maandag, april 28, 2014

De Arcturiaanse Groep: Jouw Bewustzijn, is Zelf Onderhoudend en Zelf Handhavend… - 27.04.2014


De Arcturiaanse Groep
Goddelijk Bewustzijn--Jouw Bewustzijn, is Zelf Onderhoudend en Zelf Handhavend…
27 April 2014 / Marilyn Rafaelle

Wij zijn de Arcturiaanse Groep en wij zijn hier om diegenen van de Aarde bij hun Ascentie in/naar de hogere frequenties van Liefde en Licht te helpen … frequenties waarvan velen nog steeds niet weten dat zij bestaan. Velen leven nog steeds levens die ondergedompeld zijn in onwetendheid, gehypnotiseerd door de gepresenteerde beelden binnenin de driedimensionale trillingen omdat er een "sluier van vergeetachtigheid" op de Aarde op z'n plaats is. De mensheid worstelt om zich te herinneren wie zij zijn terwijl zij in de dichtheid zijn van te geloven dat zij afgescheiden en apart zijn van elkaar alsook van hun God … of als er zelfs zoiets als een God is.
Vrees niet dierbaren, want jullie zijn altijd geliefd en beschermd zelfs wanneer het mag toeschijnen dat jullie dat niet zijn, zelfs een kind moet bij tijden toegestaan worden te vallen en zijn knie te ontvellen. Jullie Goddelijkheid is jullie bescherming aangezien jullie nooit afgescheiden kunnen zijn van wie en wat jullie zijn, ongeacht van hoeveel miljoenen aan jaren het ook mag nemen. Geen persoon, ervaring of overtuiging kan jou ooit afscheiden van wat je bent. Dit besef is jouw bescherming en ondersteuning bij alle dingen en zal iedere ballon van 'nietsheid' waar je mee geconfronteerd mag worden leeg laten lopen.
Herinner je altijd dat de fysieke en emotionele pijnlijke ervaringen die je tegenkomt levenslessen zijn opgezet door jou met de hulp van jouw spirituele Gidsen en leraren voorafgaand aan het binnenkomen in deze specifieke incarnatie. Als een individu evolueert, beginnen de zwaardere levenservaringen te verminderen want hij/zij manifesteert nu vanuit een hogere staat van bewustzijn en kan op gemakkelijkere manieren leren.
Weet altijd dat de intensieve, pijnlijke opruimingen die velen van jullie op dit moment ervaren positieve dingen zijn, geleidelijke opklimmingen--signalen dat de ziel nu voldoende geëvolueerd is om de energieën die lang diep begraven werden gehouden te her/erkennen en op te ruimen. Nu gaat het over het loslaten van het verleden, het leren liefhebben, en alle facetten van zelf te eren op de reis naar het leren kennen van je ZELF.

Daar zijn diegenen die metafysische (bovennatuurlijke) boeken lezen, naar klassen gaan, en een grote hoeveelheid aan tijd spenderen door over de metafysische en mystieke waarheden te praten maar dan doorgaan hun levens te leven zoals zij dat altijd gedaan hebben. Waarheid moet geleefd worden. Het moet uitgeoefend worden met iedere ervaring van het dagelijkse leven, ongeacht hoe alledaags, totdat het jouw staat van bewustzijn wordt waarop de tijd het te leven automatisch wordt en je zult zijn wie jij bent. Waarheid is niet slechts een interessante theorie om bediscussieerd te worden, vergeleken en dan te worden afgedankt, de tijd voor de discussie is voorbij.
Waarheid kan niet bediscussieerd worden in algemene groepen omdat ieder individu leeft vanuit diens bereikte staat van bewustzijn en groepen zullen altijd diegenen hebben zonder "oren om te horen", die eenvoudig willen argumenteren. Waarheid kan niet beargumenteerd of op een ander opgelegd worden. Dit betekent niet dat je niet zou moeten delen met diegenen op jouw niveau van besef, maar in het algemeen is de spirituele reis een stille, geheime, en zeer heilige reis--een leven, bewegen en het hebben van jouw wezen in Eenheid/Eensgezindheid.
Verandering komt in de uiterlijke wereld als de innerlijke wereld van de mensheid evolueert. Een voorbeeld hiervan kan gezien worden in de veranderingen die nu plaatsvinden met betrekking tot wreedheden tegen dieren en andere kwesties die tot dusverre als onbelangrijk beschouwd werden. Wat jullie waarnemen is wat het bewustzijn van de mensheid wereldwijd en individueel creëert. Er zijn geen slachtoffers. Oorlog, wreedheden, oneerlijkheid, machtsworstelingen enzovoorts, enzovoorts zijn de manifestaties van het afscheidings/dualiteitsbewustzijn. Ons versus hen … alles zo onnodig in het licht van het feit dat allen ÉÉN zijn en dat de ENE geen ideeën van disharmonie belichaamt. De oorlogsles is er één die velen momenteel pijnlijk aan het leren zijn.
De mensheid is gereed om een nieuwe wereld te creëren door zich terug te trekken uit en het loslaten van alles dat oud en afgelopen is, zonder vrees de nieuwe en hogere concepten van eenheid te omhelzen.
Wij wensen te spreken over de genezende energie van Liefde. Liefde is de activiteit/aaneengesloten energie van de Ene die ZICHZELF als de velen manifesteert. Als deze waarheid jullie bereikte staat van bewustzijn wordt, lijnt het jou automatisch uit met de hogere frequenties …de dichte en zware onjuiste trillingen van de dualiteit en afscheiding verplaatsend welke geen wet hebben om hen op hun plaats te houden. Aangezien het volledige en harmonieuze Goddelijke Bewustzijn de werkelijke essentie van ieder individu is, hoe meer je met de waarheid uitgelijnd wordt, hoe meer het externe het zal beginnen te reflecteren…fysiek, emotioneel en mentaal.  
Dit is het werk, dit is de reis. Het begint eenvoudig als mentale kennis maar moet uitgeoefend en geleefd worden totdat het je staat van bewustzijn wordt en op dat moment begint het dan om buitenwaarts te verschijnen als wat er nodig is … gezondheid, ideeën, gezelschap, een woning enzovoorts.
Meditatie is de beste genezings- en schoonheidsbehandeling die je aan jezelf kunt geven omdat in de meditatie je in de hogere resonantie en harmonieuze frequenties van Eenheid rust.
Het merendeel van de mensheid is gereed om op te houden buitenwaarts te zoeken in het besef dat de inhoud van alles binnenin ligt. Begrijp dat deze woorden niet eenvoudigweg een aardige aanhaling zijn van de één of andere mystieke poëet. Leer om nooit weer je zaken in het externe te zoeken want alles dat je ooit nodig zult zijn is voor altijd en permanent al belichaamd binnenin het Bewustzijn dat je bent. Wanneer je dit begrijpt, maar dan doorgaat om jouw zaken vanuit de wereld na te streven, creëer je een spirituele kloof tussen jouw waarneming van zelf en jouw echte zelf.
Wanneer een individu eenmaal het besef van Eenheid/Eensgezindheid verkrijgt, zullen de externe ervaringen vreugde, gezondheid, geluk en vervulling wat de wereld zal zien als genezing beginnen te reflecteren. Externe verandering kan alleen manifesteren nadat de staat van bewustzijn tot stand gebracht is omdat de inhoud van alle dingen bewustzijn is … niet iemand anders diens bewustzijn--de jouwe. Een genezer die op een hoog niveau van besef werkt mag tijdelijk een persoon diens energie verheffen, maar tenzij het individu zelf het daar houdt, zullen zijn kwesties terugkeren, opnieuw gecreëerd door diens eigen staat van bewustzijn.
Jullie zeggen wat betekent dit, hoe kan alles dat ik nodig ben binnenin zijn … een auto, een woning, een baan? Het Goddelijke Bewustzijn (hetgeen is wat je bent), belichaamt ieder spiritueel idee. Dat deze spirituele ideeën op hun beurt buitenwaarts in de vormen manifesteren die je kunt begrijpen en waarderen. Een auto is de materiële betekenis van Alomtegenwoordigheid. Een woning is de materiële betekenis van bewustzijn--Ik leef en beweeg en heb mijn wezen altijd in bewustzijn. De persoon die van het solitaire leven houdt, zal niet plotseling een partner manifesteren omdat dat voor hem/haar geen volledigheid zou representeren. Muziek, kunst, medicijnen, wetensschap, ideeën en uitvindingen van iedere vorm en variëteit kan en zal vanuit de oneindige Bron naar binnen stromen als de deur geopend is. Goddelijk Bewustzijn--jouw bewustzijn, is Zelf onderhoudend en Zelf handhavend en is immer volledig en manifesteert Zichzelf. Hoe jij deze manifestaties ziet wordt bepaald door jouw wakkere of niet wakkere staat van bewustzijn.
Begin je geboorterecht op te eisen, erken en manifesteer het. Het goede voor jou gaat niet vanuit de hemelen omlaag vallen op het moment dat je naar de kerk gaat, de juiste gebedswoorden zegt, of een goede daad verricht. Het kan alleen de hogere en betere vormen manifesteren als je beseft dat jij het al bent.
Dit is de les en het tijdstip is nu.
Wij zijn de Arcturiaanse Groep 4/27/14 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten