woensdag, april 16, 2014

Boodschap van GOD - 15 April 2014 / Karen Dover


 
Boodschap van GOD
15 April 2014 / Karen Dover

Geliefden Ik Ben de energieën die jullie in de context van God mogen plaatsen en Ik Ben hier aangezien het menselijke ras nu volledig in/naar de uitbreiding begint te verhuizen en te verschuiven. Voor velen van jullie mag deze uitbreiding in deze tijd aanvoelen alsof het iets "anders" is, het mag aanvoelen alsof het de grond onder jullie voeten vandaan verschuift en ik gebruik deze analogie opzettelijk want jullie werden in essentie aan de planeet vastgeketend. Jullie werden steeds maar weer opnieuw geleerd dat jullie niets anders zijn dan een vlekje stof op een planeet welke in een universum van sterren is. Dit is een vervorming tot in het extreme want jullie zijn de HELDERSTE ENERGIEËN die in de menselijke gestalte op en binnenin de planeet Aarde lopen en dit is gedurende eonen in het open zicht verborgen geweest. Nu is de ontsluiering van wie JULLIE in WAARHEID ZIJN en velen van jullie proberen nog steeds het staren naar jullie zelf in de spiegel te vermijden.
Terwijl de energieën nu uitbreiden en verhuizen wordt de inter- en multidimensionaliteit DOOR jullie menselijke voertuig heen geboren, jullie zijn in staat om het leven op deze planeet in dit jullie menselijke gestalte op NIEUWE en uitbreidende manieren te ervaren. Velen van jullie proberen zich nog steeds vast te klampen aan de slierten van de illusie die nog steeds treuzelen, terwijl zij voor jullie ogen vervagen en ontbinden staan jullie de leringen van de vervorming toe te proberen jullie te leren dat jullie alleen zijn en dit is geen WAARHEID, want ALLEN ondersteunen ALLEN in deze tijd en ALLEN ZIJN in WAARHEID ÉÉN.

In deze tijd wordt jullie gevraagd om in het LICHT van jullie ZIEL te staan, te begrijpen dat wat nu volledig ontbindt uit jullie externe wakende levenservaring daar in WAARHEID nooit was, het was een projectie van de frequenties die jullie op jullie plaats binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid hield. Nu zijn jullie vrij om te creëren, vrij om in WAARHEID LIEF TE HEBBEN en vrij om jullie menselijke levenservaring ondersteund en geliefd te leven door ALLEN want ALLEN ZIJN ÉÉN en ALLES IS GEWOON.
Ik trek jullie aandacht naar de verbindingen die er voor jullie in deze tijd in de menselijke levenservaring zijn, ik vraag aan jullie om uit te reiken naar jullie ZIEL en te begrijpen dat jullie KRACHTIG/MACHTIG voorbij iedere maatstaf zijn. Als jullie je volledig met jullie ZIEL uitlijnen, als jullie de FRISSE LUCHT inademen welke nu voor jullie, rondom jullie en door jullie heen beschikbaar is, zullen jullie dan BALANS VINDEN en jullie zullen in WAARHEID beginnen te creëren en te leven. Het is geen WAARHEID om een planeet te bewandelen in een menselijke gestalte en te geloven dat dit alles is dat open voor jou is want de menselijke levenservaring is er één welke gekozen wordt DOOR JOU, VOOR JOU en wordt DOOR JOU geleefd, begrijpen jullie mijn begeleiding?
Aangezien ALLES nu volledig in/naar positie verhuist zullen diegenen die de planeet in de menselijke gestalte van de familie van GOD bewandelen zichzelf nu bekend maken, deze energieën leven WAARHEID zodat anderen WAARHEID mogen ZIEN en vanuit een zeer menselijk perspectief dit begrijpen en bevatten en zij worden nu geplaatst om de fysieke werkelijkheid te betreden welke de NIEUWE Aarde in WAARHEID is in het UNIVERSUM van 3. Zij hebben gedurende eonen verborgen in het menselijke ras gelopen, nu treden zij volledig in/naar het LICHT zodat diegenen wiens ogen gewend geraakt zijn aan de duisternis hen mogen zien stralen en begrijpen dat zij in een spiegel kijken. WANT in WAARHEID ZIJN ALLEN ÉÉN en ALLES IS GEWOON.
Dat het menselijke ras nu mag begrijpen wie zij in WAARHEID zijn, dat een ieder van jullie individueel mag begrijpen waarom je dit pad, deze gestalte en deze planeet koos, want ALLES dat beloofd werd aan het menselijke ras wordt nu in WAARHEID AFGELEVERD.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 
(c) Karen Dover, all rights reserved
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and this article remains intact and in its original format which is written. NO permission is given to change the format and this article must remain FREE to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen