woensdag, april 09, 2014

El Morya - Nauwgezette Communicaties - 8 April 2014 / Julie Miller


El Morya
"Nauwgezette Communicaties"
8 April 2014 / Julie Miller

Wat betekent het om tactvol te spreken? Met veel tact spreken dierbaren is een bekwaamheid om de fragiele natuur van iedere situatie te waarderen en het vriendelijkste en meest respectabele ding te behandelen of te bespreken. Wanneer je in staat bent om gebruik van tact te maken wordt je meer inlevend richting anderen, je bent in staat om de gevoelens van anderen te bespeuren en kunt snel herkennen hoeveel invloed jouw eigen woorden of acties hebben. Het is belangrijk je te herinneren wanneer je leert om meer tactvol te zijn, dat deze nieuwe manier van zijn niet slechts het leren van een nieuwe vaardigheid is, maar om een diep oprecht verlangen te hebben om anderen geen schade te berokkenen met jouw eigen woorden of acties.
Van alle vaardigheden en uitoefeningen die je onderneemt, is het bewust en met tact leren spreken één van de meest belangrijke en voor velen één van de meest uitdagende, echter, met doorzettingsvermogen kan het ook de meest belonende zijn. Er zijn veel mensen die zichzelf gedurende een lange tijd toegewijd en zich veel moeite getroost hebben voor het innerlijke werk, die vinden dat het ontwikkelen van tact en het bewust leren spreken geen gemakkelijke taak is. Voor het merendeel, wanneer het voor jou tijd is om te spreken heb je enig begrip van wat jouw intenties zijn en wat het is dat je wenst over te dragen. Gewoonlijk is het jouw besef van je Zelf dat bijna verdwijnt op het moment dat je begint te spreken.
Voordat je begint te werken aan het ontwikkelen van een meer bewuste spraak, is het belangrijk om meer bewust te worden van jouw eigen stem als je spreekt terwijl je spreekt. Inderdaad, deze simpele kleine taak kan zeer moeilijk zijn aangezien het concentratie van jou vereist. Vrij zeker zal je weten wanneer je gaat spreken en je mag heel goed de grootste intentie hebben van het je meer bewust te zijn van het geluid van jouw stem wanneer je spreekt, maar op het moment dat je feitelijke begint te praten lijkt het allemaal te verdwijnen. Hoewel het ontwikkelen van een meer nauwgezette rede bij tijden moeilijk kan lijken te zijn om te bereiken, wordt het één van jouw meest waardevolle aanwinsten als het jouw bekwaamheid verbetert om in het Nu Moment te blijven en de ontwikkeling van deze vaardigheid zal zeer zeker alle relaties waar je deel van uitmaakt verbeteren ongeacht of zij platonisch of anderszins zijn. Het is essentieel dierbaren om jullie geconcentreerde aandacht en manifestatie in/naar iedere hoek van jullie leven te verlengen, vooral in de gebieden die je neigt te negeren. Probeer de handeling van het spreken te zien als een verduisterde kamer, waar jouw stem diens licht is door de woorden die uit jouw mond, via jouw tong en keel, vandaan stromen. Hoe meer ontwikkeld je wordt in de bekwaamheid om bewust te spreken, hoe helderder deze kamer wordt.

Denk eraan dierbaren; bewust spreken is meer dan je slechts bewust te zijn van jouw stem en van diens geluid. Het strekt ook de betekenis van de woorden uit die je bij jezelf gewaarwordt vaak te gebruiken en van de intenties achter de gedachten die je wenst om in/naar het licht te brengen. De waarheid is dierbaren, dat bijna alles dat je zegt ontleend is vanuit Egoïstische redenen: vaak door oordeel, kritiek en andere negatieven vormen van gedrag filteren door jouw acties en woorden heen in/naar roddel of kwetsende woorden gecreëerd vanuit negatieve en destructieve emoties en gevoelens. Egocentriciteit laat vele geachte zielen denken dat iedereen hen voortdurend over zichzelf willen horen praten, terwijl tezelfdertijd ten toon gespreid wordt dat zij minder of geen interesse voor de mensen hebben die de tijd nemen om te luisteren. Dit soort acties dierbaren voedt het ego. Hoe minder behoefte je hebt om anderen te be/veroordelen of te bekritiseren, hoe minder behoefte je zult hebben om jezelf te be/veroordelen of te bekritiseren en hoe minder waarschijnlijk dat diegenen die zich met jou verbinden jou zullen bekritiseren of be/veroordelen. Probeer te herinneren dat De Wet van Oorzaak en Gevolg altijd nabij is. Hoe je anderen behandelt zal uiteindelijk bij je terugkomen. Het is belangrijk voor jullie eigen reis, dierbaren, om minder beschut te zijn door jullie over-beschermende ego. Jullie ego heeft de bekwaamheid om jullie beste intentie uit angst te controleren, aangezien het het Licht van jullie eigen besef vreest. Hoe meer bewust jullie van jullie Zelf worden, hoe zuiverder en vrijer jullie woorden en acties worden.
Te leren alleen over te brengen wat waar is vereist bewustzijn en besef. Begrijpen dat het tactvol spreken met vriendelijkheid de deuropeningen van relaties verbreedt en jouw eigen innerlijke persoon versterkt. Zorg ervoor dat ieder woord en iedere actie die je tot uitdrukking brengt als zijnde dat het uit jouw hart vandaan komt gevoeld wordt. Wanneer je bewust spreekt omvat je ook de volledigheid van je Zelf, meen en voel daarom wat je zegt, en wanneer het noodzakelijk is breng jij over wat je bedoelt en voelt.
Vergeet ook niet dierbaren, dat wanneer jij jouw lichaamstaal spreekt, handbewegingen, lichaamshouding en zelfs jouw gezichtsuitdrukkingen en gemanierdheid jouw communicatie beïnvloed. Dus wanneer je bewust en met tact spreekt creëer je een grotere ruimte voor jezelf welke jouw intentie, de toon van jouw stem, wat jouw woorden betekenen, alsook jouw lichaamstaal omvat binnenin jouw eigen arena van onmiddellijk besef. Om een dergelijke diepte in jouw bewustzijn te bereiken is het essentieel dierbaren dat je volledig aanwezig bent. Je bent niet daar om ieder klein deeltje van de situatie of gebeurtenis uiteen te halen of te ontleden, in plaats daarvan blijf je gebalanceerd en gecentreerd in de manifestatie van de heelheid van de ervaring van wat er meegedeeld wordt door de toon van jouw stem, handbewegingen en al het andere dat van toepassing is bij het bewust spreken. Het is mogelijk dierbaren voor deze volledigheid om weg te glippen. Om te voorkomen dat dat gebeurt, is het belangrijk om jezelf in de soliditeit van de stille ondersteuning en het besef van de toon van jouw stem te aarden. Als je naar jouw eigen stem luistert, luister je ook naar de gehele situatie tussen jou en de andere persoon.
Bewust en met tact spreken demonstreert dierbaren dat jij je volledig bewust ben van de andere persoon en van hun gevoelens. Je bent in staat hen te zien als zijnde zoals jij. Jij bent je bewust van de mogelijkheid van het effect dat jouw woorden of acties hebben voordat je zelfs tot actie overgaat. En wanneer zij eenmaal meegedeeld zijn ben jij je ook bewust van iedere invloed die zij op de ontvangende persoon hebben, je bent in staat naar hen te luisteren met een open hart en geest naar wat het ook is dat hun antwoord mag zijn. Je begrijpt het belang van het in ere houden van de menselijkheid van de andere persoon en tezelfdertijd houd je die van jezelf in ere.
Wij moedigen jullie allemaal aan om meer tactvol te worden, meer bewust van jullie woorden en acties en wat jullie onderliggende intenties van hen zijn. En als je ooit geconfronteerd wordt met een situatie waar het bewust en met tact spreken echt moeilijk is, kies er dan voor om helemaal niets te zeggen. Je hoeft niet altijd het laatste woord te hebben als jouw woord niet aardig is. Wanneer een andere dierbare ziel iets met jou deelt, neem de tijd om volledig in het moment te luisteren van wat er gezegd wordt. Als zij een ander standpunt meedelen, bedank hen voor wat zij met jou deelden zelfs als hun punt van inzicht zeer verschilt met die van jezelf. Je hebt de capaciteit van het jezelf met vriendelijkheid tot uitdrukking te brengen jegens anderen gewoon vanuit jouw acties en woorden. Je hebt de bekwaamheid om zoveel prachtige verandering in/naar jouw leven te brengen die allen tot voordeel zullen strekken die jou na staan, de kennissenkring, en anderen waar je alleen maar eenmaal tegen zult spreken. Wij geloven dat jullie alles kunnen doen wanneer jullie je hart en ziel erin leggen, het is nu aan jullie om dit ook te geloven.
En zo zij het…
IK BEN de Geascendeerde Meester, El Morya via Julie Miller 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen