woensdag, april 09, 2014

Aartsengelen Raphael en Zadkiel - Jullie zijn de Kanalen voor de Aarde


Aartsengelen Raphael en Zadkiel
Jullie zijn de Kanalen voor de Aarde
2 April 2014 / Natalie Glasson

De opkomst van Liefde is één van de grootste onderwerpen voor diegenen die een spirituele ontwaking en het ascentieproces op de Aarde volgen; dit is omdat het het grootste onderwerp en het belangrijkste aandachtspunt is op de innerlijke vlakten. Wij hebben nooit op de innerlijke vlakten en in de hemelen van het Engelachtige Koninkrijk zoveel liefdestrillingen ervaren; verschillende en uiteenlopende liefdestrillingen. Noch hebben wij zo een rijkdom van liefde door de Schepper aan ons gegeven gehad om met andere aspecten van de Schepper te delen. Wij weten waarlijk dat de ascentie voorwaarts gaat en met grote rijkdom manifesteert omdat nooit eerder wij gebombardeerd werden met zoveel Liefde, voor ons op de innerlijke vlakten is het ietwat overweldigend, inspirerend en ontzag inboezemend. Wij op de innerlijke vlakten stellen onze energieën open om de Schepper te ontvangen, aan ons wordt gevraagd om als kanalen te dienen om via onze eigen energie het Licht, de Liefde en het Bewustzijn van de Schepper uit te zenden zodoende de belichaming op talrijke niveaus van de Scheppers Liefde helpend. Ascentie en eenheid met de Schepper vindt werkelijk plaats aangezien wij gigantische verschuivingen aanschouwen die eerder niet volledig werden ervaren.
De opkomst van de Liefde is de belangrijkste herkenning en ervaring hetgeen ons allemaal toestaat om onze grotere eenheid met de Schepper gewaar te worden. Wij kunnen alleen zeggen dat de opkomst van de Liefde een krachtig proces is welke nu jullie werkelijkheid en wezen met grote kracht beïnvloed. Sta jezelf dagelijks toe tijdens dit schitterende proces om de kracht en de aanwezigheid van liefde gewaar te worden, met dit besef zal je intappen op het extreme en magnifieke proces van de opkomst van Liefde dat zich aan het voordoen is; je zult dan de wereld binnenin en rondom jou heen opmerken te veranderen en te verschuiven. Vele zielen beschrijven dit proces op talrijke manieren hetgeen de gewaarwording en het perspectief van hun werkelijkheid aanpast, je mag de opkomst van Liefde ook op een unieke manier voor jou gewaarworden hetgeen een prachtige en uiteenlopende ontwaking over de Schepper toe zal staan.  
Terwijl wij op de innerlijke vlakten handelen als kanalen en instrumenten van de Scheppers trilling en opkomst van de Liefde in/naar andere aspecten van de Schepper, zoals jullie zelf en de Aarde, handelen jullie als een kanaal en instrument van de Scheppers trilling en opkomst van de Liefde voor alle aspecten, lagen, niveaus en dimensies van de Aarde. Herkennen jullie de rol die jullie spelen in deze allerhoogste opkomst van de Liefde? Jullie zijn een verbindende energie, een zender en een anker van de vele gezichten, trillingen en opkomst van de Liefde. Zonder stromende Liefde door en vanuit jullie wezen, zullen de Aarde en Moeder Aarde niet waarlijk de Liefde van de Schepper ontvangen, dat gelijkaardig is aan het niet ontvangen van de noodzakelijke voedingsmiddelen om groei en genezing te helpen. Zonder jullie verzameling en uitzending van de huidige liefdestrillingen, zal de Aarde niet in staat zijn om een zeer krachtig ontwakingsproces te bereiken wat de volledige energetische trilling van Licht, Liefde en Waarheid binnen het volledige universum van de Schepper een flinke stuwing zal geven.

Als wij op de innerlijke vlakten de Liefde van de Schepper verankeren, stabiliseren wij het op een trilling welke gemakkelijker voor jullie om te accepteren en te absorberen is. Met jullie acceptatie van de gestabiliseerde Liefdestrilling zijn jullie in staat dezelfde energie te stabiliseren, zodat Moeder Aarde en alles dat de actieve trilling van de Schepper is op en binnenin de Aarde de opkomst van de Liefde accepteert. Als alles dat binnenin en op de Aarde de Liefde accepteert, zal het nieuwe en aanwezige trillingstijdperk van Liefde binnenin de kern van alles dat Moeder Aarde is stabiliseren, en creëert op een passend tijdstip een opkomst van een Liefde zo krachtig en zuiver om vanuit de kern van alles dat Moeder Aarde is uitgezonden te worden, dat het een golf van Liefde door het universum van de Schepper terugstuurt naar allen die deelgenomen hebben en hun energie gezamenlijk linkten om een dergelijk proces te creëren. Iedere ziel zal een nieuwe trilling van Liefde ontvangen, een Liefde die aldus onvoorstelbaar maar beschikbaar is en waarvoor jullie gereed zijn om deze te ontvangen. Dit zal een dieper bewustzijn van eenheid en een ontwaking van Liefde maken die zo zuiver is dat het de werkelijke cellen van jullie wezen en iedere ziel in/naar een hoger meer zuiver perspectief van henzelf en de Schepper zal schudden.
Met deze mededeling hopen wij dat jullie kunnen herkennen en beseffen waarom het verankeren van Liefde door jullie wezen heen in/naar de Aarde, jullie werkelijkheid en alles dat jullie zijn immens belangrijk en onontbeerlijk is in deze tijd. Jullie mogen wensen te affirmeren:
"Geliefde Schepper, laat mij een instrument, kanaal en anker van Uw Liefde zijn. Laat mij de prachtige opkomst van de Liefde die zich voordoet delen en ondersteunen om alle aspecten van de Schepper tot voordeel te strekken. Ik weet dat om waarlijk aanwezig te zijn in de opkomst van de Liefde en om alles dat zich nu voordoet te ondersteunen in dit zeer prachtige ascentieproces, ik eerst de Liefde van mijn wezen moet erkennen en zuiveren, de Liefde welke U de Schepper verkoos om aldus luisterrijk door mijn wezen heen te stralen. Laat mij waarlijk verliefd worden op de liefde die u verkoos door mijn wezen heen met een duidelijk en waarheidsgetrouw perspectief en begrip te delen. Alstublieft Schepper, ik vraag dat U in ruil mijn fysieke lichaam ondersteund om door dit proces heen gezond en sterk te blijven. Ik ben nu hier op de Aarde en ik kies om mijn goddelijke doel in dit moment te accepteren en ervoor te staan. Laat het zo zijn."
Om een kanaal, anker en instrument van de opkomst van de Liefde te zijn, is er een behoefte voor Liefde om binnenin ieder aspect van jullie wezen aanwezig te zijn. Om dit zich voor te laten doen mag je zeer grote verschuivingen en bewegingen van energie binnenin jouw wezen ervaren hetgeen zal handelen als een krachtige zuivering.
Het is nu de tijd voor de zuivering voor de Liefde! Jullie hebben de rol van het delen van een allerhoogste Liefde met de Aarde, aldus hemels en goddelijk, zijnde een een zender moet de zuivere Liefde eerst hetzelfde binnenin jullie creëren, dus door eenvoudig deze liefde te inhaleren zal het een reactie, een genezings- en zuiveringsproces binnenin jullie wezen en werkelijkheid creëren. Dit zal zich alleen voordoen omdat jouw ziel akkoord gegaan is en jij er gereed voor bent.
Het is onze energie, van Aartsengel Raphael en Aartsengel Zadkiel waar jullie een beroep op kunnen doen om jullie van dienst te zijn. Liefde zal als een wervelwind door jullie heen stromen en zou in sommige gevallen agressief lijken te zijn met diens impact op jullie wezen, maar met onze ondersteuning kunnen wij de impact van deze allerhoogste Liefde reduceren en een meer gemakkelijke overgang toestaan. Ik, Aartsengel Raphael zal de genezing specifiek op een emotioneel en fysiek lichaamsniveau ondersteunen, alles in/naar een staat van de uitlijning met Liefde bewegend. Ik, Aartsengel Zadkiel zal jullie ondersteunen bij het met gemak accepteren van de transformatie en de verschuivingen, en zal ook jullie acceptatie van de veranderingen en de gemanifesteerde uitkomsten ondersteunen. Doe alsjeblieft een beroep op ons om jullie van dienst te zijn. Wij zullen aan beide zijden van jou staan en onze energieën volledig met die van jou vermengen, een drie-eenheid van Licht creërend en dan een gehele Eenheid van Licht. Wij zullen dan aldus innig en diepgaand met je werken, jouw energie kalmerend en verzachtend terwijl wij de noodzakelijke kracht die je nodig bent aanbieden.
Wij helpen werkelijk en zullen werkelijk helpen bij de opkomst van de Liefde binnenin jouw wezen, specifiek jouw Ziel. Jouw Ziel heeft stromen van Licht, en binnenin deze stromen van Licht zijn er diverse energetische coderingen van Liefde, wat verwant is aan de strengen van DNA. Nieuwe strengen van liefde ontwaken nu binnenin jouw Ziel, welke nooit eerder vermengd of belichaamd werden met een menselijke en fysieke gestalte; het is een grote indicatie van de evolutie op de Aarde. Terwijl de strengen van Liefde ontwaken vanuit jouw Ziel, zullen zij met de strengen van DNA binnenin jouw eigen fysieke lichaam versmelten, jouw fysieke lichaam zal letterlijk zingen en de trilling van de hogere opperste en goddelijke Liefde dat tevoorschijn komt vanuit jouw Ziel vasthouden. De Engelachtige Liefde is uitermate aanwezig binnenin de Strengen van Liefde die tevoorschijn komen. Om volledig de Engelachtige Liefde op de Aarde te belichamen zal een krachtige transformatie en verschuiving in de evolutie en de ervaring van zielen in de menselijke gestaltes op de Aarde zijn.
Het proces van het jezelf en jouw energieën te aarden is nu essentieel. Het Aarden is een vorm en proces welke de belichaming helpt. De goddelijke energieën binnenin jouw wezen komen waarlijk tevoorschijn nu en dus jezelf aarden is vaak verwant aan het verankeren, erkennen en belichamen van iedere verschuiving, opkomst en ontwaking binnenin jou, aldus balans en het gemak van ontwaken creërend. Wij nodigen jullie uit om een beroep op Aartsengel Sandalphon te doen om te helpen en van dienst te zijn bij jullie aardingsproces. Jullie mogen iedere ochtend aan Aartsengel Sandalphon vragen:
"Geliefde Aartsengel Sandalphon, alstublieft aard mijn energieën om de belichaming, het evenwicht en een grotere her/erkenning van mijn Liefde te helpen gedurende vijf maal tijdens mijn dag als het gepast is. Ik geef aan U de toestemming om toegang te krijgen tot mijn energieën en te herkennen of er meer of minder aarding nodig is. Dank u wel. "
Wij zijn hier ter ondersteuning en dienstverlening aan jullie,
Aartsengel Raphael en Aartsengel Zadkiel

(Natalie - Het woord Kanaal betekend en duidt op een wezen die de Schepper tot uitdrukking brengt) 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Natalie Glasson © - Website : www.omna.org

Geen opmerkingen:

Een reactie posten