maandag, april 21, 2014

Het Kardinale Grote Kruis van Transmutatie - De Planeten Spreken - 20 April 2014 / Dr. Suzanne Lie


Het Kardinale Grote Kruis van Transmutatie
"De Planeten Spreken"
20 April 2014 / Dr. Suzanne Lie

Jullie mogen gehoord hebben van het Kardinale Grote Kruis dat exact zal zijn in de hemelen van de Aarde op 23 en 24 April 2014. Er werd veel geschreven over dit astrologische evenement, aldus wensen wij, de planeten, met jullie te delen hoe een ieder van ons jullie op de Aarde zal beïnvloeden.
Iedere planeet is op een 13º hoek van de 4 Kardinale tekens:
Pluto 13Steenbok, (retrograde) aarde--bestuur/regering
Jupiter 130   Kreeft, water--emoties
Mars 130  Weegschaal  (retrograde) lucht--balans
Uranus 130  Ram vuur--transmutatie
Dit zeldzame Kardinale Grote Kruis zal op 23-24 April exact zijn, met alle vier opgenoemde planeten op dertien graden.
 

PLUTO SPREEKT
Pluto in Steenbok—Kardinale Aarde Teken
“Pluto (transmutatie) en Steenbok (wereldregeringen) in Aarde tekens kondigen grote/belangrijke transmutaties in de wereldregeringen aan. Zowel Ik, Pluto, en het teken van Steenbok werken ongemerkt en achter de schermen. Wij zijn onzichtbaar aan het werk op een manier die niemand opmerkt totdat al het werk gedaan is en iemand zegt, "Wow, wie heeft dat gedaan?"
"Terwijl jullie druk zijn met jullie alledaagse leven, heb ik geleidelijk alle funderingen van jullie leven die jullie in jullie onbewuste geest begraven hebben getransmuteerd. In feite, heb ik nu gewerkt aan het fundamentele niveau van dat wat jullie persoonlijke en politieke geschiedenis gecreëerd heeft als een weerstand voor verandering.
"Weerstand om te veranderen maakt alleen het onvermijdelijke moeilijker te accepteren. Daarom, vraag ik jullie allemaal om mijn krachten van transmutatie te omhelzen. Het verschil tussen transformatie en transmutatie is dat transformatie een nieuw element toevoegt om verandering te creëren. Aan de anderen kant, voegt transmutatie niets nieuws toe, maar verhoogd de frequentie van dat wat al IS.
"Zoals jullie mogen weten, zijn persoonlijke en wereldpolitieke funderingen gevuld met VELE geheimen die NOOIT in/naar het Licht van de dag gekomen zijn. Met andere woorden, jullie persoonlijke en planetaire politieke leven werd gebaseerd op "mushroom management" (in het donker gehouden worden). Het meeste beleid was om het "achter gesloten deuren te doen waar alleen de duisternis heerst".
"Geachte mensen, hoeveel van de beslissingen die jullie gemaakt hebben komen vanuit de oude patronen van gedrag die gearchiveerd zijn achter de "gesloten deuren" van jullie eigen onbewuste kindertijd kwesties?

"Geachte wereldleiders Ik, Pluto, spreek tegen jullie vanaf het teken van Steenbok dat het bestuur beheerst. Daarom, vraag ik aan jullie hoeveel van jullie bestuurlijke beslissingen gebaseerd zijn op patronen die gevestigd werden toen jullie regering gevestigd werd?
"Zijn jullie de funderingen van jullie regering en de verhuizing in/naar egoïstische motieven vergeten? Jullie moeten weten dat Ik, Pluto, niet geef om jullie egoïstische menselijke motieven. Ik ben hier om dat te transmuteren wat van diens fundering afgevallen is zodat het zichzelf in de talrijke hogere frequenties van werkelijkheid kan overzetten.
"Met mijn krachten van transmutatie zal ik corrigeren waar jullie het spoor bijster zijn geraakt van jullie werkelijk fundamentele formaten en dat beeld projecteren, vrij van leugens en illusies, in/naar de hogere frequenties van jullie persoonlijke en gouvernementele leven. Het spijt me als dat oncomfortabel voor jullie is, maar ik leef en channel nu door Steenbok.
"Terwijl ik door Steenbok diens energiegebied heen stroom, is het mijn plicht om dat te transmuteren wat uit diens aanvankelijke intentie weg gemorft is door terug te sturen wat uitgestuurd werd. Jullie herinneren je wel dat Saturnus jullie oude karmische vriend van "energie eruit is energie terug" Steenbok regeert.
"Als jullie, de mensen en regeringen van de Aarde, bedoelt zijn te verhuizen in/naar een hogere frequentie van werkelijkheid, welke het Goddelijke Plan is, zullen jullie je eigen energiegebied moeten ervaren als het terugkomt om je te bezoeken. Alleen dan kan je kiezen om mij, Pluto, te helpen bij het transmuteren van jouw "onjuist gerichte energiegebieden" terug in/naar de planetaire en persoonlijke Goddelijke Vlaktes.

MARS SPREEKT
Mars in Weegschaal—Lucht
“Hallo, Ik Ben Mars. Voordat de mensheid Pluto ontdekte, had ik Pluto diens taken omdat onze energieën tamelijk gelijkaardig zijn. Het verschil is dat Pluto een bredere beroering heeft en neigt te werken met planetaire groepskwesties terwijl Ik, Mars, op een meer persoonlijk niveau werk. Derhalve, focussen wij ons beide op hoe de energie gedirigeerd wordt in/naar de tijdlijnen van iedere werkelijkheid. Ik focus me op de mannelijke uitstroming van energie, terwijl mijn compagnon, Venus, zich focust op de vrouwelijke instroming van energie.
"In feite, zijn Venus en ik aan beide zijden van onze lieve zuster Gaia. Het is onze verantwoordelijkheid om Haar te helpen. Venus helpt haar bij het openen van haar Violette Tempels van Genezing en Transmutatie voor de mensheid. Ik help Gaia door de mensheid in/naar een kalme en positieve expressie van hun Mars energieën te begeleiden. Mijn Mars energiegebied werd veel te vaak verward met oorlog en nagenoeg niet voldoende met creativiteit.
"Terwijl ik in dit energiegebied van Weegschaal reis, focus ik me op het helpen van de mensheid om balans en gerechtigheid te vinden. De meeste, zo niet alle, oorlogen werden geïnitieerd of overgenomen door de Illuminatie die voor beide zijden van de oorlog betalen/betaalden. Daarom, leiden de mensen, net zoals de aarde, lucht en het water ook lijden van het vuur van de bommen die tijdens oorlogen gebruikt worden, terwijl de duisternis die de oorlogen creëerden zelfs meer rijkdom en macht verwierven.
"Terwijl Ik, Mars, binnenin Weegschaal reis kan ik balans brengen voor deze onrechtvaardigheid. Ik ben hier om de mensheid te helpen hun gedachten/lucht te balanceren en om zich te herinneren dat hun IEDERE gedachten uit hun wezen vandaan reist met hun IEDERE ademtocht. Wat als iedereen die zichzelf waarneemt als een "slachtoffer"aangaande oorlog en geweld, diens denken verschuift naar hun eigen kracht-binnenin en dat energiegebied uitademt in/naar hun werkelijkheid?
"Mijn Mars krachten zijn immens en kunnen aanzienlijk constructief zijn wanneer zij gebruikt worden om gedachtevormen te creëren van een vreedzame en gebalanceerde fundamentele structuur. Aangezien ik metalen regeer, welke gecreëerd zijn vanuit de kern van Gaia, ben ik hier om jullie te helpen om constructief de kracht binnenin jullie gedachten te gebruiken om de vele kloven in Gaia's matrix te genezen die gecreëerd werden door dit onrechtvaardige geweld en deze oorlogen.
"Onderschat nooit de kracht van de gedachte of de kracht van jullie eigen persoonlijke matrix. Net zoals Pluto werkzaam zal zijn aangaande het transmuteren van de kwetsuren in Gaia's matrix, Ik, Mars, ben hier om jullie te helpen om jullie persoonlijke matrix te genezen. Ik ben er zeker van dat velen van jullie de bouwsteigers gezien hebben die een gebouw omringen wanneer het gerenoveerd wordt. Deze bouwsteiger is van metaal gemaakt aangezien het een vereiste is dat de bouwsteiger sterk is.
Ik herinner jullie eraan dat het een vereiste is dat JULLIE, de menselijke bewakers/beschermers van Gaia, sterk zijn. De grootste kracht die jullie hebben is de kracht van positieve gedachten. Jullie mogen je niet bewust zijn van deze innerlijke kracht, maar jullie, - de stewards voor Gaia - schreven een Goddelijk Plan voor hoe jullie Gaia zouden helpen in jullie huidige leven.
"Pluto zal jullie helpen om je het Goddelijke Plan te herinneren, en ik zal helpen om de positieve gedachtevormen te creëren die consistent met dat plan zijn. Ik zal jullie ook herinneren om hoe jullie creatieve gedachtevormen te projecteren in/naar jullie persoonlijke en planetaire leven."

JUPITER SPREEKT
Jupiter in Kreeft-Water
"Groeten, Ik Ben Jupiter en spreek tegen jullie door het waterteken van Kreeft. Ik ben gereed om jullie/jou te helpen bij het uitbreiden van jouw bewustzijn door je bewust te zijn van jouw emoties. Emoties zijn zoals water, in zoverre dat zij in en uit je vandaan kunnen stromen, schijnbaar zonder jouw controle. Het is tamelijk waar dat jouw fysieke zelf weinig bekwaamheid heeft om zich bewust jouw emoties meester te maken.
"Ik ben hier om jullie eraan te herinneren dat om meester van jullie emoties te worden jullie je bewustzijn uit moeten breiden. Jullie bewustzijnsstaat dirigeert jullie aandacht en dus jullie gewaarwordingen/inzichten. Als je in een lagere bewustzijnsstaat bent, zoals het 3D Beta golfbewustzijn, zal je waarschijnlijk alleen de fysieke wereld waarnemen.
"Zoals jullie geleerd hebben, neigen de dingen ernaar zeer langzaam te veranderen in de fysieke wereld. Vandaar dat, velen gefrustreerd raken over hoeveel tijd het ascentieproces neemt. Frustratie en ongeduld verlaagt jullie bewustzijn. Aangezien het jullie staat van bewustzijn is die jullie gewaarwordingen dirigeert, dan, wanneer jullie bewustzijn zich verlaagt nemen jullie alleen de laagste frequenties van de derde dimensie waar.
"Die waarneming zal jullie waarschijnlijk in/naar de op angst-gebaseerde emoties van angst, kwaadheid en/of verdriet dwingen. Deze emoties zullen jullie bewustzijn zelfs verder verlagen. Zien jullie hoe deze download cyclus voortgaat wanneer jullie je bewustzijn toestaan om omlaag te gaan.
"Ik werd vernoemd naar Jupiter, de Romeinse Koning van de Goden en de God van de hemel en de donder. Terwijl Mars en Pluto werken aan het transmuteren van jullie persoonlijke en planetaire 3D matrix, zal ik werken aan het uitbreiden van jullie geest zodat jullie beter de 5D matrix waar kunnen nemen. Jullie hebben de kracht om de matrix van de werkelijkheid die jullie binnengaan waar te nemen, alsook de matrix van de werkelijkheid die jullie aan het transmuteren zijn.
"Natuurlijk, jullie hebben alleen deze kracht van multidimensionale gewaarwording wanneer jullie je bewustzijn uitgebreid hebben om jullie multidimensionale geest te omvatten. Jullie vijfde dimensionale kracht van het voorstellingsvermogen resoneert met jullie multidimensionale geest. Durven jullie het aan om jullie inzichten/gewaarwordingen toe te staan uit te breiden vanuit de ware kern van jullie werkelijkheid in/naar het Galactische Centrum?
"Kunnen jullie je twijfel en angst loslaten om OMHOOG te kijken in/naar hoop en wedergeboorte? Net zoals ik de Koning van de Goden was, is de mensheid voorbestemd om de beschermers van de Aarde en de scheppers van het pad naar de Nieuwe Aarde te zijn. Jullie zullen niet in staat zijn om dit grootse Plan te vervullen met jullie driedimensionale bewustzijn. Jullie moeten jullie hogere bewustzijn activeren om de werkelijkheid waar te nemen waar jullie naartoe verhuizen, en creëren terwijl jullie erin/ernaar verhuizen.
"Jullie menselijke bestemming is zeer uitgebreid. Jullie moeten jullie bewustzijn uitbreiden om jullie multidimensionaliteit te omhelzen in/naar de werkelijkheid waarvoor jullie je vrijwillig aangemeld hebben om je deze voor te stellen, te creëren, te ontdekken en te bewonen."

URANUS SPREEKT
Uranus in Ram—Vuur
"Ik Ben Uranus, Ik creëer plotselinge onverwachte veranderingen die gebaseerd zijn op jullie Goddelijke Plan. Terwijl ik tegen jullie spreek door het teken van Ram, ben ik de voorbode van een Nieuwe Wereld. Ik belichaam jullie hoogste staat van bewustzijn en jullie verbinding met jullie Multidimensionale ZELF. Terwijl ik binnenin het vuur van Ram verblijf, zal ik jullie helpen om jullie "vuur binnenin" te vinden om de wereld te ZIJN die jullie verkiezen te leven.
"Aangezien ons Grote Kruis gevormd is op 13 graden, en er zijn 30 graden binnenin ieder teken, zullen onze verre planeten Pluto en Uranus resoneren met onze aanwezige energiegebied, gedurende vele van jullie Aardse jaren. In de numerologie, wordt 13 gereduceerd naar 4 en vier is het nummer van het opbouwen van nieuwe funderingen.
"Pluto zal diens aanwezigheid in Steenbok handhaven om te helpen bij het transmuteren van alle wereldbesturen/regeringen. Tegelijkertijd zal Ik, Uranus, mijn aanwezigheid in Ram handhaven om het "vuur van verandering" vast te houden terwijl de mensheid diens Nieuwe Wereld creëert. Pluto herinnert jullie eraan dat jullie bewustzijn en superbewuste geest jullie werkelijkheid creëert.
"Het is de uitdaging van jullie bewuste geest om jullie lange verslaving om de 3D illusies als echt waar te nemen los te laten. Aangezien Ik, Uranus, jullie Hogere ZELF representeer zal ik jullie helpen om de illusie los te laten en je te focussen op de Waarheid van jullie hogere gewaarwordingen/inzichten. Deze hogere gewaarwordingen/inzichten zullen de versmelting van jullie Multidimensionale ZELF met jullie Hogere ZELF en jullie Hogere ZELF met jullie fysieke zelf vergemakkelijken.
"Ik herinner jullie eraan dat jullie aardse voertuig slechts één van de ontelbare expressies is van jullie Multidimensionale ZELF die een lichaam draagt om het leven in de vorm te ervaren. Door de verbinding met mijn energiegebied, zullen jullie je bekwaamheid herinneren om boven de verschijningsvormen van het fysieke vlak uit te stijgen om samen te leven en te communiceren met jullie hogere expressies van ZELF.
"Steeds meer van jullie channelen hogere wezens. Ik herinner jullie eraan dat deze hogere wezens expressies van JULLIE/JOU zijn. Ja, dit hogere wezen mag een Aartsengel en/of een hoogst ontwikkeld Galactisch wezen zijn. Gebruik die informatie NIET om jouw "channeling" in twijfel te trekken omdat jullie 3D indoctrinaties jou geleerd hebben dat jij ALLEEN MAAR een mens bent.
"In plaats daarvan, herinner je alsjeblieft dat JIJ ÉÉN bent met het multiversum. Jij bent een prachtig en immens krachtig multidimensionaal wezen. Slechts een zeer klein deel van jouw ZELF draagt een aards voertuig in de werkelijkheid die jij waarneemt als de fysieke planeet Aarde. Je hebt ontelbare levens op talrijke planeten, in talrijke galaxies en dimensies.
"Ik, Uranus, zal blijven in de Ram van het nieuwe leven, de lente van nieuwe aanvangen, het eerste teken van de zodiak, om jullie eraan te herinneren dat JULLIE/JIJ jouw energiegebied in/naar Lichtlichaam getransmuteerd hebt in ontelbare werkelijkheden en veelvuldige locaties. Alsjeblieft, blijf op mij afgestemd zodat ik je eraan kan herinneren dat je niet hoeft te leren wat te doen voor ascentie.
"Jullie werden gekozen om de grote eer te hebben van één van Gaia's planetaire stewards te zijn omdat je al geascendeerd bent. Als je met mij verbonden blijft, Uranus, zal ik je helpen om je de vele hogere expressies van jouw Multidimensionale ZELF te herinneren.
"Terwijl Pluto diens lange termijn opdracht dient in Steenbok van het transmuteren van jullie innerlijke zelf en jullie wereldregeringen, zal ik doorgaan met mijn lange termijn opdracht in Ram om jullie eraan te herinneren dat jullie al zijn wat jullie zoeken/nastreven en dat alles dat je moet DOEN is het je te HERINNEREN!  
 
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten