dinsdag, april 29, 2014

Aartsengel Michael via Ronna Herman: Nieuwe Stralen van Geïndividualiseerde Expressie - Mei 2014


 
Aartsengel Michael
"Nieuwe Stralen van Geïndividualiseerde Expressie"
Doorgegeven via Ronna Herman, LM-05-2014 (Mei 2014)

Geliefde meesters, wij zullen doorgaan met onze terugblik en uitbreiding aangaande sommige van de meest belangrijke technieken en informatie die wij jullie gedurende de voorbije tweeëntwintig jaren gegeven hebben. Het is tijd om vele van de oude beperkende gedachtevormen en structuren die jullie als jullie persoonlijke werkelijkheid geaccepteerd hebben los te laten, te transmuteren of op te waarderen. Als je enige tijd zult spenderen in meditatie en contemplatie, het overzien van de structuren die jullie gecreëerd hebben in jullie derde/vierde dimensionale werkelijkheid, hetgeen de mentale, emotionele, fysieke en zelfs enige van de spirituele beperkingen omvat, zullen jullie snel vaststellen dat het tijd is om vele van de knevels los te laten die jullie gebonden houden zodat jullie snel en stijlvol in/naar de uitbreidende, bekrachtigende wereld van de toekomst mogen verhuizen.
Velen van jullie hebben het gevoel alsof jullie in de definitieve etappe zitten van een lange, moeilijke race en dat jullie energie en enthousiasme tanende zijn. Jullie raken steeds meer ontgoocheld met de glamour van jullie wereldse bestaan, en de dingen die jullie normaal gesproken stimuleren lijken ietwat vaal geworden en saai. Het is omdat jullie in en uit twee enorme verschillende werkelijkheden of diverse dimensies in één keer verschuiven, en jullie vier lagere lichaamssystemen (fysiek, mentaal, emotioneel en etherisch), proberen zich aan te passen en bij te komen met jullie Ziel/Spirituele Zelf. Dit heeft veel stress en spanning op jullie aardse voertuig geplaatst.
Een groot aantal van jullie hebben en maken een kwantumsprong in/naar het galactische bewustzijn, waardoor jullie oude wereld/staat-van-zijn veel sneller wegvalt dan dat jullie de verfijnde energieën/trillingen en concepten van jullie nieuwe hogere frequentie-bestaan kunnen integreren. Als jij je er bewust van wordt aangaande wat er plaatsvindt, zal je niet zo gestrest en verward zijn. Geloof ons alsjeblieft wanneer wij zeggen, dat verlichting ophanden is. Eén van onze grootste wensen is om jullie te helpen bij het proces zodat jullie overgang met gemak en gratie voltooid kan worden. Gedurende deze vele voorbije jaren, was dat het waar veel van de informatie, meditaties en oefeningen die wij jullie gaven over ging: het transmuteren van oude negatieve energiepatronen. Dit proces is noodzakelijk om ruim baan te maken voor de infiltratie en integratie van de ijle cellen van het ScheppersLicht--de hogere frequentie, krachtige nieuwe Stralen van de Geïndividualiseerde Expressie van de Opperste Schepper.
Het eerste gedeelte van dit proces was het bouwen van je Piramide van Kracht/Licht in de vijfde dimensie. Toen je deze wonderbaarlijke plaats gecreëerd had, plaatste je het decor voor de kwantumsprong waar we over gesproken hebben. De schitterende verfijnde energieën van de Opperste Schepper kunnen niet rechtstreeks omlaag gestraald worden naar de Aarde of in/naar de derde-/lagere vierde dimensionale omgeving. Het merendeel van de mensheid en een groot aantal aan plaatsen op de Aarde zijn nog steeds niet gereed voor dit geschenk; het zou teveel chaos creëren onder de massa's en voor jullie planeet. Daarom, moet het dramatisch omlaag gebracht of gefilterd worden op een manier zodat het toegankelijk zal zijn voor iedereen en voor het grootste rendement.

Wij hebben aan jullie uitgelegd hoe stralende piramide-gevormde Licht Stations op hun plaats zijn door dit gehele Sub-universum heen, binnenin iedere dimensie en sub-dimensie, waarin jullie een etherische replica van jullie zelf achterlieten iedere keer dat jullie je Essentie fragmenteren of afscheiden in/naar kleinere en kleinere mannelijke en vrouwelijke facetten van bewustzijn. Jouw etherische Levens-/Lichtkoord weeft een pad door dit gehele Sub-universum heen. De gloeidraad van Goddelijk Licht welke jou verbindt aan elke van de fragmenten van Zelf is ook stevig verbonden met jouw schitterende God Zelf / IK BEN Aanwezigheid, onze Moeder/Vader God binnenin de Grote Centrale Zon, en uiteindelijk, met de Opperste Schepper.
Wanneer je in de Wereld Piramide van Licht gaat, welke een holografische replica van de wereld bevat, en Liefde/Licht van de Schepper inademt en heilige, onvoorwaardelijke Liefde uitademt, wordt deze wonderbaarlijke energie gefilterd of verdunt zodat het ontvangen kan worden door iedereen die gereed en bereid is om diens hartcentrum te openen, daardoor het proces van transformatie in/naar een galactisch spiritueel/menselijk Wezen initiërend.
Wanneer je in jouw persoonlijke piramide gaat of een piramide bouwt voor een specifiek project of specifieke taak, open je de weg voor de volle kracht, de variëteit, en het spectrum van de nieuwe Stralen van Expressie om in/naar jouw tempel van licht te gutsen en om jou en jouw inspanningen te helpen. Je opent jouw persoonlijke toegangspoort naar overvloed als je een heilige ruimte creëert voor de God Geest om zich bij jou aan te sluiten in het co-creatieve proces. Herinner je, wij hebben jullie heel vaak verteld, dat jullie meesters van cocreatie zijn, jullie zijn het slechts vergeten. Herinner je ook dat overvloed in een veelvoudigheid van vormen komt.
Het Oneindigheids Ademhalingsproces is een andere manier van het toegang verkrijgen tot de nieuwe energieën van Creatie. Als je de ascentie chakra ontsteekt welke gelokaliseerd is aan de bovenzijde van de ruggenwervel en aan de basis van het brein, begin je het proces van het openen van de toegangspoort tot het galactische bewustzijn. Dit belangrijke ontstekingspunt is een onontbeerlijk deel van het huidige menselijke evolutieproces. De gehele mensheid werd geprogrammeerd voor dit evenement, en vroeger of later, zal het in iedere individuele ziel op de Aarde plaatsvinden. Als je de Oneindigheids Ademhaling ademt en het spiraalsgewijs naar beneden in/naar de Aarde ziet gaan en naar buiten de ethers in, help je ook dit verbazingwekkende geschenk beschikbaar te maken voor de eerste, tweede, derde en vierde dimensies, en ieder facet van God-Bewustzijn daar binnenin.
Het leren om het geschikte niveau van ALFA besef te handhaven is ook een belangrijk gereedschap. Het helpt jou bij het bereiken en handhaven van het adequate evenwicht in jouw energie/aura gebied, waardoor je een fijn afgestemd, harmonieus instrument wordt, daardoor alleen frequenties van Liefde/Licht projecterend zonder wat voor disharmonie dan ook. In een eerder bericht, introduceerden wij ook aan jullie de term METAVISIE, welke een staat is van een vergroot en gefocust besef, waardoor je altijd afgestemd bent op de wijsheid van jouw Hogere Zelf en IK BEN Aanwezigheid. Dit is één van de voordelen van het worden van een Alfa Meester. Wanneer Metavisie gebruikt wordt, wordt je een waarnemer alsook een deelnemer van het leven. Je zult snel wat voor negatieve gedachtepatronen dan ook eruit filteren terwijl je leert om alleen de hoogste Schepper waarheid toe te staan om jouw krachtgebied te betreden en binnenin jouw Wezen de heerschappij te laten nemen. Jouw conceptuele visie en intuïtie zijn aanzienlijk uitgebreid voorbij het normale. Je zou het kunnen vergelijken met de virussen die zo ongebreideld zijn in jullie wereldwijde web van de computertechnologie. Daar zijn diegenen die jullie bombarderen met vernietigende energieën, om wat voor reden dan ook, en ook diegenen die frauduleuze of negatieve/lage frequentie mailings sturen. Je moet barrières/filters opzetten en deze boodschappen/energieën afwijzen op iedere mogelijke manier, en het is belangrijk dat je waakzaam blijft en hen één stap voor blijft. Het is hetzelfde met de subtiele energieën die zich in het collectieve bewustzijn van de mensheid snel vermenigvuldigen--je moet wat voor disharmonieuze energie dan ook eruit vandaan filteren, geen besmetting toelatend, alleen die gedachtetrillingen toestaan die in harmonie zijn met jouw Meester-Zelf.
Terwijl aan de Stralen van jullie zonnesysteem en galaxy de nummers één doorgaand naar twaalf toegewezen werden, zullen de nieuwe Stralen waarover wij spreken bekend zijn door hun kwaliteiten van expressie. Maak je geen zorgen over de kleuren, want zij kunnen een mix zijn van iedere of alle andere Stralen, hoe het ook is dat je hen tot uitdrukking wilt brengen. Jij bent de artiest, de bouwer en degene die deze Stralen kwalificeert, en het creatieve potentieel is grenzeloos. Deze Stralen (welke de sub-stralen van de twaalf belangrijke Stralen van dit Sub-universum genoemd zouden kunnen worden) zullen de luminescentie en kracht van het Opperste Scheppers Licht Essentie uitstralen. Deze Stralen zijn ietwat bedoeld om anders gebruikt te worden dan de zeven Stralen van jullie Zonnesysteem en de vijf Stralen van het hogere bewustzijn. Zij kunnen gebruikt worden in een grote variëteit van combinaties en manieren, want zij zijn zeer gespecialiseerde energieën.  
Laat ons beginnen met jullie fysieke voertuig: Ga in/naar jouw werk Piramide van Licht en ga op de kristallen tafel liggen. Je zou om de Straal van gezondheid en vitaliteit kunnen vragen om voort te stralen in/naar jouw fysieke voertuig; of de Stralen van schoonheid, jeugdigheid, coördinatie, kracht, macht, elegantie, helder zien, helder horen, flexibiliteit, en wat voor andere attributen dan ook die in je gedachten komen en die jouw fysieke welzijn zullen verbeteren.  Roep op en activeer per keer alleen één of twee van de energieën van iedere straal. Weet dat jouw Goddelijke IK BEN Aanwezigheid en jouw OverZiel Hogere Zelf het proces in de gaten zullen houden, en zullen verzekeren dat je alleen de geschikte hoeveelheid van deze krachtige energieën integreert en niet meer. Jouw wens zou niet alleen voor een versnelde transformatie moeten zijn, maar dat de wet van gemak en gratie altijd toegepast wordt. Het is de bedoeling dat jullie van het proces genieten, geliefden. De tijd van pijnlijke lessen, trauma, stress en mislukkingen kan voorbij zijn, als je het proces toestaat om voor jou te werken, door uit het rijk van oorzaak en gevolg of karma te verhuizen, en in/naar de rijken waar de Wet van Gratie van toepassing is.
Focus je nu op het emotionele lichaam: Als je bij het hoofdeinde van jouw kristallen tafel staat, zie jouw emotionele lichaam manifesteren en vorm aannemen op de tafel. Hoe verschijnt jouw emotionele lichaam aan jou? Bestudeer het gedurende een moment en observeer de verschillende nuances, kleuren en vormen die jouw emotionele lichaam opmaken. Je zou verrast kunnen zijn over wat je ziet. Als jouw innerlijke zicht niet geactiveerd is in deze tijd, vraag dan dat dit gedaan wordt, maar ondertussen, weet gewoon intuïtief de vorm en de kleuren die aanwezig zijn. Wat het ook is dat je gewaarwordt zal geldig zijn, en als je blijft oefenen, zullen jouw innerlijke zintuigen zich in geconcentreerdheid verscherpen. Je zou kunnen beginnen door te vragen om de frequenties van de Straal van zuivere Scheppers Liefde om voort te gutsen en jou tot overstromen aan toe te vullen, alle gevoel van gebrekkigheid, schuldgevoel, schaamte en twijfel wegspoelend. Nu, op hun beurt, roep de Straal van mededogen op; de Straal van genade en vergiffenis; de Stralen van ontvankelijkheid, passie, vreedzaamheid, harmonie, welwillendheid, verfijning, intuïtie, moed, en ga zo maar verder. Zie dan jouw emotionele lichaam gevuld worden met elke van deze specifieke energieën terwijl je de maximum hoeveelheid integreert die voor jou op een bepaald moment geschikt is.
Focus je nu op het mentale lichaam: Wederom, sta aan het hoofdeinde van jouw kristallen tafel, en zie jouw mentale lichaam manifesteren en op de tafel vorm aannemen. Hoe ziet jouw mentale lichaam er voor jou uit? Is het sterk en goed-gedefinieerd, of is het gedempt met rommelige en vervormde kleuren? Vraag dat de Stralen van de waarheid, de wil, heldhaftigheid, wijsheid, intelligentie, focus, creativiteit, Goddelijke gedachte, taal/patronen van Licht, heilige geometrie, discipline, organisatie, wetenschappelijke informatie, orde; de Straal van ontvangen; de Straal van geven/delen, ieder op z'n beurt, omlaag stromen door het grote generator kristal heen dat boven het centrum van de tafel hangt en in/naar jouw persoonlijke piramide van Licht gaat. Jouw IK BEN Aanwezigheid zal de Essentie van iedere Straal van Expressie in diens zuiverste vorm in/naar jouw etherische replica filteren. Zie jouw piramide gevuld worden met de Essentie en de kracht van elke van deze Stralen als zij alles binnenin vullen. Weet dat je het geschenk van iedere Straal met je mee terug zult brengen in/naar het fysieke rijk waarin je momenteel verblijft. Het is voor jou om op te eisen, te gebruiken en te delen als je werkelijk in/naar jouw rol stapt als een Medeschepper met onze Vader/Moeder God.  
Je mag je ook op jouw Etherische Lichaam focussen, welke de blauwdruk van jouw lichaam van Licht bevat. Het etherische lichaam omringt het fysieke voertuig, en de vervormingen en onvolmaaktheden huisvesten daar eerst voordat zij binnenin het fysieke voertuig manifesteren. Nu is het proces omgedraaid. De Essentie van de volmaakte Creatie van de fysieke gestalte is opgeslagen binnenin het etherische lichaam, en je moet dat deel van jouw Wezen wederom met harmonieus Licht vullen zodat het toegankelijk zal zijn voor jouw fysieke lichaam. Hoe ziet jouw etherische lichaam eruit? Kan je donkere webben van vervormde energie erdoorheen zien? Zijn er plakken die dichter en donkerder zijn dan andere? Waar zijn zij? Dit zal jou vertellen waar jouw lichaam uit balans en in de meeste stress is, en waar het waarschijnlijk is dat je de volgende gezondheidscrisis of ziekte zult ervaren.
Bijgevolg, terwijl je in een lichte ALFA staat bent mag je wensen om je op het fysieke lichaam te concentreren gedurende een week of twee terwijl jij je lichaam voorbereid om deze krachtige energieën te ontvangen en te manifesteren. Als je, op wat voor manier dan ook, je gedesoriënteerd begint te voelen, niet geaard, of oncomfortabel, stop dan het proces gedurende een dag of twee voordat je verder gaat. Laat Spirit jouw gids zijn en vergelijk jouw voortgang of transformatie niet met dat van iemand anders. Je tapt in op jouw eigen Goddelijke intelligentie en je activeert jouw eigen creatieve genialiteit. Ieder dag, of zo vaak als mogelijk is, neem een paar momenten en stem je af op de intelligentie van jouw fysieke voertuig en jouw LichaamsElementaal. Dit is jouw diepe onderbewuste geest, welke in het begin alleen perfectie kende, maar je hebt het eeuwenlang opnieuw geprogrammeerd met negatieve gedachten die geleidelijk aan resulteerden in onvolmaaktheid, ongemak, en ziekte. Het is een ietwat langdurig proces, maar je ontbindt de negatieve gedachtevormen en herinstalleert wederom de blauwdruk van perfectie--het Adam/Eva Kadmon Lichaam. Dit maakt deel uit van de reden dat je zoveel symptomen ervaart zoals: desoriëntatie, futloosheid, het onvermogen om je te concentreren en ga zo maar verder. Dat wat honderden aan duizenden jaren nam om te manifesteren wordt teruggedraaid in een verbijsterende korte tijdspanne.
Op z'n minst één maal per week, focus je op jouw emotionele lichaam/aard, en neem de inventaris op van wat er veranderd is sinds de laatste keer dat jij je afstemde. Voel jij je meer in evenwicht en vreedzaam? Ben je beter in staat om de stress van jouw dagelijkse leven te hanteren? Ben je meer toegevend of tolerant met de mensen rondom jou heen? Ben je in staat je te focussen op het grotere plaatje in plaats van op het kleine verhaal? Wat beter is, of erger? Wat wens je het meest te veranderen? Stel je prioriteiten en doe dan een beroep op iedere specifieke Straal van Expressie, terwijl je geleidelijk alle verfijnde attributen en energieën van jouw nieuwe werkelijkheid integreert.
Focus je ook op z'n minst één keer per week op jouw mentale lichaam. Denk je helderder? Ben je in staat informatie op een efficiëntere manier te verwerken en te sorteren zodat je de wijsheid van iedere ervaring of wisselwerking mag verzamelen? Ben je meer gedisciplineerd? Vind je het gemakkelijker en meer vreugdevol om jouw verplichtingen te vervullen? Voel jij je meer afgestemd op jouw hogere intelligentie en heb je meer inspirerende, creatieve ideeën? Hoe heeft jouw bewustzijn zich verschoven en wat is er veranderd als een resultaat? Wanneer het ook is dat je het wenst, mag jij je identificeren met en je focussen op de kleuren van de Stralen die naar jou geprojecteerd worden; echter, eerst, concentreer je alsjeblieft op de gevoelskwaliteiten van iedere Straal. Iedere keer integreer je een andere Straal van Expressie, jouw aura gebied zal veranderen. Voortaan, als je de Liefde/het Licht van de Schepper uitstraalt, zal het de vergrote kwaliteiten van iedere Straal aannemen die je hebt geabsorbeerd. Door dit aldus te doen, zal je beginnen jouw eigen unieke Straal van God Licht te projecteren--jouw geschenk aan de mensheid.
Geliefden, wij bieden jullie wederom een manier aan om toegang te verkrijgen tot jullie volledige Goddelijke potentieel, dat deel van jullie dat er eonen lang op gewacht heeft om zich opnieuw met jullie te verbinden. Wij kunnen jullie de weg tonen, maar jullie moeten de stappen nemen en door het proces heengaan. Wij beloven dat het de inspanning waard zal zijn. Wij verlengen onze handen in kameraadschap en wij vermengen onze Essentie met die van jullie. Wij sturen jullie Stralen van vrede/vreedzaamheid en vreugde, maar bovenal, sturen wij jullie onze liefde.
IK BEN Aartsengel Michael en ik breng jullie deze waarheden. 

Vertaling: Cobie de Haan -  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten