maandag, april 07, 2014

Door het Portaal - Deel 3: "Overgangswerkelijkheden" - 6 April 2014 / Dr. Suzanne Lie


Door het Portaal - Deel 3
"Overgangswerkelijkheden"
6 April 2014 / Dr. Suzanne Lie

Sandy Spreekt:
Ik weet niet wat er net gebeurde. Nog maar een seconde geleden was ik in de Kern van Gaia in onze volledige gestalte van Mytrian en spraken met onze Lemuriaanse vriend Laturnius, maar plotseling leek het erop dat ik teruggekeerd was naar het oppervlak van de overgangsaarde.
Nee, dat is niet juist, aangezien ik tegelijkertijd op de "overgangsaarde,' alswel in Gaia's kern was. In Gaia's kern was ik een lid van de gestalte van de multidimensionale Mytrian, en op Aarde was ik Sandy, een individu, een vrouwelijk mens.
Toen ik eenmaal genoeg gekalmeerd was om te luisteren, hoorde ik het troostgevende gevoel van de Arcturiaan. Ja, ik weet dat het geen zin maakt voor het driedimensionale denken dat iemand een gevoel kan horen, maar ik heb van de Arcturiaan altijd "het gevoel gehoord". Vandaar dat, het een natuurlijke manier van communicatie schijnt te zijn.
"Ja," zei de Arcturiaan. "Wanneer jij je uitgebreide waarneming gebruikt om te communiceren, zoals empathie, telepathie, helderhorendheid, heldervoelendheid en helderziendheid, communiceer je via de Licht Taal."
"Oh, lieve Arcturiaan, spreek je alleen tegen mij?"
"Wij spreken voortdurend tegen "alleen jou"."
"Waarom herinner ik me dat niet in mijn dagelijkse leven?"
"Als jij het je zou herinneren zou dat het gemakkelijker voor jou maken?" vroeg de Arcturiaan.
"Ik weet het niet. Wanneer ik in mijn fysieke leven ben voel ik me zo eenzaam aangaande mijn vrienden en familie in de hogere werelden, maar ik veronderstel dat ik me ook eenzaam zou voelen aangaande mijn vrienden van de Aarde als ik dat rijk volledig zou verlaten."
"Inderdaad, je zou jouw fysieke wereld meer missen dan dat jij je voor kunt stellen omdat jij je missie nog niet voltooid hebt. Zou je nu willen vertrekken wanneer je zo dichtbij bent wat betreft het herinneren hoe in twee werelden tegelijkertijd te leven?"
"Zal ik in staat zijn dat te doen?"

"Dat is, natuurlijk, een vraag welke alleen JIJ kunt beantwoorden," antwoordde de Arcturiaan. "Hoewel de leden van ons uitzendteam zich vaak in hun fysieke levens stuurloos voelen, zijn jullie allemaal de scheppers van jullie werkelijkheid. In feite, hebben de leden van ons uitzendteam zich vrijwillig aangemeld om onder de eerste scheppers van de ontelbare vormen van overgangswerkelijkheden te zijn.
"Sandy, ik ben in/naar jouw besef/gewaarwording gekomen om met jou te spreken over Gaia's ontelbare overgangswerkelijkheden. Je kunt dan die informatie in Gaia's kristallen plaatsen voor de gehele mensheid om terug te krijgen wanneer zij daar gereed voor zijn."
"Oh, dat is prachtig. Kan je mij helpen om me deze informatie te herinneren zodat ik het duidelijk in de kristallen kan plaatsen?"
"Je zult je niet hoeven te herinneren wat in het NU van jouw Essentie geplaatst is." antwoordde de Arcturiaan.
Ik was er niet zeker van wat dat betekende, maar ik wist dat het tijd was om te luisteren in plaats van het te vragen. Waarschijnlijk om mij te helpen bij het concentreren op de boodschap, transporteerde de Arcturiaan ons naar de weide welke Jason en ik vaak en op vaste tijden bezochten om er te mediteren, wandelen, te ontspannen en/of te picknicken. Ik ging op mijn favoriete boomstam zitten om met mijn hogere gewaarwordingen te luisteren. De Arcturiaan nam waar dat ik gereed was om te luisteren, want Het zei,
"In Gaia's eerste overgangswerkelijkheid, welke wie dan ook kan bezoeken door eenvoudig diens bewustzijn in/naar die frequentie uit te breiden, nemen de landingen van de Galactische Wezens een aanvang. Alle Aardebewoners van die tijdlijn/frequentie beginnen de uitdaging en de glorie van een wereld in grote overgang te ervaren.
"Natuurlijk zullen er vele mensen zijn die weerstand zullen bieden tegen iedere verandering, vooral de verandering in/naar een werkelijkheid waarin er GEEN geld is, GEEN ziekte en GEEN oorlog. Geld, ziekte en oorlog worden in de macht-over werkelijkheden van de fysieke en lagere astrale tijdlijnen gevonden.
"Met de voltooiing van Gaia's portalen door het lagere astrale gebied, zal de mensheid in staat zijn om gemakkelijker hun bewustzijn door deze portalen en voorbij aan de macht-over anderen versies van de 3/4D Aarde te verhuizen. Diegenen die resoneren met de behoefte om te domineren, controleren en het verzamelen van macht-over anderen zullen hun bewustzijn moeten verschuiven om deel te nemen aan die overgang.
"Zij zullen niet gestraft worden. Het zal eenvoudig zijn dat diegenen die resoneren met macht-over niet in staat zullen zijn om door het portaal van Licht heen te gaan. Hun frequentie is te laag om de portalen zelfs maar waar te nemen, en hun gestalten zouden die frequentie van Licht niet kunnen tolereren. Met andere woorden, diegenen die resoneren met macht-over zullen niet in staat zijn om in/naar de hogere werelden te verhuizen totdat zij hun macht-binnenin ontdekt hebben en hun behoefte om macht-over te hebben loslaten.
"Uiteindelijk, diegenen die in staat zijn om hun bewustzijn aan te passen voorbij de behoefte om bezittingen te verzamelen of macht-over anderen te hebben zullen geleidelijk in staat zijn om een werkelijkheid waar te nemen waarin er GEEN bezittingen zijn. Zij zullen zich dan realiseren dat iedereen kan hebben wat zij nodig zijn zonder het verzamelen van fysieke bezittingen.
"Wanneer de Galactische Wezens en de ontwaakte mensen eenmaal de nieuwe technologie uitdelen, welke voor de massa's verborgen werd gehouden voor meer van jullie 'tijd' dan dat jullie je voor kunnen stellen, zal er geen behoefte meer zijn om bezittingen te verzamelen. Jullie zullen in staat zijn om dat te repliceren wat je wilt in het NU dat je het wenst. Wanneer je het niet langer meer nodig bent, zal je het terug recyclen in de replicator.
"Wanneer je het weer nodig bent, zal je het eenvoudig repliceren. Jullie zullen geen behoefte voor opslagruimte hebben, aangezien alles opgeslagen is in de replicator om opnieuw gemanifesteerd te worden wanneer het nodig is. Jullie zullen geen geld meer nodig zijn om iets te kopen. Geld zal niet noodzakelijk zijn omdat je ogenblikkelijk alles kunt creëren dat je nodig bent.
"Je kunt ook naar iedere locatie getransporteerd worden die je wenst of, als je dat wenst, kan je een antizwaartekracht voertuig nemen. Deze voertuigen hebben GEEN brandstof nodig en creëren GEEN verontreiniging. Je zult niet hoeven te werken om te krijgen wat je wilt, aangezien alles gratis is. Daarom, kan jij je concentreren op dat wat je wilt doen, leren, creëren, verkennen enzovoorts.
"Aangezien diegenen die nog steeds geïnvesteerd zijn in de macht-over anderen zullen niet in staat zijn om met deze wereld te resoneren, en zal er niet langer het conflict of het vechten voor of tegen anderen meer zijn. Wij weten dat jullie je bewust zijn dat heel veel mensen zeer verward zullen zijn zonder iets om voor te vechten of zonder een vijand om te vrezen. Echter, angst zal hun resonantie terug verlagen in/naar de macht-over werkelijkheid, waar zij deze werkelijkheden kunnen hebben als zij dat aldus kiezen.
"Nogmaals er is geen bestraffing. Er is alleen resonantie. Ieder persoon is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen frequentie resonantie. Er zullen velen zijn die zullen kiezen om als genezers dienstbaar te zijn om diegenen te helpen die nog steeds verstrikt zitten in de patronen van slachtoffer/dader. Deze genezers zullen in de hoogste subgebieden van de macht-over werelden 'naar het werk gaan' om degenen die verstrikt zitten te helpen. Dan zullen zij naar Huis terugkeren naar hun hogere frequentie werkelijkheid voor rust en herstel.
"Er zullen ook vele raadgevers zijn die diegenen zullen helpen die het moeilijk hebben met het handhaven van de resonantie van deze eerste overgangswereld. Deze raadgevers zullen hoofdzakelijk mensen helpen bij het loslaten van hun levenslange gewoonte van het "leven in de illusie". Zoals je correct aan mag nemen, een primaire illusie om los te laten is de illusie van geld.
"Geld bestaat alleen in de derde dimensie, en slechts weinig planeten hebben het concept van geld. De Draconianen ware in controle van jullie planeet toen het concept van "geld" in jullie bewustzijn geplaatst werd. In die tijdlijn, bezaten de Draconianen, vaak vermomd als mensen, vaak de posities van spirituele of politieke leiders.
"Geld werd gecreëerd aangezien het de 'grote scheider' is, welke de "hebbers" van de "niet-hebbers" scheidt. Geld, het vergaren ervan of het gebrek eraan, is een primaire illusie welke de mensen in de derde dimensie verstrikt. Geld bestaat zelfs niet in jullie vierde dimensionale werelden, hetgeen tamelijk ongebruikelijk is aangezien de meeste driedimensionale werelden ook aanwezig zijn in de vierde dimensionale werelden.
"Geld is een primair middel van het controleren van de massa's door de "hebbers" te creëren die de "niet-hebbers" kunnen controleren door hen te knechten in het doorgaande gevecht voor genoeg werk om genoeg geld te verkrijgen om een goed leven te hebben. In jullie op geld gebaseerde 'beschaafde' 3D systemen, worstelen de niet-hebbers om te overleven terwijl de "hebbers" meedogenloos de planeet vernietigen om zelfs meer te hebben."
"Nu, ik begrijp volledig hoe de illusie van geld ons verstrikt in de 3D illusie van werkelijkheid," zei ik. "Maar hoe kunnen wij in de fysieke wereld overleven zonder geld?"
"Zoals wij eerder verklaarden," antwoordde de Arcturiaan, "Is de behoefte voor geld een illusie die gecreëerd werd door diegenen die wensten om te domineren. Hun grootste gereedschap van dominantie zijn de leugens en verkeerde informatie betreffende de technologie die al voor iedereen beschikbaar is. In de omhooggaande frequentie van overgangswerkelijkheden, heeft de mensheid voldoende verbinding verkregen met hun Multidimensionale ZELF om de innerlijke waarheid boven de externe leugens te horen.
"Hun innerlijke waarheid herinnert hen eraan dat de Galactische Wezens hogere expressies van hen ZELF en leden van hun familie zijn. Vandaar dat, zij openlijk hun galactische familie kunnen verwelkomen en gemakkelijk dat kunnen omhelzen wat hen geleerd werd te geloven dat "onmogelijk" was. In deze frequentie van werkelijkheid, doet de overgang in/naar de vijfde dimensionale Nieuwe Aarde zich gemakkelijk voor.
"Op de vijfde dimensionale Nieuwe Aarde zal er geen behoefte voor geld of zelfs replicatoren bestaan omdat jullie je eigen krachten van manifestatie zullen herinneren. Wanneer je eenmaal jouw kracht van manifestatie herkrijgt zal je niet langer een externe bron nodig zijn om een aangename werkelijkheid te creëren, aangezien JIJ de bewuste schepper van jouw leven zult zijn.
"Natuurlijk, iedereen is nu een onbewuste schepper van diens leven, maar het merendeel van de mensheid is zich niet bewust van dat feit. Zij zijn zich niet bewust omdat zij te druk en te afgeleid zijn om geld te verdienen om over de diepere kwesties van hun leven na te denken. Wanneer je eenmaal jouw aandacht van het geld afwendt en dat concept plaats in jouw "3D Map van de Illusie,' kan jij jouw gedachten en emoties focussen op het creëren van de Intergalactische werkelijkheid van de Nieuwe Aarde.
"Er zijn ook verscheidene mogelijke werkelijkheden van de Nieuwe Aarde. Daar is de eerste overgangs-Nieuwe Aarde, welke resoneert met de vierde/vijfde dimensie, dat is een octaaf hoger dan de dimensie waarin jullie Aarde voertuigen momenteel leven. Deze werkelijkheid zal van start gaan zodra de Galactische Wezens geaccepteerd zijn als jullie voorouders die gekomen zijn om jullie te helpen met de overgang in/naar een nieuwe Versie van de Intergalactische Aarde.
"Deze "drempel Nieuwe Aarde" zal dienen als een 'tussenstation,' een plaats om te rusten en begeleiding te ontvangen. In deze drempel werkelijkheid hebben jullie de loslating van de illusie van geld voltooid. Derhalve, kunnen jullie je focussen op het werken in eenheid met jullie aardse en galactische vrienden om een maatschappij te ontwikkelen die gebaseerd is op onvoorwaardelijke liefde. Zonder de angst die opstijgt vanuit Haar menselijke populatie, zal Gaia's Aarde gemakkelijker in staat zijn om een volledige overgang te maken in/naar Haar vijfdimensionale expressie.
"Galactische raadgevers en leraren zullen diegenen helpen die de Drempel Nieuwe Aarde binnengaan. Deze vrijwilligers, die vaak hogere expressies van de pas gearriveerde aardebewoners zijn, hebben gedurende ontelbare incarnaties voor deze taak gestudeerd en hebben zich vrijwillig aangemeld om te bi-lokaliseren vanuit hun vijfdimensionale galactische Thuiswereld om met de ascentie van Gaia te helpen.
"Aangezien deze Galactische Wezens voorbij de tijd resoneren, zijn zij in staat om vele werkelijkheden tegelijkertijd te ervaren. Vandaar dat, zij een aanwezigheid op hun Thuiswereld kunnen handhaven, op hun Sterrenschip en verscheidene sleutel tijdlijnen van de Aarde om met de planetaire ascentie te helpen.
"Sommige Galactische Wezens kiezen om te bi-lokaliseren in/naar macht-over mensen in de lagere werkelijkheden om de mensheid te helpen, maar raakten verloren in de illusies van de Aarde. Echter, wanneer zij zich eenmaal hun ware ZELF herinneren, kunnen zij hun missie vervullen om de "duistere zijde" te infiltreren met hun hogere Licht en Liefde. Op deze manier, kunnen zij met de macht-over mensen werken die gereed zijn om zich hun ware ZELF in de hogere dimensies te herinneren.
"Er zijn geen vergissingen of toevalligheden vanuit het hogere perspectief, slechts enige zeer moeilijke opdrachten. Het is vaak dat diegenen van de grootste innerlijke kracht de meest moeilijke opdrachten op zich nemen, om slechts verloren te raken. Echter, wanneer zij hun ZELF gevonden hebben zullen zij diepgaand dat begrijpen waarvoor zij gekomen zijn om te transmuteren."
Toen de Arcturiaan de laatste zin voltooide, werd ik mezelf weer gewaar in de kern van Gaia. Ik was wederom binnenin de samengestelde gestalte van Mytrian. Ogenblikkelijk, stuurde ik mijn ervaring in/naar Mytrian zodat wij ons allemaal zouden herinneren om deze informatie in Gaia's kristallen te plaatsen. De Lemuriaan, Laturnius, herkende wat ik aan het doen was en bood zich vrijwillig aan om ook te helpen bij het plaatsen van deze belangrijke informatie in Gaia's Kern en de Hoeksteen Kristallen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten