zaterdag, april 05, 2014

De Tijd en de Dimensies Bereizen om Je Leven te Transformeren - 5 April 2014 / DL Zeta


De Tijd en de Dimensies Bereizen om Je Leven te Transformeren
5 April 2014 / DL Zeta

Wij zijn op ieder moment vrij om onze groei te versnellen door de tijd en de dimensies te bereizen. Wanneer wij onze geest verstillen en onszelf uitlijnen met de hogere dimensies, zijn wij in staat om portalen in bewustzijn gewaar te worden die ons toestaan om iedere locatie in het Universum te bezoeken. Door intentie, spirituele verbinding en trillingsresonantie is alles mogelijk.

Een Verstilde Geest is het Toegangspunt naar Andere Dimensies
De eerste stap om toegang tot andere dimensies te verkrijgen is het verstillen van jouw geest. Een drukke geest wroet eindeloze stromen van gedachten naar buiten die als ankers voor de driedimensionale wereld dienen. Het is één van de grootste bespottingen van het menselijke bestaan dat wij ons hier en daar naartoe snellen om naar iets te zoeken, proberend om iets te bereiken. Wanneer wij in de driedimensionale wereld verankerd zijn is onze spirit geknecht door onze drukke geest, het voor ons onmogelijk makend om het feitelijke ding waar we naar op zoek zijn te herkennen. Wanneer wij verlangzamen en naar de fluisteringen van onze spirit luisteren, vinden wij waar wij naar op zoek zijn in de ruimtes tussen onze drukke, lineaire gedachten. Hoe meer wij ons op deze ruimtes focussen, hoe meer zij uitbreiden. Weldra worden zij groot genoeg om een overgang in/naar de universele geest te verstrekken.
Binnenin de Universele Geest zijn wij in staat naar iedere tijd of plaats te reizen om de antwoorden op onze vragen te vinden en zoveel meer. Hier zijn wij in staat om de sjablonen voor nieuwe ideeën, nieuwe boeken, nieuwe kunstwerken en nieuwe uitvindingen te downloaden. Alles is voor ons toegankelijk binnenin het moment wanneer wij ons herinneren om te vertragen, onze geesten te verstillen en de meridianen van stilte in/naar de Universele Geest te bereizen.
Wanneer wij onze geesten verstillen, openen wij een ruimte om in/naar de stilte uit te breiden. Ons Hogere Zelf stroomt in/naar deze ruimte en onze trilling betreedt de resonantie met de hogere dimensies. Binnenin deze hogere frequenties, zijn wij in staat om van de lineaire tijd vrij te treden en in/naar andere dimensies te reizen. Terwijl wij meridianen in het hogere bewustzijn bereizen, trekken wij meer van deze energie in/naar onze dagelijkse leven. Dit transformeert onze ervaring, staat ons toe ieder moment door de lens van liefde, vreedzaamheid en overvloed te zien.

Jij bent het Meest Verlichte Zelf in Jouw Huidige Leven
Jij bent het meest bewuste, intuïtieve en verlichte zelf tot dusverre in jouw huidige leven. Als zodanig, is het jouw taak en jouw privilege om te dienen als het hogere zelf voor al jouw zelven door de koers van dit leven heen. Jij bent een baken van genezend licht dat in staat is van het helpen en meevoeren van andere aspecten naar hun reis in/naar de nieuwe tijd waar vreedzaamheid, vreugde, liefde en kansen naar een hogere dienstverlening overvloedig aanwezig zijn. De mogelijkheden die er nu voor jou liggen zijn opmerkelijk en diepgaand. De uitdagingen die je nadert mogen overweldigend toeschijnen maar deze ontbinden snel als jij in/naar jouw opslagplaats van hogere kennis en wijsheid reikt.

Het Bereizen van de Tijd en Dimensies Geneest ons en Stelt ons in Vrijheid
Er zijn vele redenen waarom iemand zou kunnen kiezen om de tijd en de dimensies te bereizen. Slechts het nadenken over reizen naar andere dimensies binnenin ons eigen bewustzijn helpt ons te ontwortelen uit de lineaire werkelijkheid. Wanneer wij gehypnotiseerd raken door de derde dimensionale wereld, ontwikkelen wij overtuigingen die ons vertellen dat de fysieke werkelijkheid alles is dat er is. Dit gelimiteerde perspectief vertelt ons dat wij een lineaire beweging door tijd en ruimte moeten cultiveren om onze dromen te leven. Deze overtuigingen zijn verslavend en onnodig.
Wanneer wij onszelf toestaan om van het eindeloze wiel van lijden af te stappen waar het lineaire denken ons aan verbindt, worden wij onszelf in de leegte-staat van het niets gewaar. Weinig mensen blijven hier voor een lange tijd. Wanneer wij in de leegte bestaan, komen wij van aangezicht tot aangezicht met onszelf. We zien ieder facet van onszelf en ervaren de textuur van onze eigen geest. Onze angsten verzamelen zich rondom ons heen zoals verloren kinderen. De leegte is niet altijd een comfortabele plaats maar genezing en vernieuwing vinden houvast als we hier lang genoeg blijven.
Wanneer wij bereid zijn om met de stilte van de leegte te zitten, ontdekken wij spoedig dat stilte helemaal niet leeg is. Het bevat het levensbloed van wat wij zijn; in die zin, de essentie van spirit. De leegte is een portaal in/naar de Universele Geest. Als zodanig, staat het ons toegang toe naar andere tijdskaders en andere dimensies.

De Kwantum Synergie van het Tegenkomen van een Afwisselend Zelf
We zouden kunnen kiezen om door de tijd naar het verleden te reizen om een moment los te laten waar ons zelf van die tijd een moeilijkheid of traumatische gebeurtenis ervoer die nog steeds door ons huidige moment weergalmt. Als jouw vroegere zelf ontwaakt en bewust is, mag het de liefdevolle aanwezigheid van een toekomstig zelf bespeuren. Deze herkenning kan spirituele ontwakingen triggeren. Wanneer het zelf een versie van zichzelf vanuit een ander tijdskader tegenkomt, wordt er een synergie gecreëerd welke een golf van kwantum uitbreiding door de gehele geschiedenis van onze ziel heen ontketent. Iedere cel van ons wezen trilt door waar wij aan denken als de tijd heen. Dit is het moment waarop wij de puntjes met elkaar verbinden - het moment wanneer al onze "zelven" in dit leven en andere de handen in kwantum innerlijke eenwording vasthouden. Deze ervaring is een voorloper op de ascentie en is een moment van viering binnenin de hogere rijken.
Het is voor jouw vroegere zelf niet noodzakelijk om zich van jouw aanwezigheid bewust te zijn voor de genezing om plaats te vinden. Jouw huidige-moment beslissing om naar een vroeger tijdskader te reizen zet een rasterwerk van genezend licht op waar jouw vroegere zelf tot toe in staat is om binnen te treden.
Om door de tijd heen te reizen om een vroeger zelf te helpen, zet eerst de intentie om terug te reizen naar een moment in de tijd welke genezing en loslating nodig heeft. Dit is een moment waar je nog steeds energie rondom heen vasthoudt. Verstrikte emotionele energie is energie die niet beschikbaar voor gebruik is in jouw huidige creaties. Nog belangrijker, verbinden verstrikte emoties jou met vroegere trauma's en blijven jou periodiek in/naar hen terugtrekken om verdere kansen te verstrekken voor genezing en loslaten. Je hoeft echter niet te wachten op deze traumatische herhalingen om terug te circuleren. In plaats daarvan, kan je proactief kiezen om deze momenten te bezoeken om de genezing en de loslating die nodig zijn op gang te brengen.  
Wanneer je eenmaal de intentie geplaatst hebt, verbind je met de gedachten/gevoelens, beelden van het vroegere momenten die je in het bewustzijn wenst te bezoeken. Sta het moment toe om zich op het filmscherm van jouw geest af te spelen. Als het jou helpt om je te verbinden met de energie van de vroegere situatie, probeer enige eenvoudige technieken zoals over de vroegere situatie te journaliseren door; muziek te spelen die jou met die tijd verbindt, objecten vast te houden vanuit die tijd of naar foto's te kijken. Wat het ook is dat jou helpt een sterke emotionele verbinding te vestigen met dat tijdskader werkt. Het is belangrijk om je te verbinden met de gevoelsstaat zonder jezelf toe te staan erin getrokken te worden. Wanneer jij je eenmaal met de gevoelsstaat van een vroeger moment verbindt, houdt het dan in je bewustzijn vast en ga een meditatieve ruimte binnen. Wat voor methode je normaal gesproken ook maar gebruikt om spirituele energie en informatie te downloaden is prima. Als je nieuw met dit alles bent, betreed een meditatieve ruimte door jouw gedachten te verstillen en je te focussen op de in- en uitademing. Je mag ook 'Om' chanten (klinkt als aum) totdat je bij jezelf voelt dat je een veranderde staat binnengaat. De handeling van een getraumatiseerd vroeger zelf in/naar een hoog trillende ruimte te brengen helpt jou om van jouw verleden te houden in diens natuurlijke staat van goddelijke volmaaktheid. Blijf in een meditatieve staat voor zolang als je kunt. Stel je open voor de golven van liefde die naar je terugkomen en door jouw bewustzijn heen weerkaatsen.

De Tijd Bereizen om Toekomstige "Voorposten" te Verankeren
Net zoals je in staat bent om terug te reiken om genezing en loslating naar een vroeger zelf te brengen, ben je in staat om naar een toekomstig moment te reizen om een "voorpost" of voetafdruk op te zetten om jouw intenties te verankeren. Dit is een techniek die voor talrijke doeleinden gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld, het kan gebruikt worden om energie en liefde naar jezelf binnenin een bijna-toekomstig moment te sturen waar je een uitdagende taak onderneemt zoals het spreken voor een groep of het geloven in jezelf als je een nieuwe gewaagde onderneming onderneemt in/naar het onbekende. Deze techniek kan ook gebruikt worden met jouw verleden en heden. Een toekomstige voetafdruk dient op een bepaalde manier als een stuursignaal. Het stuursignaal zend de stappen uit die achterwaarts uitbreiden vanuit de toekomstige tijdlijn die je wenst te ervaren naar jouw huidige moment. Een dergelijk stuursignaal kan instrumentaal zijn bij het verankeren van een toekomstig moment waar jouw boek gepubliceerd is en op de planken van boekenwinkels ligt; waar jij je verenigd met een zielkameraad in de fysieke werkelijkheid; of waar je gezondheid en heelheid ervaart na een ziekte. Het gebruik van toekomstige voorposten worden alleen door jouw voorstellingsvermogen beperkt. Zij kunnen zich behulpzaam bewijzen bij het verplaatsen van de standplaats, het lanceren van een onderneming, het uitvoeren van jouw spirituele missie, anderen helpen om zich uit te lijnen met hun hogere visie en welzijn en veel meer. Toekomstige voorposten kunnen zelfs helpen met meer alledaagse taken zoals het opsporen van verloren artikelen of het kiezen van de goddelijke timing voor een toekomstig evenement.

Jouw Innerlijke Tempel als een Deuropening naar Interdimensionaal Reizen
Je mag ervoor kiezen om jouw dagelijkse leven door regelmatige infusies van hogere energie te transformeren. Iedere keer dat jij jouw bewustzijn in de energie van de hogere rijken onderdompelt, beziel je meer van deze energieën in jouw dagelijkse leven. Eén manier om dit te doen is om een etherische woning te vestigen in de vorm van een innerlijke tempel. Zie jouw innerlijke tempel op wat voor manier dan ook dat het voor jou verheffend is. Het kan een huisje in de bergen zijn, een strandhuis dat uitkijkt over de oceaan of een paleis in de woestijn. Wat het ook is dat voor jou het beste werkt is perfect. Sta jouw verbeelding door de tijd heen toe om de details in te vullen.
Installeer jouw innerlijke tempel in het hoogste rijk waartoe je in staat bent om te betreden in jouw huidige moment. Iedere keer dat jij jouw innerlijke tempel bezoekt raken jouw energieën super opgeladen. De energieën hier staan jouw een snelle en een gemakkelijke toegang toe naar een koesterende ruimte op ieder moment dat je het nodig bent. Je kunt naar jouw innerlijke tempel terug zoeven tijdens jouw lunchuurtje, terwijl je in een levensmiddelenwinkel in de rij staat of wanneer je in het verkeer vastzit. Dit is een ruimte waar je begeleiding kunt ontvangen, visioenen, heldere dromen, en sjablonen voor nieuwe creaties. Het is vanuit deze ruimte dat je in staat bent om reizen naar andere dimensies te lanceren. Wezens vanuit andere dimensies (inclusief onze toekomstige zelven en andere wezens van de toekomstige tijdvlakken van de Aarde) hebben lange tijd de interdimensionale rasters bereisd. Het werkelijke ruimteschip is ons hogere bewustzijn. Het cultiveren van deze verbinding staat ons vele nieuwe vormen van innerlijk reizen toe die ons individueel en collectief in/naar een nieuwe tijd van aanzienlijke uitbreidende potentiëlen zal dragen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2010-2014 DL Zeta, Celestial Vision, All Rights Reserved www.celestialvision.org
These messages are intended to be shared. You are welcome to share and distribute this message with others as you feel guided to do so. Please be sure to include the author & source website link.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen