zondag, april 20, 2014

Jezus - Jullie Zijn het ChristusLicht! - 20 April 2014 / Rita Pulmans


Jezus
"Jullie Zijn het ChristusLicht!"
Pasen 20 April 2014 /  Rita Pulmans
 


Ik Jezus-Christus, Zegen jullie vanuit je Hogere BewustZijn.
Met de Allerhoogste Zegen van de Almachtige Vader.
Dit vanuit jullie Hoogste Zelf. 
 

Geliefde Jezus,
Tijdens deze mooie Paasdag was er een zeer krachtige liefdesenergie waarneembaar. Het lijkt mij ook een zeer mooie maar intense tijd van verandering en transformatie. Geliefde Jezus zou U ons een boodschap willen schenken op deze toch wel speciale Paasdag 2014.
Ik dank U geliefde Jezus Joshua Ben David.
Jezus:
Geliefde kinderen van het ChristusLicht.
Ja, geliefden jullie allen zijn het ChristusLicht! Niet enkel diegene die een "pij" dragen of wat dan ook. Neen geliefden, het zijn geen uiterlijke tekenen die aangeven of iemand heel, heilig, is.
Het zijn "de innerlijke" gedragingen en tekens, en daden, daaruit voortvloeiend die jullie vertellen of een mens het ChristusLicht reeds uitdraagt, dus verworven heeft.
Met verworven geliefde schepsels van de Allerhoogste Moeder Godin, wens ik Jezus Joshua jullie te zeggen dat; jullie allen zonder uitzondering vloeien uit de oneindige liefde van Vader/Moeder God, Schepper van Hemel en Aarde.
Wees bewust geliefde kinderen van het Allerhoogste Licht dat de Schepper jullie geschapen heeft naar het evenbeeld van ZichZelf.
Ga in "jezelf" geliefden, ontdek wat nu precies het ChristusLicht betekend. Wat houdt het in als zodanig? Wat denken jullie zelf geliefde harten? Wat voelen jullie als jullie met liefde naar jullie nog te helen stukken kijken?


Juist geliefden; het ChristusLicht, niet enkel vanuit de buitenste lagen, maar van binnen, in Jullie! Daar ligt de heilige schat van "heling" (Heel Zijn) verborgen.
Openbaar het aan je zelf.
Schenk jezelf deze offergave, door mij Jezus; jullie aangeboden door mijn kruisdood. Doch geliefden dit was enkel de "fysieke dood". Dit had enkel betekenis wat betreft de verrijzenis die daarop volgde.
Voorafgaand aan de verrijzenis ben ik ter "helle neergedaald", wat enkel betekend geliefden; in het onderbewuste, zeg hier Bovenbewuste de diepe (Mystieke) lagen ingedoken en daaruit heling aangebracht. Dit door Mijn oneindige onvoorwaardelijke liefde voor Jullie, en voor de wereld en al wat leeft.
Het zoenoffer of de kruisdood was enkel de "uiterlijkheid" hiervan. Dit gebeurd enkel "uiterlijk" mede dat er innerlijk een  gelijklopend proces plaatsvindt.
Geliefde mensenkinderen, durf naar binnen gaan. Durf je Christuskind in de ogen te kijken.
Het Christuskind vertegenwoordigt jullie Hogere Zelf, welke staat te popelen om geaccepteerd, geopenbaard te worden. "Gebaard" vanuit jullie Zelven in jullie ChristusLicht geliefden. Kijk niet steeds star en stug tegen de geconditioneerde regels aan. Maar kijk met open hart en open Geest naar de achterliggende waarheid, naar mijn lijden kruisdood en verrijzenis!
Kijk naar mijn verrijzenis met vreugde geliefden en vergeet het lijden daarachter. Wat voorbij is, is voorbij en deze heb ik Jezus Joshua, alleen "gedragen." Draag deze niet langer op jullie schouders!
Ik Jezus Zegen jullie op deze "innerlijke bewustwording" en Zegen jullie met de Zegen van de Almachtige Vader/Moeder God, vanuit jullie Hoogste Zelf.
Aanvaard je Christusschap geliefden zonder enige twijfel of voorbehoud.
Aanvaard de liefde in jullie "levensspel" en zie doorheen dit alles.
Ik Jezus Joshua Ben David heb gesproken.
 

Channeling van Rita Pulmans.
© Copyright Rita Pulmans
Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst. De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst  mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten