dinsdag, april 22, 2014

Karen Dover - Door het Puin van de Oude 3D Aarde Werkelijkheid heen Uitbreiden & Werken met UITBREIDING 19/21-4-2014


Karen Dover
In WAARHEID door het Puin van de Oude 3D Aarde Werkelijkheid heen Uitbreiden
19 Maart 2014

Velen van jullie mogen je uitermate nerveus/overstuur/verward voelen of een meervoud aan emoties ervaren die in deze tijd zeer intens schijnen te zijn. De Nieuwe Aarde energieën plus de energieën van de Bloedmaan hebben om te beginnen toegestaan voor een SNELLE uitbreiding en dit zal doorgaan zich rap uit te breiden in de komende lineaire dagen. Alles in het universum is bij ONTWERP, niets is bij toeval en velen van jullie in deze tijd mogen verhoogde episodes van déjà vu ervaren. Gevoelens van extreme vermoeidheid mogen gemixt zijn met episodes van extreme energie, met velen van jullie misschien niet in staat zijnde om te "slapen" zoals dat voor jullie binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid gedefinieerd werd. ALLES verhuist in/naar de uitbreiding, hetgeen betekent dat ieder aspect van dit jullie menselijke levenservaring nu openstaat voor HER-INTERPRETATIE en als zodanig kan het zeer snel veranderd en verschoven worden, in veel gevallen mogen deze verschuivingen zich in een hartslag voordoen.
Dit maakt deel uit van het overgangsproces dat noodzakelijk is om volledige multi- en interdimensionaliteit te ervaren en te VERANKEREN, beide zijn noodzakelijk voor de ZIEL op een menselijk bewust wakend geestesniveau zodat de volledige menselijke levenservaring ervaren kan worden en dat nieuwe manieren van leven en Zijn/Bestaan geboren kan worden, zoals ik vaak verklaard heb is er GEEN aspect van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid dat meegenomen kan worden in/naar de Nieuwe Aarde; een volledige RESET van jouw menselijke voertuig is vereist en het overgangsproces streeft ernaar dit te adresseren.
Voor velen van jullie mag er in deze tijd veel verwarring zijn aangezien de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid nog steeds zichtbaar SCHIJNT te zijn, dit is slechts een illusie want de oude 3d Aarde gecreëerde CONSTRUCTIE is nu volledig ontbonden, dit is waarom je verwarring mag voelen wanneer je probeert te wisselwerken met de externe wakende werkelijkheid op iedere manier waarop je dat 'gewend' was te doen, aangezien de constructie nu ontbonden werd is er geen energetisch referentiepunt om te verkrijgen. Zoals jou GELEERD werd binnenin de oude 3D Aarde werkelijkheid om te vertrouwen op EXTERNE referentiepunten, mag dit jouw menselijke logische verstand verwarren en het mag ernaar streven om deze referentiepunten te vinden door uiteenlopende gedragspatronen die gevonden worden binnenin andere menselijke voertuigen om jou heen. Dit mag toezien op vele incidenten of drama's die beginnen te ontvouwen maar aangezien deze geen WAARHEID zijn niet ondersteund worden en het drama zich niet uit zal spelen, eerder zal het tevoorschijn komen om te ontbranden en dan vervagen en dan wederom ontbranden. Wanneer dit zich voordoet, dan, hoe meer je probeert om met het drama te wisselwerken hoe meer verwarring en meer bewolking van jouw innerlijke visie je zult ervaren aangezien alleen WAARHEID ondersteund wordt op de Nieuwe Aarde.

Referentiepunten voor de Nieuwe Aarde zijn ZELF GECREËERD OP ZIELNIVEAU, zij worden niet in het externe gevonden want het UNIVERSUM van 3 IS GEWOON en het is geen gecreëerde constructie. Daarom moet je de uitbreiding die voor jouw geplaatst wordt toestaan, ermee wisselwerken en dan de ervaring als een referentiepunt op een zeer menselijk bewust wakend geestesniveau VERANKEREN. Het is geen WAARHEID te wachten of niet te wisselwerken; inderdaad velen van jullie mogen opmerken dat jullie gepusht worden om in actie te komen in deze tijd. De oude 3D Aarde probeert nog steeds "karma" en "paden die al gecreëerd zijn" te onderwijzen, beide zijn constructies en zijn geen WAARHEID, als je gaat zitten en op het universum "wacht" om iets aan jou af te leveren zonder te wisselwerken met wat er recht voor jou geplaatst wordt, dan riskeer je in de leegte te zitten en vastgehouden te worden in een wachtpatroon. Het kan niet genoeg onderstreept worden dat JIJ op alle momenten van alle momenten creëert, en dit is nu een fysieke creatie door te wisselwerken met de scenario's en gebeurtenissen die jouw ZIEL nu recht voor jou plaatst.
Veel hiervan zal jou triggeren/tot actie aanzetten nochtans zijn zij positief gepolariseerd, dit is te zeggen dat zij daar zijn om jou te laten zien hoe STERK en hoe KRACHTIG JIJ in WAARHEID bent. De oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid mag proberen om jou te leren, dat zou jij "springen" je zult vallen, maar je zult HOOG VLIEGEN want jij creëert deze scenario's op ZIELniveau om jouw kracht en creativiteit op een menselijk bewust wakend geestesniveaus te versterken. JOUW DROOM wordt recht voor jou geplaatst, het mag je gigantisch triggeren maar in de ACCEPTATIE en het VERANKEREN van voornoemde DROOM zal je vreugde, vrede/vreedzaamheid, liefde en harmonie vinden op niveaus die nog nooit eerder op een menselijk bewust wakend geestesniveau ervaren werden.
IEDEREEN in het UNIVERSUM is zich bewust van dit volgende stadium in het proces van overgang en zijn in VOLLEDIGE ONDERSTEUNING van IEDEREEN in ALLE momenten, je bewandelt dit pad niet alleen, je mag een persoonlijke levenservaring creëren maar aangezien ALLEN ÉÉN ZIJN en ALLES GEWOON IS, is jouw netwerk en WEEFSEL van ondersteuning eeuwig, multi- en interdimensionaal en voor jou op alle momenten van alle momenten beschikbaar.
In deze tijd wordt aan jou gevraagd om balans te vinden en deze te handhaven en om de ene voet voor de andere te zetten. Je zult niet vallen want dat KAN je NIET, het menselijke ras werd geleerd dat zij geen vleugels hebben, nu is het moment dat je niet alleen deze voornoemde vleugels her/erkent maar dat je het ook voor de eerste keer in jouw incarnatie in een menselijke gestalte op deze planeet gaat gebruiken.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

*****

Karen Dover
In WAARHEID met UITBREIDING Werken
21 Maart 2014

Voor velen van jullie mag dit een periode van intense activiteit zijn dat wel of niet ervaren mag worden als een gevoel van opwinding maar zonder fysieke "interpretatie" die beschikbaar is om voornoemde opwinding te bevestigen. Wat je VOELT zijn de uitbreidende energieën van het UNIVERSUM van 3. Deze energieën zijn nu bezig zich volledig te verankeren en de beweging die  in ieder enkel moment bereikbaar is, is GROOT. Velen van jullie mogen tussen de periodes van intense verschuiving en fysieke beweging in op een menselijk bewust wakend geestesniveau rusten en ontspannen. Het moet opgemerkt worden dat aanvankelijk jouw menselijke logische verstand mag proberen om dat wat ervaren wordt op een wakend bewust geestesniveau af te wijzen. Er werd zoveel verankerd op een zuiver ENERGETISCH niveau dat de feitelijke manifestatie in/naar de externe wakende werkelijkheid voor velen van jullie als een schok mag komen, en nochtans is het hier. Het "bewijs" zijnde de fysieke manifestaties die nu tevoorschijn zullen komen in jouw externe wakende leven, en deze zullen doorgaan zich snel te ontvouwen.  
Het is onontbeerlijk dat je op dit moment, zoveel als dat je mogelijk kunt, in het NU blijft, want door uit het NU moment vandaan te gaan mag jij je zeer overweldigd VOELEN, dit is verschuldigd aan de multi- en interdimensionale uitbreiding waar het menselijke voertuig nu pas mee wisselwerkt. Terwijl je steeds meer gewend raakt multi- en interdimensionaal te werken, zal je dan in staat zijn om de binnenkomende energieën op toenemende uitbreidende snelheden te "besurfen", maar om er mee te beginnen mag verwant zijn aan het voor de allereerste keer lopen of dat je voor de allereerste keer een auto bestuurt. De opwinding is een mix van opgetogenheid en adrenaline als je eraan begint te werken om deze extreme hoge frequenties te balanceren.
De slaap mag aan jou ontglippen in deze tijd en jouw menselijke logische verstand mag proberen jou ervan te overtuigen dat er iets verkeerd is, dit is hoogst vervormd want met het volledig in/naar de uitbreiding te verhuizen, verhuis je in/naar een NIEUWE MANIER VAN LEVEN en Zijn/Bestaan en dit is ongelijk aan alles dat je ooit ervaren hebt in een menselijke gestalte op deze planeet. De referentiepunten die door JOU gecreëerd werden terwijl je in/naar en door dit proces en de menselijke levenservaring heengaat, neemt nu een nieuw dimensionaal perspectief aan. Voor velen van jullie in deze tijd zal het een periode zijn van het je opnieuw aanpassen, van het je volledig uitlijnen met jouw ZIEL en van het volledig UIT de oude patronen en manieren van werken verhuizen. Dit, wederom, mag jou bij verrassing nemen wanneer je probeert om te wisselwerken met iets dat niet langer meer beschikbaar voor jou is, het mag jouw logische verstand verwarren want het menselijke logische verstand registreert niet de FREQUENTIE van dat wat er in jouw externe wakende wereld tevoorschijn komt. Het moet opgemerkt worden, en ik kan dit niet genoeg onderstrepen, dat alles dat voorbij jouw frequentiebereik is voor jou ONBESCHIKBAAR zal zijn, dit mogen mensen, plaatsen, gebeurtenissen en manieren van wisselwerken zijn met de externe wakende wereld.
Er is een pauze die zich ontvouwt als jij volledig in/naar multi- en interdimensionaliteit verhuist, het is een ruimte waar alles zich schijnt te vormen maar je bent niet in staat om er volledig mee te wisselwerken, en dan ineens is het alsof de "houdgreep" verwijderd is en je het volledig binnengaat. Ik zou je sterk willen begeleiden om te vermijden te proberen om ook maar iets te forceren of te proberen het grotere plaatje te zien wanneer het gepresenteerd wordt met slechts een deel van een plaatje, want dit proces IS EEN PROCES; binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid wordt aan jou een plaatje getoond en een methode om dit plaatje te bereiken, dit is indamming en is geen natuurlijk proces. Deze manier van werken met de menselijke levenservaring is nu GESLOTEN voor het menselijke ras, hoewel velen gedurende enige tijd zullen proberen ermee te wisselwerken, dit is meer uit gewoonte dan wat dan ook en dit zal ontbinden als je probeert te wisselwerken terwijl de referentiepunten niet langer meer bestaan.
Het mag toeschijnen dat je op een planeet leeft die er hetzelfde uitziet zoals het dat deed in een lineair context van de afgelopen paar dagen, maar op een FREQUENTIE niveau verschoof en veranderde ALLES. Deze veranderingen en verschuivingen zullen nu FYSIEK geboren worden in/naar de externe wakende wereld en ALLES is op diens plaats om diegenen te ondersteunen die instrumentaal zijn bij het verankeren en geboren laten worden van de nieuwe manieren van werken en leven op deze PLANEET.
VERTROUWEN is een onontbeerlijk onderdeel van dit proces met VERTROUWEN en GELOOF in ZELF, hetgeen doorslaggevend is. Kijk niet naar diegenen rondom jou heen in de menselijke gestalte, kijk BINNENIN op alle momenten van alle momenten want jij wordt DUIDELIJK door jouw ZIEL begeleid in/naar de uitbreiding waar gedurende enige tijd door het menselijke ras over gesproken werd. In duidelijke termen is de GEBEURTENIS ontvouwen, de VERSCHUIVING is begonnen en het zal nu EEUWIG doorgaan want ALLES IS GEWOON en JIJ BENT/JULLIE ZIJN in WAARHEID.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen