zondag, april 27, 2014

De Berichtgevingen van God: Het Einde van de Bekende Wereld - 26 April 2013 / Yael en Doug Powell


De Berichtgevingen van God
"Het Einde van de Bekende Wereld"
26 April 2013 / Yael en Doug Powell

Geliefden, jullie barsten voort als Harten van Liefde, heel en volmaakt als een sterrengebied van energieën van Liefde gevuld met het ware potentieel en de creatieve kracht van Liefde. Tot nu toe was de trilling te sterk, de kloof te breed tussen deze geboorte van energie en wat op het fysieke vlak mogelijk was. Maar nu in deze tijd, in dit jaar, is de kloof verdwenen en kunnen jullie je openstellen voor de waarheid van jullie wezen, voor al jullie mogelijkheden als Liefde.
Moeiteloos in dit moment zijn jullie nu het heldere leven. Jullie zijn wonderen van Liefde die al onderweg zijn. En jullie zijn gereed, geliefden, om jullie volledig uit te lijnen met wat van jullie is, wat mogelijk is, wat al waar is in het hart van jullie wezen. En jullie zijn ook gereed om Liefde toe te staan jullie volledig te leven.
Wat dit voor jullie betekent, geliefden, is dat als jullie je hart openen jullie de werkelijkheid van jullie gehele wezen kunnen voelen. Je kunt de volledigheid van deze Liefde die Ik Ben toestaan jou in diens gehele waarheid en schoonhoud te leven, om diens wonderbaarlijke heelheid te manifesteren en om de wereld in te reiken om er vrijelijk van te Houden.
Dus het is niet langer meer geldig om te proberen je toekomst te visualiseren, om je voor te stellen hoe het is dat je wilt dat het zal zijn, omdat het verstand waarlijk de geschenken van Liefde niet kan begrijpen. Het verstand kan zichzelf niet wijd genoeg openen om de kracht van Liefde te ontvangen. Het verstand kan niet bevatten wat het betekent om één te zijn met alles en nochtans om deze pijl van de waarheid van God die Ik Ben vast te houden als jouw unieke perspectief en handeling van dienstverlening.
En nochtans kan je gebruiken wat je kunt visualiseren als een plaats om te beginnen om nieuwe lijnen van mogelijkheden te openen, zolang als dat je bereid bent om voorbij het bekende te springen en om jezelf over te geven aan het visioen en de werkelijkheid van Liefde. Zolang als je bereid bent om dat te worden wat niet gekend kan zijn maar alleen gevoeld kan worden. Zolang als je bereid bent om je aan het hart over te geven om deze vreugde te zijn, dit leven dat nu in al diens volledigheid naar voren komt.
Verschuif in/naar jouw hart en laat Liefde jou leven. Dit zou als een goed idee en dingen die je eerder gehoord hebt kunnen klinken maar de overgave aan de Liefde nu, geliefden, moet totaal en volledig zijn. Je moet bereid zijn om in de ruimte te zijn van toe te kijken en te zien wat je wordt. Hoe Liefde zichzelf door jou heen bekend maakt. Hoe diepgaand jij bent wat heilig en echt is. Dat de kern van de wereld zichzelf mag her/erkennen als de kracht van de Schepping.
Dit is de tijd om van kliffen af te springen. Want jullie hebben het einde van de bekende wereld bereikt geliefden. Jullie zijn de verkenners van het universum van het hart net zo volledig als deze verkenners die met Columbus de nieuwe wereld binnen zeilden. Zij waren zich er bewust van dat zij van de rand van de bekende wereld af konden vallen en hadden er geen idee van wat te verwachten. Aldus is het nu met jullie. Als je in deze plaats van nieuwsgierigheid kunt leven, van opgewondenheid, van verwondering, van de overtuigdheid van het hart en als je gecentreerd kunt blijven in de energie van Liefde kan je de volledigheid van God precies hier worden in wat jullie eens de wereld noemden.

Voor iedere definitie is het tijd om weg te vallen. Ieder idee van wat het beste voor jou is, want het beste dat jij je voor kunt stellen is veel minder dan wat je al bent. Ik Ben hier om de sluier tussen ons weg te pellen welke jullie tegengehouden heeft van het zijn van deze overduidelijke explosie van Liefde. En geliefden een explosie is het! De gehele kracht van het leven is hier - vastgehouden in jullie/in jou. Dat wat je bent is een wonder en jouw hart is het begin van alles, de incubatiekamer, de schoot waar de energieën van Liefde geboren worden en meer Liefde geboren wordt door het centrum van creatie dat je bent.
Het is tijd, geliefden, om de bekende wereld los te laten en te verschuiven naar wat het hart aldus intiem voelt. Het is tijd voor jullie om waar te nemen wat het is dat Liefde jullie brengt. En om iedere verschijningsvorm in volmaakt vertrouwen te nemen, dat het de volmaakte ontvouwing is van wat jullie zijn/jij bent als de zuivere verlenging van Mijn Hart.
Wanneer je in dit moment van wording leeft, Liefde toestaand in diens heelheid en diens heiligheid te leven, dan is ieder moment een gloednieuw begin. Het is jouw geboorte als het perfecte hart van Liefde waar je al bent - alles dat je zou kunnen worden. Wanneer je deze resonantie van vreugdevolle acceptatie van de zoete overgave van het inzicht van het ego verstand vasthoudt, wordt je werkelijk de kracht van de meevoering/de uitwisseling. Dat wat geboren wordt als de wereld is Liefdes volmaaktheid.
Terwijl je dit vasthoudt, terwijl je het voelt leven, jij wordend, zal het niet van belang zijn wat er met de symbolen van de wereld rondom jou heen gebeurd omdat je levend in het centrum van de gehele Schepping bent. Jij bent het hart van de alchemie dat de wereld van het fysieke omkeert naar de perfecte expressie van de energieën van de Liefde - en doet het moeiteloos.
Wat is het dat de Liefde nu van jou vraagt? Wat is gereed om gemanifesteerd gemaakt te worden in de wereld door jou heen en als jou? Wanneer je de vragen toestaat alleen beantwoord te worden door Liefde, mag het eerst moeilijk schijnen te zijn omdat je gewend bent om de toekomst te beramen, gebruik makend van de informatie van het verstand vanuit het verleden. Maar wanneer je dit loslaat en eenvoudig de Liefde wordt zal het opwindend zijn - zuivere ontdekking als je wacht om te zien wat er geboren wordt. Hoe deze rijke nooit eindigende goedheid alles zal verstrekken dat je nodig bent. En hoe krachtig de Liefde die je bent voort gegeven wordt door Mij en dat ieder kostbaar leven gezegend mag zijn.
Er zijn wonderen welke het verstand niet kan begrijpen maar het hart kent hen intiem en goed. Er is een mysterie jegens het leven dat zo diep is dat het de waarheid in jouw iedere cel fluistert - jouw energiegebied - en jou draagt, tot bloei komend, als het Hart van God die Ik Ben manifest gemaakt voor de gehele Schepping.
Jullie zijn tijdloos, geliefden, en terwijl jullie in deze eeuwigheid leven wordt de heelheid van Liefde in een ogenblik naar jullie toegebracht. Alles dat het hart voelt herken je als jouw eigen energie en het is opwindend leven als de uitvloeiing van Liefde. De diepe creativiteit van God die Ik Ben maakt zichzelf hier manifest als de wereld welke zoveel meer is dan dat jullie je ooit voorgesteld hebben.
Schenk het leven aan jezelf en alles dat het omvat door je over te geven, geliefden, aan dit proces. Want net zoals met de geboorte van een fysieke zuigeling, dat wat natuurlijk is - een deel van de energie - neemt het eenvoudig over en Liefde is voortgebracht in al diens perfectie precies zoals Ik Ben.
Het geheel van Liefde is in jouw iedere hartslag en het gehele leven is in jouw iedere ademtocht. En dat wat jij bent is zo sterk, krachtig, zo immens dat je wat voor vooropgezette ideeën, gevoelens of gedachten dan ook los moet laten, wat voor voormalige ervaringen dan ook zodat je waarlijk een schone lei kunt zijn waarop Liefde een nieuwe ontwaking voor de gehele mensheid schrijft.  
Dus geliefden, in plaats van jullie ideale fysicaliteit te visualiseren, jullie volmaakte lichaam, jullie tijdloze verdiensten, of wat voor anders dan ook dat je denkt dat je nodig bent, open jullie hart, voel het hologram, voel de bal van energie welke jullie volledigheid is. Stap erin en laat het voort barsten als jullie hart totdat in jullie overgave aan Liefde jullie waarlijk de volledigheid van Liefde zijn en de expressie en de ervaring van wat volmaakt en eeuwig is.
In deze tijd van openen en ontdekking is het een belangrijke oefening, door de kracht van het echte voelen, om de resonantie te voelen, om de matrix van het volmaakte Hart van God die Ik Ben als jou nu te worden. Het moment van creatie in een pakket van gratie/genade dat in/naar diens plaats verhuist om het geheel van Liefde in/naar het zicht te brengen als de volmaaktheid van de mensheid.
Ieder moment dat je het mogelijk kunt, open je hart om dit te voelen - om jouw hart van volmaakte Liefde te voelen en alles dat het betekent. Het spreekt tegen jou als je het absorbeert, als je her/erkend dat je al één bent met deze volmaaktheid, dat je deze Liefde nu bent. Geef je over aan de heelheid van Liefde, dat je ieder moment door zou kunnen brengen met de vreugde van de ontdekking. De ontdekking van de volmaaktheid van Liefde als het jou in deze wereld als het open hart leeft, de draaikolk van Liefde in eindeloze vreugde en glorieuze extase.
Zelfs als het kleine verstand doorgaat zich de dingen voor te stellen dat het geleerd heeft om te zien en te creëren gebaseerd in de afscheiding van deze Liefde, het hart brengt de ware uitlijning. Het herstelt jouw besef van het nu geboren worden als de volmaaktheid van Mijn Hart. De wereld is werkelijk jouw oester omdat het binnenin jou leeft. En jij kunt er vrijelijk van Houden.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
The Messages from God
Through Yael and Doug Powell
At Circle of Light,
www.circleoflight.net

Geen opmerkingen:

Een reactie posten