maandag, april 14, 2014

De Arcturiaanse Groep - Alleen door Loslating Kan het Nieuwe of Hogere Manifesteren - 13.04.2014


De Arcturiaanse Groep
Alleen door Loslating Kan het Nieuwe of Hogere Manifesteren
13 April 2014 / Marilyn Rafaelle

Groeten van de Arcturiaanse Groep. Wij observeren immer meer licht dat vanuit de harten van de mensheid vandaan gutst … immer verhogend in overeenstemming met het ontvouwende bewustzijn van ieder individu. Daar waren sommigen die voorheen niet in staat waren om zelfs maar een glimlach aan een vreemdeling aan te bieden maar die zich nu comfortabel voelen en ervan genieten … deze ogenschijnlijke eenvoudige acties duiden op een persoonlijke en wereldwijde verschuiving. De bekwaamheid om Licht tot uitdrukking te brengen is afhankelijk van een persoon diens staat van bewustzijn, dus probeer niet om een individu te be/veroordelen als zijnde meer spiritueel dan de ander. Een ieder kan alleen leven vanuit diens hoogste staat van besef en als zij dat doen, ontvouwt er zich meer.
Wereldconflicten en pijn reflecteren de reis van de mensheid uit het oude vandaan en in/naar het nieuwe, dichte energieën ontmaskerend die lang in plaatsen en personen vastgehouden werden. Iedere dag ontdekken al diegenen die open en ontvankelijk zijn dat de waarheid zich op immer verdiepende niveaus voor hen aan het ontvouwen is en dat zij niet langer meer resoneren met veel dat voorheen interesse voor hen bezat. Luister naar jullie intuïtie dierbaren, want dit is waar jullie je begeleiding van zullen krijgen. Probeer jullie zelf te ontwarren van het universele driedimensionale wereldbewustzijn dat een goede of foute manier voor iedere situatie presenteert.
Ken nooit macht aan wat dan ook toe … dat is de sleutel. Er is slechts ÉÉN MACHT en het IS gewoon. De menselijke scène reflecteert zowel goed als slecht … de externe expressies van een wereldbewustzijn van de dualiteit en afscheiding. Besef dat goede plaatjes niet echter zijn dan slechte plaatjes want beide reflecteren de dualiteit, dierbaren, en elke is slechts één uiteinde van de dualiteitstok.
Individuen werken zeer hard om te leven met de "goede" zijde van de munt naar boven liggend, maar eerder vroeger dan later zal het omflippen want zolang als er het bewustzijn van dualiteit en afscheiding is, zal het manifesteren - er is geen on-manifesterend bewustzijn. Jullie zijn de scheppers, dierbaren, niet de onderdanige mensen waar jullie toe geleid werden dat te geloven.

Wij wensen over verlies te spreken hetgeen een wrede en pijnlijke ervaring kan zijn voor diegenen die zich stevig aan levens vasthouden waar zij zeer comfortabel mee geraakt zijn. Verlies brengt leeg verdriet met zich mee van het weten dat iets of iemand weg is en niet terug zal komen … tenminste niet zoals voorheen. Verlies wordt gewoonlijk ervaren als spijt, verdriet, frustratie, hopeloosheid en gaat vaak vergezeld door een panisch zoeken om te herkrijgen wat verloren werd. Achterom kijkend en hunkerend naar plaatsen, mensen en ervaringen die beëindigd werden of waaraan men ontgroeide zullen de spirituele ontwaking vertragen omdat nieuwe waarheden niet in een bewustzijn binnen kunnen komen dat niet open is en al gevuld is met het oude.
De sluier van vergeetachtigheid die met de incarnatie komt veroorzaakt bij de meesten om alleen vertrouwen/geloof te hebben in wat zij kunnen zien, horen, proeven, aanraken of ruiken en dus houden zij zich stevig vast aan alles dat hoop, plezier, comfort en vreugde geeft.
Het is belangrijk om op te merken hier dat het proces van het opruimen van oude energie vele gebeurtenissen vanuit het verleden naar de bewuste herinnering brengt. Dit is niet hetzelfde als het naar hen hunkeren om terug te keren. In het opruimingsproces mag je de emoties van verdriet of verlies voelen, maar ben je bereid om hen door je heen en naar buiten te laten stromen … niet proberend om het verleden te hercreëren of vast te houden als het goed was of kwijt te raken als het slecht was. Verliezen van iedere soort manifesteren zich in deze tijd omdat de energie welke deze zaken creëerde en op hun plaats hielden aan het ontbinden is.
Het leven op Aarde is om te leren en voor de groei, en is niet bedoeld om voor eeuwig te duren. Het gehele doel van het kiezen van een Aarde ervaring is om immer dieper in/naar een bewustzijn van waarheid vanuit de ervaring te groeien. Groei gebeurd onbewust voor de beginner (jongere zielen) maar diegenen van jullie die deze boodschappen lezen zijn geen jongere zielen, en zijn gereed om ervaringen als lessen te begrijpen, jezelf vragend; "Wat is de bedoeling dat ik hiervan leer? Wat concept of geloof houd ik nog steeds in mijn bewustzijn vast dat zich manifesteerde als deze ervaring?"
De Aarde ervaringen zijn niet altijd bedoeld om moeilijk en vreugdeloos te zijn, want vreugde is de meest nabije energie wat betreft de Goddelijkheid en is jullie Goddelijke geboorterecht. Het is alleen vanwege de eonen aan onwetendheid in het driedimensionale geloofsysteem dat zovele pijnlijke situaties gecreëerd werden. Daar zijn diegenen die zichzelf (of anderen rondom hen heen) niet toestaan om vreugde te ervaren vanwege het valse geloof dat je moet lijden en jezelf tekort moet doen om spiritueel te zijn. Dit is nonsens … de kletspraat van de religiositeit. Vind deze dingen die jou vreugde brengen en geniet van hen terwijl je niet probeert je aan hen vast te houden als zij op een bepaald punt weg zouden zijn. Het is alleen door het loslaten dat het nieuwe of hogere kan manifesteren.  
Pijnlijke emoties van verlies zijn normaal en moeten niet weerstaan worden, want weerstand maakt van wat het ook is dat weerstaan wordt een macht die weerstaan moet worden. Serieuze spirituele studenten mogen de vergissing maken door te zeggen,"Oh, ik moet dat niet denken, ik moet dit of dat niet voelen … het is niet echt, het is illusie." Wanneer verlies een deel wordt van jouw ervaring en je voelt de vergezellende emoties, sta hen toe, voel hen, en erken wat je ervaart. Spiritualiteit gaat nooit over ontkenning, het is tot het besef komen dat er echt niets is dat het nodig heeft om ontkend te worden. Je begint je dan te herinneren dat alle uiterlijke verschijningsvormen tijdelijk zijn en dat in werkelijkheid, niets jou kan scheiden van wie en wat jij bent. De pijn vermindert en ontbindt en jij gaat verder … nu met een dieper besef.
Het is nu de tijd om jullie goddelijkheid op te eisen en verantwoordelijkheid te nemen voor jullie creaties. Jullie staan op het punt van dieper te verhuizen in/naar een staat van besef en velen zijn gereed maar niet bereid. Voor sommigen, moeten de ervaringen van verlies komen om hen uit hun comfortzone vandaan te schudden. Het verlies van mensen, goederen, en ervaringen die voorheen comfort en vreugde bezaten mag noodzakelijk zijn om voor een individu te verschuiven naar het volgende stadium van hun evolutie. Ervaringen van verlies pushen iemand om nieuwe en vaak hogere ervaringen van vreugde, vreedzaamheid en licht te ontdekken en te creëren … dat reflecterend wat al binnenin is maar nog niet her/erkend wordt, en geen driedimensionale manipulatie nodig heeft.
Verlies is een waargenomen ervaring. Niets dat echt is kan ooit verloren zijn door de deugdzaamheid van het feit dat het oneindig binnenin het Goddelijke bewustzijn door de Wet vastgehouden wordt. Jullie zijn niet één met het Goddelijke Bewustzijn, jullie zijn Goddelijk Bewustzijn (niet in jullie menselijkheid, maar in jullie ware essentie). Dit wordt jullie nieuwe staat van bewustzijn … het resultaat van een reis vanuit het gevoel van totale afscheiding in/naar een besef van eenheid/eensgezindheid. Het mag vanuit het menselijke standpunt een zeer lange tijd schijnen te nemen, maar er zijn vele verschillende paden die allemaal naar dezelfde berg leiden … sommige bochtig en kronkelend, sommige recht.
Herken en laat wat voor angsten dan ook los die verlies vergezellen zodra als dat mogelijk is want wat het ook is dat er eens gecreëerd werd, kan opnieuw gecreëerd worden en als je spiritueel bewust bent, zal het zich in een hogere en betere vorm dan voorheen manifesteren. Angst is één van de grootste barrières voor het ontvouwen van het besef of het nu angst voor het onbekende is, of angst voor iets tastbaars. Angst bezit een zeer lage energetische resonantie en reflecteert een overtuiging/geloof in afscheiding … afscheiding van het goede van jullie (God) en wat het ook is dat dat voor jou representeert.
De les van vandaag ging over het loslaten van de afhankelijkheid van alles in het externe. De mensheid is bedoeld om de dingen van de Aarde te gebruiken en ervan te genieten maar is er ten onrechte toe gekomen te geloven dat het zonder hen kan overleven. Herinner je altijd dat alles in de externe de materiële betekenis representeert (geestelijke interpretatie) van een diepere spirituele werkelijkheid.
Leef, heb lief, geniet, zing, dans, speel, studeer, leer, dien, wordt bediend, maar vergeet nooit wie je bent…
Wij zijn de Arcturiaanse Groep 4/13/14 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten