zaterdag, april 19, 2014

De Engelachtige Gidsen - De Enorme Genezingskracht van Je Eigen Stem - 17.04.2014


De Engelachtige Gidsen
“De Enorme Genezingskracht van Je Eigen Stem”
17 April 2014 /  Taryn Crimi

Vandaag zouden wij graag jullie aandacht willen focussen op de genezende kracht van jullie eigen stem. Wij behandelden de formidabele kracht van het geluid in één van onze eerdere boodschappen, het is vandaag echter onze intentie om aan jullie een specifiek aspect van het geluid te introduceren welke voor een ieder van jullie uniek is. Wij zullen eerst kort enige van de belangrijke punten behandelen die in onze eerdere boodschap gemaakt werden aangaande het geluid. Het is onze bedoeling om met jullie ons perspectief te delen over hoe bruikbaar geluid in jullie werkelijkheid is, waar het tot toe in staat is en hoe het werkt.
Hoe heeft het geluid van zachte meditatiemuziek de bekwaamheid om zelfs de meest stressvolle situaties te kalmeren? Hoe komt het dat het ritme van een drum een reactie binnenin het lichaam kan oproepen welke chemisch gedetecteerd kan worden door het meten van de toename van de adrenaline welke vrijgegeven wordt? Hoe komt het dat planten zonder schijnbare fysieke oren om te "horen" bekend staan regelmatiger te bloeien en sneller te groeien wanneer zij in de aanwezigheid van klassieke muziek zijn? Waarom begint water te rimpelen of beginnen kiezelstenen te trillen wanneer zij nabij luide geluiden zijn? Wordt muziek feitelijk gehoord of wordt het gevoeld? Deze zijn enige gedachte-provocerende vragen welke wij binnenin jullie in beroering wilden brengen om jullie te help je open te stellen voor het brede potentieel dat de kracht van het geluid feitelijk in jullie wereld heeft.
Geluid heeft de bekwaamheid om het lichaam te genezen, geblokkeerde chakra's schoon te maken, energie te bewegen en fysieke materie te verschuiven. Je mag je afvragen hoe dit mogelijk zou kunnen zijn. Dit is wat wij graag met jullie zouden willen beginnen te delen. Er zijn een aantal voordelen waar toegang tot verkregen kan worden door gebruikmaking van geluid en velen genieten al van enige van de voordelen van het geluid zonder werkelijk het "hoe" of "waarom" te begrijpen. Natuurlijk is het "hoe' of "waarom" niet noodzakelijk voor jullie om van iets te genieten, nochtans zouden wij dit graag met jullie willen delen zodat jullie verder de gigantische kracht verder mogen ontdekken welke het geluid in jullie werkelijkheid heeft.  

Herinner je dat alles energie is en daarom kan alles door energie beïnvloed worden. Zeer eenvoudig gezegd, geluid verzendt frequentie, hetgeen de trilling van de moleculaire samenstelling van alle materie beïnvloed. Echter, niet alle materie zal op een gelijke manier reageren aangaande het blootgesteld worden aan zelfs precies hetzelfde geluid. Bijvoorbeeld, niet iedereen wordt opgevrolijkt en gerustgesteld door hetzelfde "type" van muziek, andere wezens reageren op wat het meest met hun huidige trilling resoneert.
Geluid en trilling zijn één. Zelfs diegenen die doof zijn zullen nog steeds de energie welke het geluid draagt "voelen". Je hoort feitelijk het geluid niet, het is je brein dat deze energie detecteert en het dan vertaalt in/naar een hoorbaar geluid voor jou om te ervaren. Het bereik welke gedetecteerd is door het menselijke brein is zeer klein in vergelijk met de brede schare aan geluiden welke feitelijk in jullie universum beschikbaar zijn. Hoewel jullie niet het geluid van vele van de frequentiegolven waar kunnen nemen die op ieder gegeven moment door jullie heen stromen, kunnen jullie hen zeer zeker voelen; of jullie je nu bewust van hen zijn of niet, dat is een andere kwestie.
In onze voorgaande boodschap betreffende de enorme kracht van geluid, hadden wij aangehaald dat er een unieke frequentie of toonhoogte is welke ertoe dient om onmiddellijk ieder individu terug te brengen in/naar de volmaakte uitlijning. Wat wij hiermee bedoelden is, dat wanneer je geïntroduceerd wordt aan de unieke frequentie waar jouw ziel op afgestemd is, zal het jou onmiddellijk terug in/naar de volmaakte uitlijning brengen. Niet alle individuen zijn afgestemd op dezelfde toonhoogte; het is iets dat uniek voor jou is. Weet dat wij niet alleen refereren naar mensen; ieder wezen heeft diens eigen unieke toonhoogte welke hun wezen terug in/naar de volledige uitlijning zal brengen. Dit is waarom wij zeggen, dat het geluid de kracht bezit om het lichaam te genezen. Als jou lichaam in een volmaakte uitlijning is, kan ziekte niet blijven. Geluid werd vaak gebruikt in de genezingstempels in Lemuria en in Atlantis om het spirituele, emotionele en fysieke lichaam te helpen uitlijnen en herstellen. Glazen schalen, kristallen en snaarinstrumenten werden vaak in deze uitoefening gebruikt. Omdat deze beschavingen aura's waar konden nemen, konden zij onmiddellijk "zien" welke geluiden het meest resoneerden met ieder wezen. Er zijn verscheidene gemeenschappen van wetenschappers die ermee beginnen de verbinding te maken tussen het geluid en de genezing van het lichaam.
Dus, hoe is het dan mogelijk dat geluid jou terug in/naar de uitlijning kan brengen? Wanneer je wat voor negatieve emoties dan ook voelt zoals bezorgdheid, angst, kwaadheid, of verdriet dan is jouw wezen "uit de uitlijning" met jouw werkelijke zelf. Wanneer je in uitlijning bent, ben je in staat om de overvloed van de goddelijke stroom te ontvangen, het is het gevoel van absolute vreedzaamheid welke door jouw gehele wezen heen resoneert. Je bent volledig in het huidige moment aanwezig; je hebt geen spijt van het "verleden" noch maak jij je zorgen over de "toekomst"wanneer jij in volmaakte harmonie bent.
Nu dat wij enige van de hoofdpunten in onze eerdere discussie besproken hebben, sta ons toe om aan jullie nochtans een andere laag aan informatie te introduceren welke velen van jullie mag helpen. Er is vaak aan ons gevraagd, hoe kom je ertoe precies te weten op wat voor unieke toonhoogte of frequentie jouw ziel afgestemd is. Hoewel er in feite diverse manieren zijn, sta ons toe om met jullie één van de meer gemakkelijke toegankelijke manieren voor jullie te delen om jullie energetische lichaam af te stemmen, gegeven de huidige beschikbare technologie op jullie wereld.
Zoals jullie je er allemaal goed bewust van zijn, hebben jullie een uniek stemgeluid met vele verschillende bereiken in toonhoogte. Sommigen dragen een zeer lage toon terwijl anderen een zeer hoge toon stem hebben. Het is belangrijk om op te merken dat één toon niet beter dan de andere is, zij zijn eenvoudigweg anders. Wij zullen jullie vertellen dat het geluid van jullie eigen stem precies gekalibreerd is aan de toonhoogte van jouw eigen energetische lichaam. Dus mag jij je afvragen hoe dit mogelijk zou kunnen zijn, aangezien jullie allemaal jullie eigen stem iedere dag horen en nochtans jullie energetische lichaam uit de uitlijning gaat. Jij hoort het geluid van jouw eigen stem niet zoals anderen dat doen omdat de trilling van jouw stem vanaf de beenderen in jouw nek en hoofd aftrilt, echter wanneer jij jouw stem opneemt ben je in staat het te horen zoals anderen in staat zijn het te horen. Dit is de sleutel, je moet jouw eigen stem opnemen en terwijl je luistert naar het geluid van jouw eigen stem ben je in staat om krachtdadig te werken om jouw eigen energetische gebied uit te lijnen.
NU, hier is de volgende stap die net zo belangrijk is. Sommigen van jullie mogen zich afvragen, maar wat is het dat ik moet zeggen op de opnamen? Praat is eenvoudigweg? Zullen wat voor woorden dan ook voldoende zijn? Hier is onze aanbeveling, kies de positieve affirmaties die je het meest wilt integreren in jouw wezen. Hier zijn een paar suggesties, "Ik ben in volmaakte uitlijning" of  "Ik ben een krachtig/machtig schepper wezen" of "Ik ben capabel om alles te creëren dat ik wens om te manifesteren", jullie mogen zeer zeker de zinsneden gebruiken waar jullie het meest mee resoneren. Je hoeft niet gedurende een zeer lange tijd naar je eigen opname te luisteren zodat de uitlijning plaats kan vinden, een paar minuten is alles dat er nodig is om toegang te verkrijgen tot deze formidabele kracht die je binnenin vasthoudt. Deze aanpassing is niet permanent, je hebt welzeker de bekwaamheid om weer uit evenwicht te raken, nochtans is dit een eenvoudige doch zeer effectieve manier welke een ieder van jullie de bekwaamheid geeft om het zo vaak als dat jullie noodzakelijk achten te gebruiken. Sommigen van jullie zullen zich geneigd voelen om dit dagelijks gedurende een bepaalde tijdsperiode te doen, terwijl anderen het zullen prefereren om dit op een meer sporadische basis te doen. Ons voorstel is eenvoudig om te doen wat voor jou "juist" aanvoelt.
Wij hopen dat deze boodschap op de één of andere manier jullie gediend heeft. Wij wensen jullie al het goede toe.
In Liefde en Licht, wij zijn jullie Engelachtige Gidsen.

Vertaling: Cobie de Haan -  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2012-2014 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://AngelicGuides.wordpress.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten