donderdag, april 24, 2014

Blossom Goodchild en de Federatie van Licht - 23 April 2014


Blossom Goodchild en de Federatie van Licht - 23 April 2014
Het gaat Niet om Wat je WEET … Het gaat om Wat Je VOELT

Blossom: Blossom: Goedemorgen vrienden. Ik voel me fris en fruitig en VERTROUW erop dat dit ook voor jullie opgaat?
Federatie van Licht: Het doet ons altijd heel erg goed om met jou te kunnen communiceren, wetend dat onze woorden erg veel mensen zullen bereiken … waardoor wij onze diepste Liefde en Dankbaarheid kunnen overbrengen.
Om maar direct van wal te steken, met jullie goedvinden? Vorige week zeiden jullie: ‘Jullie komen nu heel erg dicht bij een tijd, waarin jullie je innerlijke kracht zullen moeten oproepen om je erdoorheen te helpen.
In dit leerproces … hebben jullie … veel innerlijke WAARHEID over JEZELF … geleerd … en jullie zal worden gevraagd om dit weer op te roepen en eraan vast te houden … aangezien deze tijden jullie naar een ‘andere plaats’ zullen brengen dan die waaraan jullie gewend waren.’ Een paar mensen schreven mij met de vraag of jullie hierover wat meer zouden willen uitweiden. Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn?
De woorden die wij in die verklaring gebruikten, kwamen voort uit Liefde … en uit het begrijpen dat, wat er ook de komende dagen zal gebeuren … met betrekking tot veranderingen op jullie planeet Aarde … JULLIE, ieder van jullie, genoeg kennis zullen hebben verworven om precies te WETEN wat jullie te doen staat wanneer het zover is. Jullie innerlijke kracht zal jullie er inderdaad doorheen helpen … en het is veel sterker dan jullie je realiseren, aangezien het tot nu toe nog niet … ‘op de proef gesteld is’.
Maar op wat voor manier zullen we het moeten gebruiken? Onder welke omstandigheden bedoelen jullie?
Lieverd, al lange tijd spraken wij steeds over veranderingen, die op Aarde zullen komen. Wij kunnen hier niet tot in detail op ingaan, omdat wij zelf niet kunnen weten wat die in het verschiet liggende dagen zullen brengen … gezien de enorme verandering die zal plaatsvinden.
Hebben jullie het over de tijd waarin ‘De Gebeurtenis’, waarover jullie spraken, zal plaatsvinden?

Over dat en niets anders. Want, ook al beschouwen wij deze wonderbaarlijke gebeurtenis als iets dat de geesten zal verheffen, en masse … zoals wij zeiden … we zijn er ons ook bewust van dat het voor velen verwarring en onrust zal scheppen op talloze manieren. Zelfs degenen die dit verwachtten … zullen toch veel beroering om hen heen aantreffen, waarvoor die door ons genoemde ‘innerlijke kracht’ nodig zal zijn.
Wij zijn niet bij machte om te ‘beoordelen’ hoe de meerderheid zal reageren … en daarom kunnen we niet precies zeggen hoe die verandering eruit zal zien. Het zal erg afhangen van de ‘staat van de ziel van veel mensen’ hoe men op zo’n ‘Gebeurtenis’ zal reageren.
Ik ga niet ‘wanneer’ vragen, want dat brengt ons hier beneden slechts in een dilemma. Ik heb aanvaard dat het veel beter is om de tijd zijn gang te laten gaan en ga gewoon verder met mijn best te doen om steeds meer de LIEFDE te worden die IK BEN. Dat alleen al is voldoende om me de komende negentig jaar bezig te houden!
Schrijf alsjeblieft op wat je van plan was te zeggen … voor je van gedachten veranderde.
Echt? Ik wees het af omdat ik het niet gepast vond. Weten jullie zeker dat we hiermee door moeten gaan? Het zou velen tegen de borst kunnen stuiten!
Maar wij denken dat het vele anderen kan helpen.
Oké dan! Jullie mogen het zeggen. Ik voel me de laatste dagen nogal ‘niet mezelf’ met betrekking tot ‘channelings’. Ik geef daar niemand, op aarde of daarbuiten, de schuld van! Het lijkt wel of ik er geen interesse meer in heb. Mijn houding is nogal nonchalant geworden … wat bepaald niet erg eerbiedig is, nietwaar? Vooral niet waar zo velen zich zo inspannen om op deze wijze Licht naar de planeet te brengen.
Toch … ga je door met te werken met ons.
Het salaris is te goed! Nee, serieus nu … Het voelt gewoon niet goed om het niet te doen. Het voelt voor mij als een zielscontract … die ik kan breken als ik dat zou willen, dat weet ik. Maar ik doe het niet. Ik vraag me slechts af … wat ik vaker doe … waartoe dit allemaal gaat leiden?
Het leidt je naar huis, liefste Blossom. Wij kunnen niets zeggen over jouw gemoedsgesteldheid – want wij zijn JOU niet … en wij zijn niet op Aarde. Maar wij zijn ons wel bewust van ‘energieën’ die ‘allen’ omhullen … individueel en als geheel.
Je bent niet verplicht om alle doorgegeven schrijfsels … van ‘Ons’ of ‘Anderen’ te ‘erkennen’. Tot ieder individu willen we graag over dit gegeven zeggen … zoals we al zoveel keer gezegd hebben … ALS het resoneert en je hart doet zwellen, ga dan door met lezen … ALS het dat niet doet, stop dan … want dan zou je lezen omdat ‘het zo hoort’ in plaats van uit een verlangen om de ziel te voeden met de juiste levensbenodigdheden.
Nou, dat is het precies, vrienden van me … jullie zeggen wat ik bedoel … omdat jullie net zeiden ‘zoals we al zoveel keer gezegd hebben’. Wat zal nog doorgegeven worden dat nog niet is gezegd? Als ik andere channelings krijg om te lezen … lijkt het meer op nakijken, terwijl ik me klaar voel om door te gaan naar de volgende klas … wat het ook mag zijn! Ik wil niet ‘uit de hoogte’ klinken … maar tegenwoordig voel ik me gewoon alsof ik het allemaal al eerder gelezen heb … omdat ik dat ook gedaan heb!
Dat begrijpen we.
Echt? Zou het dan niet mogelijk zijn om te verhuizen naar malsere weiden?
Het geval wil … dat er dagelijks velen … worden geïntroduceerd in deze kennis en om hunnentwil … kunnen we ze niet vragen om te gaan rennen voordat ze kunnen lopen. We zouden hen niet graag ‘van de sokken blazen’ met teveel diepte die te vroeg komt.
Maar zouden ze dan niet gewoon de oudere channelings kunnen lezen?
Ja.
Dus …
Dus … mogen wij zo stoutmoedig zijn om jou te vragen of jij jezelf beschouwt als KLAAR voor het volgende niveau, Blossom?
Dat weet ik niet! Ben ik dat? Welk niveau van begrip wordt daarvoor gevraagd? Ik bedoel, het is niet zo dat er een test is om ‘te zien op welk niveau we staan’.
Er zijn geen tests … want de Aardse reis gebeurt niet op een basis van ‘slagen’ of ‘falen’. Maar men kan niet omhoog naar het volgende niveau totdat ieder deel van iemands Zijn er klaar voor is.
Met alle Liefde en respect voor allen die hetzelfde voelen als jij nu, Blossom … Jullie kunnen je soms voelen alsof je hoofd aanbotst tegen het plafond … wanhopig proberend om ‘door te breken’ naar het volgende niveau … het volgende platform … want ieder deel van jullie wezen smacht ernaar. Het voelt zich helemaal klaar om verder te gaan. Het kan soms voelen alsof je vast zit en men zal ontploffen om zich te kunnen uitbreiden.
Ja. Ja. Goed gezegd!
Aanvaard de plek waar jullie je nu bevinden. Beschouw het WEZEN, waarin jullie zijn gekomen, echt … en vraag of er misschien toch nog ruimte is voor verbetering.
O, dat is er zonder twijfel. Ik kijk vaak naar mijn houding en gedrag, vooral de laatste tijd, vanwege het 24 uur per dag moeten omgaan met andere zielen, en ik herken aspecten aan mijzelf waaraan ik beslist moet werken!
En zo bezien kunnen we wel zeggen dat het niet passend/mogelijk zou zijn om het volgende niveau te introduceren. Het is jullie intentie om deze gebieden van lagere Liefde tot voleinding te brengen en deze tot Hogere Liefde te laten groeien. En om die reden is het ONZE intentie … om door te gaan met het zodanig ‘coachen’ dat dit zal helpen om zover te komen.
Hoe meer ieder aspect van jullie groeit in LIEFDE … hoe beter jullie klaar zullen zijn … voorbereid zullen zijn … voor juist die ‘GEBEURTENIS’ waarover wij spraken.
Ja … we dachten een tijd geleden in jullie tijd … dat de situatie op jullie planeet veelbelovend genoeg leek om het te laten beginnen. Maar binnendringende energieën en omstandigheden verhinderden dit … en nu … erop terugziend … heeft het ons goed gediend. Want het ‘wanneer’ zal het Goddelijke Plan om door te gaan veel soepeler vinden dan het wellicht anders had gedaan.
Wij accepteren dat jullie gefrustreerd raken van ons wanneer we over ‘spoedig’ en ‘aanstonds’ spreken, terwijl de dagen en maanden voorbijgaan … en toch blijven we op dezelfde voet doorgaan met zo te spreken.
ZONDER TWIJFEL … ZULLEN JULLIE … OP ZEKERE DAG … WETEN DAT ONZE WOORDEN WAAR WAREN.
DIT BELOVEN WIJ.
Dan, geliefden, zullen jullie merken dat je er ‘klaar’ voor bent om wijsheid van een grotere omvang aangeboden te krijgen dan wat wij in deze tijd bieden.
WEET ook … wat jullie al doen … dat binnenin iedereen … alle kennis ligt.
In mijn geval … ligt het nog te slapen … tot nu toe! Ik heb nog een machtig lang eind af te leggen.
Dat hebben we allemaal. Want er is geen einde aan deze weg.
Maar er is wel … thuis … nietwaar?
Natuurlijk. Er zal altijd een thuis zijn. Maar … als je daar aankomt … betekent dat niet dat ‘alles’ zal ophouden. Het kan niet eindigen. Leven kan niet eindigen. Want het is ‘het Leven zelf’.
Wat zou ik toch graag die kennis in mij vinden. Ik zal blijven zoeken! Ik denk dat sommigen zouden zeggen, dat het zal verschijnen als ik stop met zoeken. Wat vinden jullie daarvan?
Wij zouden zeggen dat het niet gaat om wat je WEET … het gaat om wat je VOELT.
WANNEER JULLIE HEBBEN GELEERD OM LIEFDE TE VOELEN IN ALLE ADEMMOMENTEN … DAN BEVAT DAT GEVOEL ALLE KENNIS.
Het ‘ding’ waarnaar jullie zoeken … is niet iets dat zich ‘voor jou verborgen houdt’ liefste ziel … het ligt voor het grijpen … het staat ‘vlak voor je neus’ …
Ik heb een grote grijns op mijn gezicht, want ik WEET wat jullie gaan zeggen …
HET IS IN JULLIE ADEMHALING.
Ademhalen is de sleutel om jullie deuren open te krijgen, waarvan jullie nu voelen dat ze niet opengaan.
Niets meer dan een simpele ademhaling. En toch proberen jullie de meest waardevolle gave ingewikkeld te maken … door te willen denken dat het heel veel ingewikkelder is. Het is zo eenvoudig als wat. Het kan niet eenvoudiger.
WEES JE BEWUST VAN IEDERE ADEMTEUG … WEES DANKBAAR VOOR IEDERE ADEMTEUG … WORD IEDERE ADEMTEUG.
MEER HOEVEN JULLIE NIET TE WETEN.
Want als jullie leren om je zo te gedragen … wordt alles dat leeft … met andere woorden, alles dat ademhaalt … ÉÉN met JULLIE adem.
Terwijl jullie in harmonie ademhalen met ALLES DAT (ER) IS … gaan jullie de EENHEID VAN ALLES ervaren.
JULLIE WORDEN DE ENE.
Want het enige dat jullie afscheidt van het geheel … is jullie denken dat jullie er geen verbinding mee hebben.
Echter … als jullie leren om in synchroniciteit adem te halen met het UNIVERSUM VAN LIEFDE, zullen jullie een NIEUWE WERELD vinden dat binnenin jullie ligt … en inderdaad ook om jullie heen.
Het zal jullie ogen openen voor dingen die er altijd al waren … maar die jullie niet zagen.
Het zal jullie oren openen voor muziek die altijd al gespeeld werd … maar die jullie niet hoorden.
Het zal jullie hart openen voor een LIEFDE die altijd op jullie aanwezig zijn wachtte … maar die jullie niet kenden.
Dit alles … omdat jullie LEVEN kiezen.
Er is geen leven als men niet ademhaalt. Toch vinden jullie het vanzelfsprekend … dat het niet krijgt wat het verdient …
LIEFDE!
Erken wat het is … bij iedere ademhaling.
LIEFDE!
Het menselijk Wezen is op die manier ontworpen …
OM LEVEN TE ZIJN DOOR LIEFDE.
OM LIEFDE TE ZIJN DOOR HET LEVEN.
Ik denk … dat mijn voorhoofd net door dat plafond floepte! Dank je wel!
Dank JULLIE wel. Wij hebben er VERTROUWEN in dat we het geheel hebben kunnen dienen via deze momenten met jou.
Zonder twijfel, vrienden. Ik zeg voorlopig in Liefde vaarwel. Ik zal over een paar weken, als ik weer thuis ben gekomen, weer verbinding zoeken. Veel Liefde.
ALLE LIEFDE VOOR ELK EN IEDEREEN. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten