donderdag, april 17, 2014

Het Manuscript van Overleving - Deel 411


Het Manuscript van Overleving - Deel 411
Licht is Gelijk aan Informatie is Gelijk aan Frequentie
14 April 2014 / Aisha North

Wij zouden vandaag graag de gelegenheid willen nemen om in het onderwerp van Licht te gaan graven, en wij zullen dat doen in de hoop dat het enige tot dusverre verduisterde hoeken binnenin jullie allemaal zal verlichten, en ook in de hoop dat deze woorden zullen helpen om sommigen van jullie op een manier te triggeren dat zal helpen om de rest van de mensheid te verlichten. Want zie, jullie zijn hier met een zeer specifieke taak in gedachten, en zelfs als die taak nog steeds zeer veel voor de meesten van jullie uit het zicht verborgen is, komt het naar het oppervlak toe op een immer verhogende snelheid. Want zoals jullie je er allemaal bewust van zijn, zijn jullie hier om de glorie van de mensheid en haar omgevingen nieuw leven in te blazen, op de manier van het manifesteren van een gloednieuwe versie van beide welke jullie allemaal in staat zal stellen om op een manier te leven welke zal helpen om jullie allemaal te onderhouden in een doorlopende en behulpzame cyclus van verlichting.
Want wanneer wij spreken over verlichting, doen wij dat aldus op een zeer letterlijke manier, en doen wij dat aldus ook op een meer indirecte manier, aangezien Licht zoveel meer is dan de verlichting die jullie gewaar kunnen worden met jullie eigen ogen. Want zie, wat jullie zien is eenvoudig een fragment van Alles Dat er Is, en zelfs als dit geen nieuws voor wie van jullie dan ook is, is het nog steeds een feit dat steeds opnieuw benadrukt moet worden. Want de mensheid werd op zovele manier getraind om alles af te wijzen dat niet gezien kan worden, en als zodanig zijn jullie gewend geraakt om op een zeer oppervlakkige manier te bestaan, eentje die letterlijk slechts het oppervlak van Alles Dat er Is is. Maar nu, wat er voor jullie verborgen werd gehouden zal wederom zichtbaar worden, en het zal aldus op een manier zijn welke zal dienen om alle oude zienswijzen van de "werkelijkheid" uit te bannen en hen te vervangen met iets dat verre deze oude en versleten illusie overstijgt.
Nochtans, geven deze woorden jullie niets nieuws, maar waar wij op het punt staan om in te gaan graven, zal voor velen van jullie als nieuws waargenomen worden, terwijl voor anderen, het zal dienen om het zeurende vermoeden toe te laten nemen dat jullie al begonnen zijn te voelen. Want nu, zal de werkelijke rol van het Licht, en inderdaad, de zeer uiteenlopende aard van het Licht steeds meer in focus komen, en dat is omdat jullie eindelijk in staat zijn om deze informatie zelf te onderscheiden. Want nu, werd jullie gehele receptoren systeem tot zo een graad fijn afgestemd, dat het eindelijk in staat is om de subtiele en niet zo subtiele signalen die jullie kant op komen te ontvangen en te interpreteren, en als zodanig, wat daar de gehele tijd al geweest is zal eindelijk voor de algemene massa's in het zicht komen.

Want zoals wij jullie steeds maar weer opnieuw verteld hebben, bezitten jullie alles al dat jullie nodig zijn om alles dat verkeerd is op deze planeet te rectificeren, en nu, beetje bij beetje, zal deze informatie eindelijk voor iedereen om te zien naar het oppervlak komen. En het zal dat aldus doen met de hulp van velen van jullie. Want jullie zijn hier als dragers van het Licht, en wanneer wij de term Licht deze keer gebruiken, is het in de benaming van informatie, en deze informatie, wanneer het aan het algemene publiek onthuld wordt, zal helpen om nieuwe vlammen aan te steken die op hun beurt zo een grote landverschuiving van innovatieve krachten in de mensheid zal verwekken, dat het onstuitbare getijde van verandering een geheel nieuwe richting en omvang aan zal nemen.
Want nu, zullen jullie plotseling beginnen het overduidelijk te zien en jullie zullen beginnen om de eenvoudigheid en de prachtige structuur te zien die ten grondslag ligt aan alles dat bestaat, en jullie zullen de eenvoudige oplossing zien die alle oude en onjuist geïnterpreteerde manieren van de mensheid ogenblikkelijk ongeldig en leeg zal maken. Want jullie zullen zien wat er binnenin jullie ligt in de vorm van energetische paden, gereed en in staat om hun grote en formidabele machinerie te ontvouwen, en wanneer zij dat doen, zullen zij die diepgewortelde creatieve intelligentie loslaten waar jullie letterlijk binnenin rondlopen. Want jullie fysieke voertuig, die veel-beschimpte en vaak belachelijk gemaakte cilinder van vlees en bloed is niets anders dan een grote bibliotheek van kennis, veilig opgeslagen binnenin jullie waarachtige wezen, op een manier dat het onmiddellijk toegankelijk maakt op het moment dat je het klaarspeelt om door die oude barrière van ongeloof heen te breken. En het beste van alles, is dat deze eenvoudige oplossing, onder jullie eigen neuzen, al begonnen is om diens ware kleuren aan sommige van jullie heldere geesten te tonen.
Want denk eraan, het Licht sijpelt overal naar binnen, en dat heeft het aldus gedurende een behoorlijke tijd gedaan, en het heeft ook vrije toegang in vele getrainde geesten die tussen jullie in leven, die op alle niveaus werken als geleerden en wetenschappers. En dus, zijn velen van hen al begonnen om dit Licht te zien en zij hebben de prikkelende sporen welke dit Licht heeft omschreven gevolgd, en zij zijn begonnen om stukjes en beetjes aan informatie dat dit Licht draagt op te pikken. Maar tot nu aan toe, waren deze louter fragmenten van het geheel, en als zodanig, moet een grootschalig beeld nog vastgesteld worden. En één van de redenen hiervoor, is de oude en goedbekende aanwezigheid van het ego. Want de ego aangestuurde geest zal altijd proberen om de kaarten dicht bij de borst te houden, en zij zullen proberen om winst te maken door over anderen heen te stappen, en zij zullen proberen om informatie te verbergen om de auteur hemelhoog te prijzen, maar nu, begint dat oude denkbeeld van een ego aangestuurde maatschappij te vervagen, en een nieuwe manier van bestaan komt naar voren. En in dit nieuwe bestaan, zal het samenwerkingsverband en de medewerking voor de algemene goede wil de aansturende kracht achter alles zijn, en dit op zichzelf zal verzekeren dat vele voormalige gesloten deuren wijd opengezwaaid zullen worden. En dus, zullen mensen die gewend zijn om binnenin hun eigen gebied geïsoleerd te zitten het krachtige effect van samenwerking dwars over wat voor verdelende grenzen dan ook begrijpen, zowel intellectueel als deze oude grenzen die wat voor idee of concept dan ook als iemands 'eigendom' definiëren.
Want nu, zal een machtige kracht losgelaten worden, en het zal op een manier losgelaten worden dat het geen enkele steen onomgekeerd zal laten in de zoektocht naar vrijheid voor iedereen. En dit concept van vrijheid omvat alles, aangezien deze vorm van vrijheid in feite niets anders is dan een manier van leven welke ongebonden is door wat voor beperkingen dan ook wanneer het aankomt op de toegang tot kennis en energie. Met andere woorden, een maatschappij welke van brandstof voorzien wordt door een nooit eindigende voorraad van energie, zal het in staat stellen om in een eindeloze cyclus van energetische transformaties te lopen, zodat er geen schade door berokkend zal worden voor welke van de betrokken partijen dan ook. Met andere woorden, zullen jullie wederom beseffen dat jullie in staat zijn om een volledig onderhoudend leven te leven, een leven dat gericht is op het verkrijgen van meer kennis dat op diens beurt al diegenen rondom jullie heen tot voordeel zal strekken. Want jullie zullen eindelijk begrijpen te leven als één verbonden organisme, waar ieder individueel lid samenwerkt met alle anderen, op dezelfde prachtige samenhangende manier zoals al die prachtige cellen in dat wonderbaarlijke lichaam van jullie al aan het doen zijn.
Want het is hier al, er is niets nieuws dat er uitgevonden moet worden, want alle benodigde systemen zijn al op hun plaats, zowel op een micro als op een macro niveau, en nu, zullen jullie wederom volledige verbonden leden worden van deze grote en hyper georganiseerde structuur welke de Gehele Schepping omvat. Of om meer specifiek te zijn, jullie zullen wederom BEWUSTE leden worden van deze gigantische structuur, en als zodanig, zullen jullie beginnen alle voordelen te oogsten van deze tot dusverre onontdekte schat dat alles doordringt dat jullie zien en inderdaad ook alle ongezien dingen. En wat er in diens werkelijke kern ligt, is het Licht waar wij naar refereren, het Licht dat niet het zichtbare Licht is dat jullie buiten kunnen zien, maar het Licht dat in alle vormen en maten komt en het is een intrinsiek deel van alles. Want Licht is veel meer dan een deeltje of een golf, het komt in alle vormen en gestalten, van een vloeibare naar een solide massa, als een gasachtige substantie of als plasma. Wij weten dat dit voor velen van jullie geen nieuws is, maar wij weten ook dat deze woorden zullen beginnen om zoveel oogkleppen van zoveel anderen op te heffen, dit op diens beurt zal enige zeer interessante processen op gang brengen binnenin velen van jullie, en het zal dat aldus doen op misschien enige onverwachte plaatsen.
Want nogmaals, een ieder van jullie kwam binnen met een zeer specifieke taak om te vervullen, en voor velen van jullie, zal deze taak zichzelf laten zien een distributeur van informatie te zijn, en niet alleen dat, maar informatie op een niveau waar jullie geen idee over hadden dat jullie er bij de aanvang zelfs mee geassocieerd zouden kunnen worden. Want velen van jullie zullen helpen om geavanceerde technologische en wetenschappelijke informatie uit te dragen welke afgeleverd zal worden aan sommige al hoogst getrainde en inderdaad hoogst vruchtbare breinen die al op hun plaats zijn in de wetenschappelijke gemeenschappen overal rondom de wereldbol, en dus, zal jullie rol als een kruising zijn tussen een tussenpersoon en een katalysator. Want jullie zullen helpen licht te laten schijnen op onderwerpen die ver verwijderd mogen schijnen te zijn van jullie normale manier van leven, en jullie zullen dat aldus op een manier doen welke zal verzekeren dat het aan de volmaakte ontvanger afgeleverd wordt. En wanneer wij zeggen volmaakte ontvanger, bedoelen wij iemand die kan verzekeren dat deze onschatbare informatie op de meest efficiënte en inderdaad gunstige manieren gebruikt wordt, en natuurlijk, op manieren die iedereen tot voordeel zullen strekken, niet slecht een geselecteerde paar. Want de dagen om informatie op een afgezonderde manier te bewaren hetgeen zal helpen om een uitgekozen paar te verrijken is allang voorbij, want de informatie waar wij op zinspelen, zal aldus niet in staat zijn om afgezonderd bewaard te worden. Want om zelfs maar in staat te zijn om deze Licht-dragende informatie te ontvangen, zal je op de juiste frequentie moeten trillen/vibreren, en alles dat, of iedereen die nog steeds onder de invloed van de oude dichtheid van het op ego gebaseerde systeem is, is eenvoudigweg niet in staat om toegang te verkrijgen tot wat van deze hoge frequentie informatie dan ook.
Herinner je, dat de gehele mensheid ingericht is met deze zelfde diepgewortelde systemen die hen in staat stellen om aan dit grote raster van energetische weefsels aan te loggen die kriskras door de Gehele Schepping heengaan, maar alleen als een individu bereid is om diens eigen trilling te verhogen door vrijwillig zichzelf open te stellen voor deze hoge frequenties om hun eigen dichtheid van het oude naar het nieuwe af te stemmen, dezelfde melodie als het Licht dragend. Dus dit kan op geen enkele manier onjuist beheerd worden, want deze hoge spanningsinformatie, deze snippers van gouden klompjes van informatie hebben geen waarde tenzij zij verbonden worden aan de volmaakte ontvanger, de persoon of personen die op precies de juiste frequentie trillen.
Want Licht is gelijk aan informatie is gelijk aan frequentie, en nu, zijn jullie allemaal begonnen je af te stemmen op deze - voor jullie - gloednieuwe bandbreedte, eentje die een enorme hoeveelheid aan potentieel draagt in de vorm van energie en informatie, en eentje welke vrijelijk door zal gaan dit op te dienen aan elk en iedereen van jullie - voor eeuwig. Dus zodra als jullie (jij) het klaarspelen om je volledig met deze kanalen van Licht te verbinden waar jullie al mee ingericht zijn, zal een stroom van majesteitelijke proporties ermee beginnen door niet alleen jullie te stromen, maar ook door deze gehele planeet. Want je kunt hiermee niet verbonden zijn en nog steeds van jezelf denken een afgescheiden wezen te zijn, want zodra als deze energieën er echt mee beginnen binnenin jou te stromen, zullen zij ook alle ideeën van afscheiding wegspoelen, en het oude gezegde van het ÉÉN worden zal kristalhelder voor jullie allemaal worden. En ja, wij kiezen onze woorden hier zorgvuldig, en wij weten dat dit inderdaad een concept is dat al begonnen is in een behoorlijk aantal van jullie opnieuw aan de oppervlakte te komen.
Nogmaals, wij spreken misschien een klein beetje in raadselen, en zoals gewoonlijk, onthouden wij ons van het op voorhand weggeven van wat voor details dan ook, maar nogmaals, dat is voor een zeer goede reden. En de reden is eenvoudig deze: jullie staan op het punt om dit alles zelf te ontdekken, want nu, werden jullie opnieuw geprogrammeerd om te beginnen alle geheimen te ontdekken welke onder jullie neuzen lagen en op jullie wachtte. En zoals wij jullie steeds maar weer opnieuw verteld hebben, zal dit niet VOOR jullie gedaan worden, maar DOOR jullie, en aldus dit ook.  Maar dit zal werkelijke een werken van Liefde zijn, en het zal een schitterend voorbeeld zijn van het leren te wisselwerken en te verbinden met jullie medemensen op een zeer nieuwe manier, waar een ieder van jullie belangrijke stukjes voor aldus vele puzzels zullen aanleveren. Want dit is niet het soort werk dat in eenzaamheid aangenomen kan worden, dit is voor alle intenties en doelen een collectieve inspanning zoals wij steeds opnieuw verklaard hebben, en nu, zal dat steeds meer kristalhelder voor jullie allemaal worden. Laat ons het daarbij laten, want wij weten dat er knoppen ingedrukt werden en informatie zal beginnen voor zovelen van jullie in de aankomende dagen en weken tevoorschijn te komen, en wij kijken er echt naar uit om de wonderbaarlijke resultaten te zien dat al deze collectieve herschikking zal voortbrengen.
The Constant Companions 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten