donderdag, april 10, 2014

Het Manuscript van Overleving - Deel 410


Het Manuscript van Overleving - Deel 410
Golven van Licht zullen Doorgaan om steeds Meer van de Oude Illusie Weg te Spoelen
10 April 2014 / Aisha North

De getijden, zij zijn inderdaad veranderd, en zoveel zal er samen mee veranderen, als deze binnenkomende muisstroom van energieën door zal gaan om onrust in alle oude bezinksels te creëren welke nog steeds de visie over de werkelijkheid van de mensheid vertroebelen. Want jullie zijn nog steeds behoorlijk in het donker als tot wat de echte werkelijkheid is, aangezien de overgrote meerderheid nog steeds ondergedompeld is in deze oude mist van de illusie, of misschien zouden wij dat opnieuw moeten formuleren naar deze oude mist van desillusie. Want nog steeds zullen jullie een overvloed aan negativiteit rondom jullie heen zien, in die zin, als je ervoor kiest om je af te stemmen op deze kanalen die nog steeds druk deze zelfde negatieve signalen uitzenden. Maar als je het klaargespeeld hebt om jezelf uit het oude drama weg te scheuren die nog steeds uitgespeeld wordt op deze oude schermen die opgezet werden tussen de mensheid en diens innerlijke kern, zullen jullie al begonnen zijn om niet alleen door deze oude illusie heen te kijken, maar zullen jullie ook de eerste nieuwe glimpen van die gloednieuwe werkelijkheid gezien hebben die in diens volle pracht van technicolor uitgespeeld wordt.
Want wat jullie zien is louter een klein fragment van wat jullie op het punt staan om te krijgen, aangezien deze immer toenemende binnenkomende golven van Licht door zullen gaan om steeds meer van de oude illusie weg te spoelen. En als dat verdwijnt, zal de grimmige werkelijkheid in nuances van zwart en grijs beginnen uiteen te drijven zoals smerig water door de riolering, en de echte kleuren in iedere betekenis van het woord zullen beginnen tevoorschijn te komen. Want net zoals sommige van deze oude meesterwerken, lang geleden gecreëerd door geniën, naar hun vroegere glorie terug hersteld worden door een vaste hand en een vaardige technicus in/naar het wederom energiek en levendig worden, zo ook zal deze wereld opnieuw tevoorschijn komen vanuit een zee van viezigheid, duisternis en wanhoop en wederom in al diens pracht stralen. En dit is niet iets waar jullie lang op zullen moeten wachten, want dit is een proces dat al goed op diens weg is. En voor sommigen van jullie, zijn deze eerste uitdagende signalen van deze levendige nieuwheid al overduidelijk geworden, zowel binnenin jullie, maar ook als jullie om jullie heen staren, kijkend in de harten en de ogen van jullie medemensen.

Want denk eraan, deze wederverschijning van glorie komt van binnenuit jullie allemaal, het is niet iets dat aan de buitenzijde toegepast wordt, zoals een laagje vernis dat enige oude blutsen en krassen bedekt, zoals mensen doen om te proberen iets te camoufleren dat zij proberen te verkopen aan een minder wantrouwende persoon. Want deze verandering is geen oppervlakkige verandering, opgemaakt om ervoor te zorgen dat het er als nieuw uitziet. Nee, dit is een diepgaande verandering die van binnenuit plaatsvindt, iedere enkelvoudige molecule binnenin jullie lichaam veranderend in/naar een gloednieuwe versie van jullie, een nieuwe versie op zo een hoge frequentie trillend, dat het op diens beurt zal helpen om alles en iedereen opnieuw af te stemmen waar het mee in contact komt. Want jullie zijn inderdaad de wandelende genezers waar wij eerder over spraken, en aangezien jullie al begonnen zijn om met deze nieuwe melodie mee te neuriën, zijn jullie dit escalerende proces van de evolutie ook al begonnen binnenin zoveel van jullie medemensen, door jullie loutere aanwezigheid in hun omgeving. En terwijl jullie bezig gaan met jullie dagelijkse taken/klusjes, brengen jullie deze harmonie van zielen met jullie mee waar het ook is dat jullie gaan, ervoor zorgend dat overal en nergens deze boventoon hardop en duidelijk gezongen wordt, en als een resultaat, zal iedere op zichzelf staand deeltje binnen bereik deze trilling oppikken en beginnen erop te reageren.
Vergis je niet, er mag aan sommige van de reacties die jullie zullen voortbrengen gedacht worden als zijnde negatief. In die zin, dat als je faalt te begrijpen dat iemand uit z'n slof schiet of in kwaadheid uithaalt in jouw aanwezigheid, zij dat doen omdat zij de innerlijke onrust van hun eigen Godsvonk voelen om in zingen uit te barsten om zich bij dit hemelse koor dat jij representeert aan te sluiten. En dus, wat voor plotselinge uitbarstingen van kwaadheid of negativiteit dan ook van wie dan ook rondom jou heen zijn eenvoudig signalen van hen en dat zij voor de allereerste keer hun eigen innerlijke vonk opmerken. Dit is eenvoudig een normale reactie van het voor eeuwig ondergedompeld te zijn geweest in dezelfde lage frequenties, want zodra als dat jij het plaatje binnenkomt, begint iets diepgaand binnenin hen te gebeuren, en dit zal niet onopgemerkt voorbij gaan. Maar voor het overgrote deel, zal de reactie die je krijgt er eentje van herkenning zijn, een plotselinge glimlach, een diepe, penetrerende blik of een knik van instemming van iemand waar je het het minst van verwachtte. Je zult ook rondgaan en bij tijden helemaal niets opmerken, maar laat dat je er niet toe leiden te denken dat je helemaal geen invloed hebt. Want nu, kan je het niet helpen nochtans invloed te hebben, want je bent zo diep ingescheept in die gigantische golf, van energetische boventonen, welke helemaal dwars over jullie wereldbol heen veegt, dat jouw ware aanwezigheid zal dienen om deze signalen op zo een manier te verbeteren, dat zelfs het meest gedimde licht niet kan falen om hen op te pikken.
Dus wederom zeggen wij dank je wel voor wie jullie zijn en voor wat jullie doen, want jullie brengen Licht in/naar ieder op zichzelf staand hart op deze planeet. En terwijl jullie zo je gang gaan, doen jullie ook dienst om de verbinding tussen Hemel en Aarde op een zeer letterlijke manier te verbeteren, aangezien jullie ook dienen als de fysieke ankers die helpen om de meeste van de binnenkomende golven te verbinden met de oppervlakte van deze planeet. En door jullie heen passeert een enorme hoeveelheid aan Licht en informatie, informatie die instrumentaal zal zijn bij het herschrijven van de geschiedenis van de mensheid, en informatie die instrumentaal is bij het herschrijven van jullie DNA op een manier die verzekert dat alle oude sloten weer ontsloten zullen worden door een veelvoud aan andere belangrijke frequenties die gezamenlijk een totale vrijheid zullen verzekeren voor jullie fysieke lichaam om te beginnen op de maximale capaciteit te functioneren.
Want zoals jullie al weten, moesten zelfs jullie wetenschappers het feit erkennen dat een menselijk lichaam veel geavanceerder schijnt te zijn dan waartoe jullie in staat zijn geweest om op in te tappen, en zij hebben berekend dat wat jullie vandaag benutten, zowel van jullie hersenkracht als ook van sommige van deze andere vormen van intelligentie welke zij klaargespeeld hebben te detecteren binnenin jullie fysieke lichaam, is slechts een klein percentage van wat er beschikbaar schijnt te zijn. En zoals jullie misschien ook weten van de oude schoolboeken, de natuur verspilt helemaal geen energie aan het onderhouden van systemen die van geen enkel nut zijn. Dus misschien zal dit jullie allemaal helpen te begrijpen dat jullie al alles dat jullie nodig zijn om de oude misstanden te rectificeren binnenin jullie dragen, en alles dat er gedaan hoeft te worden, is om de rest van deze schitterende reservoirs van energie en informatie in vol gebruik te nemen. Want welbeschouwd, is dat het waarom jullie hen op de eerste plaats in jullie hebben zitten, en als zij niet voor het gebruik bedoeld waren, zou de evolutie hen eenvoudigweg een lange, lange tijd geleden hebben doen laten verdwijnen, net zoals kieuwen en voeten met zwemvliezen niet langer meer een noodzakelijkheid waren toen jullie "voorvaderen" begonnen op het land te lopen. En dus, zullen deze oude en tot nu toe onontdekte schatten de één na de ander in volledig effect komen, en als zij dat doen, zo ook zal jullie capaciteit dat doen om de rest van deze wereld terug te veranderen in/naar diens vroegere glorie om volledig tevoorschijn te komen.
Want jullie zijn niet alleen hier om deze verandering te vergemakkelijken, maar ook om het uit te voeren. Met natuurlijk een klein beetje hulp vanaf onze zijde van de sluier, maar toch, jullie zijn de grondbemanning en jullie zijn hier om ervoor te zorgen dat de dromen op iedere enkelvoudige manier tot leven komen. En jullie zullen niet alleen het plezier hebben van het te laten gebeuren, jullie zullen ook het plezier hebben van te genieten van de prachtige resultaten. En dat dierbaren, is een geschenk dat niemand meer verdient dan jullie. Want jullie hebben al het zware werk gedaan, jullie zijn letterlijk met niets begonnen door jullie zelf uit het moeras vandaan te trekken, en nu, is de tijd gekomen om te beginnen om de rest van de wereld met jullie mee te trekken. En nee, dit betekent niet dat de last/lading zal toenemen, het is tamelijk het tegenovergestelde. Want als jullie het allemaal klaarspelen om deze onderdrukte energie en kennis te bevrijden die binnenin verborgen werd, zullen jullie ook in/naar een manier van bestaan verschuiven dat zal dienen om jullie letterlijk uit de ergernis van de oude dichtheid te tillen. En als zodanig, zullen de lasten van gisteren er niet meer zijn, en wat jullie zullen ervaren, is de vreugde van de toevloed van de verhoging, niet het zware gewicht van de negativiteit dat het gewoon was te proberen om jullie verder omlaag te trekken.
Want jullie zullen niet langer lijden van deze zwaartekracht van het oude, in plaats daarvan zullen jullie opgetild worden door de lichtheid van het nieuwe naar nieuwe hoogtes, en als je omhoog gaat, zal de rest van de wereld opgemonterd worden door jullie immer toenemende lichtheid. En dus, wat toescheen de zwaarste lasten van alle te zijn zullen een les in verlichting worden - in iedere betekenis van het woord. Dus laat ons het daarbij laten en jullie verlaten om over onze woorden na te denken, en verzeker jullie ervan dat je uitvoerig tijd neemt om je af te stemmen op jullie gloednieuwe innerlijke kanalen. Want dat is waar jullie het goede nieuws zullen vinden, en zij zullen doorgaan te arriveren in een immer toenemende stroom in de dagen die eraan komen terwijl deze binnenkomende energieën doorgaan om jullie allemaal immer hoger boven het oude en de aflopende manier van bestaan te tillen.  
The Constant Companions 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten