dinsdag, april 01, 2014

Aartsengel Michael via Ronna Herman - April 2014 -- Engelen van Genade --


 
Aartsengel Michael
"Engelen van Genade"
Doorgegeven via Ronna Herman, LM-04-2014 (April 2014)

Geliefde meesters, tijdens deze verontrustende tijden van grote verandering terwijl de, schijnbare, eindeloze catastrofen en het lijden rondom de wereld plaatsvinden, wensen wij dat jullie weten dat wij altijd hier zijn om jullie te helpen en jullie de weg te laten zien. Eén van de grootste geschenken tijdens deze tijden van de menselijke evolutie is jullie bewuste besef van jullie intieme relatie met de engelachtige rijken. Het werd vele keren eerder geadresseerd en uitgelegd, maar sta mij toe om wederom jullie geheugen op te frissen als tot hoe de engelachtige rijken in het grootse plan van de Schepper passen, samen met een kort overzicht van wat onze functies zijn.
Tijdens deze tijden van de grote ontwaking van de mensheid, beginnen diegenen van jullie die in het proces van de integratie van de vele attributen en talenten van jullie Hogere Zelf zitten, en die ingetapt hebben in de opslagruimte van de wijsheid van jullie Heilige Geest, een begrip te verkrijgen van hoe de Universele Wetten werken in jullie multidimensionale wereld van werkelijkheid. Wij hebben jullie vele keren verteld dat jullie je uit de "beperkende emotionele concepten van religie/spiritualiteit," moeten ontwikkelen en de heilige wetenschap en de Universele Wetten van spiritualiteit moeten beginnen te leren en na te leven.
Wij hebben met grote diepgang uitgelegd over de overvloedigheid van Piramiden van Licht die door ieder dimensionaal niveau van dit Sub-universum verspreid zijn. Wij hebben in groot detail uitgelegd hoe je een etherische werkpiramide kunt creëren in de vijfde dimensie waar je de Zaadgedachten mag planten voor wat voor nieuwe creaties dan ook die je wenst te manifesteren. Je kunt daar ook naartoe gaan en via een ritueel van vergiffenis, iedere en alle disharmonische overeenkomsten die je met anderen vanuit jouw verleden, heden en toekomst gecreëerd hebt breken, daarmee iedere en alle negatief trillende tijdlijnen opruimend. Wanneer jij je focust op een specifiek persoon, zal het hun Hogere Zelf zijn die hen in/naar jouw werkpiramide brengt; hij/zij zal in diens etherische lichaam in/naar de piramide getransporteerd worden, ingesloten in een gebied van beschermend Licht. Je zou altijd een persoon diens Hogere Zelf staande achter hen moeten visualiseren, en jouw Hogere Zelf zal ook jou dirigeren. 
Je hebt ook jouw eigen persoonlijke Piramide van Licht in het geschikte niveau van de vijfde dimensie gelokaliseerd. Als je niet bekend met dit concept van de hogere rijken bent, stellen wij voor dat je de volledige uitleg leest die gegeven werd, en dan moedigen wij je aan om van dit prachtige geschenk gebruik te maken, als het met jouw waarheid resoneert. (pagina's 125-130 *Scripting Your Destiny* - dit is een Engelstalig boek en hiervoor moet betaald worden, maar zie ook Krachtpiramide)
Voor diegenen met een meedogende natuur, door de vele eeuwen heen, ongeacht het ras, de cultuur of de religie, is er altijd een ingeboren verlangen geweest om te bidden voor of liefdevolle gedachten en energie naar anderen te sturen, specifiek geliefden die in ellendige situaties waren/zijn of groot verdriet ervaren. In het verleden, was dit altijd een liefdevolle handeling van geloof/vertrouwen, want bijna niemand was zich ervan bewust over het hoe of indien dit prachtige geschenk door de bedoelde ontvanger ontvangen werd.


Wij hebben dit concept aan onze boodschapper uitgelegd, en zij heeft het gedeeld met diegenen die actief onze leringen met diepgang bestuderen via de doorgaande webinars die zij en haar spirituele/zaken partner, Randy Monk, op een regelmatige basis presenteren. Er is een afdeling in het engelachtige rijk die genoemd wordt: de Engelen van Genade. Deze krachtige groep van engelachtige wezens is onder het bestuur van de Vrouwelijke Aartsengelen en de Orde van de Godin. Zijn brengen alle attributen, kwaliteiten en deugden van onze Moeder God over, en het is hun missie om de onvoorwaardelijke Liefde/Licht te ontvangen dat wie dan ook naar een ander persoon toestuurt. Als de bedoelde ontvanger diens hartcentrum open en ontvankelijk is, zal de Liefde/het Licht in hun auragebied stromen, en zal het langzaam geïntegreerd worden in hun vier lagere lichaamssystemen, hen daardoor toegang gevend tot een speciale bezieling van God Licht. Een Engel van Genade zal altijd verschijnen en in de nabijheid van een persoon blijven die zuivere onvoorwaardelijke Liefde/Licht gestuurd wordt. Voor diegenen die nog steeds klem zitten en lijden in de dichtheid van de derde en lagere vierde dimensies, zal de Engel van Genade de Liefde/het Licht integreren en het opslaan in hun Heilige Hart Kern, zodat het altijd direct beschikbaar is wanneer de bedoelde ontvanger gereed is om diens hartcentrum te openen en het kostbare geschenk van liefde te ontvangen. Als een persoon nooit het schild van negativiteit verwijdert en diens hartcentrum tijdens dit leven opent, zullen de Engelen van Genade die over hem/haar waken met hen meegaan wanneer zij overgaan in/naar het volgende rijk. De Engelen van Genade zullen de liefdevolle energie in reserve houden die jij overgedragen hebt aan jouw geliefde totdat hij/zij gereed is om te "ontwaken". Het zou een prachtige troost voor jullie moeten zijn te weten dat de ontvanger zich bewust zal zijn van wie het onbetaalbare geschenk van liefde naar hen toegestuurd heeft.
Denk eraan dat je geen Adamantine Deeltjes van Scheppers Licht rechtstreeks naar andere mensen stuurt; je stuurt hen Liefde/licht, hetgeen in de gaten gehouden zal worden door jouw Hogere Zelf wat betreft de geschikte "formule van Liefde/Licht" voor die persoon. Het zal ook in de gaten gehouden worden door het Hogere Zelf van de andere persoon wat betreft het wanneer en hoeveel van jouw geschenk een persoon in staat zal zijn op wat voor tijdstip dan ook te integreren.
Zoals wij vele keren verklaard hebben, geven wij jullie deze concepten in de eenvoudigste termen mogelijk voor jullie betere begrip. Echter, jullie zouden je er bewust van moeten zijn dat alle hogere waarheden veel ingewikkelder zijn dan dat jullie op jullie huidige niveau van bewustzijn kunnen begrijpen. Wij openbaren en leggen steeds meer universele concepten uit terwijl jullie in jullie Zelfbesef groeien, en als jullie het nieuwe ervaren, in meer krachtige frequenties van Licht. Als jullie gereed zijn om het te integreren, verfijnen wij jullie kosmische kennis geleidelijk en breiden deze uit. Hoe meer verfijnde frequenties jullie integreren, hoe sterker de wens zal worden om de krachtige liefdevolle energie die jullie van binnenuit jullie Heilige Hartcentrum voelen pulseren te delen. Jullie zullen beginnen om jullie visie uit te breiden, en jullie liefdevolle energie zal voortvloeien voorbij jullie familie en de nabije cirkel van vrienden, als jullie steeds meer mensen omvatten, totdat jullie uiteindelijk een groepsbewustzijn zullen verkrijgen die de gehele mensheid, de Aarde en de gehele Schepping omvat.
Er zijn vele niveaus en afdelingen binnenin de Hemelse Hiërarchie van engelen, welke nog steeds slechts één facet van de Scheppers bewuste expressie van Zelf zijn. Wij, de Aartsengelen, dragen de attributen en deugden van Gods bewustzijn, net zoals jullie dat doen. Maar het verschil is dat wij specifiek attributen van de Schepper uitstralen … je zou kunnen zeggen de aansturende kracht van verscheidene belangrijke aspecten van de God Geest. Wij belichamen geloof/vertrouwen, liefde en absolute gehoorzaamheid aan de Schepper en onze Vader/Moeder God, altijd. Het engelachtige rijk in diens vele expressies werd gecreëerd door de Schepper om jullie, de dapperen, te helpen, te gidsen, te koesteren en te instrueren die ermee instemden om zichzelf te verminderen in/naar mindere wezens om het God bewustzijn in diens meest gefragmenteerde vormen te ervaren. Oorspronkelijk, belichaamden jullie alle aspecten en attributen van de God Geest, maar geleidelijk terwijl jullie omlaag reisden door de eeuwen en de hogere dimensies, lieten jullie je hogere bewustzijn achter in de zorg van jullie IK BEN Aanwezigheid.
De Elohim, de mentale uitstraling van de Schepper, de grote bouwers van de vorm, en de wonderbaarlijke Deva en Elementale Koninkrijken, die hielpen creëren en nu het volledige natuur koninkrijk op Aarde en op anderen werelden overzien, staan ook paraat om jullie in deze turbulente tijden van overgang te helpen. Wij hopen dat jullie als jullie waarheid geaccepteerd hebben dat jullie allemaal bescherm engelachtige Wezens hebben die aan jullie toegewezen zijn op het tijdstip van jullie geboorte, die jullie getrouw zullen beschermen en dienen binnen de limieten van de Universele Wet, en tot de graad dat jullie het toe zullen staan. Er zijn andere prachtige engelachtige Wezens gereed en bereid om jullie te dienen, maar je moet erom vragen, want het is hen niet toegestaan om jullie vrije wil te overtreden.
Liefde en vreugde trekken engelen als een magneet aan, want hun grootste wens is om dienstbaar voor de mensheid te zijn. Smeken is niet de manier om hun gunst te verkrijgen, maar hen vragen om jou te helpen bij jouw inspanningen zal hun medewerking verzekeren. Zij zullen je helpen om jouw dromen te manifesteren, als dat wat je wenst voor het hoogste goed van allen is; echter, je moet begrijpen dat het in hun tijd en op hun manier zal gebeuren. Het concept van geld is voor hen verwarrend; in plaats daarvan, vraag hen om jou te helpen overvloed te manifesteren, vreugde, liefde en vrede/vreedzaamheid … dit begrijpen ze. Maar jij moet ook jouw deel doen door de noodzakelijke stappen te nemen, alsook wat voor zelf-saboterende overtuigingen dan ook te elimineren die je nog steeds huisvest in jouw onderbewuste geest.
Er zijn liefdevolle, engelachtige Wezens om jou met jouw zaken van het hart te helpen, en met jouw mentale of creatieve inspanning ... zij zullen je helpen om jouw voornemen te verstevigen en met jouw Lichaams Elementaal te werken om goede gezondheid en welzijn in jouw fysieke gestalte naar voren te brengen. De prachtige, speelse cherubijnen engelen wachten erop om jullie vreugde en een gevoel van luchthartigheid te brengen. Deze kostbare, kleine Wezens van God Licht houden ervan om bij je in de buurt te zijn en je te verrassen met kleine wonderen en voorvallen. Vraag hen om jou te helpen dingen te vinden die zoek geraakt of verdwenen zijn, en je kunt ook leren om met hen te communiceren, maar hun taal is een taal van gevoelens en gedachten in plaats van woorden. Zij zullen ervoor zorgen dat "engelenvel" (zoals in kippenvel) op je huid op zal komen wanneer een waarheid verklaard werd, en zij zullen je met een engelenkus een lekker gevoel geven of je soms omringen met een liefdevol parfum. Het engelachtige rijk brengt de liefde en de uitstraling van God naar de mensheid, en de grootste wens van de engelen is om van dienst te zijn.   
De Essentie van engelen komt naar de Aarde in de belichaming via mensen zoals jij en jij en jij ... zij komen om de vertegenwoordigers te zijn van de grote Aartsengelen en om tussen de mensheid in te lopen om de deugden en attributen van God bewustzijn te delen. Ja, zij zijn net zoals jullie, en jij mag er eentje zijn, mijn kostbare vrienden, jullie weg door de menselijke evolutie heen banend terwijl je vanuit de lagere sporten van de evolutionaire ladder door studie, werk en dienstbaarheid groeit. Er zijn vertegenwoordigers van ieder niveau van God bewustzijn op Aarde in deze tijd, belichaamd in de fysieke expressie om de meest verheven, ijle aspecten van de Schepper te verankeren. Hebben wij jullie niet verteld dat jullie meer schitterend en kostbaar zijn dan dat jullie je ooit voor zouden kunnen stellen?
Dierbaren, laat ons nu doorgaan het visioen voor de toekomst van jullie wereld op te bouwen. Jullie moeten beseffen dat, eerst, jullie beginnen jullie visioen in de hogere rijken van ongelimiteerde mogelijkheden te bouwen. Jullie gedachtevormen nemen langzaam vorm aan als zij meer Goddelijk Scheppers Licht inhoud naar voren trekken, en dan geleidelijk aan beginnen te manifesteren in de fysieke expressie van de Aarde. Hoe groter de concentratie en intentie, hoe sneller jullie visioen zal manifesteren. Als jullie in verenigde, bewuste intentie bijeen komen met het goede voor allen als jullie motiverende kracht, creëren jullie een synergetische gedachtevorm van dynamische proporties. Dit is waarom jullie nu zulke veroveringen in de massa bewustzijn geesteshouding maken. Als spirituele Lichtstrijders, hoewel jullie aantallen minder zijn dat die van de massa's, maken jullie een grote vooruitgang vanwege jullie verenigde, bekrachtigde gedachten van liefde, vrede, overvloed en harmonie voor iedereen.  
Het is tijd om stoutmoedig en buitensporig met jullie visioen te worden. Visualiseer jezelf als een liefdevolle meesterlijke soevereine entiteit, en formuleer dan in groot detail hoe je multidimensionaal als een medeschepper van Liefde, Licht, vrede/vreedzaamheid en vreugde te werk zult gaan en functioneren.
Begin op een nieuwe manier naar angst te kijken. Verklaar aan jezelf totdat je het gelooft: "Ik heb een nieuwe relatie met angst. Angst is een emotie die mij dient, en IK BEN altijd in controle van mijn emoties; daarom, Ben Ik in controle van de angst." Het transcenderen van angst betekent dat je het kunt ervaren, het kunt observeren, ervan kunt leren en dan erdoorheen kunt gaan. Op deze manier, zal angst jou als een alarmbel dienen wat betreft jouw behoefte om je bewust te zijn van, wat er uit balans is … wat je in harmonie moet brengen. Emoties bestaan uit negatieve- of positieve energie gedachtevormen, en je moet hen controleren in plaats van hen toe te staan om jouw meester te worden.
Leg de fundering voor de emotionele aard van jouw visioen. Wat maakt jou vreugdevol en vervult jou met dankbaarheid? Je moet jouw Spirit toestaan hoog te vliegen; nochtans, moet je ook het innerlijke kind alsook de ziel voeden. Ben bereid om dat wat de onschuld binnenin raakt of voedt tot uitdrukking te brengen en te claimen: vreugde, verrukking, spontaniteit, of droefheid, kwaadheid en angst … voel deze emoties, maar besef dat jij niet deze emoties bent. Vrijheid van expressie zou een belangrijk facet moeten zijn van jouw visioen. Weet dat je een recht hebt om compleet spontaan te zijn en volg jouw eigen geaardheden en verlangens zolang als zij voor het grootste goed voor iedereen zijn. Begin het beste van mensen te verwachten, en zij zullen aan jouw verwachtingen tegemoet komen. Claim en visualiseer jouw leven gevuld zijnde met wonderen, schoonheid en vreugde; en geleidelijk, zullen jouw grootse affirmaties uitkomen. Als jij alle dingen ondersteund, ervan houdt en hen koestert, zal je ondersteuning ontvangen, en zal je op jouw beurt geliefd en gekoesterd zijn.
Ontwikkel jouw eigen filosofie over het levensproces en over het leven. Luister naar jouw innerlijke begeleiding en beoefen het onderscheidingsvermogen. Begin nu te wisselwerken met de veelvoudige facetten van jouw Wezen alsof zij allemaal rondom jou heen zijn, ieder moment in jouw aanwezigheid … want in waarheid, zijn zij dat. Je hebt voortdurend toegang tot informatie en wijsheid vanuit de vijfde dimensie en daarboven, en terwijl je het accepteert als jouw waarheid, zal je in staat zijn om duidelijk en waarlijk met jouw gidsen, leraren, meesteres, engelachtige helpers en alle grote Wezens van het Licht te communiceren. Sta de barrières op het pad niet toe om jou op te houden; loop stoutmoedig door of over hen heen. Sta niet toe dat het ongemak en de pijn jou ontmoedigen; doe een beroep op jouw engelachtige helpers om jou gerust te stellen en te ondersteunen. Sta de twijfels en het oordeel van anderen niet toe om jouw voornemen te verzwakken … laat het hen door jouw voorbeeld zien en ben vrijmoedig met jouw overtuigingen. Neem niet jullie ogen of aandacht van jullie doel af, dierbaren, want die deuropening van het grotere Licht is dichterbij dan jullie denken. Wij geven de liefdevolle gedachten van onze Vader/Moeder God aan jullie door terwijl de spiraal van de ascentie een andere wending neemt. Zijn jullie gereed voor de volgende ontwaking?
IK BEN Aartsengel Michael. 

Vertaling: Cobie de Haan -  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten