zondag, april 13, 2014

Aartsengel Michael - Wees een Zendeling van Liefde! - 13 april 2014 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
Wees een Zendeling van Liefde!
13 april 2014 / Rita Pulmans
 
Geliefde Aartsengel Michael,
15 april is het bloedmaan. Wat heeft dit specifiek te betekenen? En wat kunnen we doen om onszelf te ondersteunen in dit proces van vernieuwing.
Kunt u ons geliefde Lord, de betekenis geven van wat het met ons doet?

Aartsengel Michael:
Lieverd, geliefde mensenkinderen,
Kom onder het juk vandaan! Kom vandaan onder het juk van de lasten die jullie je steeds hebben opgelegd.
Ga voorbij aan het doemdenken van (aan) oorlog.
Ga voorbij aan de onmachtige gedachte dat jullie steeds je macht in een legermacht wensen te leggen.
Ga voorbij, nee meer nog, leg neer de wapens van onkunde en "on-integriteit".
Leg neer de wapens van luiheid en toekijken en jezelf verloochenen in (van) je kracht.
Weet geliefde zielen dat jullie, zoals ik jullie reeds meermaals heb verteld, dat jullie je Meesterschap dienen te aanvaarden. Dat jullie je Meesterschap dienen te erkennen. Daar jullie zo geliefden je eigen leger (kunnen) vormen, en dit is het leger van de liefde.
Ik Aartsengel Michael noem dit geen leger, maar een "individuele gebeurtenis", daar jullie vanuit jezelf dienen te handelen en te weten dat alles geliefden begint bij één gedachte. Eén gedachte is reeds voldoende om een positief zaadje te planten in de goede richting, net zoals één negatieve gedachte een plantje wordt dat een verwoestende uitwerking kan hebben. Daarom geliefden, plant je vlag van vrede eerst en vooral in jezelf. Eerst en vooral in je eigen hart en zie niet steeds de balk* in de ander.

Zie de goedheid en de goedertierenheid dewelke jullie van Vader/Moeder God hebben "geërfd". Zie deze en zie deze vooral in jullie harten. Zodat geliefde kinderen van de Aarde deze bewoonbaar gemaakt kan worden, dit voor de nieuwe kinderen op komst.
De nieuwe kinderen zullen de Aarde erven, net zoals jullie, en er zal geen tweedracht meer zijn. Er zal geen onmacht nog verkeerd gebruikte macht meer zijn. Er zal enkel vrede en vreugde zijn op deze vernieuwde Aarde. Dit alles is in volle opgang, in beweging ook, en zal bij en tijdens de dagen van de bloedmaan zijn ommekeer verkrijgen. Bloedmaan zal een heilige Bloedmaan worden/zijn. Dit door jullie geliefden.
Dit door jullie liefde uit te stralen naar mens en dier. Dit door jullie gedachten in liefde over de Aarde te zenden. Wees een zendeling van Liefde!
Een Zendeling van Liefde geliefde harten, door je woorden te wikken en te wegen tijdens de dagen van bloedmaan. (en erna!) Maar wikken en wegen is hier niet voldoende. Het is meer dan dat, veel meer.
Wat belangrijk is geliefden is dit: alles maar dan ook alles; doorstroom het met je onvoorwaardelijke Liefde! Leef vanuit jullie onvoorwaardelijke Liefde.
Wees Liefde.
Ben Liefde!
Deze dagen zijn zeer belangrijk voor de Aarde en jullie zelf. Nuttig je heilig ChristusLicht met volle teugen. Ga in Meditatie. En vooral geliefden, mag ik Aartsengel Michael jullie deze raad geven: ga uit je angsten geliefde zielen.
De angst heeft jullie reeds veel te lang parten gespeeld. De angst heeft jullie eonen lang in de greep gehad. Laat los! Laat los in vertrouwen. Vertrouwen in je Hogere Zelven, jullie eigenste ChristusLicht!
Vertrouw jullie toe aan God Vader/Moeder Almachtig. 
Vader/Moeder God, Schepper van Hemel en Aarde.
En jullie geliefden zijn medescheppers van de Nieuwe Aarde.
Laat jullie Inner-Christuslicht bevruchten door je vertrouwen. 
Laat jullie Christus ontwaken.
Wees hierin niet te bescheiden, daar jullie allen zonder uitzondering wandelende Christussen (zullen) zijn op de nieuw geboren Aarde. Zo binnen zo buiten. Zo Moeder Aarde, zo jullie.
Weten jullie en begrijpen jullie geliefden de "samenhang" in dit alles? Jullie beginnen het meer en meer te voelen, dat alles maar dan ook alles in samenwerking moet zijn. En dit is wat onze geliefde zuster Maan tijdens haar heilige bloeddagen jullie komt vertellen.
Ga in "gemeenschap" tijdens deze heilige dagen. Ga in bevruchting naar je ChristusLicht. Ga naar de heilige baarmoeder van Moeder Aarde en verbind je zo met Moeder Aarde, in haar Licht. Ga zo verder in verbinding vanuit je gronding naar en vanuit het kristalhart van de Aarde en maak verbinding met jullie Hogere Zelven. Zodat geliefden de kracht vanuit jullie Zelven komt.
Zodat de kracht geliefden om verandering niet buiten jullie ligt, maar in jullie. De kracht van omkering en verandering ten Goede ligt in jullie Macht. Zoek het niet meer in een legermacht buiten jullie om deze verandering te bekomen. Maar weet en zie, voel en straal jullie gechristend Licht de wereld in. Geen enkele bom noch kogel zal jullie raken, daar deze er niet meer zijn.
Daar jullie geliefden met jullie ChristusLicht de Vrede brengen.
Ik Aartsengel Michael heb gesproken.

* Deze zin zinspeelt op de woorden "iemand ziet wel de splinter in het oog van een ander, maar niet de balk in zijn eigen oog.”waarop A.E.M. hier doelt op het gegeven dat we zelfs van de splinter een balk maken naar de ander toe.

Channeling van Rita Pulmans. 
© Copyright Rita Pulmans 
Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst. De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be
Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten