vrijdag, april 11, 2014

De Pleiadische/Arcturiaanse Alliantie #2 - 9 April 2014 / Dr. Suzanne Lie & Mary Perricone


De Pleiadische/Arcturiaanse Alliantie #2
9 April 2014 / Dr. Suzanne Lie & Mary Perricone

Mary Perricone: Hallo allemaal en welkom terug bij onze doorgaande conversatie over de Arcturiaanse/Pleiadische Alliantie. Ik ben Mary Perricone en ik ben hier met Dr. Suzanne Lie. Hallo Sue.
Suzanne Lie: Hallo.
MP: De laatste keer dat wij met elkaar spraken, beëindigden wij onze conversatie met een prachtige boodschap van Mytria. Ik wilde een paar minuten nemen om die boodschap opnieuw te bezoeken voordat we verder gaan.
De Arcturianen spraken over hun Alliantie met de Pleiadianen als zijnde één van partnerschap en Eenheidsbewustzijn en respect voor al het leven, en Mytria introduceerde aan ons het concept van Portalen en deze expressies van onszelf op het fysieke vlak - en hoe wij hen zouden kunnen aarden om een groter besef op gang te brengen van niet alleen de heiligheid van het leven, maar ook de hogere expressies van onszelf die wij onophoudelijk manifesteren.
Dus Sue, hoe resoneert dat met jou wanneer wij over de Alliantie tussen de Arcturianen en de Pleiadianen spreken?
SL: De Arcturianen en Pleiadianen hebben een Alliantie binnenin zichzelf gecreëerd aangezien zij dezelfde boodschap hebben met een ietwat andere presentatie en dat is een voorbeeld voor ons mensen. Wij hebben allemaal dezelfde boodschap met een ietwat andere presentatie. Sommige mensen zouden hun primaire aandacht op de portalen kunnen plaatsen terwijl anderen hun aandacht op het zijn op de sterrenschepen zouden kunnen plaatsen, of hoe de schepen in de lucht/aan de hemel waar te nemen. Anderen zouden hun primaire aandacht op iets anders plaatsen.
Het belangrijke punt is dat diegenen van ons die de initiatiefnemers zijn - degenen die de moed en de volhardendheid hebben om zich uit te spreken en te zeggen: "Dit is mijn ervaring en ik deel het met jullie in het geval dat jullie erin geïnteresseerd zijn het te horen". Dan zullen de mensen die erin geïnteresseerd zijn om het te horen vragen naar meer informatie. De mensen die niet geïnteresseerd zijn zullen zeggen: "Ik kom hier later nog wel eens op terug."
Het is gewoon belangrijk dat je naar buiten treedt op een manier waarop jij je veilig en comfortabel voelt, omdat als jij je niet veilig en comfortabel voelt op de manier dat jij in de wereld naar buiten treedt, jouw ongemak verweven zal raken met jouw boodschap.
Dus als je een naam aan wilt nemen die anders dan de naam is die aan jou gegeven werd is dat oké. Ik had jarenlang een pseudoniem. Maar als je alleen maar wilt schrijven en niet jouw gezicht wilt laten zien en een andere naam wilt gebruiken, dan, hoe je het ook wenst om te doen dat ik prima. Zo lang als je het doet, geef jij jouw versie van de boodschap.
Er zijn mensen die zoals jij zijn en die zich verbonden zullen voelen met jouw boodschap en er zullen andere mensen zijn die resoneren met iemand anders z'n boodschap. De boodschap is zo belangrijk en zo groot dat het voor ieder persoon zeer moeilijk zou zijn om ieder deel ervan te behandelen, of voor ieder persoon om de aandacht van ieder ander te verkrijgen.

MP: Daar ben ik het mee eens, en wanneer ik nadenk over de verschillende boodschappen, begin ik te beseffen hoe belangrijk het is om tegemoet te komen aan de behoeften van iedereen in de groep en hoe het bereikt zou kunnen worden. Wel, aan de behoeften wordt tegemoet gekomen door de boodschap een beetje anders te communiceren totdat het op de één of andere manier resoneert. Ik weet dat er artikelen zijn die ik gelezen heb die echt met mij resoneren en ik zal hen diverse keren lezen. En dan zou er iets kunnen zijn dat ik lees en dat niet met mij resoneert. Ik probeer niet om de baby met het badwater weg te gooien: maar eerder respecteer ik dat al deze informatie binnenkomt om tegemoet te komen aan de behoeften van de veelvoudige culturen en diversiteiten over de gehele planeet heen. En, dat is een immense zegen.
Dus de Arcturianen mogen de boodschap op één manier verkondigen en een andere groep mogen het op een andere manier communiceren, maar een boodschap is een boodschap is een boodschap. Eén van de dingen die ik deze week ontving is dat onze Galactische broeders en zusters hier zijn om met ons samen te werken om de trillingsfrequentie van Gaia te verhogen, en allen die in deze trilling zijn zullen getransformeerd worden naar die hogere trillingsoctaaf. Dus energie naar binnen is energie naar buiten. Gaia is een gevoelhebbend wezen en wij zijn Gaia. Dus, de persoonlijke transformatie en de planetaire transformatie doen zich tegelijkertijd voor.
SL: Ja - want de mensen waren bedoeld om de soort op Aarde te zijn die haar in/naar haar ascentie zouden gidsen, en in plaats daarvan werden de mensen de primaire oorzaak van de grote verwoesting welke zich op haar lichaam voorgedaan heeft. Daarom zijn diegenen van ons die ons bewustzijn voldoende uitgebreid hebben om met de hogere frequenties van ons eigen zelf te communiceren -- vertegenwoordigers van ons zelf waar wij ons mee kunnen verbinden -- die de Galactische Federatie zijn, die van de spirituele werkelijkheden zijn -- deze hogere wezens zijn op de één of andere manier een hogere expressie van ons zelf.
Zoals wij eerder aanhaalden zullen wij aangetrokken worden naar de manier waarop bepaalde mensen dingen zeggen omdat wij een alliantie met hen voelen. Wij worden allemaal aangetrokken naar de manier waarop bepaalde hogere wezens communiceren omdat wij een alliantie met hen hebben. Wij hebben een alliantie omdat wij van die wereld of van dat evolutionaire patroon mogen zijn.
Nu, zoals ik eerder vertelde, zijn de Arcturianen en de Pleiadianen uitermate druk binnenin deze Nuheid. Vele sterrenschepen die op dit moment gezien worden zijn van de Pleiaden. De Pleiadianen zullen onder de eersten zijn die feitelijk zullen landen - omdat zij er zeer menselijk uitzien. Zij zijn lange aantrekkelijke mensachtigen. Terwijl sommige van de andere rassen die ons helpen een verschijningsvorm mogen hebben welke voor iemand verontrustend zou kunnen zijn - die nog op het hek zitten, terwijl anderen volledig omhelsd mogen hebben dat wij leden van een galactische maatschappij zijn.
Diegenen die zich 's nachts iets van hun reizen naar de sterrenschepen herinneren - en ik weet dat ik het me herinner door er in de meeste gevallen over te schrijven. En ik zeg dit omdat ik geen directe herinnering heb zoals andere mensen dat wel mogen hebben. Het is in mijn goddelijke plan om een communicator te zijn via mijn schrijfwerk. Dus, om te krijgen wat ik wilde moest ik schrijven. Daarom was ik in staat om te krijgen wat "zij" van mij wilden om het met anderen te delen.
Dus een ieder van jullie - denk eraan, dat wat voor middelen je ook gebruikt om je jouw hogere expressies van zelf te herinneren - gebruik alsjeblieft deze methoden. Gebruik deze methoden om jouw woorden mee te delen.
MP: Dat is een prachtige manier om onze voorkeuren uit te leggen. Ik ben het ermee eens dat wij dezelfde begeleiding ontvangen, maar misschien op een andere manier, een andere taal of door een andere ervaring. Mij werd verteld dat onze Galactische broeders en zusters voor iedereen altijd beschikbaar en gereed zijn om hen te zien en om met hen te communiceren. Onze bekwaamheid om met onze sterren broeders en zusters te communiceren heeft te maken met onze intentie. Ons wordt ook verteld dat velen van ons op Gaia de sterrenschepen in onze nachtlichamen bezoeken en wij leren over en communiceren met deze hogere frequenties van Licht.
Ik heb een aantal ervaringen van ontwaken in de ochtend gehad en het herinneren van wat je zou kunnen noemen een droom, terwijl het feitelijk de ervaring was van het zijn op een sterrenschip in één van de genezingskamers. Eén van de manieren dat wij onze reizen in onze nachtlichamen kunnen herinneren is om ons bewustzijn te programmeren het te herinneren wanneer we wakker worden.
Het schijnt iets te zijn dat gemakkelijk gedaan kan worden. Soms, wat afhankelijk is van onze eigen weerstand en we mogen het ons niet realiseren dat we een weerstand hebben - maar het hangt af van ons niveau van intentie om ons bewustzijn uit te breiden. De uitkomst zal in een directe verhouding zijn jegens onze intentie en bereidheid.
Dus worden wij begeleid en geadviseerd om ons bewustzijn te programmeren om het ons te herinneren. Ik heb ook van een aantal mensen gehoord die aan hun persoonlijke gidsen vroegen om hen te escorteren naar de genezingskamers op het sterrenschip - en dat men dan aan diens gidsen vraagt hen te escorteren naar het sterrenschip en in/naar de genezingskamer om te werken aan wat voor kwestie het dan ook maar is dat de persoon ervaart.
Het lijkt, Sue - dat waar het op neerkomt is: vraag en je zult ontvangen - sta open voor het ontvangen en voor de genezing en open voor het ontvangen van de uitgebreide kennis en wijsheid die onze sterren broeders en zusters ons hier aanbieden als een onderdeel van de verhoging in de trillingsfrequentie.
SL: Ik heb de gewoonte gehad dat wanneer ik voelde dat er één of andere kwaal aan zat te komen dat ik gewoon een kleine boodschap uitstuurde en vroeg: kunnen jullie dit vannacht in mijn nachtlichaam fiksen? Ik herinner het me niet, maar al deze kleine kwalen die iets hadden kunnen worden manifesteerden nooit.
Aan de andere kant is er een ervaring die ik de initiatie noem. Een initiatie is iets dat wij in ons contract geschreven hebben en dat wij in/naar ons leven geroepen hebben en daarom is het een proces dat wij moeten ervaren. Dus, het is niet alsof we de situaties kunnen vermijden die oncomfortabel zijn omdat er nog steeds vele oncomfortabele Aarde situaties zijn waar wij onze weg doorheen moeten vinden.
Wanneer wij onze weg door deze situaties heen vinden, leren wij hoe voorbij de beperkingen van de derde dimensionale werkelijkheid te denken. Wij leren ons te herinneren dat wij grote multidimensionale wezens zijn en dat wij begeleiding hebben in de hogere gebieden in termen van Engelen en gidsen. Wij hebben ook begeleiding van onze broeders en zusters van onze sterrenfamilie. Wij hebben ons thuis op de sterrenschepen en wij hebben ons thuis op de Aarde.
Het is belangrijk dat wij van ons onderkomen op de Aarde Houden omdat de genezende kracht van het multiversum Liefde is. Dus, iedere keer dat wij leren om van de boom in onze achtertuin te Houden, of van de plaats Houden waar we met vakantie naar toegaan, van onze woning houden, van onze kinderen houden, van ons werk houden - helpen wij bewust en geduldig in deze frequentie van transmutatie.
MP: Wow! Dus, we spreken over het je eigen maken, door onze intentie of de manier dat wij intentie manifesteren - onze eigen meesterschap eigen maken en accepteren als de Goddelijke essentie van het universum en van de Ene. En, deze initiaties brengen ons dichterbij het accepteren van ons Meesterschap.
Ja, precies hetzelfde Sue voor deze ervaringen die wij op onze weg hebben die moeilijk en pijnlijk zijn ofwel zij binnenin onze eigen lichamen of in de relaties of in de keuzes die wij maken zijn. Deze ervaringen schijnen binnenin ons te trechteren en ons steeds dichterbij onze eigen Goddelijkheid en de realisatie van onze eigen Goddelijkheid te brengen, hetgeen erop wacht om voort te barsten zoals een bloem in de Lente.
De Arcturianen
Onze geliefden, heel veel dank dat jullie je aangesloten hebben bij onze boodschap. Of jullie deze boodschap nu horen binnenin de Nuheid van de anderen is niet belangrijk. Want de tijd is een illusie van de derde/vierde dimensionale werkelijkheden. Wij wensen een klein beetje over jullie reizen op onze sterrenschepen te spreken, omdat wij weten dat jullie er allemaal naar verlangen om jullie thuis in de hemelen te herinneren en jullie thuis op andere werelden.
Dus daarom zouden wij jullie graag gedurende een moment willen meenemen en dat jullie je verbeelden dat jullie ontwaakt zijn en dat jullie zijn in wat wij de Welkomstzaal noemen. De Welkomstzaal is zwak verlicht aangezien er velen zijn die in hun nachtlichamen komen en daarom zijn zij niet bewust in hun fysieke levens. Daar zijn sommigen die in hun meditaties komen dus zij zijn zeer bewust. En, daar zijn sommigen van jullie die feitelijk in staat zijn om te bi-lokaliseren terwijl jullie met jullie dagelijkse levens doorgaan - plotseling is er een scheur in de tijd en je hebt het gevoel dat je verspreid bent en je vraagt je af wat er gebeurd is.
Wat er gebeurde is dat je bi-lokaliseerde. En door dat proces van bi-lokalisatie mag jouw fysieke voertuig zich daar wel of niet bewust van zijn. In feite, is jouw fysieke voertuig zich daar de meeste tijd niet bewust van omdat het behoorlijk verontrustend in jouw dagelijkse leven kan zijn. Dus daarom zal je deze boodschappen later binnenbrengen. Misschien zal je een droom van die boodschap hebben of je zult een meditatie over die boodschap hebben, of je mag een idee hebben die plotseling in je gedachten zal komen. Je zou het niet kunnen begrijpen en denken: "Wel dat is een uniek idee. Waar haalde ik dat idee vandaan?"
Wij komen nu omdat in Suzille's geest zij deze voorkomende visioenen heeft van enige van de verschillende wezens die zij op de sterrenschepen ontmoet heeft. Zij klaagde een beetje, zoals jullie gehoord hebben, dat zij het zich niet herinnert. Echter, waar zou zij dat allemaal in haar drukke leven in moeten passen? Dus daarom helpen wij haar.
De laatste keer dat zij op het sterrenschip was, hetgeen tamelijk recent was in haar tijdlijn, was er een grote bijeenkomst in een zeer grote zaal. Het was een intergalactische bijeenkomst en zij zat achteraan richting de top. Het leek veel op één van jullie stadiums waar de ruimte naar boven gaat zodat iedereen een volledig overzicht kan hebben van wat er zich voordoet.
Vanuit haar positie kon zij naar beneden kijken en aldus vele verschillende types van wezens zien. Er was één specifiek wezen waar haar aandacht tot aangetrokken werd - waarschijnlijk omdat het een wezen van Sirius B was waar zij incarnaties gehad heeft - maar waar zij nog niet zo gemakkelijk mee gecommuniceerd heeft. Nu, dit wezen heeft verscheidene armen en verscheidene benen en een mensachtige vorm van een octopus zogezegd.
Jullie mogen weten dat een octopus een zeer intelligent wezen is. Beneden in de oceaan hebben zij ontdekt dat een octopus zeer intelligent is. Maar wij hebben het er nog steeds moeilijk mee om wezens als intelligent waar te nemen die geen mensachtige gestalte hebben. Dit is waarom wij dit graag onder jullie aandacht willen brengen. Deze wezens zijn zeer goed in multi-tasking. Zij kunnen alle vier de armen net zo gemakkelijk controleren als dat jullie slechts één van die van jullie controleren. Zij zijn volledig telepathisch, heldervoelend en helderziend. Daarom hebben zij hoofdzakelijk ogen om zich op anderen te focussen want zij hebben hen niet echt nodig.
Hun mond is niet zichtbaar en zij hebben geen neus nodig omdat zij door hun huid in en uit ademen, net zoals vele galactische wezens dat doen. In feite, als jullie in/naar jullie vijfdimensionale zelf verhuizen nemen jullie geen voedsel meer tot jullie via jullie mond en halen het door jullie spijsverteringskanalen en elimineren het afval. Als jullie in/naar jullie Lichtlichaam verhuizen, eten jullie Licht. Het Licht komt binnen en voorziet jullie van brandstof en er is geen afvalproduct.
Dus we zullen dit aan Mary overlaten om enige commentaren binnen te brengen over haar meer recente contacten.
MP: Dank je wel. Ik was getroffen door het feit dat de Arcturianen vertelden dat wij de schepen bezoeken en wij deze ervaringen misschien tijdens onze meditatie hebben, in onze nachtlichamen en door bi-lokatie en er zijn misschien vele andere manieren waarop wij een bezoek brengen en met onze sterren broeders en zusters communiceren. Ik geloof dat recentelijk vele, vele mensen de evaring van bi-lokaliseren gehad hebben - hoewel wij er niet aan zouden denken als bi-lokaliseren - maar eerder dat we tijd missen.
Ik herinner me dat ik onlangs in een vergadering was met een groep mensen en wij waren zeer gefocust op de discussie die er plaatsvond - en plotseling schokte mijn lichaam. Ik realiseerde me dat een aspect van mezelf, op dat moment, ergens anders was en ik voelde dat het zich met mijn lichaam uitlijnde. In die één of twee seconden besefte ik dat ik net weer het in één geheel terugkomen ervaren had na een bi-lokatie.  
Nu, ik weet niet wat ik deed op het moment dat een deel van mezelf bi-lokaliseerde, maar ik was zeer dankbaar voor het besef dat door mij heen kwam. Eén van de ervaringen die altijd in mijn gedachten komt wanneer ik nadenk over het bezoeken van sterrenschepen in ons nachtlichaam is dat - ik op een avond ging slapen en mijn gidsen vroeg om mij te escorteren naar de genezingskamer op het Moederschip. Ik werd wakker en werd mezelf liggend op een bed gewaar en ik was omringd met multi-gekleurde kristallen.
De kleuren die ik me herinner waren een zeer bleek, bijna doorschijnend roze en een prachtige hemelsblauwe kleur die bijna aqua was. Het was een kleur die ik nog nooit eerder gezien had. Ik geloof dat ik bewust wakker was omdat ik ernaar keek en nadacht over de kleuren en wist dat zij kristallen waren. En de volgende ochtend herinnerde ik het me heel duidelijk. Dus, ik bekijk dat als een geschenk. Ik programmeerde mezelf om me mijn ervaringen te herinneren en nu had ik een herinnering ervaren.
Toen de Arcturianen het wezen aanhaalden waar Suzille op gefocust was in het auditorium, besefte ik dat in onze derde dimensionale bewustzijn er heel veel mensen zijn in vele culturen en maatschappijen die deze gevoelhebbende wezens als zijnde "minder dan" mensen zien.
Echter, wij weten echt dat deze wezens een deel van het leven uitmaken en een deel van ons zijn. Zij zijn noodzakelijk voor de overleving van het leven op deze planeet. Dus, voelde ik me zo dankbaar dat dit onderwerp naar voren gebracht en uitgelegd werd. Dank je wel voor in dat auditorium geweest te zijn Suzille, en dat wezen op te merken.
SL: Ik denk dat één van de dingen die voor ons belangrijk zijn om tot uitdrukking te brengen is dat wij moeten gaan zoeken/kijken voor het "nieuwe normale". Wat normaal was in het verleden werd gelimiteerd voor onze driedimensionale gewaarwording. En, onze driedimensionale gewaarwording is een zeer, zeer klein frequentiebereik op het volledige elektromagnetische spectrum. Daarom zijn wij in staat om dingen te ervaren en dingen te zien maar hebben wij geen enkele soort van wisselwerking in ons fysieke leven.
Dus terwijl wij in/naar de hogere werelden verhuizen en onze ervaringen op sterrenschepen hebben, dan hebben wij ervaringen waartoe wij niet in staat mogen zijn om wat voor wisselwerking dan ook in onze fysieke leven te vinden. Ik herinner me dat één van mijn meest heldere ervaringen die ik gehad heb tijdens een meditatie was, hetgeen meer als een werkelijkheid dan een meditatie was.
Ik werd mezelf gewaar mijn woning uit te lopen. Ik voelde mijn voetstappen over de vloer heengaan. Ik voelde mezelf de trap aflopen en de straat opgaan. En in de straat was een klein verkenningschip. Sommige van de buren waren aan het wandelen en zagen het schip en anderen liepen er regelrecht aan voorbij en merkten het schip zelfs niet op - hetgeen een voorbeeld is van wat er zich voor zal gaan doen - dat sommigen van ons een werkelijkheid waar zullen nemen waarvan anderen zelfs niet zullen weten dat het bestaat.
Er stond een Zeta Reticuli precies naast het schip. Ik had deze wezens voor een groot gedeelte van mijn leven belasterd. Ik ontdekte dat deze Zeta mijn vriend op het schip was en dat ik als een kind heel vaak aan boord van het schip meegenomen was, en het was angstaanjagend voor mij omdat ik een kind was. Zoals ik geleerd heb en terwijl ik door de ervaring heen werkte, besefte ik dat er zoveel was dat ik verworven had van deze ervaringen.
Deze Zeta, die mijn vriend was, nam mij aan boord van het sterrenschip en liet mij in een stoel plaatsnemen. Er was een console, zoals een plat computerscherm - maar het was blank. De Zeta vertelde mij om mijn hand op het computerscherm te plaatsen. Dus, plaatste ik mijn hand op het scherm en - woosh - we vlogen weg - en had ik het gehad. Ik weet niet waar ik naartoe wegvloog, maar dat was waarschijnlijk meer informatie dan ik op dat moment kon bevatten.
Heel veel van deze ervaring kwam naar me toe als een genezing van oude angsten die ik als een kind had. Ik herinner me dat wij vreselijke horror films met monsters hadden die mensen levend en wel opaten. Wij hadden zoveel indoctrinatie via de massa media van de Illuminati die de boodschap planten dat "zij" angstaanjagend en slecht zijn en dat "zij" ons pijn zullen doen. Maar, het is gewoon niet waar. De Galactics zijn "ons" op een hogere frequentie. Zij zijn hier en zijn gekomen om ons met onze planetaire ascentie te helpen.
Zij zijn onze prachtige Galactische familie en wij zijn zo vereerd om in staat te zijn om het ons te herinneren. En, als we kunnen beginnen te kijken naar deze ervaringen die wij "min of meer" hebben - vanuit de hoek van ons oog, kunnen wij hen "normaal" maken. En dat is één van mijn slogans die ik wilde zeggen: "Maak Ascentie Normaal"
Normaal begint met een zeer kleine populatie, maar terwijl we allemaal voortgaan en onze ervaringen op een manier delen die de mensen niet laat schrikken en die zij niet eng zullen vinden - omdat dat niet behulpzaam zou zijn - maar als wij naar buiten komen - als iedereen van ons naar buiten komt, maken we het veilig voor iemand anders om ook naar buiten te komen, en dat is hoe we ascentie normaal maken.
Zo, we komen bij het einde van onze tijd aan. Mary zou je het voor ons af willen sluiten?
MP: Ik vind het prachtig - Het nieuwe normale is om "Ascentie Normaal te Maken". We zouden allemaal T-shirts en baseball petjes moeten hebben - "Maak Ascentie Normaal" - Daar ben ik helemaal voor.
Ik had het gevoel toen jij aan het praten was dat het gehele Universum in viering was voor wat er zich voordoet. En ik weet dat jij, en zoveel mensen zeer dankbaar zijn voor alles dat zich manifesteert als een resultaat van het collectieve werk dat er gaande is. Dus wil ik je bedanken Sue en iedereen die luistert naar deze conversatie, of deze later leest -- En ik kan niet wachten op de volgende.
SL: Mytre heeft een laatste afscheidsboodschap die hij graag zou willen zeggen.
Mytre: Wij willen dat jullie allemaal weten dat wij ons verzamelen rondom Gaia. Er is een groot kosmisch feest terwijl wij ons allemaal rondom verzamelen om onze afgezanten op de Aarde te helpen. Als je naar deze communicaties aangetrokken wordt, ben je waarschijnlijk één van onze ontelbare afgezanten op de Aarde. Als je wat voor vreemde ervaringen dan ook hebt, zoals verloren tijd - ben je onder onze afgezanten op de Aarde. Velen van jullie hebben je vrijwillig aangemeld om een Aards voertuig te nemen.
In het begin was het behoorlijk lastig omdat de frequentie zeer laag is vergeleken met wat je gewend bent. Maar dan, met het oog op het feit om gewend te raken aan jouw aardse voertuig begon je jouw hogere zelf te vergeten. Wij zijn hier, overal rondom - zoals een aanmoedigingsteam. Wij zijn jullie cheerleaders. Wij zeggen tegen jullie - wordt wakker, wordt wakker wij zijn hier en wij zijn gereed.
MP: Prachtig! Nogmaals dank iedereen en we zullen jullie de volgende keer weer zien.
SL: Dank je wel.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten