dinsdag, april 15, 2014

Aisha en de CC's - Energie Update - 15 April 2014


Aisha North en de Constant Companions
Een Update Aangaande de Energieën
15 April 2014

Aisha: Ik verwachtte geen nieuwe boodschap vandaag, maar toen ik was gaan zitten om de 'live streaming' van de maansverduistering te zien, was dit het wat er doorkwam:
Zoals jullie je er nu allemaal bewust van zijn, wat er in de hemelen gebeurd is een integraal deel van wat er gaande is binnenin jullie lichaam. Want jullie lichaam vormt op geen enkele manier jullie beperkingen, verre van dat, jullie lichamen vormen de receptoren die jullie in staat stellen om je zelfs dieper met alles te verbinden dat er rondom jullie heen is. Eerst, wat je waarneemt zal zijn wat uitgezonden is naar de binnenzijde van jullie lichaam via de vijf zintuigen, maar beetje bij beetje, zullen jullie beseffen dat de informatie die jullie op deze manier op kunnen pikken slechts een kleine rimpeling aan het oppervlak van Alles Dat er Is is. Want nu, terwijl jullie allemaal meer bekwaam geworden zijn op het afstemmen in/op de echte boodschap die bij tijden achter zoveel van deze opzettelijke misleidende stukjes aan informatie zit, welke aan jullie geserveerd worden via jullie ogen en jullie oren vanuit ontelbare bronnen die handelen uit naam van uiteenlopende minder gunstige meesters, zullen jullie begrijpen dat voor jullie om het echte plaatje te krijgen, jullie je af moeten wenden van wat het ook is dat aan jullie op een dagelijkse basis geserveerd wordt in jullie massamedia.
Dus dat is waarom wij zeggen om binnenin jullie zelf te gaan, want dat is waar het echte verhaal zich aan het ontvouwen is, en wij bedoelen dat in iedere betekenis van het woord. Want binnenin is waar jullie alle antwoorden zullen vinden, al het nieuws en de huidige updates waar je ooit voor zou kunnen wensen. Maar denk eraan, de meeste van de bronnen voor dit nieuws liggen buiten de grenzen welke jullie fysieke voertuig vormt, en nu, waar wij graag een beetje in verder willen graven, is hoe dit 'galactische nieuws' op de eerste plaats jullie voertuig binnenkomt. Het is geen geheim dat er een correlatie is tussen dat wat er letterlijk gaande is boven jullie hoofden en wat er gaande is binnenin jullie eigen lichamen. Want jullie zijn wezenlijk gelinkt aan de energetische stromen die binnen komen stromen vanuit jullie vriendelijke buur, jullie Zon, en zelfs jullie wetenschappers houden haar al nauwkeurig in de gaten en proberen bij te blijven met haar schijnbare onvoorspelbare emissies van uiteenlopende energetische deeltjes. Zij zelf hebben weinig of geen kennis van de echte bron van informatie dat dit schitterende hemelse lichaam werkelijk is. Want de Zon handelt als een portaal voor andere, meer verafgelegen slingerende krachten, en zelfs terwijl de Zon zelf in staat is om veel van de hoogst geladen deeltjes die jullie kant opkomen te produceren, handelt zij ook als een soort van transformator, veel gelijkend op wat wij jullie verteld hebben dat jullie doen.  


Met andere woorden, zij is niet alleen een zender, zij is ook een ontvanger van signalen die vanuit een andere bron komen, diep in de ruimte. In feite, is het een bron die verborgen ligt achter de sluier, om een uitdrukking te gebruiken waar jullie nu allemaal vertrouwd mee zijn. Want de Zon representeert niet alleen de dimensie waar jullie momenteel samen in wonen, zij is ook een tussenpersoon tussen jullie zijde van de sluier en de andere zijde, de veelzijdige zijde, het tijd en ruimte continuüm waar sommige van jullie wetenschappers graag naar refereren als het multiversum. Ja, want de Zon is één van deze kijkgaten of portalen die de volledigheid van Alles Dat er Is omvatten, en als zodanig, iedere keer dat jullie in de richting staren van deze stralende bol in de lucht, staren jullie ook in de richting van een opening tussen hier en overal, een opdeling welke ook als een portaal handelt, een verdeler die ook handelt als een verbindingsstuk. Met andere woorden, jullie zijn voortdurend in contact met de Gehele Schepping op de manier van dit energetische kijkgat, en door dit kijkgat komt een gestage stroom aan informatie die jullie helpt om dichter naar die deur toe te stappen van multidimensionaliteit van jullie zelf. In die zin, het helpt jullie besef om te ontwaken tot het feit dat jullie waarachtig al multidimensionale wezens zijn, in staat om zich af te stemmen op zoveel meer informatie dan wat jullie menselijke zintuigen en inderdaad jullie menselijke verstand jullie voor zo een lange tijd hebben laten geloven.
En nu, werd dat diafragma in de hemel net een beetje breder geopend, en het laat een immer toenemende stroom van deze informatie capsules door, zich voordoend als licht, in/naar de werkelijke kern van jullie wezen. En iedere keer dat jouw lichaam één van deze talrijke oneindige kleine super opgeladen deeltjes tegenkomt, reageert het op een zeer specifieke manier. Want jouw lichaam is al ingesteld om dit "goede nieuws" dat op een immer toenemende snelheid binnenkomt te ontvangen, en zelfs als jij zelf weinig of geen bewuste wisselwerking hebt met al deze deeltjes, spelen zij nog steeds een gigantische rol in jouw dagelijkse leven. Want aangezien jullie allemaal letterlijk wandelende, sprekende receptoren zijn voor deze intergalactische boodschappers, jullie onderhouden een non-stop conversatie met hen in de vorm van een energetische her-modellering binnenin. Want zie, al jouw cellen zijn momenteel druk bezig al deze informatie aan te nemen en in zich op te nemen op alle mogelijke manieren, en zelfs als je denkt dat je slechts lijdt aan een soort van milde griep, enige onstabiele pijn van de spieren of lichtelijk vervelende pijn in jouw beenderen, je bent in feite aan het luisteren in een klein gedeelte van het statische bestaan dat gecreëerd werd door deze doorgaande, super intense conversatie tussen de individuele cellen in jouw lichaam en al deze binnenkomende signalen om te handelen. Want al deze intergalactische boodschappers dragen dezelfde boodschap: tijd om aan de slag te gaan, en zij veroorzaken zo een werveling aan activiteit binnenin jou, dat het geen wonder is dat jij je zo nu en dan uit je element voelt. Denk eraan, jouw lichaam werd ontworpen om deze gigantische verplaatsing van energie te weerstaan, want dat is waar dit alles over gaat, want als al deze informatie jou lichaam binnenkomt, doet het dat dus in de vorm van energetisch opgeladen deeltjes, en deze deeltjes laden dan jouw gehele lichaam op, beetje bij beetje, cel na enkelvoudige cel, en dit op diens beurt is wat jouw frequentie verhoogd.
Want licht is gelijk aan informatie is gelijk aan frequentie, zoals wij in de voorafgaande boodschap meedeelden (Cobie: moet nog vertaald worden…), en dus, worden jullie allemaal opnieuw afgestemd in/naar deze gloednieuwe frequenties door de wisselwerking tussen jullie eigen levende cellen en dit enorme grote orkest van binnenkomende hemelse muziek in de vorm van energetische ontladingen die jullie kant op komen met behulp van de Zon. Dus dit is inderdaad een doorgaand proces, en zelfs als iets van het statische dat het produceert bij tijden een beetje overweldigend kan schijnen te zijn, vragen wij jullie allemaal wederom om naar binnenin jullie zelf te gaan om beter het goede nieuws te onderscheiden dat al deze kleine vriendelijke bezoekers met zich meebrengen. Want zij brengen een constante bron van geruststelling en bevestiging van de Bron, en als zodanig, zijn jullie al verbonden aan een nooit eindigende bron van voordelige energie die jullie bij iedere stap op jullie weg zal onderhouden. Jullie zijn nog steeds zeer veel in het proces ven her-afstemming, en zelfs als dit een nooit eindigende cyclus schijnt te zijn van onophoudelijk ongemak, vertrouw ons wanneer wij zeggen dat er een dag in de niet al te verre toekomst zal komen wanneer dit vervelende en bij tijden slopende gevoel van statische wil een ding van het verleden zal zijn. Want hoe duidelijker de lijn, hoe beter de ontvangst zal zijn, en dus, gaat dit gehele proces helemaal over het openen van al jullie lijnen naar de optimale capaciteit, om beter in staat te zijn om van deze "uitzendingen" op de best mogelijke manier te genieten. Want de ontvangst zal zeer zeker kristal helder worden in iedere betekenis van het woord in de zeer nabije toekomst en daarmee komt een gloednieuwe manier van het in staat zijn om echt te genieten van de informatie die jullie kant opkomt. En dan, zullen jullie ook veel beter alle echte werkingen begrijpen die achter deze bij tijden meer dan ontvlambare displays in de hemel liggen.  
Want denk eraan niets gebeurt bij toeval, en iedere keer dat er iets buitengewoons gaande is in de hemelen daarboven, draagt het allemaal een boodschap voor de mensheid, en wij bedoelen dat welzeker op een zeer letterlijke manier. Want deze boodschappen komen in alle vormen en maten, maar wat zij met elkaar gemeen hebben, is de aard van hen en die aard is eenvoudig de energie in de vorm van uiteenlopende versies van het Licht. Dus wij zeggen weer, kijk naar de hemel, en baad je in de displays die jullie daar zullen zien, en weet dat iedere keer iets buitengewoons waargenomen kan worden met jullie nog steeds ietwat beperkte menselijke zintuigen. De feitelijke impact dat dit op jullie energetische lichaam heeft is inderdaad monumentaal. Zo ook deze wonderbaarlijke vertoning welke jullie maan ten beste geeft zelfs terwijl wij jullie deze woorden geven.
Dus neem het in acht en verhef jullie ogen naar de hemel, om beter van dit binnenkomende vuurwerk te genieten. Maar vergis je niet, de angstaanjagers zullen altijd hun zegje klaar hebben tijdens een evenement zoals dit, en zij zullen proberen om de vuren van angst op iedere manier dat zij kunnen op te stoken. Dus alles dat wij kunnen zeggen is dit, vrees geen enkel innerlijk vuur welke deze hemelse opgeladen energetische displays op gang mogen brengen, zij zijn slechts signalen van een activering, maar leer om te vermijden om in/naar deze externe vuren te kijken veroorzaakt door diegenen die nog steeds ingesteld zijn om dit wereldse reservoir van angst in brand te steken door gewelddadige acties en door woorden van immorele/ziekelijke voortekenen. Want deze vuren kunnen zich gemakkelijk verspreiden en zij zullen velen van een onvoorbereide geest met hen mee omlaag nemen.
Dus blijf gecentreerd en ga naar binnenin jezelf, dat is het beste advies dat wij jullie kunnen geven, en zullen doorgaan aan jullie te geven. En wanneer jullie je herinneren om naar binnen te gaan, zullen jullie allemaal in iedere pees, al het kraakbeen en bot dat jullie bezitten het goede nieuws horen door komen filteren. Want deze goede nieuwsberichten zijn op wat voor manier dan ook niet gelimiteerd, zij sijpelen in ieder enkelvoudig deeltje van jullie wezen door, en dus, zouden zij gemakkelijk te detecteren moeten zijn als jullie jezelf toestaan te luisteren naar hun wonderbaarlijke stem.
De Constant Companions 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten