creëren - 12 Maart 2014


Karen Dover
Referentiepunten in WAARHEID Creëren
12 Maart 2014

Ik heb vele e-mails en vele vragen gehad betreffende hoe te verschuiven in/naar de stroom wanneer er geen referentiepunten SCHIJNEN te zijn voor de menselijke levenservaring. Het moet opgemerkt worden dat jullie een mix van ENERGIE en het MENSELIJKE VOERTUIG zijn, het menselijke voertuig is slechts één gedeelte van het plaatje, want onder de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid werd dit aan jullie getoond als het ENIGE gedeelte van het plaatje. Daarom, jouw focus naar het PUNT van BALANS halen, dat niet alleen uitlijnt met het menselijke voertuig en niet alleen uitlijnt met de energie welke je in WAARHEID bent, ziet jou in staat om referentiepunten te creëren en hen in jouw menselijke logische verstand op te slaan. Op geen enkel punt zou er ooit volledig onthecht worden van het menselijke logische verstand, aangezien het nodig is voor het menselijke voertuig om het leven op een zeer menselijk bewust wakend geestesniveau te begrijpen.
Binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid en in het bijzonder binnenin vele spirituele leringen is de focus alleen op de energie die je bent en je werd geleerd om het menselijke voertuig af te wijzen, dit is een andere zijde van DEZELFDE MUNT binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid, hiermee bedoel ik dat het je naar hetzelfde punt brengt, welke uit evenwicht is. Je kunt alleen in WAARHEID met de Nieuwe Aarde werken en deze ERVAREN op het punt van balans. Denk eraan, de dualiteit is een GECREËERD CONCEPT welke aan jullie geleerd werd om de vervormde werkelijkheid te verklaren welke nu ontbonden is. Daarom is er geen "puzzel", die de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid recht voor je probeert te plaatsen van, "Hoe ontbind ik de dualiteit". Als het een gecreëerd concept is zal het op een natuurlijke wijze ontbinden als je in/naar BALANS VERHUISD.
Het menselijke voertuig werd ontworpen met een menselijk logisch verstand om op een menselijk bewust wakend geestesniveau te verwijzen naar dat wat op deze planeet ervaren is, de referentiepunten die aan jullie GELEERD werden zijn geen WAARHEID, zij waren alleen altijd nodig om de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid te verklaren, deze werkelijkheid zat altijd BINNENIN WAARHEID, hetgeen verwant is aan een sneeuwglobe die bovenop een tafel staat. De tafel representeert de WAARHEID en het buitenste universum en de sneeuwglobe representeert de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid. Velen van jullie mogen in verwarring zijn wat betreft hoe je de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid kunt ontbinden en nog steeds een werkelijkheid hebt om in te bestaan. De externe wakende werkelijkheid van de WAARHEID HEEFT ALTIJD BESTAAN, jullie werden tegengehouden van er toegang tot te verkrijgen door de frequenties welke jullie geleerd werden te verankeren binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid.

Het UNIVERSUM van 3 en inderdaad het volledige weefsel van het bestaan is de LIEFDE welke IS, om deze frequentie te ervaren, in te tomen en ermee te creëren moet jij (je) ZELF TOESTAAN uit te breiden in/naar het buitenste universum, dit is om te accepteren dat jij je eigen referentiepunten creëert en dit is altijd onder de begeleiding van jouw ZIEL, sta het grotere plaatje toe om uit te breiden. Denk eraan, onder de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid werkte je in de indamming, nu werk je in de expansie en het is een beetje zoals gedurende een zeer lange tijd in een kamer gehouden te worden en nooit buiten voornoemde kamer te komen, dan mogen de eerste stappen in/naar de expansie toeschijnen zowel opwindend als intimiderend te zijn. Dit is waar jouw ZIEL scenario's, plaatsen en gebeurtenissen geplaatst heeft in jouw externe wakende werkelijkheid, zodat je volledig in/naar de expansie kunt verhuizen. ALLES binnenin het UNIVERSUM van 3 begreep dat deze verhuizing in/naar de expansie een tijd mag zijn van verontrusting voor een ras dat aldus ingedamd werd gehouden, vandaar de uitbreiding van de energieën gedurende de komende 7-10 lineaire dagen die verwant zijn aan het zitten op een startbaan in een vliegtuig dat aan het opstijgen is.  
Je zult een snelheid bereiken waarin je geen andere optie hebt dan los te laten en te ervaren. Het is inderdaad in dit moment van het loslaten dat jouw menselijke levenservaring voor jou zin zal beginnen te hebben, tot aan dit moment toe zal er nog steeds verwarring zijn. De hartruimte is jouw verbinding met jouw ZIEL, daarom is het VOELEN of een beslissing correct is de weg voorwaarts, aan jou wordt niet gevraagd om geen beslissingen te nemen, dit is een lering van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid welke ernaar streefde jou karma en "uitgezette paden" te onderwijzen. Dit wordt nu allemaal teniet gedaan want WAARHEID IS GEWOON en JIJ BENT.  
Terwijl de energieën nu verhogen en dramatisch uitbreiden wordt aan jou gevraagd om los te laten en om GELOOF en VERTROUWEN in jouw ziel te hebben, jij creëert deze levenservaring in alle momenten van alle momenten, en op een menselijk logisch geestesniveau mag het toeschijnen weinig zin te hebben maar je bent aan het verhuizen in/naar MULTI en INTER dimensionaliteit, dit ziet erop toe dat je tegelijkertijd met ALLE delen van het onvouwende plaatje in het NU moment werkt. Dit is een complete tegenstelling jegens het lineaire context welke jou binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid geleerd werd.
Je zult het weten wanneer je het NULPUNT bereikt hebt want dit is het punt van balans, dit wordt bereikt door los te laten en de stroom toe te staan. Als je eraan gewend raakt om op een multi- en interdimensionale manier te werken zal je het onderliggende ONTWERP van dit jouw menselijke levenservaring op deze planeet beginnen te zien. Dit staat toe voor uitbreiding en verankering van de Nieuwe Aarde frequenties op nieuwe niveaus.
ALLES IS GEWOON en JIJ BENT.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
http://truthcodes.wordpress.com/           
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen