maandag, april 14, 2014

Karen Dover - Herschikken in WAARHEID - 12.04.2014


Karen Dover
Herschikken in WAARHEID
12 Maart 2014

Zoals velen van jullie ervaren intensiveren en breiden de energieën zich nu snel uit, de ontbinding van de oude 3D Aarde werkelijkheid staat voor een snelle manifestatie toe en nochtans mogen velen van jullie de vertrouwde "trekkracht" aan jullie energie handtekening voelen. Verandering is de NATUURLIJKE stroming van de menselijke levenservaring, wat jou mag triggeren in relatie tot de "levensveranderingen" is de lering in relatie tot "afsluitingen". Velen van jullie mogen op dit moment opmerken wat aan jullie geleerd werd als "afsluitingen" en worstelen om de aanvangen te zien, want niets eindigt ooit zozeer als de menselijke levenservaring verschuift en zichzelf hervormt.
Voor het menselijke logische verstand staat het idee van een "afsluiting" toe voor een forse triggering, het mag je bijna verlammen, in die zin dat je de oude 3D Aarde werkelijkheid mag toestaan te proberen jou te onderwijzen dat er een enorme grote puzzel is die opgelost moet worden. Op de NIEUWE AARDE daar is geen opoffering, binnenin de oude 3D Aarde werkelijkheid werd jou niets anders dan opoffering geleerd, dus wederom mag het menselijke logische verstand proberen om aan jou de ogenschijnlijke puzzel van "hoe kan een afsluiting geen opoffering zijn?" voor te leggen, en dit blog is om dit onderwerp te adresseren.
Het menselijke leven beweegt en verschuift; als je aan zelfs een jaar geleden terugdenkt in dit jouw menselijke levenservaring mag je forse veranderingen opmerken, of dit nu de mensen in jouw leven zijn, waar je leeft of wat het jouw werk betreft enzovoorts. Wat er gebeurt in de menselijke levenservaring is dat de frequenties die je binnenin jouw menselijke voertuig lopende hebt beginnen te verschuiven en dus begint jouw externe wakende werkelijkheid in ANTWOORD op de frequenties die je binnenin lopende hebt ook te verschuiven. Aangezien de menselijke levenservaring onder de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid een gecreëerde CONSTRUCTIE was, was deze verandering en verschuiving aan de externe wakende werkelijkheid betrekkelijk statisch, het was zeer langzaam wat verschuldigd was aan de dichtheid van de betrokken frequenties. Dus het mag voor jouw menselijke logische verstand toegeschenen hebben als een gestage en VOORBEREIDE verandering aangaande jouw leven. Je nam bijvoorbeeld "tijd" om te verhuizen of van baan te veranderen, maar op alle momenten werd het natuurlijke proces van de UNIVERSELE STROMING vervormd en VERTRAAGD door de dichtheid van de frequenties welke jou waren geleerd om diep binnenin jouw menselijke voertuig te verankeren.

Nu dat de NIEUWE AARDE geboren is bestaan deze dichtere frequenties niet langer op een UNIVERSEEL NIVEAU, zij bestaan alleen op het niveau van het menselijke voertuig, dit staat toe voor een SNELLE EN NATUURLIJKE uitbreiding maar op een snelheid welke jouw menselijke logische verstand gewaar mag worden als "te snel". Jouw reactie mag zijn om je schrap te zetten en te proberen de stroming van energieën tegen te houden, de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid toestaand om jou te leren dat de snelheid van verschuiven in jouw vroegere oude 3D Aarde gecreëerde leven het tempo is waar je mee moet werken. Dit is GEEN WAARHEID en wordt niet ondersteund op de Nieuwe Aarde en deze lering moet toegestaan worden om gezien te laten worden op een bewust wakend geestesniveau zodat jij JEZELF toestemming geeft om met de stroming mee te gaan.
Het is geen WAARHEID om aan te nemen dat iemand of iets jou op dit moment terughoudt, in alle tijden en alle momenten wacht jij op JOU, want welbeschouwd ben jij het alleen die dit jouw menselijke levenservaring leeft. Het terughouden en het proberen om de stroom te stoppen is een onbewuste en onderbewuste reactie en is verborgen voor de wakende bewuste geest. Ik onderstreep dit in deze blog want ik heb dit slechts recentelijk binnenin mij zelf belicht. Ik heb altijd, zelfs binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid grote levensgebeurtenissen ALLEMAAL IN ÉÉN KEER ervaren, nooit, bijvoorbeeld, alleen een verhuizing of dat ik van baan veranderde. Op dit moment in de tijd wordt ik nu geconfronteerd met het veranderen van MIJN VOLLEDIGE externe wakende werkelijkheid, er is niets in mijn wakende leven dat zelfs gelijk zal blijven aan wat ik geleefd heb tot aan dit moment toe. Bij tijden heb ik GEVOELD dat ik mezelf energetisch een stap terug liet zetten en voelde dat het wachtpatroon zich begon te vormen. Op dit moment pushen de universele energieën mij wederom om de volledige transformatie van mijn volledige levenservaring te ACCEPTEREN. Want welbeschouwd heb ik dit GECREËERD en gemanifesteerd, nu wordt er aan mij gevraagd om het op een menselijk bewust wakend geestesniveau te ACCEPTEREN.
ACCEPTATIE is de sleutel naar de NIEUWE AARDE want je mag dromen, je mag creëren maar tenzij jij jezelf toestemming geeft om te ACCEPTEREN zal je niet in staat zijn om feitelijk deze veranderingen te LEVEN, aangezien dit geen WAARHEID is zal het universum je dan in de leegte houden tot dat je los kunt laten en kunt ACCEPTEREN dat je het leven dat je WENST TE ERVAREN hier op deze planeet creëert en manifesteert. Deze acceptatie kan door niemand anders verankert worden dan jij zelf want alleen jij creëert en manifesteert dit jouw menselijke levenservaring op deze planeet van binnenuit de menselijke gestalte welke jij gekozen hebt te nemen.
"JIJ kunt niet falen aangaande dat waarvoor je hier kwam om te ZIJN."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen