dinsdag, april 29, 2014

De Pleiadische/Arcturiaanse Alliantie #4 - 22 April 2014


De Pleiadische/Arcturiaanse Alliantie #4
22 April 2014 / Dr. Suzanne Lie & Mary Perricone

Dierbare Arcturianen,
Dit zijn Suzanne Lie en Mary Perricone en wij maken ons gereed om onze vraag en antwoord sessie te doen. Wel, het leven gaat zo snel en er is zoveel gaande, zelfs wanneer we volledig stil staan en absoluut niets doen. Ik, met Mary's toestemming en instemming zou jullie willen vragen om ons te helpen gecentreerd te raken.
Arcturiaanse Meditatie om te Aarden/Gronden
Wij zijn de Arcturianen. Wij zijn zeer blij om jullie allemaal te helpen gecentreerd te raken - jullie hebben allemaal de wervelwind van de planetaire, galactische verandering binnenin jullie multidimensionale bewustzijn gaande terwijl jullie tegelijkertijd een lichaam, gemaakt van klei, vasthouden - een driedimensionale gestalte.
Wij zouden nu graag willen dat jullie allemaal een ademteug nemen - en binnenin die ademteug sta jezelf toe te weten - dit is hoe Gaia zich voelt, dit is hoe de Planeet zich voelt. Gaia is een levend wezen en zij voelt zich net zoals jullie je voelen. Jullie zijn vanuit de kern van jullie wezen aan het veranderen. Zij is bezig vanuit de kern van Haar wezen te veranderen. Het Galactische centrum is bezig vanuit de kern van diens wezen te veranderen.
Want de transmutatie in/naar een hogere frequentie van werkelijkheid doet zich niet aan de buitenzijde voor - de buitenzijde is dat wat op de 3D holografische projectie vertoond wordt.
De winden van diepe veranderingen doen zich voor binnenin de kern - binnenin de kern van jullie bewustzijn dat die holografische matrix van jullie fysieke belichaming in een fysiek leven schrijft en herschrijft. Jullie bezoeken dit fysieke leven.
Je bent geen fysiek wezen. Jullie, onze dierbare prachtige vrijwilligers hebben jullie bewustzijn immens verlaagd om met dit fysieke lichaam van een lage-frequentie te vermengen zodat jullie de multidimensionale energieën van jullie zelf, van de planeet, van de galaxy, van het universum in jullie kern en in de kern van Gaia kunnen verankeren.
Daarom - leer van dit gevoel van verwarring te houden. Leer de wervelwind van verandering te omhelzen. Leer om deze hogere frequentie te zijn die zeer anders resoneert dan jouw fysieke gestalte.
Ben je gereed om de vragen nu te stellen Mary?

MP: Ja - en dank je wel Arcturianen voor de prachtige aardings-meditatie. Het herinnerde mij eraan dat we voortdurend geaard moeten zijn en wat voor soort van aarding of ritueel dat we ook doen … in deze energieën, we moeten het diverse keren per dag doen. Dank je wel voor het geheugensteuntje.
SL: Dank je wel Mary voor die herinnering over het diverse keren per dag ons te aarden. Ik kom zo in de wervelwind terecht dat ik vergeet de energie te aarden en dan vraag ik me af waarom is aan het einde van de dag zo uitgeput ben.
MP: Ik werd gisteren wakker en hoorde, veranker, veranker, veranker - en totdat ik ging zitten om me te verankeren en te aarden liet de push van mijn hogere zelf me niet gaan. Ik breng ongeveer twintig minuten door met een prachtige opname die ik gebruik en die met me resoneert en me helpt om me te aarden en te verankeren. Later op de dag herhaal ik het proces. Gewoonlijk aard ik me in de ochtend en in de avond en het helpt me om stabiel te zijn.
In deze huidige energieën met het kardinale kruis dat zich voordoet - en tussen haakjes Sue, dank je wel voor de verklaring die je over het kardinale kruis op jouw website postte. Het was echt behulpzaam. Of we nu experts in astrologie zijn of niet, de informatie is een goed overzicht van waar wij ons met het kardinale kruis doorheen werken. Desalniettemin wordt ik met deze energieën bij mezelf gewaar tegen muren op te botsen en dat ik ietwat duizelig ben. Een familielid zei dat hij duizelig was.
Wel we zijn bezig om van koers te veranderen - maar wat we hier vandaan werkelijk gaan doen is kijken naar enige van de prachtige vragen en commentaren die gepost werden over de drie conversaties die we gehad hebben over de Arcturiaanse/Pleiadische Alliantie.
Dus, ben je gereed?
SL: Ik ben er klaar voor.
Opmerking:  De laatste keer dat Sue op het Sterrenschip was, hetgeen behoorlijk recent was binnenin haar tijdlijn, was er een grote bijeenkomst en een zeer grote zaal. Het was een intergalactische bijeenkomst en zij zei dat zij achteraan en bovenin zat. Het was zeer gelijk aan één van jullie stadiums waar de zaal omhoog gaat zodat iedereen een volledig overzicht kan hebben op wat er zich voordoet.
Vraag: "Ik was daar ook, maar ik stond rechtop van waar ik was en herinner me dat ik voorwaarts zweefde zoals twintig of dertig centimeter boven de vloer. Ik liep niet en ik herinner me dat het een vreemd gevoel was. En, het was absoluut een gigantische grote bijeenkomstzaal en ik herinner me dat het een lange omlaag gaande helling had vanaf de zetels en ik was waarschijnlijk driekwart van de weg terug."
"Ik vraag me af wat voor wezen het is en waar vandaan die bekend zijn te zweven? Zover als ik me kan herinneren had ik een mensachtige gestalte en ik was behoorlijk lang. Het maakte mijn hele dag goed dat ik die droom had."
MP: Sue, dit was de ervaring waar jij over sprak in onze tweede conversatie van het bezoeken van het sterrenschip en in het amfitheater te zijn. Dus, de vraag is: wat voor wezens zweven er en waar komen zij vandaan?
Antwoord: - Sue: Wel, alle vijfdimensionale wezens zweven, omdat binnenin de vijfde dimensie we die stap na stap beweging niet hebben. Wat ik ontdekt heb dat erbij in de buurt komt, omdat ik ervan houd om te zwemmen, is dat ik soms in het diepe gedeelte van het zwembad zal lopen. Dus dan ben ik vertikaal en beweeg ik mijn voeten en soms beweeg ik mijn handen zoals ik op die manier door het water heen beweeg. Dat is zeer gelijkaardig aan een soort van beweging zonder die graad van weerstand.
Dus de zwevende sensatie is omdat op het fysieke vlak, onze fysieke voeten overeenstemmen met de bodem, je raakt de weerstand aan en je haalt je voet weg en tilt deze omhoog om de volgende stap te nemen hetgeen energie en werk vergt, en dan raakt steeds weer opnieuw de bodem tegen de weerstand aan.
Stel je nu voor dat je loopt en jouw prachtige aura overal om jou heen kunt zien. Verbeeld je dat de bodem ook een prachtige aura heeft. Dus als jouw prachtige aura de prachtige aura van de bodem aanraakt beweeg je niet op die zelfde soort van stappende weerstand, optillen - stappende weerstand, optillen. In plaats daarvan beweeg je ongeveer verder bijna zoals op deze roltrappen op de luchthavens die plat zijn, alleen dan zonder het gevoel van jouw fysieke voeten die de fysieke roltrap aanraken.
MP: Dus het heeft te maken met de trillingsfrequentie in een hogere dimensie.
Sue: Ja, het heeft te maken met de aura dat ons omringt. Op het fysieke vlak hebben wij dat aura zo nu en dan. Zo nu en dan wordt de aura naar binnen getrokken omdat we zoveel angst hebben. Maar, wanneer wij een grote hoeveelheid aan liefde hebben, stuitert onze aura naar buiten.  
Bijvoorbeeld, ik heb deze bloemen in mijn tuin die zich dienovereenkomstig met de zon openen, niet overeenkomend met de tijd van de dag. Als het twaalf uur s' middags is en het is een bewolkte dag dan gaan de bloemen niet open. Als het heel vroeg in de ochtend is of laat en de zon raakt de bloemen aan, dan openen zij zich. Dit is gelijksoortig aan onze aura's. Wanneer wij verliefd zijn breidt ons aura zich uit en dan wanneer we angstig zijn trekken we het naar binnen.
Kijk naar wat er gebeurt wanneer we bang zijn, het gehele wegkruipen en dekking zoeken. We trekken alles instinctief in.
MP: Velen van ons hebben de ervaring gehad van het zeer gelukkig of opgetogen te zijn en bijna huppelen als we lopen. We zien kinderen dit de gehele tijd doen. Zij springen op en neer en huppelen en zweven omdat zij volledig op dat moment gefocust zijn. Zij zijn in het moment en zweven gewoon.
Dank je wel aan de lezer voor deze prachtige vraag.
Vraag: Mijn vraag heeft betrekking op de Ascentie en het betreft onze hogere expressie van zelf en onze broeders en zusters. Kunnen we nog steeds ascenderen als zelfs de duistere heersers op deze planeet onze pijnappelklier verkalken? Is er een manier rondom hun schadelijke plannen zodat wij zonder problemen kunnen ascenderen?
SL: Ik breng de Arcturianen binnen voor dit antwoord.
Antwoord:   Arcturianen
Suzille heeft ons gevraagd om deze Vraag te beantwoorden en zij kan inspringen als wij soms zullen spreken in termen van "Ik" omdat zoals jullie allemaal zullen weten - dat als je steeds meer vermengd met jouw hogere expressies van zelf, kom je naar een plaats waar je soms niet helemaal zeker bent over wie, wie is hetgeen vrij aangenaam is voor diegenen die het betreft - voor ons en voor onze prachtige geaarde zielen.
De vraag was een op angst gebaseerde vraag en het was een vraag die kwam vanuit, 'wat zullen zij met ons doen" en "wat doen zij ons aan?" Het antwoord is, allereerst - zij bestaan alleen binnenin de derde dimensionale werkelijkheid en daarom kunnen zij alleen schade veroorzaken aan een driedimensionaal wezen. Daaraan voorbij gaand, hebben wij, de galactics en de ontelbare ontwaakte zielen, veel meer controle over deze zielen. Zij vallen in toenemende mate uit jullie werkelijkheid vandaan.
Want als diegenen van jullie op dit pad van Ascentie jullie bewustzijn uitbreiden, jullie gewaarwordingen uitbreiden - steeds meer - zullen deze mensen uit jullie geheugen vandaan vallen. Je zult niet lezen wat zij te zeggen hebben, je zult niet naar hen op de televisie kijken, je zult hen helemaal geen enkele aandacht geven. Waar jouw aandacht is - dat is waar jouw bewustzijn is.  
Dus voordat we de vraag beantwoorden, zouden wij graag tegen jullie allemaal willen zeggen: als op wat voor punt van de tijd dan ook je het gevoel hebt dat zij iets doen om jouw Licht op wat voor manier dan ook schade te berokkenen of te reduceren, dan is dit wat je doet, en wij vragen jullie om het hier en nu te doen.
Draai je om en zie de kliek, de illuminatie, de duisternis - hoe het ook is dat je hen wilt noemen - en zie hen recht voor je en zeg: Ik Houd Onvoorwaardelijk van Jullie.
Zeg dat nu met ons:
-       Ik Houd Onvoorwaardelijk van Jullie. 
-       Ik ben niet bang van jullie. 
-       Ik weet dat jullie deel uitmaken van het creëren van een gepolariseerde wereld. 
-       Ik kies ervoor om Nu te Ascenderen voorbij alle tijd en polariteit. 
-       Daarom hebben jullie geen macht over mij - want ik heb mijn macht/kracht binnenin gevonden. 
-       Ik stuur jullie Onvoorwaardelijke Liefde.
-       Ik Stuur jullie Onvoorwaardelijke Vergiffenis en ik accepteer onvoorwaardelijk dat dit jullie rol was en dat jullie ervoor kozen om de duisternis te representeren. 
-       Dank je wel.
Dus nu, zeggen wij eerst dat Suzille in 1946 geboren werd en dat zij gebombardeerd werd met alles dat gebeurd zou kunnen zijn betreffende de pijnappelklier en haar pijnappelklier is volledig, compleet - honderd procent stralend open, moeilijkheden veroorzakend in haar dagelijkse leven - niet al te groot - maar zeer zeker verwarring. Het antwoord is eenvoudig: mediteer, mediteer en mediteer.
Ik had iemand die me een e-mail toestuurde waarin stond: iemand die ik ken heeft gezegd dat onze planeet vernietigd zal worden voordat we een kans hebben om te Ascenderen. Mijn antwoord was: Ik weiger om aan die werkelijkheid deel te nemen. Iedere keer dat je geconfronteerd wordt met ervaringen die je niet wilt dan zeg je: Ik weiger om aan die werkelijkheid deel te nemen.
Als die ervaring deel uitmaakt van het Goddelijke Plan dat je voor jezelf schreef, dan is het een initiatie en zal jij je hoogste zelf inroepen en zal je erdoorheen gaan. Anders dan dat - weiger om eraan deel te nemen.
Vraag:  Weet onze Regering van de Arcturianen?
Antwoord: Wat ik onlangs gehoord heb is dat de duisteren en de geheime duisteren over alles afweten maar dat zij niets meer delen met de President sinds John F. Kennedy. Kennedy was de laatste om de binnenskamers scoop te hebben. Welnu, ik stel me zo voor dat iedere President die in staat was om zijn bewustzijn uit te breiden naar het niveau waar het onze is, het zou weten via diens eigen middelen/bronnen.
Vraag: Hoe ben je met de Arcturianen in contact gekomen Sue?
Antwoord: Zij waren er altijd. Zij namen met mij contact op.
Vraag: Zullen de Arcturianen zichzelf ooit aan de populatie openbaren?
Antwoord:    Zij openbaren zichzelf de gehele tijd aan de populatie. Zoek op 'Arcturiaanse channelings'. Er zijn veel mensen die de Arcturianen op dit moment channelen. En ik geloof dat jij gezegd hebt Mary, het gaat allemaal over onze gewaarwording. Als onze gewaarwording afgestemd is op wat verkeerd zou kunnen gaan dan zullen we precies zien wat er verkeerd zou kunnen gaan.
Als onze gewaarwording afgestemd is op dat prachtige hogere wezen dat diens arm rondom ons heen slaat en ons troost en ons liefde geeft en ons in ons donkerste uur begeleidt - dan is dat het wat wij gewaar zullen worden. We hebben de keuze.
MP: Ja we hebben de keuze en het is gebaseerd op onze gewaarwording. Eerder noemden de Arcturianen de tijdlijnen en zeiden kies jouw tijdlijn. Ik zal vaak zeggen, wanneer iemand iets bespreekt waarvan ik het gevoel heb dat het negatief of op angst gebaseerd is, Ik zal vaak zeggen: Dat is niet mijn tijdlijn. Ik ben niet in die tijdlijn. Ik heb niet de bedoeling respectloos te zijn jegens die persoon, maar ik besef dat wat zij zeggen niet met mij resoneert.
Sommigen zouden kunnen zeggen, "Oh wel - je bent in ontkenning." Maar, je kunt het weten door het gevoel in je buik of je angst gebaseerd is op wat de andere persoon zeg en of je wel of niet in ontkenning bent. Dat is gewoon niet mijn werkelijkheid. Dat gaat terug naar de eerste vraag die we vandaan beantwoorden over de pijnappelklier. Is dat jouw werkelijkheid?
SL: Betreffende de ontkenning - ontkenning is, en we kunnen kiezen om toegang van de duisternis tot ons bewustzijn te ontkennen of we kunnen kiezen te ontkennen dat wij hogere expressies van onszelf hebben en dat we gidsen hebben die iedere dag met ons werken, de gehele tijd, en iedere minuut van ons leven. Net zoals wij kunnen kiezen wat wij willen kunnen we ook kiezen wat we ontkennen.
Vraag:  Zijn er andere Aliën rassen op Aarde?
Antwoord - SL: Er zijn vele aliën rassen op de Aarde maar zij dragen niet hun Aliën lichamen. Zij zijn in feite op die plaats in de evolutie dat zij ofwel bij de geboorte in/naar een fysiek lichaam verhuizen of zij lopen op een andere tijd binnen of zij creëren de illusie dat zij fysiek zijn.
Maar er zijn er van Sirius B - de walvissen en walvisachtigen, en daar zijn vele, vele Pleiadianen en er zijn vele wezens van Sirius A en er zijn ook andere wezens vanuit andere beschavingen.
Zij zijn allemaal hier en de Arcturianen noemen hen het uitzendteam. Het uitzendteam kiest ervoor om ofwel iemand te overlichten, zo ongeveer zoals de Arcturianen en Pleiadianen mij overlichten. Maar de werkelijkheid is - wanneer zij iemand overlichten, overlichten zij een lid van hun multidimensionale zelf die ervoor gekozen heeft om een menselijke gestalte te nemen.
Vraag: Onze één na laatste vraag is van een persoon die vraagt: Is er een manier of "hoe te" om uit te leggen hoe menselijke wezens naar andere dimensies reizen?
Antwoord SL: Wij reizen naar andere dimensies met ons Lichtlichaam. Ons fysieke lichaam is ons Aardse voertuig. Het is de container die wij dragen wanneer we in de derde dimensie leven. Wanneer we 's avonds slapen gaan, gaan we in ons astrale lichaam en reizen wij in onze droomwereld. Wanneer we naar de vijfde dimensie en daaraan voorbij gaan reizen wij in ons lichaam van Licht.
Dus net zoals dat iemand een VW kever zou kunnen hebben waar zij mee door de stad heen toeren en een grote SUV bus waar zij alle kinderen mee oppikken, en een Jaguar die zij gebruiken om naar belangrijke evenementen te gaan, hebben zij al deze verschillende voertuigen en gebruiken de verschillende voertuigen voor andere redenen.
MP: Dus wij hebben de bekwaamheid om onze interdimensionale wezenlijkheid via onze droomstaat en ook in de meditatie te ervaren. Is dat wat wij je horen zeggen?
Antwoord - SL: Ja en ook via onze creatieve inspanningen. Omdat wanneer wij dit hogere zelf in/naar onze creativiteit trekken maken wij het echt. Gedurende vele jaren … ik kan me niet herinneren dit Lichtwezen niet rondom mij heen gehad te hebben. Maar het was niet echt en ik zou er nooit aan denken om het wie dan ook te vertellen. Het was gewoon iets dat ik bedacht maar ik gaf er niet om omdat het fantastisch aanvoelde.
Het hield me vast en beschermde me en hield van me en begeleide en ondersteunde me meer dan ieder ander persoon ooit zou hebben kunnen doen. Toen, wanneer ik het feitelijk begon te channelen … en ik channelde het via mijn tekeningen - het helpt me om de werkelijkheid vanuit een ander perspectief te zien en ik channel het via mijn schrijfwerk en via yoga of als ik aan het wandelen ben of wanneer ik de tuin doe. Deze zijn de hoofdzakelijke plaatsen waar ik de creativiteit tot uitdrukking breng.
Wanneer wij het feitelijk tot uitdrukking brengen via onze creatieve zelf, maken we het echt in ons leven. Zelfs wanneer ik tuinier, kan ik teruggaan en zien - wow dit is een echte bloem. Ik plantte deze echte bloem. Ik gaf deze bloem liefde - en kijk, nu groeit het.
MP: Dus wij ervaren interdimensionaliteit door wat ons Vreugde brengt. Deze dingen die ons Vreugde brengen - inspireren ons en wanneer wij geïnspireerd zijn is het alsof een bloem zich opent - een goede analogie met de metafoor van de bloem. Ons voorstellingsvermogen opent om het ons in te beelden en aldus de inspiratie te creëren die vanuit de Vreugde kwam.
Dus we gaan waarschijnlijk geen groot teken zien dat zegt: Nu ben je in de vijfde dimensie, nu ben je in de achtste dimensie, nu ben je in de tiende dimensie - het gebeurd allemaal tegelijkertijd door het volgen van onze gelukzaligheid, zo je wilt, en volgen onze vreugde en schenken aandacht aan onze verbeelding.
Als kinderen hadden wij het meest wonderbaarlijke, prachtige productieve voorstellingsvermogen en terwijl wij ouder werden en door het onderwijssysteem heen gingen en groeiden en verantwoordelijkheden op ons namen - kromp dat voorstellingsvermogen misschien. Dus nu is het tijd met de opwaardering in de energieën en de trilling over de gehele planeet heen, wat voor ieder op zichzelf staand levend wezen beschikbaar is - op dit moment - kunnen wij in feite, en we doen dat, onze multidimensionale zelf ervaren.
SL: Ja, dank je wel, dat was een zeer goede opsomming.
MP: We hebben één laatste vraag en het is mijn favoriet. Het is een vraag die we eerder gehoord hebben, maar gebaseerd op waar wij over gesproken hebben in deze conversaties - is het een perfecte vraag.
Vraag: Ik wil vragen - wat is de betekenis van 11:11. Ik blijf het frequent zien en zou graag de betekenis willen weten.
Antwoord - SL: Jij en ik praten hierover en ik zal mijn definitie geven en dan geef jij de jouwe omdat wat belangrijk is, is dat wij allemaal individuen zijn. We kwamen in/naar de belichaming op Aarde omdat de Aarde een zeer diverse planeet is en het is een planeet die besloten had om naar de randen van de polariteit te gaan. En, op deze randen van de polariteit is een grote hoeveelheid aan individualiteit.
Nu, er is ook een grote hoeveelheid aan oorlog en verontreiniging en afscheiding en onverschilligheid, maar nu dat wij ons bewustzijn uitbreiden ontdekken we ieder dag steeds meer manieren om dat kindertijd gedrag los te laten. En zoals de Arcturianen ons helpen dit te doen, omdat zij gekomen zijn om ieder type van verschuiving van een derde dimensie en het terugtreden uit de derde dimensie te helpen, zijn ook de Pleiadianen en de Siriurs hier om te helpen omdat zij ook op de Aarde geleefd hebben lang voorafgaand aan de opgenomen geschiedenis en ook zij maakten gelijkaardige vergissingen zoals wij dat gedaan hebben. Zij vertrokken en gingen naar hun eigen nieuwe plaatsen om volwassen te worden. Wij zijn hun voorgeslacht en wij zijn hen. Wij gaan Gaia deze keer niet verlaten. Wij gaan bij het schip blijven en we laten haar niet zinken.  
Nu, 11:11 - elf is een meester getal, dus wanneer je 11:11 hebt, zijn dat twee meester getallen tezamen. Eén is slechts één persoon dus je zou kunnen zeggen één en één is twee. Dus je kunt naar elf kijken als het nummer twee. Nummer twee representeert het samengaan van de twee polariteiten van de mensheid, het mannelijke en het vrouwelijke.
Wanneer het mannelijke en het vrouwelijke zich bij elkaar aansluiten, dan bewegen wij ons in/naar een androgene staat van hoger bewustzijn welke elf zou zijn. En 11:11 reduceert naar het getal vier in de numerologie welke het nummer voor Nieuwe Funderingen is. Dus 11:11 is het verkrijgen van meesterschap om de fundering voor een nieuwe werkelijkheid te creëren.
MP: Wow, meesterschap verkrijgen om een fundering voor een nieuwe werkelijkheid te creëren.
Eigenlijk, terwijl ik zat te luisteren voelde ik dat mijn interpretatie van 11:11 een volmaakte integratie schijnt te zijn van de manier waarop jij het net uitlegde en waar we in deze afgelopen weken over gesproken hebben.
Wanneer ik naar 11:11 kijk, en we hebben dit symbool ontelbare keren op de klok gezien in de laatste paar jaren - het eerste dat in mijn gedachten komt is - Eenheid - en de woorden - Jij Bent Alles Dat er Is. Dus als Ik Alles ben Dat er Is, dan ben jij Alles Dat er Is en Is iedereen dat. Dat spreekt tegen mij over het Eenheidsbewustzijn, het vijfdimensionale Eenheidsbewustzijn en het getal vier dat je aanhaalde welke neerkomt op Nieuwe Funderingen, de Nieuwe Aarde, en Nova Aarde.
Eenheidsbewustzijn, voor mij, omhelst die fenomenale diversiteit die wij op deze planeet hebben dat ik nooit zou willen pretenderen te begrijpen maar ik houd ervan dat iedereen Alles Dat Is is maar niet hetzelfde als ieder ander is. Ik heb het niet nodig dat iedereen hetzelfde is als ik ben of het met me eens is, omdat ik van hen wil leren en hen respecteer en ik onze verschillen vier omdat daarin onze kracht en onze bekwaamheid ligt om de toekomst te creëren.
Dus misschien is dit een goede plaats om deze conversatie te beëindigen. Ik heb genoten van deze tijd samen Sue.
SL: Ja prachtig. Ik wilde een klein beetje toevoegen aan wat jij zei. Terwijl je sprak over de diversiteit, visualiseerde ik dit prachtige tapijtwerk. Dat is één van de dingen die ik graag in mijn huis heb en zelfs met wat ik draag. Ik houd van dingen die anders zijn en die overeenkomen en dat is wat wij doen. Het is viva la verschillend. Het neemt alle delen van ons die anders zijn en hen in een prachtig tapijtwerk plaatsen - zoals een quilt.
Een quilt kwam vanuit de pioniersdagen waar alles de gehele tijd gebruikt werd. Dus misschien het enige dat overbleef van een jurk waren een paar meters van afgedragen materiaal dat zij in vierkanten knipten. Dus hadden zij al deze verschillende kleine vierkanten en overblijfselen van kleding en wat het ook was dat zij hadden. En, al deze vrouwen zaten in een grote cirkel en samen besloten zij wat voor een patroon zij wilden maken. Zij namen al deze vierkanten en maakten gezamenlijk een prachtig ontwerp.
Ik denk dat dat de representatie is van hoe wij bewegen van diversiteit binnenin eenheid.
MP: Dank je wel. Heel veel dank. Dank je wel iedereen dat jullie bij ons waren vandaag. Alsjeblieft kijk naar de kalender op Dr. Suzanne Lie's website - multidimensions.com voor onze volgende reeks aan conversaties.
SL: Dank je wel en ik ben zo gelukkig dat jullie allemaal hier zijn. Zoals jullie weten, staan al deze conversaties op Youtube en op de blog samen met de transcripties. Dus jullie kunnen steeds maar weer opnieuw luisteren en het bekijken, en ik ben gereed om in/naar de volgende versie te gaan dus jullie zullen zeer spoedig van ons horen. Check Youtube of de blog na en het zal daar op je wachten.
Heb een geweldige dag!  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten