donderdag, april 10, 2014

De Arcturianen - "Geduld en Doorzettingsvermogen" - 9 April 2014 / Dr. Suzanne Lie


Boodschap van de Arcturianen
Geduld en Doorzettingsvermogen
9 April 2014 /  Dr. Suzanne Lie

Zegeningen aan jullie allemaal. Wij, de Arcturianen, zijn vreugdevol om in staat te zijn dit moment van de "Nuheid" met jullie allemaal te delen die deze boodschap ontvangen. Je mag deze boodschap ontvangen door het te lezen. Je mag het in een meditatie ontvangen en zelfs niet weten dat het geschreven is, of je mag het via een droom ontvangen.
Wij sturen onze boodschap omlaag naar onze schrijvers en vertegenwoordigers die zich vrijwillig aangeboden hebben om onze essentie toe te staan door hen heen te stromen. En, zoals jullie weten door het lezen van jullie Internet, zijn er vrij veel mensen die onze Arcturiaanse boodschappen channelen.
De reden waarom wij zo actief zijn is omdat het onze Galactische Missie is om alle mensen, planeten, galaxies en/of universums te helpen die uit hun eerste derde dimensionale werkelijkheid overgaan en terugkeren naar hun hogere frequentie-expressie. Wij helpen deze personen, planeten, sterrensystemen, galaxies en universum met wat wij noemen onze Arcturiaanse Corridor.
Onze Arcturiaanse Corridor is gevuld met een energiegebied die in harmonie met onze vertegenwoordigers gecreëerd is die zich vrijwillig aanboden om een aards voertuig voor deze Missie van Ascentie te nemen. Om met onze gezamenlijke inspanningen te helpen hebben deze vrijwilligers hun bewustzijn uitgebreid door hun eigen kern binnen te gaan om onze multidimensionale energiegebied in Gaia's Kern Kristallen te aarden/vestigen.
Op deze manier openen onze vrijwilligers interdimensionale portalen. Deze interdimensionale portalen staan de transmuterende frequenties van onze Corridor toe, alsook alle hogere frequentie-werkelijkheden van de Aarde, om zich diepgaand in de planetaire kern in te bedden.


Vanuit hun positie op de Aarde, alsook binnenin hun persoonlijke/planetaire kern, nodigen onze vrijwilligers anderen uit die van hun goddelijke begeleiding gehoord hebben om zich bij hen aan te sluiten. Via hun collectieve goddelijke begeleiding, wat hoofdzakelijk van hun eigen hogere expressies van ZELF is, verzamelen deze "Portaalopeners" zich in de ENE van het NU.
Dit verzamelen is in hun droomlichamen, op ons Sterrenschip, op onze Thuiswerelden en in de vele Violette Tempels die gelokaliseerd zijn op de vierde dimensionale Gaia. Met de hulp van hun Multidimensionale ZELF, hebben onze Portaalopeners zich hun Goddelijke Plan herinnerd en helpen anderen om zich ook hun Goddelijke Plan te herinneren.
Een ieder van jullie die zich bij ons aansluit zal zich zijn/haar proces van ascentie interpreteren in de prachtige individualiteit die je vergaard hebt via jouw ontelbare incarnaties op het lichaam van Gaia. Je zult dan met "jouw" groep van gelijkgestemde vrijwilligers bijeenkomen om "Onze" Corridor te creëren. Met andere woorden, binnenin de Corridor zal de individualiteit van "jouw" individuele bewustzijn verhuizen in/naar de eenheid van "Ons" planetaire bewustzijn.
Vanuit ons perspectief in de hogere frequenties van werkelijkheid, zien wij steeds meer van deze prachtige portalen/corridors zich iedere week, dag, uur en minuut openen. Al deze corridors begeleiden/gidsen de derde/vierde dimensionale expressies van Gaia's bewoners in/naar de frequentie van Gaia welke bekend staat als de Nieuwe Aarde.
Gaia en vele van Haar menselijke vertegenwoordigers zullen doorgaan om een fysiek aards voertuig vast te houden terwijl zij ook het persoonlijke bewustzijn van hun fysieke lichaam in/naar het planetaire bewustzijn van hun Lichtlichaam uitbreiden. Op deze manier zal de groepsenergie van de Corridor de gehele weg een frequentiespoor creëren vanuit de kern van de fysieke Aarde in/naar Gaia's hogere expressie van de Nieuwe Aarde.
De meesten van jullie zullen allemaal jullie bewustzijn langs dat spoor uitbreiden om de Nieuwe Aarde in jullie fysieke gestalte te bewonen terwijl jullie, ook, de fysieke Aarde in jullie gestalte van Licht bewonen.
Gaia zal, ook, een derde/vierde dimensionale Aarde handhaven terwijl Haar mensen, dieren, planten, elementen en andere bewoners hun energiegebieden uitbreiden in/naar de frequentie van de vijfdimensionale Nieuwe Aarde.
Op het één of andere punt binnenin dat wat jullie "tijd" noemen zal de transmutatie van de derde dimensie voltooid zijn en zullen onze vrijwilligers teruggekeerd zijn naar hun Multidimensionale expressie van ZELF. Dan, zullen zij niet langer meer beperkt zijn tot slechts één werkelijkheid, aangezien zij in staat zullen zijn om vele expressies van het ZELF binnenin het NU van de ENE te ervaren.
Aan de andere kant, zullen er waarschijnlijk mensen zijn die geen wens hebben om in/naar een hogere frequentie-werkelijkheid te verhuizen. Waarschijnlijk voelen zij zich niet voltooid met hun vertoeven in de derde dimensie en mogen ervoor kiezen om naar een andere derde dimensionale wereld te verhuizen.
Verder, diegenen die niet in staat geweest zijn om te ontwaken omdat zij verloren raakten in de duisternis van de derde dimensie, zullen naar andere planeten en genezingslocaties getransporteerd worden waar zij hersteld kunnen worden naar hun ZELF via de kracht van onvoorwaardelijke liefde.
Het is waarschijnlijk dat zij niet zullen weten dat hun 3D holografische Aarde vervangen werd door een andere 3D holografische werkelijkheid en zullen zoals gewoonlijk met hun werkelijkheden doorgaan. Echter, de vrijheid van onophoudelijke angst en de overvloed aan onvoorwaardelijke liefde zal hun ontwaking naar hun ZELF aanzienlijke vergemakkelijken.
Sommige mensen mogen weigeren om hun macht-over anderen los te laten. Tegen deze verlorenen zullen wij zeggen, " Het spijt ons dat je gelooft dat je macht over andere moet hebben, maar wij zijn niet bang van jou, noch zijn wij kwaad op jou. In feite, wij sturen jou onvoorwaardelijke liefde, onvoorwaardelijke vergiffenis en onvoorwaardelijke acceptatie voor alles dat je gedaan zou kunnen hebben terwijl je in de polariteit van de duisternis verloren was. Wij hopen dat je in staat zult zijn onze onvoorwaardelijke liefde te accepteren en een plaats te vinden waarin je kunt genezen."
Sommige van deze verlorenen mogen het nodig zijn om de rol van het slachtoffer te spelen voordat zij hun behoefte los kunnen laten en kunnen transmuteren om macht-over anderen te moeten hebben. Er is geen straf geassocieerd met deze verklaring. Echter, deze wezens moeten zich herinneren dat "energie naar buiten, energie terug naar binnen is."
Weet alsjeblieft dat voor iedereen gezorgd zal worden. Ieder persoon, iedere plaats, situatie, dier en molecule van dat wat de derde dimensionale Aarde was zal in/naar diens hogere expressie van de Nieuwe Aarde getransmuteerd worden. Daarom, zal alles van de fysieke Aarde in/naar de Nieuwe Aarde transmuteren.
Weet dat jullie je geen zorgen over het 'wanneer' dit zich voor zal doen hoeven te maken, omdat wanneer jullie bewustzijn eenmaal in/naar de vijfde dimensie verhuist jullie "uit de tijd" vandaan verhuizen. Daarom, laat jullie behoefte los om te moeten weten op wat voor tijdstip het zal gebeuren, hoe lang het zal duren of wanneer het plaats zal vinden, aangezien het nadenken over de tijd jullie bewustzijn aan de derde dimensie verbindt.
Aldus, herinneren wij jullie eraan om in de onvoorwaardelijke liefde te leven en te weten dat het ascentieproces van de Aarde in de maak geweest is ver voorbij de tijd en zichzelf zal voltooien binnenin het NU van de ENE.
Wij, de Arcturianen, prijzen jullie voor het geduld en het doorzettingsvermogen dat jullie hebben laten zien terwijl jullie doorgaan met jullie Missie zonder de behoefte voor fysiek bewijs. Het bewijs, alsook de ascentie, zullen zich voordoen binnenin het Nu van jullie grote, Multidimensionale ZELF.
De Arcturianen

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten